แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


วิจารณ์ดวงชาตา 200 ดวง

วิจารณ์ดวงชาตา 200 ดวง
วิจารณ์ดวงชาตา 200 ดวง

รหัส : 0009
วิจารณ์ดวงชาตา 200 ดวง
โดย อ.พลูหลวง
 
คำนำ

                วิจารณ์ดวงชาตา 200 ดวง มุ่งเฉพาะให้ศึกษาถึงโยคเกณฑ์ที่ดีเด่นส่งเสริมดวงชาตา และดวงดาวที่ส่งอิทธิพลให้แก่บุคคลตามสภาพของชื่อประวัติที่ปรากฏ ได้เลือกเอาดวงชาตาของบุคคลมีชื่อเสียง ก็เนื่องด้วยบุคคลเหล่านี้ชีวิตและผลงานของเขาย่อมเป็นที่รู้จักกันดีเป็นส่วนใหญ่ ย่อมเป็นที่เชื่อถือ และยึดเป็นบรรทัดฐานในการที่จะจดจำไว้เป็นแบบอย่างในการพยากรณ์สืบไป ดีกว่าที่จะไปนำดวงชาตาบุคคลสามัญ ซึ่งแม้ดวงจะเด่น แต่ชื่อเสียงรู้จักแต่ในวงแคบ ศรัทธาของผู้ศึกษาค้นคว้าย่อมจะลดถอยลงไป

                ดวงชาตาบางดวงตำแหน่งลัคนา อาจจะผิดเพี้ยนกับในปูมของนักพยากรณ์ท่านอื่นบ้าง ก็เพราะว่าข้าพเจ้าได้นำเหตุการณ์สถิติความเป็นไปของชีวิตเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เมื่อมั่นใจจึงนำมาเสนอ มิได้ว่าไปตามที่เขายึดถือกัน ดังเช่นดวงพระชาตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มักวางพระลัคนาไว้ราศีธนู แต่ข้าพเจ้าตรวจสอบจากสถิติจำนวนหลายสิบรายการ จึงได้วางพระลัคนาราศีมังกร ซึ่งเชื่อแน่ว่าถูกต้องอย่างแน่นอน เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชสมภพที่สหรัฐอเมริกา จะนำอันโตนาทีแบบเมืองไทย ไปหาพระลัคนาของท่านย่อมไม่ถูกต้องแก่เหตุผลและหลักการคำนวณ

                และอีกดวงหนึ่งคือดวงชาตา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ซึ่งส่วนใหญ่จะวางพระลัคนาของท่าน กุมอาทิตย์มหาอุจจ์อยู่ราศีเมษ แต่ข้าพเจ้าตรวจความเป็นไปของชีวิตของท่านแล้วเห็นว่าลัคนาของท่านอยู่ราศีพฤษภ ซึ่งตรงกับหลักฐาน ดวงพระชาตาของท่านที่ปรากฏบันทึกไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติว่าลัคนาของท่านอยู่ราศีพฤษภ ข้าพเจ้าจึงยึดถือดวงโบราณที่โหรเก่าท่านวางไว้มิได้ไปแก้ไขแต่ประการใด

                ยังมีดวงชาตาบุคคลเด่นๆ ในเมืองไทยตามสาขาอาชีพต่างๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า ถ้ามีเวลาก็จะสะสางรวบรวมไว้นำมาเสนอเป็นภาคที่ 2 ต่อไป ซึ่งเชื่อแน่ว่าย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา นักค้นคว้าทางวิชาการโชติยศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แต่การนี้จะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร ถ้าภาระในด้านอื่นของข้าพเจ้าไม่มากเกินไปก็คงจะทำได้สำเร็จเร็ววัน

                ดวงชาตาทุกดวงที่ข้าพเจ้านำลงในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการศึกษา ข้าพเจ้ายึดถือเป็นครู ซึ่งเป็นที่เคารพคาระวะเป็นอย่างสูง และเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของวงการโหราศาสตร์ ขออำนาจบุญกุศลที่ดวงของท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นวิทยาทาน จงได้สนับสนุนบุญบารมีของท่านให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งท่านผู้ล่วงลับไปในปรโลก และท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอจงเจริญด้วยยศศักดิ์หน้าที่การงานอย่าได้ขัดข้อง และอย่าได้ตกต่ำเลย โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้แผ้วพาน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลในอนันตโลกธาตุ จงคุ้มครองให้ท่านจงล่วงพ้นจากภัยพิบัติโดยสิ้นเชิง

                ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่นักพยากรณ์ที่เลื่อมใสในเหตุผลและความก้าวหน้าในวิชาการ จะได้ยึดถือเป็นคู่มือสืบไป

 
สารบัญ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ขุนวรวงษาธิราช
พระมหินทราธิราช
กรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ มกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณทิศ มกุฎราชกุมาร
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ
สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
กรมพระยาชัยนาท นเรนทร
กรมหลวงพิชิต ปรีชากร
กรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
อดีตสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
สมเด็จพระศรีสรินทราบรมราชินี
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
พระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์
สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาล
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนรัชต์
พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา
พลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา
นายปรีดี พนมยงค์
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายควง อภัยวงศ์
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์
จอมพลถนอม กิตติขจร
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
พลเอกเจ้าพระยาบดินทร เดชานุชิต
เจ้าพระยาสุธรรม มนตรี
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์
เจ้าพระยามหิธร
พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ
เจ้าพระยายมราช (ปั้นสุขุม)
เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)
เจ้าพระยาพลเทพย์ (หลง)
พลเอกหลวงกัมปนาท แสนยากร
พลเอกหลวงหาญ สงคราม
พระยากลาโหมราชเสนา (ทองอิน)
จอมพลประภาส จารุเสถียร
พลเอก กฤษณ์ สีหวรา
พันเอกพระยาทรง สุรเดช
พลโทกฤษณ์ ปุนกันต์
พลโทบัญญัติ เทพหัศดินทร ณ อยุธยา
กรมหลวงชุมพร เขต อุดมศักดิ์
พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่
พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณศิริ)
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโนทัย)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม)
พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)
ธรรมวิตักโกภิกขุ
พระอาจารย์ เทสก์ เทสรังสี
สามเณร อุทัย เกลี้ยงเล็ก
อาจารย์ ศรีนวล (วัดทุ่งสาธิต)
พระครูประกาศ สมาธิคุณ
อาจารย์ สาลิโข
ปัญญานันทะภิกขุ
หลวงพ่อเณร โกศล
สุชีโว ภิกขุ
กิตติวุฑโฒ ภิกขุ
อาจารย์ฉลอง
อาจารย์พร รัตนสุวรรณ
อาจารย์ ร.อ. ทวี ทิวแก้ว
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์
พลตำรวจเอก หลวงอดุลย์ เดชจรัส
พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์
พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์)
หลวงวิจิตวาทการ
พ่อเลี้ยงพงศสวัสดิ์ สุริโย
นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร
สุนีรัตน์ เตลาน
สนั่นศิลากร
อุไร ศิริสมบัติ
เพือ หริพิทักษ์
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
สวัสดิ์ ตันติสุข
ถวัยย์ ดัชนี
จักรพันธ์ โปษยะกฤต 
น. ณ ปากน้ำ
ต่วย
พูน เกษจำรัส
พูนสวัสดิ์ ธีมากร
พิชัย วาสนาส่ง
สุชิน เทวะผลิน
สอาด เปี่ยมพงศ์ศานต์
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ฉลอง สิมะเสถียร
สักกะ จารุจินดา
มิตร ชัยบัญชา
เนรมิต
วิไลวรรณ วัฒนพานิช
วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ
รัก รักพงศ์
มาลนี จุลดุล
สมบัติ เมทะนี
สว่างจิตต์ กาญจนเสถียร
อุษา อัจฉรา นิมิต
กำธร สุวรรณปิยะศิริ
เทพ จุลดุล
พลโท ม.ล. ขาบ กุญชร ฯ
ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์
ทะนงศักดิ์ ภักดีเทวา
สวลี ผกาพันธ์
สุเทพ วงศ์กำแหง
พูนศรี เจริญพงศ์
บุษยา รังสี
สมาน กาญจนผลิน
วงจันทร์ ไพโรจน์
เนรัญชรา
จินตนา สุขสถิต
ไศล ศรีสาธร
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)
หลวงสารานุประพันธ์
อังคาร กัลยาณพงศ์
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์
อรวรรณ
ประหยัด ศ. นาคะนาท (นายรำคาญ)
ประมูล อุณหรูป (อุษณา เพลิงธรม)
สุนทรภู่
อาจินต์ ปัญจพรรค์
อิงอร
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์
ผกาวดี อุตตโมทย์
ส. พลายน้อย
ดอกไม้สด
ฮิวเมอริสต์
ส. ธรรมยศ
ท. เลียงไพบูลย์
พ. ณ ประมวลมารค
ทมยันตี
สุวรรณี สุคนธา
กฤษณา อโศกสิน
พ.ต.ต. ประชา พูนวิวัฒน์
นายตำรา ณ เมืองใต้
ขรรค์ชัย บุนปาน
คุณาวุฒิ
ม.จ. ไกรสิงห์ วุฒิชัย
อาภัสรา หงสกุล
ด.ร. ป๋วย อึ้งภากรณ์
ด.ร. ทองเปลว ชลภูมิ
สมหมาย ฮุนตระกูล
ศาสตราจารย์ ระวี ภาวิไล
ด.ร. เสริม วินิจฉัยกุล
พระพรหมมุนี (แย้ม)
พระภัทรมุนี
พระยาโหราธิบดี (แหยม วัชรโชติ)
พระญาณเวท
พ.ต. หลวงวุฒิรณพัศดุ์
ขุนชอบ รักตะประกร
นายสำราญ สมุทวนิช
พ.อ. ประพิษ สุทธบุตร (อาตมัน)
พ.อ. ประจวบ วัชรปาน
ศิระ มามะสนธิ
ฉันทิชย์ กระแสร์สินธุ์
นายทองเจือ อ่างแก้ว
ร.ต.อ. ภิเศก พรหมายน (ส.ส. พระนคร)
ดร. โชติ คุ้มพันธ์ (ส.ส. พระนคร)
ดร. ชำนาญ ยุวบูรณ์
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์
นายวรการ บัญชา
นายสุวิชช พันธเศษฐ (ส.ส. เชียงใหม่)
นายใหญ่ ศวิตชาต
นายธรรมนูญ เทียนเงิน
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
โผน กึ่งเพชร
อดุลย์ ศรีโสธร
พระองค์เจ้า พีระพงศ์ ภาณุเดช
เทียมบุญ อินทรบุตร
แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์
ม.จ. อัจฉราฉวี เทวกุล
เสงี่ยม เผ่าทองสุข
นายปุ๋ยโรจนบุรานนท์
นายแพทย์ ประสาน เหตระกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลี่ย วัชรพุก
ร.ม.ต. สวัสดิ์ มหาผล
 
 
ราคา   400 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือและค่าจัดส่ง ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 101 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,