แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


ดิถีอัคนิโรธน์


 

ดิถีอัคนิโรธน์
 

ดิถีอัคนิโรธน์ หรือดิถีอัคนิโรธ  คือวันที่ห้ามประกอบการมงคล
อัคนิโรธน์ หรือนางกาลกรรณีวิลัยวรรณ คือชื่อของบุตรีของพญามัจจุราช มีผมแดง แต่งกายและทัดดอกไม้แดง เหาะล่องลอยมาในอากาศแล้วก็ตกลงสู่บ้านเรือนผู้คนในวันดิถีต่างๆ  แสดงถึงอาเพศและเคราะห์หามยามร้ายต่างๆ หากเราฝืนไปกระทำการมงคลที่ต้องกับอัคนิโรธน์ในวันนั้นๆ ก็จะเหมือนตกอยู่ในกองไฟ กองเพลิง ไฟจะแผดเผาเราให้เดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆ นาๆ
 
ดิถีอัคนิโรธน์ที่ต้องห้ามมีดังต่อไปนี้
 
ดิถีขึ้น 1 ค่ำหรือแรม 1 ค่ำ เรียกว่า เอกโคมหิงษา อัคนิโรธน์ตกลงในวัวควาย ห้ามซื้อขายสัตว์เลี้ยงวัวควาย ห้ามเปิดคอกปศุสัตว์
 
ดิถีขึ้น 2 ค่ำหรือแรม 2 ค่ำ เรียกว่า เท์ววเน อัคนิโรธน์ตกลงในป่า ห้ามเดินทางท่องเที่ยวป่าเขาลำเนาไพร ห้ามต้ดไม้ใหญ่
 
ดิถีขึ้น 3 ค่ำหรือแรม 3 ค่ำ เรียกว่า นทีติจะ อัคนิโรธน์ตกลงในน้ำ ห้ามเดินทางทางน้ำ ห้ามล่องเรือ เล่นน้ำ หรือมีกิจกรรมขุดบ่อขุดสระน้ำ
 
ดิถีขึ้น 4 ค่ำหรือแรม 4 ค่ำ เรียกว่า จตุบัพพเต  อัคนิโรธน์ตกลงในภูเขา ห้ามไปเที่ยวเขา ห้ามปีนป่ายที่สูง ห้ามขึ้นเขา
 
ดิถีขึ้น 5 ค่ำหรือแรม 5ค่ำ เรียกว่า ปัญเขตเต  อัคนิโรธน์ตกลงในที่ทางเขตคาม ห้ามมิให้แบ่งที่ทาง รังวัดที่ดิน
 
ดิถีขึ้น 6 ค่ำหรือแรม 6 ค่ำ เรียกว่า  ฉัฎฐเคเห อัคนิโรธน์ตกลงในบ้านเรือน ห้ามมิให้ทำการมงคล ยกเสาเอก ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ย้านเข้าบ้านใหม่ หรือทำการมงคลใดใดเกี่ยวกับบ้านเรือน
 
ดิถีขึ้น 7 ค่ำหรือแรม 7 ค่ำ เรียกว่า  สัตตะราเช อัคนิโรธน์ตกลงในพระราชวัง ห้ามมิให้ทำการอภิเษกพระราชา
 
ดิถีขึ้น 8 ค่ำหรือแรม 8ค่ำ เรียกว่า  อัฎฐยาเน อัคนิโรธน์ตกลงในยวดยานพาหนะ ห้ามมิให้ซื้อขายเกี่ยวกับยวดยาน หรือการออกรถใหม่
 
ดิถีขึ้น 9 ค่ำหรือแรม 9 ค่ำ เรียกว่า  นวพสุธา  อัคนิโรธน์ตกลงในแผ่นดิน ห้ามมิให้ขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน หรือปลูกเรือน ฯลฯ
 
ดิถีขึ้น 10 ค่ำหรือแรม 10 ค่ำ เรียกว่า ทสนาวา คนิโรธน์ตกลงในเรือ ห้ามลงเรือ ห้ามต่อเรือ ห้ามเอาเรือลงจากคานปล่อยลงท่า
 
ดิถีขึ้น 11 ค่ำหรือแรม 11 ค่ำ เรียกว่า เอกาทสพีชา อัคนิโรธน์ตกลงในพืชพรรณ ห้ามปลูกต้นไม้ เพาะชำ หว่านปลูก ตอนต้นไม้ ฯลฯ
 
ดิถีขึ้น 12 ค่ำหรือแรม 12 ค่ำ เรียกว่า  ท์วทสอิถีโย อัคนิโรธน์ตกลงในตัวสตรี ห้ามซ่องเสพกับสตรี ห้ามแต่งงาน ห้ามส่งตัวเจ้าสาว ฯลฯ
 
ดิถีขึ้น 13 ค่ำหรือแรม 13 ค่ำ เรียกว่า เตรสปุริโส อัคนิโรธน์ตกลงในตัวบุรุษ ห้ามซ่องเสพกับบุรุษ ห้ามแต่งงาน ห้ามส่งตัวเข้าเรือนหอ ฯลฯ
 
ดิถีขึ้น 14 ค่ำหรือแรม 14 ค่ำ เรียกว่า  จตุทสสีมายัง อัคนิโรธน์ตกลงในพัทธสีมา ห้ามมิให้ทำการอุปสมบท ห้ามบรรพชา
 
ดิถีขึ้น 15 ค่ำหรือแรม 15 ค่ำ เรียกว่า ปัญจทสเทพา อัคนิโรธน์ตกลงในเทวาอารักษ์ ห้ามมิให้ทำการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง
 
หากใครทำการโดยไม่ดูข้อห้ามดิถีอัคนิโรธน์ ต่างๆที่กล่าวมานี้ จะให้การทั้งปวงวิบัติ หาความเจริญมิได้ ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงวันทำการต่างๆที่ดิถีอัคนิโรธน์ท่านได้ห้ามเอาไว้
 
 

 
ว่าด้วยดิถีที่ห้ามทำการต่างๆ นาๆ
 
ข้างขึ้น-แรม อัคนิโรธน์
1
อัคนิโรธน์ ตกลงใน วัวควาย ห้ามมิให้ไป ซื้อวัวควาย
2
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ป่า ห้ามมิให้ไป เที่ยวป่า
3
อัคนิโรธน์ ตกลงใน น้ำ ห้ามมิให้ไป ทางน้ำ ทางเรือ
4
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ภูเขา ห้ามมิให้ไป เที่ยวภูเขา
5
อัคนิโรธน์ ตกลงใน เขตที่ทาง ห้ามมิให้ไป
แบ่งปัน เขตแดน ที่ดิน
6
อัคนิโรธน์ ตกลงใน บ้าน ห้ามมิให้ ปลูกบ้าน
ทำการมงคลในบ้าน
7
อัคนิโรธน์ ตกลงใน พระบรมราชวัง
ห้ามทำ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก
8
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ยวดยาน ห้ามมิให้ไปซื้อรถ
เอารถออกจากอู่ ขับขี่ยวดยาน
9
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ผืนแผ่นดิน ห้ามมิให้ขุดหลุม
เพื่อฝังเสาปลูกบ้าน
10
อัคนิโรธน์ ตกลงใน เรือ ห้ามมิให้ลงเรือ ต่อเรือ
เอาเรือลงคาน ลงน้ำ
11
อัคนิโรธน์ ตกลงใน พืชพันธุ์ไม้ ห้ามมิให้ เพาะปลูก
หว่าน ขยายพันธุ์พืช
12
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ตัวสตรี ห้ามมิให้ไป เสพเมถุนกับสตรี
13
อัคนิโรธน์ ตกลงใน ตัวบุรุษ ห้ามมิให้ไป เสพเมถุนกับบุรุษ
14
อัคนิโรธน์ ตกลงใน พัทธเสมา ห้ามมิให้ บรรพชา อุปสมบท

15

อัคนิโรธน์ ตกลงใน เทพาอารักษ์ทั้งหลาย ห้ามมิให้ บวงสรวง พลีกรรม


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 110 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,