แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


วิธีเลือกคู่ครอง


ปีเกิดชงกัน ปะทะกัน แต่งงานกันได้หรือไม่?

การเลือกคู่ครองตามประเพณีจีน มีกฎเกณฑ์ที่หลากหลาย 
และหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ถูกล่าวถึงบ่อย ๆ คือ ฮะ ชง 

กล่าวคือ หากปีเกิดของชายและหญิง ฮะ ( ภาคี ) กัน 
จะสร้างความยินดีแก่พ่อแม่ทั้งสองฝ่าย และคาดหมายว่า ลูกหลานจะครองรักกันยืนยาว 

แต่หากปีเกิดทั้งสองฝ่ายชง ( ปะทะ ) กันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็จะหลีกเลี่ยงด้วยเกรงว่า 
จะอยู่ร่วมกันไม่ยืดสร้างความผิดหวังให้กับคู่รักมากมายมานับไม่ถ้วน

นักษัตรแบ่งออกเป็น 12 ลำดับ ดังนี้

1 ชวด
2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง

7 มะเมีย 
8 มะแม
9 วอก
10 ระกา 
11 จอ
12 กุน

ตาราง ฮะ
 
ตาราง ชง

2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง 
7 มะเมีย

1 ชวด
12 กุน
11 จอ 
10 ระกา
9 วอก 
8 มะแม
 
1 ชวด
2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง
7 มะเมีย 
8 มะแม
9 วอก
10 ระกา 
11 จอ
12 กุน

 

หากหลักปีทั้งสองฝ่าย ห่างกันประมาณ 6 ปี ก็จะเข้าเกณฑ์ชง ( ปะทะ )
บางระบบก็จะยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยจะนำดวงทั้ง 4 หลักของชายและหญิงมาเทียบกันหลักต่อหลัก

กล่าวคือ เทียบหลักปีต่อหลักปี ของชายและหญิงเทียบหลักเดือน วัน และเวลา ตามลำดับ
หากปะทะ 3 หลักขึ้นไป จึงเข้าเกณฑ์ว่าไม่สมควรแต่งงานกัน ดังนี้  

        ชาย                                                  หญิง
x        x        x       x                        x       x        x        x
x       10       2       1                        x       4        8        7

         ระกา    ฉลู    ชวด                             เถาะ    มะแม    มะเมีย 
    

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า หลักปีทั้งสองฝ่ายต่างปะทะกัน 
หลักเดือนและหลักวันก็เป็นเช่นเดียวกัน รวมปะทะกัน 3 หลัก ก็จะห้ามแต่งงาน 
เป็นไปตามระบบหลัง

แต่หากเราพิจารณาตามหลักวิชา จะพบว่า ทั้งดวงชายและดวงหญิง หลักปีและหลักเดือนของแต่ละฝ่าย ต่างฮะ
(ภาคี)กัน 


ดวงชาย หลักปี รหัส 1 ( ชวด ) ภาคี ( ฮะ ) กับหลักเดือน รหัส 2 ( ฉลู )

ดวงหญิง หลักปี รหัส 7 ( มะเมีย ) ภาคี ( ฮะ ) กับหลักเดือน รหัส 8 ( มะแม )


เมื่อภาคีกันแล้ว ก็จะไม่ไปปะทะกับดวงอีกฝ่ายหนึ่ง 
ดังนั้น ดวงนี้จึงปะทะกันเพียงหลักเดียวเท่านั้น


ข้อเท็จจริง
จากกฎเกณฑ์ทั้ง 2 แบบ ที่กล่าวมานั้นทั้งหมดเป็นเพียงประเพณีความเชื่อที่ยึดถือต่อกันมา ความเข้าใจอย่างผิวเผินนี้ ทำให้หลายคู่หนีตามกัน สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและคู่นั้นก็ต้องลำบาก หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไปอยู่ต่างถิ่นบางรายคิดสั้น ฆ่าตัวตายก็มี กลายเป็นโศกนาฏกรรมไป

ดังนั้น จึงไม่สามารถเอาแค่หลักชง หรือหลักฮะ 
มากำหนดว่าแต่งกันได้หรือแต่งไม่ได้


ลองสังเกตุความเป็นจริงดู
ผู้ใหญ่ในสังคมที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จ ก็มีคู่ครองที่ปีเกิดชงกันก็มาก

หลายคู่ที่ปีเกิดฮะกัน เลิกร้างกันไปก็มีไม่น้อย 
บางรายแต่งกันไม่ทันข้ามปีก็เลิกรา บางรายอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า แต่ตอนฝังขอให้แยกภูเขาฝังกันก็มี

คนรักกันย่อมมีโชควาสนาผูกพันกันมาส่วนหนึ่ง ดังสุภาษิตจีนโบราณ กล่าวไว้ว่า


อิง อ๊วง บ่อ ช้อ ตุ่ย
เนื้อคู่ใคร ก็เนื้อคู่เขา เปลี่ยนกันไม่ได้
( คู่กันแล้ว ไม่แคล้วกัน )


การตัดสินใจเรื่องคู่ที่แท้จริงควรให้น้ำหนักที่ความรักความเข้าใจอันดีต่อกันของทั้งสองฝ่าย  การที่จะคบกันยืดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติต่อกัน ( หลักทางหยาง ) เป็นหลัก โดยมีเรื่องดวงชะตาเป็นส่วนประกอบ ( หลักทางอิน )

และการวิเคราะห์ดวงตามหลักการที่ถูกต้องแล้วนั้น จะดูว่าดวงนั้นต้องปรับสมดุลย์อย่างไร โดยอาจใช้ทิศนั่งพิง  ทิศหัวนอนมาส่งเสริม ปรับแก้ดวงให้ดีขึ้น เพื่อให้มีชีวิตคู่ที่ดี และสมบูรณ์ขึ้น 
( ในกรณีของสามีภรรยา ก็จะให้นอนในทิศที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย )


หากยังมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยังเป็นกังวลเรื่องปีเกิดชง 
ซินแสยังสามารถใช้ฤกษ์แต่งงานเป็นตัวแก้ไขได้ โดยให้มีราศีตัวหนึ่งในฤกษ์ แต่งงานนั้น ไปภาคีหรือฮะปีเกิดฝ่ายหนึ่ง เมื่อฮะแล้ว ก็จะไม่ชง เป็นหลักการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

ฤกษ์แต่งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าสาว เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของเจ้าสาว  

และหากราศีประจำปี ( ปีจร ) ชงปีเกิดบ่าวสาว ปีเกิดพ่อแม่ของบ่าวสาว
ล้วนสามารถหาฤกษ์แต่งงานได้ ไม่จำเป็นต้องรอเป็นปีถัดไป 
โดยเลือกเดือนที่ภาคีปีนั้น ๆ เมื่อภาคีก็จะไม่ปะทะ 

ตัวอย่างเช่น 
หากปีเกิดเจ้าบ่าวเป็นมะเส็ง  6  เจ้าสาวเป็นมะเมีย  7 
พ่อแม่เจ้าบ่าวสาวเป็น มะแม 8 วอก 9 ระกา 10 จอ 11 ตามลำดับ 

ปี 2550 เป็นปีกุน 12 จะปะทะปีเกิดเจ้าสาว และปีถัด ๆ ไป ก็จะปะทะปีเกิดเจ้าสาว พ่อแม่บ่าวสาว ตามลำดับ  กว่าจะได้แต่งต้องรออีก 6 ปี คือปี 2556 นักษัตรมะเส็ง ก็คงจะเป็นไปได้ยาก

ดังนั้น วิธีการแก้ไขคือการกำหนดฤกษ์แต่งงานโดยใช้หลักการภาคี  เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับปีเกิดต่าง ๆ  ก็จะสามารถหาฤกษ์ได้ โดยไม่ต้องรอนานจนเกินไป 

และโดยหลักวิชา ฤกษ์แต่งงานสำคัญที่สุด คือเดือนแต่งงาน ไม่ใช่ปีแต่ง

ประเพณีเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่ก็มีสิ่งที่ควรเน้น และคัดกรอง การจดจำกันต่อ ๆ มาโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตได้ จึงควรระมัดระวัง และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ปีเกิดชงกันแต่งงานกันได้

ขอให้สมหวังทุกคู่รัก

หมายเหตุ เพิ่มเติม 

ปีเกิดของแต่ละคนไม่สามารถทำร้ายกันได้
ลองดู พี่น้อง เพื่อนสนิทหลายคน ก็ปีเกิดชงกัน ก็ปกติดี

 

 
โดย  อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์ ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 102 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,