แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


การพยากรณ์จรโดยพิสดาร

การพยากรณ์จรโดยพิสดาร
การพยากรณ์จรโดยพิสดาร

รหัส : 0006
การพยากรณ์จรโดยพิสดาร อ.พลูหลวง

คำนำ

                การศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ สำหรับการเริ่มต้นผูกดวงก็ดีหรือการพยากรณ์พื้นดวงก็ดี ส่วนมากเรามีตำราหลายเล่มอธิบายไว้อย่างกว้างขวาง ไม่ลำบากใจแม้แต่น้อย แต่เมื่อศึกษาจนถึงขั้นพยากรณ์จร ตอนนี้แหละผู้ศึกษาทุกท่านจะอัดอั้นตันใจกันด้วยจะแสวงหาตำรับตำราการพยากรณ์จรโดยเฉพาะแทบไม่มีเลย เท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นมา มักจะเป็นตำราประเภทความคิดเห็นของแต่ละเกจิอาจารย์ ซึ่งมีแบบฉบับการพยากรณ์ไม่เหมือนกัน บางท่านก็จับทักษาจรพยากรณ์แต่อย่างเดียว หาได้พิจารณาถึงการโคจรของดวงดาว ขบวนเคลื่อนของกลุ่มดาว และหลักการใหญ่ในการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่

                อันการพยากรณ์จรเป็นศิลปะศาสตร์ชั้นสูงของวิชาโหราศาสตร์ ซึ่งแต่ละสำนักแต่ละครูอาจารย์ต่างก็ปกปิด ถือว่าเป็นทีเด็ดของตนไม่เคยมีผู้เปิดเผย เขียนตำรับตำราออกมาด้วยว่าถ้าผู้ศึกษาทางโหราศาสตร์ ได้ล่วงรู้ศิลปะการพยากรณ์ก็จะกลายเป็นเท่าเทียมครูทันที เพราะเหตุนี้การศึกษาโหราศาสตร์ในประเทศไทยเรา ใครจะศึกษาให้ลึกซึ้งก็จะต้องยอมไปมอบกายถวายตัวแก่ครูอาจารย์แต่ละฝ่าย อันเป็นเรื่องลำบากมิใช่น้อย ถึงกระนั้นก็หาได้รู้หลักการใหญ่ในกฎเกณฑ์อย่างแท้จริง โดยที่อาจารย์แต่ละท่านต่างก็หวงทีเด็ดเม็ดพรายของตนไว้อยู่นั่นเอง ความลำบากเช่นนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเพราะโหราศาสตร์ได้กลายเป็นวิชาอาชีพไปเสียแล้ว ซึ่งใครเล่าจะกล้าทำลายอาชีพของตนเอง ด้วยวิชาการบางอย่างก็แสวงหามาจากการค้นคว้า และตรวจสอบสถิติมาเป็นแรมปี ความเหนื่อยยากเช่นนี้จึงไม่ค่อยมีใครอยากจะเปิดเผยออกมา เพราะยังมีนักโหราศาสตร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นจำนวนมาก คอยจ้องตะครุบเอาเป็นของตน แล้วก็ล้างครู ยกตนข่มท่าน อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษแถมยังทับถมผู้ให้วิชาแก่ตนเสียด้วย ข้าพเจ้ายอมรับว่าวงการโหราศาสตร์ของเรามีบุคคลประเภทนี้อยู่มาก ส่วนมากมักจะอวดวิเศษยกตนข่มท่าน พร้อมทั้งทับถมผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่เคยเห็นหน้าค่าตาด้วยซ้ำไป กิตติศัพท์เช่นนี้ล่วงมาเข้าหูข้าพเจ้าอยู่บ่อยๆ แต่ก็หาใช่เหตุให้ข้าพเจ้าท้อถอยในการที่เปิดเผยการพยากรณ์จรออกมาไม่ เพราะข้าพเจ้ามีเจตนาจะอนุเคราะห์แก่ผู้ตั้งใจจะศึกษาในศาสตร์นี้อย่างบริสุทธิ์ใจ และเพื่อจะให้การพยากรณ์จรของเรามีหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยอมทุ่มตนเข้ามาศึกษาและวิจัยในวิชานี้อย่างกว้างขวาง จะได้เลิกดูถูกดูหมิ่นวิชาโหราศาสตร์กันเสียที เราจะได้ช่วยค้นคว้าในวิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับบรรพชนของเราเคยได้ประโยชน์จากวิชาโหราศาสตร์มาแล้วอย่างคุ้มค่า

                สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากจะทำแต่จำเป็นต้องทำ เพื่อป้องกันการล่วงเกินจากบุคคลผู้มีจิตใจต่ำ ด้วยข้าพเจ้าศึกษามาอย่างเหนื่อยยาก ทั้งตำราไทยและต่างประเทศ รวมทั้งค้นคว้าตรวจสอบสถิติมาเป็นแรมปีเนิ่นนาน กว่าจะกล้าเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาได้ การที่เปิดเผยออกมาก็ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในวิทยาทานแท้ๆ แต่ถ้าจะมีบางคนไม่เข้าใจกุศลเจตนาแล้วนำเอาหลักการของข้าพเจ้าไปใช้ ทั้งยังหาเหตุมาล่วงเกินนานาประการ ข้าพเจ้าขออ้างสัจจะอธิษฐาน ขอให้ท่านผู้นั้นอย่าได้เจริญในสติปัญญาใดๆ ต่อไปอีกเลย แต่ถ้าท่านผู้ใดมีมุทิตาจิตเห็นเจตนาดีของข้าพเจ้า เมื่อนำหลักการของข้าพเจ้าไปใช้แล้วไม่ตะลบหลังมาล่วงเกินข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ท่านผู้นั้นจงเจริญด้วยสติปัญญา และรุ่งเรืองในทุกวิถีทางเทอญ

                สัจจะอธิษฐานนี้ข้าพเจ้ายกเว้นสำหรับท่านผู้เป็นนักศึกษา ซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์ต่อวิชาการโหราศาสตร์โดยไม่อคติ จะท้วงติงหรือคัดค้านประการใดย่อมทำได้ทั้งสิ้น การคัดค้านและโต้แย้งตามหลักวิชาการ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ เพราะเป็นวิสัยปราชญ์ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นกุศลเจตนา ข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อคิดเห็นขัดแย้งด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

“พลูหลวง”
สารบัญ
การพยากรณ์โดยไม่ใช้ลัคนา
การทายลักษณะหน้าโดยไม่ต้องดูลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตาไม่มีลัคนา เทียบกับภพ
การพยากรณ์ชนิดพิสดาร โดยไม่ใช้ลัคนา
การพยากรณ์ดวงดาวโคจร สมผุสถึงดาวพระเคราะห์เดิมในดวงชาตา
เกร็ดการพยากรณ์ดวงดาวกระทบกัน
ลักษณะที่ดาวองศาถึงกัน
วิธีใช้ตารางคำนวณสมผุสดาวใน 24 ชม.
ปฏิทินดาวเนปจูน
ปฏิทินดาวพลูโต
การย้ายราศีของดาวพระเคราะห์ใหญ่
ลัคนาและภพ
ดาวศุภเคราะห์และบาปเคราะห์โคจรเข้าภพต่างๆ
เอาจันทร์ อาทิตย์ และพฤหัสบดี เป็นลัคนา
ดาวเจ้าเรือนลัคนา
ตนุหรือภพที่ 1
มรณกรรมโดยอุปัทวเหตุ
ภพที่ 2 กฎุมพะ
ชาตาถึงฆาต
ลาภใหญ่
ดาวเสวยอายุแบบใหม่
การดูดาวจรเกี่ยวกับบิดามารดา
การปลูกบ้านและการโยกย้ายที่อยู่
การเดินทางไกล และการเดินทางไปต่างประเทศ
คู่ครองและการแต่งงาน
การงานและอาชีพ
การเลื่อนยศตำแหน่ง
การดูเกี่ยวกับบุตร
ภพที่ 5 และความหมายด้านอื่น
ภพที่ 6 อริ
ภพที่ 8 มรณะ
ภพที่ 3 สหัชชะ
ภพที่ 12 วินาศนะ
อายุโคจรตามภพ
สัมพันธภาพของดวงชาตา
อายะตะนะในจักรราศี
ดาวพระเคราะห์ประจำอวัยวะในร่างกาย
ดาวพระเคราะห์ครองส่วนต่างๆ บนใบหน้า
ดวงดาวมีอิทธิพลเกี่ยวกับสีและจิตวิญญาณ
ดาวอัพยากฤต
อาทิตย์โคจรถึงดาวพระเคราะห์ในดวงชาตา
จันทร์โคจร
อาทิตย์และจันทร์
เรื่องของดาวพลูโต
ดาวพระเคราะห์ต่างๆ โคจรถึงดาวพลูโต
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
เรื่องคู่ครอง
ดวงกรุงศรีอยุธยา
การถือทิศ
ดวงชาตาของอังคาร กัลยาณพงศ์
ดวงชาตาของเสฐียรโกเศศ
ดวงชาตาของเสถียร โพธินันทะ
ความสำคัญของดาวลอยเหนือศีรษะ
สมเด็จพระสังฆราช (สาปุสสเทว)


ราคา  450 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 


 

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 96 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,