แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


คัมภีร์ หยิน หยาง

คัมภีร์ หยิน หยาง
คัมภีร์ หยิน หยาง

รหัส : 0007
คัมภีร์ หยิน หยาง  โดย อ.พลูหลวง
คำนำ

ปฐมเหตุแห่งการเรียบเรียงเรื่อง หยินหยาง นี้ขึ้น เนื่องมาจากความตายของมารดาข้าพเจ้า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2523 ข้าพเจ้ามาคำนึงถึงการจะสร้างอนุสรณ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มารดาของข้าพเจ้า ซึ่งเมื่อคิดดูแล้ว ไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับหนังสือ ด้วยจะให้ความรู้อย่างอเนกประการแก่ผู้ที่หยิบขึ้นอ่าน ส่วนหนังสืออะไรที่เหมาะแก่การนี้ เห็นว่าทางด้านศาสตร์เร้นลับและการพยากรณ์นั่นแหละเหมาะที่สุด เพราะข้าพเจ้าเคยเขียนตำราโหราศาสตร์อุทิศให้แก่บิดาไปเล่มหนึ่งแล้ว ส่วนของแม่ยังไม่มี บังเอิญขณะที่กำลังตริตรองอยู่นี้ ข้าพเจ้าศึกษาตำรา “คัมภีร์แห่งการเปลี่ยน” หรือที่เรียกว่า “อี้จิง” อันมีที่มาจากคัมภีร์หยินหยางโดยตรง จึงตั้งใจว่าจะค้นคว้าและเรียบเรียง เกี่ยวกับหยินหยางดีกว่า เพราะวิชาด้านนี้ ยังไม่เป็นที่รู้แพร่หลายในหมู่คนไทยเท่าไรนัก มีแต่คนจีนซึ่งศึกษาในวิชา ฮวงจุ้ย (ฮวงซุ้ย) คงจะศึกษากันจากตำราภาษาจีน ก็เฉพาะวิชาที่เขาต้องการ และก็ปิดบังซ่อนเร้นกัน ด้วยเป็นวิชาอาชีพ เขาหวงห้ามกันอยู่

                ข้าพเจ้าไม่กระดิกหูในภาษาจีนเลย ไม่ว่าจะเป็นพูดหรืออ่าน ที่ศึกษาตำราหยิน-หยาง ก็ใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นพื้น ด้วยผู้รู้ทาง “จีนวิทยา” ได้ศึกษาค้นคว้าไว้มาก และที่ได้แปลตำราสำคัญคือ “คัมภีร์แห่งการเปลี่ยน” อันเป็นตำรารุ่นลายครามของจีน มีมาก่อนคัมภีร์ใบเบิ้ลเสียอีก โดยแปลถอดความมาตรงๆ มิได้แก้ไข จึงทำให้ได้ความรู้เป็นอย่างมาก แม้ข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้ภาษาจีน ก็ยังพอวางใจได้ว่าตำราภาษาอังกฤษที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นที่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะทำการนี้ ก็เลยลงมือแปล “อี้จิง” ทันที โดยแปลตั้งแต่คำนำ และความหมายของฉักกะลักษณ์ (hexagram) ไปจนจะถึงภาคผนวก ก็หยุดแต่เพียงแค่นั้น มาคำนึงถึงตัวเอง

                แต่หนังสือที่ข้าพเจ้าอ่านมาได้เขียนไว้อย่างลึกซึ้ง ด้วยผู้เขียนศึกษามาจากศาสตราจารย์ทางนี้ของจีนโดยตรง รวมทั้งตำรับตำราเก่าๆ จึงมีทั้งเหตุและผลอันแยบยลมาก ข้าพเจ้าเห็นสมควรจะต้องเอาเหตุผลมาทั้งหมดนี้มาประมวลเข้าด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่พวกซินแสในเมืองไทยที่มีความรู้แคบๆ จะได้อาศัยหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือด้วย เมื่อคิดดังนี้จึงเลิกวิตกในเรื่องการจะเขียนหนังสือให้อยู่ในแนวเดิม คือจะปล่อยให้มันบานปลายแตกแขนงไปเรื่อยๆ โดยไม่ยับยั้งมีมติอยู่ในใจอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ ก็จะเก็บใจความเอาไว้ให้หมด การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ จึงเข้าทำนองจีนวิทยาคือรวมสรรพความรู้ของจีนไว้หมด ซึ่งก็ช่างมันถือเสียว่าเรามาหาความรู้ต่อสิ่งที่ไม่เคยรู้กันมาก่อนจะดีกว่า เพราะเหตุนี้การแสวงหาตำรับตำราเกี่ยวแก่วิชานี้ จึงกว้างขวางขึ้นทุกที จาก 2-3 เล่ม กลายเป็นกองพะเนิน เป็นโอกาสอันเหมาะที่ทำให้ข้าพเจ้าจำต้องศึกษาอย่างเคร่งเครียดกับมันด้วยคำบางคำ ภาษาอังกฤษแปลมาจากภาษาจีนไม่รัดกุมพอ ข้าพเจ้าต้องไปปรึกษาจากท่านผู้รู้ซึ่งเป็นชาวจีนแท้ๆ หลายท่าน ซึ่งช่วยสอบทานคำอังกฤษถอดมาจากภาษาจีนว่าควรเป็นสำเนียงอันแท้จริงอย่างไรบ้าง

                การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จึงโกลาหล ได้ยังความเดือดร้อนให้แก่คนอีกหลายคนอย่างเช่น คุณวิคเตอร์ เคนเนดี้ ได้ช่วยแปลความบางอย่างที่กำกวมให้ บางทีสงสัยก็จดภาษาจีนที่กำกับเอาไปค้นหาคำแปลที่ถูกต้องอีกทีหนึ่ง ที่มีปัญหาก็เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นถอดมาจากภาษาจีนอีกต่อหนึ่ง บางครั้งก็พบปัญหาว่าเมื่อถอดคำอังกฤษเป็นไทยแล้วความหมายเป็นไปได้หลายแง่จำต้องเอาอักษรจีนที่เขียนกำกับภาพไปค้นหาคำแปลที่แท้จริง จึงเป็นอันยุติได้

                การเรียบเรียงตำราหยินหยางเล่มนี้จึงกล่าวได้ว่า ลำพังข้าพเจ้าเองคนเดียวก็อาจจะงมโข่งอยู่นาน อาศัยที่ว่าได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลหลายคนจึงสามารถทำงานให้ลุล่วงไปได้

 
สารบัญ
ฉักกะลักขณ์
64 ฉักกะลักขณะ
ข้อแนะนำในการอ่านความหมายจากเส้นในฉักกะลักขณ์
การพยากรณ์ในระบบอี้จิงอย่างง่ายๆ ทั้ง 64 ฉักกะลักขณ์
ที่มาของฮวงจุ้ย
สภาวะจักรวาลและการกำหนดดวงจรแห่งความสัมพันธ์ของล่อแก
วงแหวนของสัญลักษณ์ในล่อแก
แกนอันสูงสุดภาวะแห่งการก่อกำเนิดหยางและหยิน
การอธิบายเส้นของฉักกะลักขณ์
ดาวฤกษ์ 28 ชื่อ
ระบบการนับ การใช้ตัวเลขของจีน
ล่อชู
โลชู (ล่อแก)
การดูลักษณะของหยิน, หยาง, ภูเขา, ต้นไม้, น้ำและลม
การแปลความหมายจากธรรมชาติ
ดาวทั้งเก้าและธาตุ
สัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับสถานที่
ปฐมกำเนิดกับโครงสร้างของอี้จิง
บทบัญญัติของคัมภีร์หรือกฎของอี้จิง
ภาคผนวก 10 ข้อ หรือปีก 10 อัน
คติความคิดพื้นฐานของอี้จิง (เอียะ เกีย)
ตรีลักขณ์ แสดงสัญลักษณ์กับสภาพต่างๆ
ตารางเทียบธาตุและสิ่งต่างๆ กับหยินหยาง
สภาพของหยินหยางกับภูมิประเทศ
การแปลความหมายของอรรถาธิบาย (ปีกทั้งสิบ)
กฎเกณฑ์พื้นฐานและหลักการจากทรรศนะเต๋า
ความคิดเกี่ยวกับจักรวาลของอี้
ทรรศนะของชีวิต
อี้จิงคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง
ตรีลักขณ์ระบบของฟูชิกับระบบของพระเจ้าหวัน
การอ่านความหมายในล่อแก
หนังสือที่ใช้ในการเรียบเรียงคัมภีร์ หยิน – หยาง
 
ราคา   400 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 

  

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 53 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,