แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ


เกณฑ์การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ

โหราจารย์ท่านว่า โหรผู้ที่จะให้ฤกษ์ เมื่อจะวางลัคนาฤกษ์ใน ราศีธาตุต่างๆ ให้พึงพิจารณาดู
ตรียางค์และ นวางศ์ ที่ลัคนาฤกษ์ เสวย ให้ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การวางลัคนาฤกษ์ เกาะตรียางค์ต่าง ๆ ในแต่ละราศี (หลักนี้ให้ใช้ประกอบการพิจารณาทั่วไป
ในการกำหนดวางลัคนาฤกษ์ ให้ยึดหลัก หลีกเลี่ยง ตรียางค์ลูกพิษ เป็นสำคัญ)

 

ราศี

ปฐมตรียางค์

ทุติยตรียางค์

ตติยตรียางค์

เมษ

๓   มีลาภมากนักแล

๑   เกรงจะตายภายใน ๓ เดือน ถ้าพ้น ๒ ปีแล้วจะมีลาภมาก

๕   มีลาภมากนักแล

พฤษภ

๖   ทำการดี เดินทางดี จะได้ข้าหญิงชาย ทางทิศตะวันออก

๔   จะได้ลาภในเรือนตน จะได้ข้าหญิงชาย ในปลายเดือนที่ทำการนั้น

๗   จะได้หญิงที่มีคุณวุฒิกว่าตน

มิถุน

๔   ทำการแล้ว ครบ ๑ ปี ๔ เดือนจะได้คน คนหนึ่งที่สามารถกว่าตน

๖   ทำการแล้ว ๒ ปีกับ ๑๐ เดือน จะมีลาภมาแต่ทิศเหนือ

๗   ไม่ดี ห้ามทำการมงคล และยาตรา เดินทาง

กรกฏ

๒   จะได้ลาภเป็นสัตว์สี่เท้า และ สองเท้า มาแต่ทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ

๓   อย่าทำการเลย ทำการมิทันแล้ว ก็จะเป็นอันตราย

๕   ไม่ดีอย่าทำการ และยาตรา

สิงห์

๑   ทำการครึ่งปี ลูกเจ้าการจะตาย

๕   ทำการแล้ว ๑๐ วันทีหนึ่ง และ ๗ เดือนทีหนึ่ง จะมีอันตราย

๓   ทำการดีนักแล

กันย์

๔   จะได้ลาภ สัตว์สี่เท้า และสองเท้าเป็นอันดี ทางทิศตะวันออก ได้ใน ๓ วัน อย่างช้าไม่เกิน ๓ ปี

๗   ทำการแล้ว ตัวจะตาย

๖   ทำการแล้ว ๓ เดือนจะมีลาภ ถ้ายังไม่มีลาภ ก็ไม่เกิน ๓ ปี จะมีลาภ

ตุลย์

๖   ทำการแล้วจะได้ลาภใหญ่ แต่ให้ระวังจะมีถ้อยความทางทิศเหนือ

๗   ทำการมิทันแล้ว เจ้าการจะถูกฆ่า ข้างทิศตะวันตก

๔   ทำการแล้วจะมีลาภ ภายหลังจะเกิดถ้อยความ

พิจิก

๓   ทำการแล้วเจ้าการจะตาย ผู้ที่มาช่วยงานอีก ๓ คนจะตายด้วย

๕   ทำการแล้ว ๕ เดือนจะเสียของ มิฉะนั้นเมียจะตายภายใน ๑๐ เดือน หรือ ตัวจะตายภายใน ๒ ปีแล

๒   ทำการแล้วจะมีลาภมาก

ธนู

๕   ทำการแล้ว จะได้ข้าคนทางทิศพายัพ

๓   ทำการแล้ว เจ้าการจะได้ดีใน ๓ เดือน

๑   ทำการแล้วจะได้เมีย ภายใน ๑ เดือน อย่างช้าจะได้ภายใน ๑ ปีแล

มังกร

๗   ทำการแล้วจะเป็นความ ถ้ามิได้เป็นเช่นนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่จะฉิบหาย หรือ ข้าคนจะล้มตาย

๖   ทำการแล้ว ท้าวพระยาจะฆ่าเสีย ภายในเดือนหนึ่ง ถ้ามิได้เป็นเช่นนั้น ผู้ใหญ่จะฆ่าเสียภายใน ๑ ปีแล

๔   ทำการแล้วจะมีลาภมาก

กุมภ์

๗   ทำการแล้วจะมีลาภ แต่ลูกสาวเจ้าการจะตาย หรือ ตาจะบอด

๔   จะได้ลาภ สัตว์สี่เท้า สองเท้า ทางทิศตะวันออก แล้วเจ้าการจะได้เมียภายใน ๑ เดือน ถ้ามิได้ใน ๑ เดือนก็จะได้ภายใน ๒ ปี

๖   ทำการดี จะประสิทธิทุกอันแล

มีน

๕   ทำการแล้ว จะได้เมียเชื้อผู้ดี มาแต่ทิศตะวันตก

๒   ทำการแล้ว เจ้าการจะได้เพื่อนผู้ดีในเวลา ๒ เดือน อย่างช้าก็ภายใน ๒ ปี

๓   ไม่ดีอย่าทำการเลย จะเกิดอันตรายต่างๆ นาๆ แล


การวางลัคนาฤกษ์ เสวยนวางศ์ต่าง ๆ ในแต่ละราศี 

เตโชธาตุราศี (ราศีธาตุไฟ) อันได้แก่ ราศี เมษ ,สิงห์ ,ธนู

นวางศ์ลูกที่

นวางศ์

ลักษณะดี-ร้าย ของ ลัคนาฤกษ์เสวยนวางศ์ต่างๆ

๑  ปฐมนวางศ์

จะได้ยินเสียงฆ้องกลองแตรสังข์ ทางทิศทักษิณ(ใต้) เป็นนิมิต ฤกษ์นั้นเป็นมงคลแก่เจ้าของงาน ถ้าดาว ๗ ,๘ กุมลัคนาดวงฤกษ์ ท่านว่าทำการศึกจะมีชัยชนะ (มีบางตำราว่า เป็นดาว ๑, ๓ ๘ กุมลัคนาดวงฤกษ์)

๒  ทุติยนวางศ์

จะได้ยินเสียงเครื่องดนตรี ดีดสีตีเป่า ทางทิศอุดร(เหนือ) เป็นนิมิตฤกษ์ เมื่อทำการแล้ว ๑๐ วันจะได้ลาภของขาวเหลือง

๓  ตติยนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ไม่ควรทำการ ห้ามเดินทางไกล ถ้าเดินทางจะไม่ได้กลับมา ทำการแล้วจะเกิดการพลัดพราก จากกัน

๔  จัตุถนวางศ์

จะมีคนมาบอกข่าวการตาย ทางทิศอุดร(เหนือ) ,บูรพา(ตะวันออก) จะได้ยินเสียงไก่ขัน ทำการแล้วจะเกิดการพลัดพรากจากัน

๕  ปัญจมนวางศ์

จะได้ยินเสียงฆ้องกลอง ระฆัง ทางทิศทักษิณ(ใต้) ทำการแล้วอีก ๒ – ๖ เดือนจะได้ลาภเงินทอง และผู้คน

๖  ฉัฐมนวางศ์

จะได้ยินเสียง ฆ้องกลอง ทางทิศอุดร(เหนือ)และทักษิณ(ใต้) ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง มิดีแล

๗  สัตมนวางศ์

จะเห็นคนพาลูกเมีย มาทางทิศบูรพา(ตะวันออก) ทำการแล้วเจ้างานจะได้ลาภ โหรผู้ให้ฤกษ์ลูกจะตาย หนึ่งคน

๘  อัฐมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามเดินทาง ทำการต่างๆ ทั้งปวง จะเกิดฉิบหายอันตรายต่างๆ ให้เว้นเสีย

๙  นวมนวางศ์

จะเห็นนกเหยี่ยว นกแสกหรือ นกแซงแซว บินมาทางทิศอิสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ทำการแล้ว ๑ เดือนจะได้ลาภเป็นสัตว์สี่เท้า สัตว์สองเท้า ทางทิศอุดร(เหนือ)

 

อาโปธาตุราศี(ราศีธาตุน้ำ) อันได้แก่ ราศี กรกฏ ,พิจิก ,มีน

นวางศ์ลูกที่

นวางศ์

ลักษณะดี-ร้าย ของ ลัคนาฤกษ์เสวยนวางศ์ต่างๆ

๑  ปฐมนวางศ์

จะเห็นคนแต่งตัว ห่มผ้าขาว ผ้าดอกลาย มาทางทิศบูรพา(ตะวันออก) ,อาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้) หรือได้ยินเสียงนกตะขาบร้อง ทำการแล้วจะได้ลาภ

๒  ทุติยนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามเดินทาง ทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง จะเกิดความฉิบหาย ล้มตาย

๓  ตติยนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง จะเจ็บไข้อันตรายเป็นอันมาก โหรผู้ให้ฤกษ์พึงเว้นเสีย

๔  จัตุถนวางศ์

จะเห็นพระภิกษุสงฆ์ เดินมาเป็นมงคล หรือ คนขับขี่ยวดยานพาหนะ ช้างม้ามาดี เป็นมงคล

๕  ปัญจมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง จะเจ็บไข้ เกิดถ้อยความ ทะเลาะวิวาทกัน ให้พึงเว้นเสีย

๖  ฉัฐมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง จะเป็นโรคเรื้อน กุดถังไม่ดี โหรผู้ให้ฤกษ์พึงเว้นเสีย

๗  สัตมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง มักจะเกิดวิวาทกัน พึงเว้นเสีย

๘  อัฐมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ ทั้งปวง จะเกิดการพลัดพราก จากกัน

๙  นวมนวางศ์

จะได้ยินเสียงดุริยางค์ ดนตรี ทางทิศอุดร(เหนือ) ทำการยาตราเดินทาง ดีมีลาภ

 

วาโยธาตุราศี(ราศีธาตุลม) อันได้แก่ ราศี ตุลย์ ,กุมภ์ ,มิถุน

นวางศ์ลูกที่

นวางศ์

ลักษณะดี-ร้าย ของ ลัคนาฤกษ์เสวยนวางศ์ต่างๆ

๑  ปฐมนวางศ์

จะได้ยินเสียงนกร้อง ทางทิศอุดร(เหนือ) ทำการและยาตรา เดินทางไม่ดี จะเกิดเจ็บไข้ ให้พึงเว้นเสีย

๒  ทุติยนวางศ์

จะได้ยินเสียงคน ทะเลาะวิวาทกัน ทางทิศทักษิณ(ใต้) ทำการมงคลไม่ดี แต่ถ้าออกศึก รบพุ่งจะดี มีชัยชนะทั่วทุกทิศ

๓  ตติยนวางศ์

จะได้ยินเสียมโหระทึก และสัตว์สี่เท้า เดินมา ทำการมงคลดีนักแล

๔  จัตุถนวางศ์

จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอและฆ้องกลอง ทางทิศอุดร(เหนือ) ทำการแล้ว ๗ วันจะได้ลาภเงินทองแล

๕  ปัญจมนวางศ์

จะได้ยินเสียงมโหรี ปี่พาทย์ ฆ้องกลอง ทางทิศอุดร(เหนือ) ทำการแล้ว ๗ วัน จะได้ลาภแล

๖  ฉัฐมนวางศ์

จะเห็นคนร้องรำทำเพลง มาทางทิศอุดร(เหนือ) โหรให้ฤกษ์ทำการเถิด เมื่อทำแล้ว ๔ เดือนจะได้ลาภแล

๗  สัตมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามยาตรา เดินทาง และทำการมงคลต่างๆ จะเกิดฟ้าผ่า รุ้งจะลงเป็นอุบาทว์ มิดี ให้พึงเว้นเสีย

๘  อัฐมนวางศ์

จะได้ยินเสียงคนร้องรำทำเพลง หรือนกแก้วร้อง ทางทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ทำการแล้ว ๑๕ วัน หรือ ๕ เดือนจะได้ลาภ

๙  นวมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามยาตรา เดินทาง ห้ามทำการมงคลทั้งปวง ลูกเมียจะตาย ไม่ดีให้พึงเว้นเสีย

 

ปถวีธาตุราศี(ราศีธาตุดิน) อันได้แก่ ราศี มังกร, พฤษภ ,กันย์

นวางศ์ลูกที่

นวางศ์

ลักษณะดี-ร้าย ของ ลัคนาฤกษ์เสวยนวางศ์ต่างๆ

๑  ปฐมนวางศ์

ไม่ดี ทำการแล้ว เจ้าการจะตาย ของจะหาย จะถูกจองจำ จับกุม เกิดถ้อยความมิดีแล

๒  ทุติยนวางศ์

ไม่ดี ทำการแล้วไฟจะไหม้เรือน และจะเกิดความวิวาทกัน ให้พึงเว้นเสีย

๓  ตติยนวางศ์

จะเห็นคนแบกกล้วย อ้อย มาทางทิศอุดร(เหนือ),บูรพา(ตะวันออก),พายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) ทำการดีมีลาภ

๔  จัตุถนวางศ์

จะได้ยินเสียงสวดร้อง ทางทิศทักษิณ(ใต้) ทำการไม่ดี จะเจ็บไข้ร้ายแรงนัก

๕  ปัญจมนวางศ์

จะเห็นนก เห็นเหยี่ยว หรือ คนนุ่งผ้าลายมา เป็นนิมิตฤกษ์ ทำการแล้วจะเป็นสุขดี

๖  ฉัฐมนวางศ์

จะเห็นช้างม้า โคเดินมาเป็นนิมิตฤกษ์ ทางทิศทักษิณ(ใต้)และหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ทำการแล้ว ๓ เดือนจะมีลาภ

๗  สัตมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคล ลูกเมียจะเจ็บไข้ พลัดพรากจากกัน มิดี ให้พึงเว้นเสีย

๘  อัฐมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการมงคลต่างๆ จะตายจากกันและเจ็บไข้ ให้พึงเว้นจงหนัก

๙  นวมนวางศ์

ไม่มีฤกษ์ ห้ามทำการทั้งปวง ถ้าฝืนทำการ จะเกิดเจ็บไข้ ล้มตายมิดีแล

 

หลักเกณฑ์การให้ฤกษ์

๑. ก่อนที่จะให้ฤกษ์ ต้องผูกดวงวางลัคนา ของเจ้าชะตาเสียก่อน แล้วพิจารณาดู ดาวในพื้นดวงกระทบกับดาวจร ว่าในช่วงเวลาที่ต้องการทำการนั้น สภาวะดาวเป็นอย่างไร ได้บ่งบอกอะไรบ้าง ถ้าพิเคราะห์พิจารณาดีแล้ว ว่าเหมาะควรแก่การ ทำการจึงค่อย กำหนดฤกษ์ให้ไป

๒. การวางลัคนาดวงฤกษ์ ก็เหมือนกับการผูกดวง วางลัคนาของบุคคล เพียงแต่การวางลัคนาดวงฤกษ์นั้น ต้อง วางให้เหมาะสม เสวยฤกษ์ หมวดฤกษ์ที่ดี ดาวที่ได้ตำแหน่งดี เหมาะสมแก่งาน และ อยู่ในมุมโยค หรือ ตรีโกณ แก่ลัคนาดวงเดิม ห้ามวางลัคนาฤกษ์ อยู่ในภพอริ มรณะ วินาศ แก่ลัคนาเดิม และห้ามวางลัคนาฤกษ์ต้องดาวกาลีหรือ เรือนดาวกาลี ของลัคนาเดิม

๓. ลัคนาฤกษ์ ต้องไม่อยู่ในเรือนกาลี หรือ สัมพันธ์ถึงดาวกาลี ของวันทำการ

๔. ลัคนาฤกษ์ ต้องไม่อยู่ในราศีอุบาทว์ โลกาวินาศ ตามกาลโยคประจำปีนั้นๆ และกาลโยคเดิมของเจ้าชะตา

๕. ลัคนาฤกษ์ ดาวจันทร์ ต้องไม่มีบาปเคราะห์ ทำมุมจตุโกณถึงทุกจุด หรือ มีดาวราหู เสาร์ มฤตยู กุม-เล็งลัคนาฤกษ์ และดาวจันทร์

๖. ให้ยึดหลักเกณฑ์การวางลัคนาฤกษ์ เสวยตรียางค์ และนวางศ์ ในแต่ละราศี ตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ อันได้แก่ นวางศ์ขาด ตรียางค์ลูกพิษ จักขุมายา กนกนารี กนกกุญชร เป็นต้น ควรวางลัคนาฤกษ์ ให้เสวยวรโคตมนวางศ์

๗. ไม่ควรวางลัคนาฤกษ์ ในนวางศ์ที่ ดาวเจ้านวางศ์เป็นประ,นิจ หรือ ถูกบาปเคราะห์เบียน

๘. อย่าให้ดาวจันทร์ ดาวพฤหัสบดี เป็นอริ มรณะ วินาศกับ ลัคนาฤกษ์ และ ลัคนาเดิม

๙. ดาวเจ้าการ ต้องได้ตำแหน่งดี เหมาะสมกับ งาน และสนับสนุน ลัคนาฤกษ์ เช่น ถ้าต้องการเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ดาวศุกร์ต้องดี เข้มแข็ง อยู่ในศุภสถานภพ เป็นกดุมพะ ลาภะแก่ลัคนาฤกษ์ และ ลัคนาเดิม จะดีมาก

๑๐. ผู้ที่มาเป็นประธาน หรือ เปิดป้ายกิจการ ต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสม กับงานนั้นๆ เช่น ถ้าต้องการเปิดร้านขายเครื่องดนตรี ก็ควรเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในงานด้านดนตรี  นักแต่งเพลง หรือ นักร้องมาเป็นประธานเปิดป้าย เป็นต้น[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 102 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,