แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


ความเชื่อเรื่องสุสาน


 

ข้อควรระวัง ความเชื่อ สุสาน

เมื่อเกิดเหตุที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ก็มักจะมีผู้ใหญ่หรือผู้รู้ให้คำแนะนำต่าง ๆ 
ซึ่งมาจากรับฟังต่อ ๆ กันมา หรืออาจเกิดจากความคิดเห็นของตนเอง บ่อยครั้งก็ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะคำกล่าวดังต่อไปนี้

แป๊ะสื่อบ่อกี๋ - ร้อยเรื่องไร้โทษภัย
และ
เฮวียงซึงจี๊ซัวะ - ความตายระงับโทษภัย

ความหมายคือ เมื่อคนตายแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว จะไม่มีเรื่องร้ายอื่นใดอีก 
ดังนั้น จะทำการใดเกี่ยวกับการฝังได้ ปลอดภัยหมด 
และที่มักจะปฏิบัติกันคือ เมื่อครบ 7 วันก็ไปฝังบรรจุโดยไม่ดูฤกษ์

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
สมัยก่อน เมื่อบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เมื่อสิ้นบุญ 
ลูกหลานจะพยายามหา สถานที่ที่ดีที่สุด 
กล่าวคือ ชัยภูมิดี สวยงาม มีองค์ประกอบครบถ้วน ทิศทาง ( องศา ) ถูกต้องกับบุคคลที่เสียชีวิต และต้องได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ 
( ส่วนใหญ่ไม่เกิน 4 ปี )

ดังนั้น การเก็บศพฝากไว้ที่ สุสาน จึงเป็นเรื่องปกติ และกระทำกันในหมู่คนที่มีเงิน 
และบัณฑิต ผู้มีการศึกษา

เพราะหากไม่ดูฤกษ์ อาจจะเกิดเรื่องร้าย ( โทษอสูร ) เบาหน่อยก็เสียเงินเสียทอง ทะเลาะวิวาท หนักหน่อย ธุรกิจเสียหาย อุบัติเหตุ ป่วยหนัก รุนแรงสุดถึงตาย 

นอกจากการดูฤกษ์แล้ว ยังต้องดูว่า สุสาน ในทิศทางนั้น ให้คุณกับบุคคลที่บรรจุด้วย 
เพราะหากผิดพลาด จะเกิดโทษร้ายดังข้างต้น แต่รุนแรงและยาวนานกว่า 
เพราะกรณีฤกษ์ผิด ยังมีวันสิ้นสุด คือมากสุดไม่เกิน 12 ปี 
แต่หากทิศขัดแย้งหรือปะทะกับปีเกิด ผลร้ายตลอดชั่วชีวิต ของลูกหลานไม่มีสิ้นสุด

และจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้พบเห็นและบันทึกเป็นสถิติมากว่า 10 ปีพบว่า บุคคลที่ให้คำแนะนำเหล่านี้จะปลอดภัย 
แต่ บุคคลที่กระทำตามคำแนะนำเหล่านั้น มักจะเกิดเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ และประสบเคราะห์กรรมเกือบทุกราย ***

และเมื่อไม่ทราบว่า การที่ตนเองประสบเหตุร้ายนั้น เกิดจากคำแนะนำที่ผิด โดยคาดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ทำให้บุคคลผู้ให้คำแนะนำ จึงไม่ได้รับรู้ว่าคำแนะนำนี้ผิด จึงทำให้คำแนะนำเหล่านี้จึงยังคงอยู่

 

ซานี้เอ๋า ไช่ไหล่ไป่ - 3 ปีหลังจากนี้ จึงค่อยมาไหว้

เมื่อฝังบรรจุแล้ว อีก 3 ปีจึงค่อยมาไหว้ โดยอาจมีความเชื่อจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. กลัวโทษภัยจากอสูร 
2. ขี้เกียจ ไม่อยากทำพิธี 
3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. ฟังหรือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา

ข้อเท็จจริง
ผู้ที่ถูกฝังบรรจุ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามา 
มีบุญคุณต่อเราตลอดชีวิต 
โดยธรรมเนียมโบราณ ยามเมื่อท่านสิ้นลม ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน ด้วยการผลัดกันไปเฝ้าอยู่ที่ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) เป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นเวลา 3 ปี

แม้ว่าปัจจุบัน การไปเฝ้า สุสาน จะไม่สามารถกระทำได้ 
แต่การไม่ไปไหว้ในช่วง 3 ปีแรก ถือว่าลูกหลานขาดน้ำใจ 
หรืออาจกล่าวได้ว่า อกตัญญู 
ที่ถูกต้องคือ ให้ไปไหว้เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ 
สำหรับกรณีที่ลูกหลานทั้งครอบครัวขาดการไหว้ไปมากกว่า 1 ปี 
เมื่อไปไหว้ใหม่ต้องดูฤกษ์

 

โบยตี่ - การซื้อที่

ก่อนการบรรจุฝัง มักจะโยนเหรียญบาทใส่หลุม สุสาน เพื่อเป็นการซื้อที่ให้กับคนตาย

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในแผ่นดิน 
ทำให้วิญญาณผู้ตายไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จะต้องหนีไปที่อื่น

เช่นเดียวกับ กรณีการตัดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเกิดเหตุกับผู้กระทำ 
จึงต้องมีเหรียญหรือตราแผ่นดินประทับ ก็จะตัดได้โดยปลอดภัย 
หลักการเดียวกันนี้ ยังใช้กับกรณีกระถางไหว้เจ้า กระถางไหว้บรรพบุรุษ 
กล่าวโดยสรุป คือ ห้ามใส่เหรียญ

 

การเอาทรายลงหลุม สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )

มักปฏิบัติตามกันมา โดยผู้แนะนำหลายคนก็ไม่ทราบเหตุผล

ข้อเท็จจริง
ในกรณีที่ ที่นั้นเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง จะเททรายลงในหลุม สุสาน
เพื่อให้ทรายเป็นตัวบังคับโลงไม่ให้ลอย หรือเคลื่อนไปมาในหลุมตามกระแสน้ำ 
แต่หากอยู่ในที่สูงห้ามทำ เพราะพื้นที่ในหลุมจะแน่น พลังอยู่ไม่ได้ก็จะหนีออกไป 
การมีที่ว่างในหลุม สุสาน จะมีที่รองรับพลัง จึงจะส่งผลดีต่อลูกหลานได้


 

เซ็งกุ้ย - ขึ้นหิ้ง

เมื่อทำบุญ ครบ 100 วัน ก็จะนำรูปบรรพบุรุษขึ้นที่สูง คือ แขวนรูป โดยทั่วไปเมื่อครบกำหนดก็จะตอกผนัง แขวนรูปขึ้น

ข้อเท็จจริง
ต้องดูฤกษ์ อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นฤกษ์ปลอดภัย แต่หากเป็นไปได้ควรรอจนได้ฤกษ์ที่ดี

โดยดูราศีตำแหน่งที่ตั้ง ต้องไม่ขัดแย้งกับปีเกิดบรรพบุรุษ 
และต้องดูทิศประธาน และทิศหลังบ้าน ทิศตั้ง 
ห้ามปะทะและห้ามเป็นอสูร และห้ามปะทะปีเกิดผู้ประกอบพิธี 
และในกรณีที่มีการกระทบกระเทือน ต้องพิจารณาดาว 9 ยุค ตำแหน่งนั้นห้ามเป็นดาว 5


ข้อเท็จจริงเหล่านี้ จากรุ่นต่อรุ่นก็มักถูกลืมเลือน 
หรือบิดเบือนจากเหตุผลที่แท้จริง
การที่เราจะเชื่อได้หรือไม่ ต้องวัดผลทางด้านสถิติ
พิจารณาด้วยสติปัญญา

อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 107 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,