แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺


ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺
 
ไท้ส่วยเอี๊ย (太歲爺) วิธีนับปีของจีนหนึ่งรอบจะมี 60 ปี โดยใช้ปีนักษัตร 12 ราศี มาจับคู่กับเบญจธาตุ อันได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ รวมเป็น 60 ปี ทั้ง 60 ปี จะมีเทพที่เรียกว่าไท้ส่วยเอี๊ย (太歲爺) ประจำแต่ละปีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมาดูแลคุ้มครองดวงปี ซึ่งคนจีนโบราณได้ยึดถือบรรดาเหล่าขุนพล หรือผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ประกอบคุณงามความดี เป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากยุคสมัยต่าง ๆ รวม 60 ท่าน และยกย่องให้เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองรักษาแต่ละปี รวม 60 ปี 60 องค์ และมีการผลัดเปลี่ยนองค์ใหม่ในวันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน คนจีนจึงฉลองแซยิกเมื่ออายุครบ 60 ปี แสดงว่ามีชีวิตยืนยาวจนครบหนึ่งรอบ 
 
รอบที่เราอยู่ปัจจุบัน เริ่มนับหนึ่งในปี พ.ศ.2527 ไท้ส่วยเอี๊ย 甲子太歲金辨大將軍 ขุนพลกิมไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะจื้อ (พ.ศ.2467, 2527)) ดังนั้นหลังจากวันตรุษจีนไป ชาวจีนจึงนิยมกราบไหว้องค์เทพไท้ส่วยเอี๊ย เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ชีวิตและหน้าที่การงานราบรื่น ปราศจากอุปสรรค โดยเฉพาะใครที่ปีเกิดชงกับปีปัจจุบัน ก็จะทำพิธีฝากดวงชะตาให้ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีนั้นช่วยคุ้มครองตลอดทั้งปี ปัดเป่าเคราะห์ให้หมดสิ้นไป หรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบา เนื่องจากความจำกัดของเนื้อที่ในศาลเจ้าในเมืองไทย จึงมักสร้างรูปเคารพของไท้ส่วยเอี๊ยองค์เดียว เพื่อเป็นตัวแทนของไท้ส่วยเอี๊ยทั้ง 60 องค์ เช่นที่ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
 
แต่ก็มีบางวัดหรือศาลเจ้าบางแห่ง ที่สร้างครบทั้ง 60 องค์ เช่นที่ 
วัดมังกรบุปผาราม(วัดเล่งฮั้วยี่)จังหวัดจันทบุรี หรือที่  ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  จังหวัดชลบุรี
เวลาเปิด วันจันทร์-ศุกร์ 08.00น.-17.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00น.-18.00น.
 
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 1 : 甲子太歲金辨大將軍 : ขุนพลกิมไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะจื้อ (พ.ศ.2467, 2527)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 2 : 乙丑太歲陳材大將軍 : ขุนพลตั่งไช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกทิ่ว (พ.ศ.2468, 2528)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 3 : 丙寅太歲耿章大將軍 : ขุนพลก่วงเจียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยอิ๊ง (พ.ศ.2469, 2529)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 4 :丁卯太歲沈興大將軍 : ขุนพลซิมเฮงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งเบ้า (พ.ศ.2470, 2530)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 5 : 戊辰太歲趙達大將軍 : ขุนพลเตี่ยตั๊กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วซิ้ง (พ.ศ.2471, 2531)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 6 : 己巳太歲郭燦大將軍 : ขุนพลก้วยฉั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้จี๋ (พ.ศ.2472, 2532)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 7 : 庚午太歲王清大將軍 : ขุนพลเห่งจีไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกโง่ว (พ.ศ.2473, 2533)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 8 : 辛未太歲李素大將軍 : ขุนพลลีสู่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงบี่ (พ.ศ.2474, 2534)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 9 : 壬申太歲劉旺大將軍 : ขุนพลเหล่าอ๋วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มซิม (พ.ศ.2475, 2535)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 10 : 癸酉太歲康志大將軍 : ขุนพลคังจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยอิ้ว (พ.ศ.2476, 2536)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 11 : 甲戌太歲施廣大將軍 : ขุนพลซีก้วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะสุก (พ.ศ.2477, 2537)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 12 : 乙亥太歲任保大將軍 : ขุนพลหยิ่มเป้าไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกไห (พ.ศ.2478, 2538)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 13 : 丙子太歲郭嘉大將軍 : ขุนพลก้วยเกียไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยจื้อ (พ.ศ.2479, 2539)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 14 : 丁丑太歲王文大將軍 : ขุนพลอวงบุ๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งทิ่ว (พ.ศ.2480, 2540)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 15 : 戊寅太歲曾光大將軍 : ขุนพลลูซายไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วอิ๊ง (พ.ศ.2481, 2541)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 16 : 己卯太歲龍仲大將軍 : ขุนพลเหล่งต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้เบ้า (พ.ศ.2482, 2542)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 17 : 庚辰太歲董德大將軍 : ขุนพลตังเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกซิ้ง (พ.ศ.2483, 2543)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 18 : 辛巳太歲鄭但大將軍 : ขุนพลแต่ตั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงจี๋ (พ.ศ.2484, 2544)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 19 : 壬午太歲陸明大將軍 : ขุนพลเหล็กเม้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มโง่ว (พ.ศ.2485,2545)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 20 : 癸未太歲魏仁大將軍 : ขุนพลกุ่ยยิ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยบี่ (พ.ศ.2486, 2546)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 21 : 甲申太歲方杰大將軍 : ขุนพลปึงแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะซิม (พ.ศ.2487, 2547)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 22 : 乙酉太歲蔣崇大將軍 : ขุนพลเจี้ยวช้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกอิ้ว (พ.ศ.2488, 2548)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 23 : 丙戌太歲白敏大將軍 : ขุนพลแปะเมี่ยงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยสุก (พ.ศ.2489, 2549)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 24 : 丁亥太歲封濟大將軍 : ขุนพลฮ้งจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งไห (พ.ศ.2490, 2550)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 25 : 戊子太歲鄒鏜大將軍 : ขุนพลโจวต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วจื้อ (พ.ศ.2491, 2551)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 26 : 己丑太歲潘佐大將軍 : ขุนพลโป้วอิ๋วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้ทิ่ว (พ.ศ.2492, 2552)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 27 : 庚寅太歲鄔桓大將軍 : ขุนพลอูฮ้วยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกอิ๊ง (พ.ศ.2493, 2553)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 28 : 辛卯太歲范寧大將軍 : ขุนพลห่วมเล้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงเบ้า (พ.ศ.2494, 2554)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 29 : 壬辰太歲彭泰大將軍 : ขุนพลแผ่ไท่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มซิ้ง (พ.ศ.2495, 2555)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 30 : 癸巳太歲徐萃大將軍 : ขุนพลฉื่อตัวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยจี๋ (พ.ศ.2496, 2556)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 31 : 甲午太歲章詞大將軍 : ขุนพลเจียงซื้อไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะโง่ว (พ.ศ.2497, 2557)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 32 : 乙未太歲楊仙大將軍 : ขุนพลเอี่ยเซียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกบี่ (พ.ศ.2498, 2558)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 33 : 丙申太歲管仲大將軍 : ขุนพลกวงต๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยซิม (พ.ศ.2499, 2559)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 34 : 丁酉太歲唐傑大將軍 : ขุนพลถั่งแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งอิ้ว (พ.ศ.2500, 2560)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 35 : 戊戌太歲姜武大將軍 : ขุนพลเกียงบู๊ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วสุก (พ.ศ.2501, 2561)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 36 : 己亥太歲謝太大將軍 : ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้ไห (พ.ศ.2502, 2562)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 37 : 庚子太歲盧秘大將軍 : ขุนพลโหล่วปี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกจื้อ (พ.ศ.2503, 2563)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 38 : 辛丑太歲楊信大將軍 : ขุนพลเอี่ยสิ่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงทิ่ว (พ.ศ.2504, 2564)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 39 : 壬寅太歲賀諤大將軍 : ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มอิ๊ง (พ.ศ.2505, 2565)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 40 : 癸卯太歲皮時大將軍 : ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยเบ้า (พ.ศ.2506, 2566)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 41 : 甲辰太歲李誠大將軍 : ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะซิ้ง (พ.ศ.2507, 2567)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 42 : 乙巳太歲吳遂大將軍 : ขุนพลโกว่ซุ่ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกจี๋ (พ.ศ.2508, 2568)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 43 : 丙午太歲文哲大將軍 : ขุนพลบุ่งเตียกไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยโง่ว (พ.ศ.2509, 2569)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 44 : 丁未太歲繆丙大將軍 : ขุนพลเหลี่ยวเปี้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งบี่ (พ.ศ.2510, 2570)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 45 : 戊申太歲徐浩大將軍 : ขุนพลซื่อฮ้าวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วซิม (พ.ศ.2511, 2571)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 46 : 己酉太歲程寶大將軍 : ขุนพลเถี่ยโป๊วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้อิ้ว (พ.ศ.2512, 2572)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 47 : 庚戌太歲倪秘大將軍 : ขุนพลหยีไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกสุก (พ.ศ.2513, 2573)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 48 : 辛亥太歲葉堅大將軍 : ขุนพลเหียบเกียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงไห (พ.ศ.2454, 2514)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 49 : 壬子太歲丘德大將軍 : ขุนพลคูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มจื้อ (พ.ศ.2455, 2515)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 50 : 癸丑太歲朱得大將軍 : ขุนพลจูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยทิ่ว (พ.ศ.2456, 2516)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 51 : 甲寅太歲張朝大將軍 : ขุนพลเตียวเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กะอิ๊ง (พ.ศ.2457, 2517)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 52 : 乙卯太歲萬清大將軍 : ขุนพลบ่วงเช็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี อิกเบ้า (พ.ศ.2458, 2518)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 53 : 丙辰太歲辛亞大將軍 : ขุนพลชิงอาไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เปี้ยซิ้ง (พ.ศ.2459, 2519)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 54 : 丁巳太歲楊彥大將軍 : ขุนพลเอี่ยวหงั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี เต็งจี๋ (พ.ศ.2460, 2520)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 55 : 戊午太歲黎卿大將軍 : ขุนพลหลี่เค็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี โบ่วโง่ว (พ.ศ.2461, 2521)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 56 : 己未太歲傅黨大將軍 : ขุนพลโป้วเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กี้บี่ (พ.ศ.2462, 2522)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 57 : 庚申太歲毛梓大將軍 : ขุนพลหม่อจี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี แกซิม (พ.ศ.2463, 2523)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 58 : 辛酉太歲右政大將軍 : ขุนพลเจี๊ยเจ็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี ซิงอิ้ว (พ.ศ.2464, 2524)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 59 : 壬戌太歲洪克大將軍 : ขุนพลอั่งชงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี หยิ่มสุก (พ.ศ.2465, 2525)
 • ไท้ส่วยเอี๊ย 60 : 癸亥太歲虞程大將軍 : ขุนพลอู่เที้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปี กุ่ยไห (พ.ศ.2466, 2526)
 
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 111 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,