แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง เรื่องฤกษ์และการให้ฤกษ์ การคำนวณดวงพิชัยสงคราม

โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง เรื่องฤกษ์และการให้ฤกษ์ การคำนวณดวงพิชัยสงคราม
โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง เรื่องฤกษ์และการให้ฤกษ์ การคำนวณดวงพิชัยสงคราม

รหัส : 0044

สวัสดี ท่านผู้สนใจโหราศาสตร์ทุกท่าน

                ตำราโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องฤกษ์และการให้ฤกษ์และว่าด้วยการคำนวณดวงชาตาพิชัยสงคราม โดยจัดทั้ง 2 ชุดมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว กระผมในฐานะที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในวิชาการของโหราศาสตร์ไทยมาเป็นเวลานานปีแล้วผู้หนึ่ง ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อรวบรวมจากตำรับตำราของท่านผู้อาวุโสหลายท่านให้ได้หลักเกณฑ์การหาฤกษ์ และการคำนวณดวงชาตาพิชัยสงครามเท่าที่จะได้มา ซึ่งการคำนวณดวงชาตาพิชัยสงครามนี้เป็นของยากมาก ผู้ที่จะคำนวณได้ต้องเรียนรู้คัมภีร์สุริยยาตร์เจนจบจึงจะคำนวณได้คล่องแคล่วดี กระผมจึงนำหลักเกณฑ์จากคัมภีร์สุริยยาตร์มาเป็นแนวทางการคำนวณเพื่อให้ท่านได้ศึกษา แต่มิได้หมายถึงเอากฎเกณฑ์คัมภีร์สุริยยาตร์มาทั้งหมดแต่ออย่างใด

                ฉะนั้น กระผมจึงกราบเรียนมายังท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในวิชาการนี้ หากมีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ซึ่งจะเกิดด้วยประการใดๆ ก็ดี กระผมขอรับผิดแต่ผู้เดียว และขอได้โปรดทักท้วงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์และความดีอยู่บ้าง กระผมขออุทิศผลประโยชน์กับความดีนั้นๆ ให้แก่คุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสของกระผมต่อไปด้วย

 
เรียบเรียงและรวบรวม โดย สิงโต สุริยาอารักษ์
 
 

สารบัญ

 
ว่าด้วยประวัติดาวฤกษ์ และทั่วไป
ประวัติดาวฤกษ์ 27 กลุ่ม
ฤกษ์กำเนิด
กาลโยค
วิธีหากาลโยคประจำปี
หา วัน – ยาม – ฤกษ์ – ราศี – ดิถี ธงชัย
หา วัน – ยาม – ฤกษ์ – ราศี – ดิถี อธิบดี
หา วัน – ยาม – ฤกษ์ – ราศี – ดิถี อุบาทว์
หา วัน – ยาม – ฤกษ์ – ราศี – ดิถี โลกาวินาศ
 
ประวัติสงกรานต์
ตรุษสงกรานต์
ชื่อนางสงกรานต์
อิริยาบถนางสงกรานต์ขี่พาหนะ
การคำนวณสงกรานต์มาเวลาอะไร
ดูวันสงกรานต์
ดูวันเนาว์
ดูวันเถลิงศก
ดูนาคให้น้ำประจำปี – ฝนประจำปี
ดูเกณฑ์ธัญญาหาร
ดูเกณฑ์พิรุณศาสตร์
 
ว่าด้วยเรื่องฤกษ์
ฤกษ์คืออะไร
ฤกษ์บน – ฤกษ์ล่าง
ดาวฤกษ์กับฤกษ์ใหญ่ๆ รวม 9 ฤกษ์
คำพยากรณ์เกี่ยวกับฤกษ์ใหญ่ๆ ทั้ง 9 ฤกษ์
วิธีใช้ฤกษ์
ตัวอย่างการให้ฤกษ์และใช้ฤกษ์
นวางค์ที่ต้องห้าม
วิธีทำฤกษ์
พระจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์
การวางลัคนาฤกษ์
พระจันทร์ในดาวฤกษ์
นาทีฤกษ์ที่ต้องห้าม
ตรียางค์–นวางค์– ฤกษ์ มีความสัมพันธ์กัน
นวางค์ที่ยกเว้น
อธิบายเรื่องฤกษ์
นวางค์ที่ต้องห้าม
นวางค์– ตรียางค์ มรณะ
นักษัตริย์พิษ
นักษัตริย์พิษ – ตรียางค์พิษ –นวางค์เกาะพิษลูก
บาทฤกษ์
ลูกพิษ
พิษนาค
พิษเล็บครุฑ
พิษเขี้ยวสุกร
ลัคนาถูกลูกพิษ
ว่าด้วยฤกษ์ต่างๆ ที่สำคัญ ๆ ควรรู้
มหาฤกษ์
ฤกษ์ประกบพลจันทร์
เพชรฤกษ์
ฤกษ์ซ้ำ
ฤกษ์กระโดด
ฤกษ์ยายี
ฤกษ์นคร
ฤกษ์ชั้นฉาย
ฤกษ์ออก
ฤกษ์เข้า
ฤกษ์กรรมบาท
มนุษย์ฤกษ์
ฤกษ์ยาตรา
ว่าด้วยดิถี – วัน – ยาม
ดิถีมหาสูญ
ดิถีพิฆาต
อัคนิโรธ
วันที่ต้องห้าม
วันคู่ศัตรู
วันมฤตยู
วันจม, วันฟู, วันลอย
วันดับวันศูนย์
กทิงวัน
วันประกอบด้วยดิถี
วันที่ประกอบด้วยดิถีคำโคลง
ดิถีเรียงหมอน
ถ้าจะรู้ว่าฤกษ์แตกหรือไม่แตก
สกุณฤกษ์
วันภาณฤกษ์ – อายกรรมพราย
ดิถีฤกษ์ไชย
กลหนึ่งถ้าอยากจะใคร่รู้ฤกษ์ทั้งปวง
จัตุรงคโชค
มหัทธกรรมโกลาฤกษ์
ดิถีมงคล 5 ประการ
ยามอัฏฐกาล
คำพยากรณ์ยามอัฏฐกาลยามกลางวัน
คำพยากรณ์ยามอัฏฐกาลยามกลางคืน
ยามพระรามเดินดง
ยามนครและยามยายี
 
ว่าด้วยทิศดีและทิศร้าย
ทิศศรี
ทิศกาลกิณี
ทิศผีหลวง
ทิศที่เป็นมงคล
ทิศมฤตยู
ทิศราหู
ราหูจรแต่ละวัน
วิธีคำนวณหาฤกษ์
ว่าด้วยวันทำการมงคล ดี – ไม่ดี
วันห้ามทำการมงคล
วันทำการมงคล
วันเป็นมงคล
วันที่ใช้จ่ายดี
วันที่ห้ามทำการ
ฤกษ์ต่างๆ ชั่ว
ฤกษ์ต่างๆ ดี
วันอะไรควรทำอะไรดี – ไม่ดี
 
ว่าด้วยการหาฤกษ์ – ให้ฤกษ์
การหาฤกษ์
วิธีกำหนดฤกษ์
ปัญหาสำคัญของการให้ฤกษ์
ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์หมั้นหรือฤกษ์ขันหมาก
ฤกษ์รดน้ำ
ฤกษ์ปูที่นอนและฤกษ์ส่งตัว
ฤกษ์ปลูกบ้าน
วันปลูกเรือน
เดือนปลูกเรือน
ตำราขุดหลุมและยกเสา
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ฤกษ์ร้านค้า
ฤกษ์ลาสิกขาบท
ฤกษ์หล่อพระ – ยกช่อฟ้า – โกนจุก – โกนผมไฟ
ฤกษ์พิเศษ
เกณฑ์กนกกุญชร
ฤกษ์ทำการต่างๆ
ฤกษ์เฉพาะงาน
การใช้ฤกษ์เพื่อทำการต่างๆ
ว่าด้วยวิธีวางดวงฤกษ์ – ให้ฤกษ์
ทำการใหญ่เป็นฤกษ์ส่วนรวม
ฤกษ์สร้างบ้าน – สร้างตึก
ฤกษ์ทำการงานต่างๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จด้วยดี
ฤกษ์สร้างบ้านดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ฤกษ์เปิดร้านค้า
ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์ส่งตัวเจ้าบ่าว
ฤกษ์เดินทางดี
ฤกษ์ชนะศัตรูได้องค์เกณฑ์
ฤกษ์ลาสึกจากพระ
ฤกษ์ชนะคู่ครอง
ฤกษ์หลงเมีย
ฤกษ์หลงผัว
ฤกษ์ชนะศัตรู
ฤกษ์ศัตรูปราบเรา
ดาวจันทร์โคจรเข้าเกาะฤกษ์ต่างๆ ควรหรือมิควรประกอบกิจการใด
 
อธิบายข้อห้ามในการให้ฤกษ์สำหรับงานมงคล บางข้อ
ห้ามเผาผีวันศุกร์
โกนจุกวันอังคาร
แต่งงานวันพุธ
ดิถีสงฆ์ 14
เผาผี 15
นารี 11
สมรส 7
วันดับวันศูนย์
วันพระเคราะห์ยก
วันอวมาณโอน
วันสุริยคราสและวันจันทรคราส
วันขลุบ – ราศีขลุบ – ฤกษ์ขลุบ
 
วิธีเขียนคำขวัญการให้ฤกษ์
ฤกษ์สร้างอาคารมงคล
กำหนดฤกษ์สร้างอาคารมงคล
ฤกษ์ขุดหลุดเอก
ฤกษ์ลงเข็มเอก
ฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์เปิดอาคารมงคล
ฤกษ์ลาบรรพชากรรม
กำหนดฤกษ์ลาบรรพชากรรม
ฤกษ์คืนสู่เคหะสถาน
ฤกษ์หมั้น
ฤกษ์การขันหมากหมั้น
ฤกษ์วิวาห์มงคล
กำหนดฤกษ์การวิวาห์มงคล
ฤกษ์จุดเทียนมงคล
ฤกษ์เชิญเครื่องมงคลขันหมาก
ฤกษ์สวมมงคลวิวาห์ และหลั่งน้ำสังข์พระพุทธมนต์
ฤกษ์ส่งตัว
ฤกษ์ปูลาดเรียงหมอน
 
สารบัญ ว่าด้วยการคำนวณดวงพิชัยสงคราม
ตำนานดวงพิชัยสงคราม
ตัวอย่างดวงพิชัยสงคราม
การอ่านดวงพิชัยสงคราม
 
การคำนวณดวงพิชัยสงคราม
หาอัตตาเถลิงศกประจำปีเกิด
หรคุณอัตตา
กัมมัชพลอัตตา
อวมานอัตตา
มาสเกณฑ์อัตตา
ดิถีอัตตา
อุจพลอัตตา
วันเถลิงศก
ตัวอย่างหาอัตตาเถลิงศกประจำปีเกิด
 
หาอัตตากำเนิด
สุรทินประสงค์
หาหรคุณกำเนิด
หาอวมานกำเนิด
หาดิถีกำเนิด
หามาสเกณฑ์กำเนิด
หากัมมัชพลกำเนิด
หาอุจพลกำเนิด
ตัวอย่างหาอัตตากำเนิด
 
วิธีหามัธยมอุจ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมอุจ
 
วิธีหามัธยมพระอาทิตย์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระอาทิตย์
 
วิธีหามัธยมรวิ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมรวิ
 
วิธีหามัธยมพระจันทร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระจันทร์
 
วิธีหาสมผุสพระอาทิตย์ และ รวิภุชผล
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระอาทิตย์ และ รวิภุชผล
 
วิธีหาสมผุสพระจันทร์ และ จันทร์ภุชผล
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระจันทร์ และ จันทร์ภุชผล
 
วิธีหาผลอาทิตย์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาผลอาทิตย์
 
วิธีหาอุจวิเศษ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาอุจวิเศษ
 
วิธีหากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 องค์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 องค์
 
วิธีหามัธยมพระอังคาร
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระอังคาร
 
วิธีหามัธยมพระพุธ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระพุธ
 
วิธีหามัธยมพระพฤหัสบดี
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระพฤหัสบดี
 
วิธีหามัธยมพระศุกร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระศุกร์
 
วิธีหามัธยมพระเสาร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระเสาร์
 
วิธีหามัธยมพระราหู
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระราหู
 
วิธีหามัธยมพระมฤตยู
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระมฤตยู
 
วิธีหามัธยมพระเกตุ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหามัธยมพระเกตุ
 
วิธีคำนวณสมผุสดาวพระเคราะห์ 6 องค์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระอังคาร
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระพุธ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระพฤหัสบดี
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระศุกร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระเสาร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระมฤตยู
 
วิธีคำนวณหาสมผุสพระราหู
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระราหู
 
วิธีคำนวณหาสมผุสพระเกตุ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาสมผุสพระเกตุ
 
วิธีหาลัคนา และ สมผุสลัคน์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาลัคนา และ สมผุสลัคน์
 
วิธีหาฤกษ์ลัคนา
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์ลัคนา
 
วิธีหาฤกษ์พระเคราะห์ทุกองค์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระอาทิตย์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระจันทร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระอังคาร
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระพุธ
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระพฤหัสบดี
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระศุกร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระเสาร์
ตัวอย่างวิธีคำนวณหาฤกษ์พระราหู
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 92 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,