แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


การเลือกซื้อสุสาน


การเลือกซื้อสุสาน
(ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย)

ชาวจีนมีความเชื่อว่า การสร้างสุสาน เป็นการสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลาน และโดยหลักวิชาแล้ว เราสามารถแบ่ง สุสาน ( ฮวงซุ้ย ) ออกได้เป็น 3 ประเภท 

เจ้าที่ เจ่าอุ่ง เจ่าอุ่ง สุสาน คนเป็น
เจ้าที่ ของเจ่าอุ่ง
เจ่าอุ่ง ( เจ้าที่อยู่ซ้ายมือ ลูกศรแดง )

1. สุสานแบบ เจ่าอุ่ง ( การสร้างวัยจร )

เราสามารถปรับเปลี่ยนชะตากรรมให้ดีขึ้นได้ โดยการวิเคราะห์หาธาตุสำคัญของดวง
เช่น ดวงอ่อนแอแต่ลาภมาก ก็ไม่สามารถรับลาภได้
หากวัยจรคือช่วงชีวิตที่เข้ามากระทบกับดวง เป็นการเสริมกำลังของดวง 
ทำให้ดิถี ( ตัวเรา ) มีกำลังมากขึ้น ก็สามารถรับลาภได้

หรือในบางกรณี สร้างสุสานเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขช่วงรอบปี 
ที่ดวงกำลังมีเคราะห์ เมื่อผ่านพ้นช่วงนั้นไป ก็ยกเลิกรื้อถอนสุสานนั้นได้

 

เมื่อเราหาธาตุสำคัญได้ ก็สามารถสร้างราศีตัวนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปได้ 
ด้วยการทำสุสาน ฮวงซุ้ย แบบเจ่าอุ่ง ( สุสานคนเป็น ) เป็นสุสานขนาดย่อม
โดยบรรจุสิ่งที่เป็นตัวแทนของเรา คือ

  1. เลือด
  2. กระดูก
  3. หนัง

เส้นผมที่ดึงออกจากหนังหัวและมีเลือดติด ( เส้นผมเปรียนเสมือนกระดูกและหนัง )
ใส่ลงในโถบรรจุ แล้วนำไปใส่ที่ หลุมสุสาน ตามทิศที่ถูกต้องกับธาตุสำคัญ ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ครบถ้วน 
ได้แก่ ฤกษ์ยาม ดาว 9 ยุค และชัยภูมิที่ถูกต้อง

เมื่อทุกอย่างถูกต้อง พลังที่ดีก็จะหนุนผลักดัน 
ให้เกิดผลที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่ชีวิตของเรา

การทำสุสาน เจ่าอุ่ง เหมือนเป็นการเสริมดวงเฉพาะบุคคล 
จึงไม่จำเป็นต้องดูดวงบุคคลอื่น คู่ครองหรือลูกประกอบ 

และในบางคนอาจต้องตั้งเจ้าที่เพิ่มขึ้นอยู่กับรูปดวง

 

หลักการของ สุสาน ( ฮวงซุ้ย )

ป้ายสุสาน ( เจียะปี ) คือตัวแทนของเรา 
และส่วนของเราฝังอยู่ในดิน ( อิม ) 
และอีกส่วนหนึ่งคือป้ายหินด้านบน ( เอี๊ยง ) 

และเมื่ออิมเอี๊ยงบรรจบกันก็จะก่อเกิดพลัง 
ดังนั้น การทำสุสาน ฮวงซุ้ย จึงมีบทบาทและพลังที่สมบูรณ์ 
เห็นผลเร็วมากกว่ากรณีการตั้ง จุดยึดเหนี่ยว

สุสาน
สุสาน ฮวงซุ้ย มูลนิธิฮูลิน สระบุรี

2. สุสานแบบ ฮกกี

การสร้างสุสาน เพื่อเสริมหรือปรับดวงให้ดีขึ้น และใช้เป็นหลุมสุสาน ฮวงซุ้ย ฝังเมื่อสิ้นชีวิต
ซึ่งกรณีนี้ต้องดูปีเกิดของคู่ครอง ลูกทุกคนประกอบ ทั้งชายและหญิง

และต้องดูราศีปีเกิดของลูก ไม่ขัดแย้งกับธาตุราศีประจำตำแหน่งของลูกทุกคน

ซึ่งในปัจจุบัน ฮวงซุ้ยสุสานหลายแห่งละเลยการพิจารณาข้อกำหนดที่สำคัญนี้
ทำให้เกิดผลร้ายอยู่บ่อย ๆ เช่น ทำเสร็จแล้ว 
ลูกบางคนดีมาก บางคนแย่มาก บางกรณีถึงแก่ชีวิตก็มี 
( รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งอยู่ในชั่วโมงเรียน )

 

3. สุสานแบบ แซกี

ฮวงซุ้ยสุสาน ฝังเฉพาะเมื่อสิ้นชีวิตเท่านั้น ( รูปแบบขนาดเหมือนกับ แซกี ) 
ต้องดูปีเกิดของคู่ครอง และลูกทุกคนประกอบ ทั้งชายและหญิงเหมือนกับกรณีข้างต้น

เราสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท สุสานจีน ใช้สำหรับยังมีชีวิต ใช้สำหรับเมื่อสิ้นชีวิต
เจ่าอุ่ง
/
 
ฮกกี
/
/
แซกี  
/


อย่างไรก็ตาม การทำสุสาน ( ฮวงซุ้ย ) มีค่าใช้จ่ายพอสมควร
ควรทำสุสานเหมาะสมแก่ฐานะ หรือเมื่อมีความจำเป็น
เช่นกรณีเจ็บป่วย หรือป้องกันช่วงชีวิตที่จะไม่ดี หรือแก้ไขช่วงชีวิตให้ดีขึ้น

และเราสามารถสร้างราศีเองได้ในลักษณะดังกล่าว
ด้วยการตั้ง จุดยึดเหนี่ยว ( สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทิศพิงโต๊ะทำงาน หรือทิศหัวนอน )
ในทิศองศาที่ถูกต้องกับดวง พร้อมด้วยองค์ประกอบอื่นที่ครบถ้วน
( ดวงชะตา ชัยภูมิ ทิศทาง ฤกษ์ )
เพื่อทดสอบผลลัพธ์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

เพียงแต่ผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นช้ากว่า และบทบาทน้อยกว่า สุสาน 
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ และครองตนอยู่ในธรรมอันดี

***
ผู้มีการศึกษาในสมัยก่อนจะจัดทำ สุสาน แซกี
ใช้ในขณะมีชีวิตเพื่อเกื้อหนุนดวง และใช้ฝังเมื่อจากไป 
เป็นการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานจะมีอนาคตที่ดี
และป้องกันปัญหาการทะเลาะระหว่างลูกหลานในเลือกที่ตั้งของสุสาน 


ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย คือ คำเดียวกัน

 

การเลือกทิศสุสานเบื้องต้น

 
ห้ามด้านหลังสุสานเป็นทิศ
ปีเกิดบรรพบุรุษ ธาตุปีเกิด ทิศปะทะ ( ชง ) ทิศห้าม ( 4 ทิศหลัก )
ชวด
ฉลู
ขาล
 
น้ำ
ดิน
ไม้

มะเมีย
มะแม
วอก
 

ใต้
ออก
ตก
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง
ไม้
ดิน
ไฟ
ระกา
จอ
กุน
ตก
---
เหนือ
มะเมีย
มะแม
วอก
ไฟ
ดิน
ทอง
ชวด
ฉลู
ขาล
เหนือ
เหนือ
ออก
ระกา
จอ
กุน
ทอง
ดิน
น้ำ
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง
ออก
เหนือ
ใต้

 

ทางเข้า มูลนิธิสุสานฮูลิน
 

จุดเด่นของฮวงซุ้ย สุสานฮูลิน

สุสานจีน ฮูลิน

1. ทุกทำเล ( อาณาจักร ) แต่ละทิศ จะมีตำแหน่งประธาน
... เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วถึงกัน

2. สร้างตามหลักวิชาการฮวงจุ้ยที่ครบถ้วน

  • มีที่มาของพลัง ( รก สายสะดือ ครรภ์ คลอด )
  • มีอาณาณาบริเวณ ( เต่าเำ หงษ์แดง เสือขาว มังกรเขียว )
    มีช่องน้ำ้ก่อเกิดกระแสพลังที่โอบอุ้ม
  • มีภูเขาใหญ่ล้อมรอบ เป็นกำแพงเมือง (เป็น 1 ใน 4 วิเศษของชัยภูมิ)
อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 130 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,