แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


เคล็ดลับมหาทักษา โดย สำราญ สมุทวนิช

เคล็ดลับมหาทักษา โดย สำราญ สมุทวนิช
เคล็ดลับมหาทักษา โดย สำราญ สมุทวนิช

รหัส : 0077

คำนำ

                คู่มือโหร เคล็ดลับทักษาและมหาทักษา ซึ่งว่าด้วยหลักวิธีและการใช้ทักษาสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ในดวงชาตากำเนิดแล้วพยากรณ์จรเป็นปี เป็นเดือน เป็นวันและเป็นเวลาได้นี้ ข้าพเจ้าได้เคยจัดพิมพ์ออกจำหน่ายมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ ปี พ.ศ.2497 และก็จำหน่ายหมดไปนานแล้ว แต่บัดนี้ปรากฏว่ายังมีนักศึกษา ผู้สนใจและนักพยากรณ์ต้องการอีกมากข้าพเจ้าเองไม่สามารถจะพิมพ์จำหน่ายเองได้ จึงมอบให้ร้านเกษมบรรณกิจเป็นผู้จัดพิมพ์จำหน่ายโดยรวมกันกับมหาทักษาสัมพันธ์กับดวงชาตาเป็นเล่มเดียวกันเพื่อความสมบูรณ์ เพราะทักษาและมหาทักษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ควบคู่กันไปได้อย่างสนิทเสมอ ทักษานั้นข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเพิ่มเติมบางอย่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับมหาทักษาแล้วก็จะเป็นการสะดวกในการค้นคว้า เพื่อศึกษาและพิจารณาพยากรณ์ในตำราเล่มนี้ได้ง่ายขึ้น

                การใช้มหาทักษาคือพระเคราะห์เสวยอายุสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ในดวงชาตากำเนิด เพื่อพิจารณาพยากรณ์จากตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านอาจารย์ทองห่อ พูนโภค ซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าโดยตรง ท่านได้บอกไว้ว่าเป็นตำราเก่าและหลักวิธีการใช้แบบเก่าที่ได้ผลดี เพราะโหราจารย์รุ่นก่อนๆ นั้นนิยมใช้กันมากและใช้กันเป็นประจำขาดไม่ได้เลยทีเดียว เปรียบเสมือนหัวใจในการพิจารณาพยากรณ์จรควบคู่กับทักษาเลยทีเดียว หลักกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าเสนอในตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้อย่างมั่นใจว่าไม่เหมือนกับของท่านผู้ใดอย่างแน่นอน เพราะเป็นเคล็ดลับที่ข้าพเจ้าหวงแหนมานานแล้ว แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะได้เปิดเผยออกมาให้หมดเสียที เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่นักโหราศาสตร์รุ่นหลังๆ ต่อไปจะได้ใช้ได้ถูกต้องตามวิธีของท่านบุรพาจารย์แต่ก่อนๆ ได้เหลือทิ้งเอาไว้ให้ แต่นักศึกษา นักพยากรณ์ นักโหราศาสตร์ส่วนมากก็ยังคงเข้าใจว่าพระเคราะห์เสวยอายุ (มหาทักษา) นี้ ก็ใช้สำหรับพยากรณ์ทั่วๆ ไปตามคำพยากรณ์ที่มีบอกไว้กว้างๆ ในตำราเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วเป็นการเข้าใจที่ผิดมากทีเดียว

                ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเคราะห์เสวยอายุ (มหาทักษา) นี้ต้องนำเข้าสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ ในดวงชาตากำเนิดเสียก่อนเป็นเบื้องแรกแล้วจึงพิจารณาพยากรณ์ต่อๆ ไปตามหลักการสัมพันธ์กัน ซึ่งในตำราเล่มนี้ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างละเอียด และโดยเฉพาะข้าพเจ้าเองก็ได้พิสูจน์ในการใช้พระเคราะห์เสวยอายุสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ในดวงชาตากำเนิดแล้วพยากรณ์จรมานานประมาณ 30 ปีกว่าแล้ว เห็นว่าได้ผลดีในการพยากรณ์จรมากทีเดียวโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ๆ แล้วจะได้ผลแม่นยำประมาณ 75 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว ซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือใช้เป็นประจำตลอดมาไม่เคยทิ้งผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ต้องพยากรณ์ นับแต่เริ่มศึกษาค้นคว้าโหราศาสตร์เป็นต้นมาเลยทีเดียวและก็ใช้ทักษาควบคู่กันตลอดมาเช่นเดียวกันด้วย ตำราทุกเล่มที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ารวบรวมและเรียบเรียงพิมพ์ออกจำหน่ายไปแล้วก็ดีหรือที่จะพิมพ์จำหน่ายต่อๆ ไปก็ดีข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความจริงใจว่าทำด้วยความเต็มใจและเปิดเผยออกมาด้วยความจริงใจทั้งสิ้น มิได้ปิดบังไว้เลยเพราะได้ตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่า ข้าพเจ้าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะเมื่อท่านผู้ใดได้ใช้ตำราของข้าพเจ้าแล้วและได้ผลดี ข้าพเจ้าก็พลอยได้เกียรติชื่อเสียงดีไปด้วยนั่นเองนี่คืออุดมคติที่ข้าพเจ้ามีมานานแล้ว

                ฉะนั้นความดีใดๆ อันเกิดจากตำราเล่มนี้จากการใช้ได้ผลของทุกท่านแล้ว ข้าพเจ้าขออุทิศความดีอันนั้นให้แก่ท่านอาจารย์ทองห่อ พูนโภคแต่ผู้เดียว ส่วนความผิดพลาดใดๆ อันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้แล้วนั้น ข้าพเจ้าขอรับไว้แต่ผู้เดียวเช่นกัน หากท่านผู้ใช้ตำราเล่มนี้ยังคงสงสัยอะไรอยู่อีกก็โปรดติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อสอบถามได้โดยตรงทีเดียวที่สำนักพยากรณ์โหรไทย เลขที่ 35 เชิงสะพานย่านสินค้าพหลโยธิน ถนนย่านสินค้า ต.สามเสนใน อ.พญาไท พระนคร (กรุงเทพ) ทุกวัน  ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับและจะแนะนำให้ได้ตามความสามารถที่มีอยู่ด้วยความจริงใจและเต็มใจอย่างเป็นกันเองเสมอ และหากมีการขาดตกบกพร่องอะไรก็ได้กรุณาติไปให้ข้าพเจ้าทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ข้าพเจ้าจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการเขียนตำราเล่มอื่นๆ ต่อๆ ไป

                ในโอกาสต่อไป หากร้านเกษมบรรณกิจรับจัดพิมพ์อีก ข้าพเจ้าจะได้เสนอหลักวิธีการพยากรณ์กำเนิดเฉพาะเรื่องและเกร็ดการพยากรณ์ทั้งกำเนิดและจรที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมเป็นสถิติไว้ต่อไปอีกและอื่นๆ อีกเช่นกัน

                สุดท้ายแห่งคำนำนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ใช้ตำราคู่มือโหรเล่มนี้เป็นคู่มือในการพิจารณาพยากรณ์จร จงประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการเทอญ

ขอได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากข้าพเจ้าโดยทั่วกัน

 

 

นายสำราญ สมุทวนิช
อดีตเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมโหราสาร
และอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
 

ราคาหนังสือ   250 บาท

 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 39 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,