แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์ดวงชาตาจร และการพยากรณ์ดวงนวางค์จักร

โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์ดวงชาตาจร และการพยากรณ์ดวงนวางค์จักร
โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์ดวงชาตาจร และการพยากรณ์ดวงนวางค์จักร

รหัส : 0042
สวัสดี แด่ท่านผู้สนใจโหราศาสตร์ไทย ทุกท่าน
         
          ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเล่มนี้ ได้จัดเอา 2 เรื่องมารวมพิมพ์ไว้เป็นเล่มเดียวกันคือ ว่าด้วยการพยากรณ์ดวงชาตาจร และว่าด้วยการคำนวณและการพยากรณ์ดวงนวางค์จักร กระผมฐานะที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในวิชาการของโหราศาสตร์ไทย มาเป็นเวลานานปีแล้วผู้หนึ่งได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อรวบรวมให้ได้หลักเกณฑ์ต่างๆ มามากเท่าที่จะมากได้ แต่ที่ศึกษาค้นคว้าไม่ถึงหรือไม่รู้เลยก็อาจจะยังมีอยู่มากเช่นเดียวกัน จึงมิได้นำมารวมไว้ในเล่มนี้ได้ในคราวเดียวกัน

          เท่าที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามารวมเป็นหลักเกณฑ์ การคำนวณและการพยากรณ์ดวงนวางค์จักรเป็นเล่มนี้นั้น ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และการสะดวกสบายแก่ท่านนักศึกษาได้ค้นคว้าในวิชาการนี้ เฉพาะการพยากรณ์จร การคำนวณและการพยากรณ์ดวงนวางค์จักรโดยไม่ต้องไปค้นคว้าศึกษาหาหลักเกณฑ์จากหนังสือเล่มอื่นๆ ซึ่งต้องใช้เงินซื้อหามาจำนวนมาก กระผมกล้ากล่าวได้ว่า ยังไม่มีใครที่จะได้รวบรวมหลักเกณฑ์และการพยากรณ์ดวงนวางค์จักรไว้เป็นรูปเล่มเลยท่านผู้รู้ผู้ชำนาญที่เขียนหนังสือโหราศาสตร์ทั่วไป ก็มักกล่าวถึงการคำนวณและการพยากรณ์ดวงนวางค์จักรเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

          ฉะนั้น กระผมจึงกราบเรียนมายังท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในวิชาการนี้ และท่านผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทราบว่า ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเล่มนี้ว่าด้วยการพยากรณ์ การคำนวณและการพยากรณ์ดวงนวางค์จักรเล่มนี้ หากมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง ซึ่งจะเกิดด้วยประการใดๆ ก็ดี กระผมขอยอมรับผิดแต่ผู้เดียว และขอให้ท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในวิชาการนี้ ได้โปรดทักท้วงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์และความดีอยู่บ้างแล้ว กระผมขออุทิศผลประโยชน์กับความดีนั้นๆ ให้แก่คุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ของกระผมต่อไปด้วย

 
   เรียบเรียงและรวบรวม โดย สิงโต สุริยาอารักษ์
 

สารบัญ

 
การพยากรณ์ดวงชาตาจร หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ข้างหน้า
การพยากรณ์ดวงชาตาจร
หลักแท้ของการพยากรณ์ดวงชาตา
จุดสำคัญของการพยากรณ์ดาวเคราะห์จร
ลักษณะของดาวเคราะห์เป็นตัวแสดงเรื่องในการพยากรณ์ดวงชาตาจร
ส่วนประกอบเรื่องของเรือนชาตาและดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์รุมกัน
ดาวเคราะห์โคจรสมาสัปต์
ดาวเคราะห์โคจรแบบระบบเวธะหรืออวิทธังสนะ
การพยากรณ์ระยะเวลาจะเกิดผลดีผลร้ายแก่เจ้าชาตา
หลักการพยากรณ์ดาวจร
ดาวเคราะห์โคจรตามราศี
ดาวเคราะห์จร
หลักพยากรณ์โชคใหญ่ของดวงชาตากำเนิดและดวงชาตาจร
หลักพยากรณ์เกี่ยวกับเคราะห์ถึงตาย
การพยากรณ์ว่าเมื่อไรจะรวย
 
หลักการพยากรณ์ดาวเคราะห์โคจร ต้องลัคนาและต้องดาวเคราะห์ในพื้นดวงชาตาเดิม
อาทิตย์โคจร
จันทร์โคจร
อังคารโคจร
พุธโคจร
พฤหัสบดีโคจร
ศุกร์โคจร
เสาร์โคจร
ราหูโคจร
เกตุโคจร
มฤตยูโคจร
ดาวเคราะห์โคจรต้องดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์โคจรต้องลัคนาและต้องดาวเคราะห์
การพยากรณ์ดาวเคราะห์จรถึงกัน
 
การตรวจดูดวงเดิมและดวงจร
การตรวจดูดวงเดิมและดวงจร
กาลจักรลัคน์จร
คำว่าลัคนาจร
ลัคนาจร (ตนุลัคน์โคจรผ่านราศี – ผ่านฤกษ์ –ผ่านนวางค์ บาทฤกษ์)
จุดเสื่อมของดวงชาตา
จันทร์ในพื้นดวงชาตาหรือจันทร์จร
จันทร์จรถึงลัคนา ถึงตาย
ดาวจันทร์มีความสำคัญมาก
จันทร์กับราหู
จันทร์คุ้มโทษ
ดวงกำเนิดหรือดวงจร ดาวเคราะห์คุ้มโทษระหว่างดาวเคราะห์ด้วยกัน
อาทิตย์จรถึงจันทร์เกิดผลร้าย
 
กฎเกณฑ์พยากรณ์ดวงชาตาฆาต และโชค
ฆาตโชคตามอายุ
ฆาตอุบาทว์ 4 ตามปี
ฆาตอุบาทว์ 4 ตามอายุ
ฆาตลัคน์และจันทร์
ฆาตฤกษ์
ฆาตอาทิตย์
ฆาตดาวเคราะห์ทุกดวงประจำปี
ฆาตดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรตามอายุ ดี – ร้าย
ฆาตอายุตามจักรราศีต้องดาวเคราะห์ประจำปี
ฆาตอายุตกจักรราศีประจำปี
ฆาตอายุขัยประจำปี
ฆาตอายุต้องดาวเคราะห์พื้นดวงชาตา
ฆาตราหูตามอายุ
ฆาตมฤตยู (มรณะโชค)
ฆาตพฤหัสบดี
ทำโชคอสิติธาตุ
ฆาตโชคประจำปี
โชคลัคน์จันทร์ประจำปี
วิธีคำนวณดวงชาตาเพื่อทราบว่า เจ้าชาตาจะรุ่งเรืองในปีไหน หรือจะตกอับในปีไหน
 
การพยากรณ์ดาวเคราะห์ใหญ่โคจร
ดาวเคราะห์ใหญ่โคจร
คุรุ โสโร ราหู
ความดีร้ายของราหู
ราหูให้โทษ 2 ให้คุณ
ราหูเล็งจันทร์
อาทิตย์ถึงราหู และราหูทับลัคน์
ราหูทับลัคน์
ความร้ายของพฤหัสบดีและเสาร์
อาทิตย์โคจร
พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก
เสาร์ทับจันทร์
เสาร์ถึงอังคาร
ศุกร์โคจรถึงลัคนา
จันทร์ถึงเสาร์
อังคารถึงเสาร์
ลัคน์จรสถิตในราศีกุมภ์
 
หลักพยากรณ์ ตอบปัญหาต่างๆ
คำถามเกี่ยวกับแร่ธาตุ ผักหญ้า หรือสัตว์
เมื่อได้รับคำถามเรื่องบุตร
เมื่อได้รับคำถามเรื่องการสมรส
เมื่อได้รับคำถามเรื่องกามพฤติ
คำถามเกี่ยวกับการกลับของผู้ไปต่างแดน
คำถามเกี่ยวกับเรื่องศัตรู
คำถามเกี่ยวกับเรื่องหมุนเงิน
คำถามเกี่ยวกับเรื่องหายป่วย
คำถามเกี่ยวกับการกลับของผู้เดินทาง
คำถามเกี่ยวกับเรื่องของหาย
 
ดวงนวางค์จักร
ความสำคัญของดวงนวางค์จักร
ดวงนวางค์จักร
การพยากรณ์ดวงนวางค์จักร
ตัวอย่างดวงนวางค์จักร
วิธีหาลัคนาในดวงนวางค์จักร
หลักการพิจารณาดวงนวางค์จักร
 
หลักการพยากรณ์ดวงนวาค์จักร
กฎเกณฑ์การพยากรณ์ลัคนาเสวยนวางค์
ลัคนาเสวยนวางค์ที่ส่งผลดี
ตรียางค์และนวางค์มีดาวเกษตรประจำ
นวางค์ที่ยกเว้น
หลักการพยากรณ์ลัคนาเกาะตรียางค์
นวางค์อุจ
ขับอุจ
นวางค์ขาด
การพยากรณ์เรื่องอาชีพ
การพยากรณ์อาชีพในดวงนวางค์จักร
การพยากรณ์เรื่องเนื้อคู่ (คู่ครอง)
การพยากรณ์ลักษณะ – อาชีพ – ฐานะคู่ครอง
การพยากรณ์ลักษณะ – อาชีพ – ฐานะของคู่ครองในดวงนวางค์จักร
ลัคนาและดาวเคราะห์อยู่ราศีที่พิจารณาไม่ค่อยถูก
 
โคตรนวางค์
โคตรนวางค์
ความสำคัญของโคตรนวางค์
ดาวเคราะห์เกาะโคตรนวางค์
โคตรนวางค์ที่ให้คุณและโทษ
 
ดาวเคราะห์นิจ
นิจฟื้น
ดาวเคราะห์นิจให้คุณ
นิจพังคะราชาโยค
ดาวเคราะห์ที่เป็นนิจในราศี แต่เป็นอุจในนวางค์
 
ลูกเล่นของโหร
สำหรับลูกเล่นของโหร
ความหมายของดาวเคราะห์
วิธีผสมดาวเคราะห์
วิธีผสมดาวเคราะห์เกี่ยวกับอาชีพ
 
ข้อควรจำ – ข้อยกเว้น
ข้อควรจำ “มุมกลับ” กฎเกณฑ์พยากรณ์
กฎเกณฑ์ข้อยกเว้น 5 ข้อที่สำคัญ
ข้อยกเว้นสำหรับท่านที่เป็นโหรต้องพึงจำให้ขึ้นใจ
ข้อยกเว้น
 
บททั่วไป
ดาวเคราะห์เสริด
ดาวเคราะห์มนท์
ดาวเคราะห์พักร
อธิบายดาวเคราะห์พักร
ดาวทุกดวงใกล้โลก
อิทธิพลดาวเคราะห์โคจรลักษณะต่างๆ
ดาวเคราะห์เกษตร – อุจ อย่างไหนดีกว่ากัน
ดวงราศีจักร –ดวงนวางค์จักร อย่างไหนดีกว่ากัน
ลัคนาอุจ
อุจกำเนิด
ธาตุกำเนิด
ลาภกำเนิด
 
อธิบายการคำนวณดวงนวางค์จักร
การคำนวณดวงนวางค์จักร
อัตราดาวเคราะห์โคจรโดยปกติ
อธิบายวิธีสมผุสองศาดาวเคราะห์ทุกดวงรวดเร็วทันใจ
 
ตัวอย่างสมผุสดาวเคราะห์ทุกดวง
สมผุสองศาของดาว 1 (อาทิตย์)
สมผุสองศาของดาว 2 (จันทร์)
สมผุสองศาของดาว 3 (อังคาร)
สมผุสองศาของดาว 4 (พุธ)
สมผุสองศาของดาว 5 (พฤหัสบดี)
สมผุสองศาของดาว 6 (ศุกร์)
สมผุสองศาของดาว 7 (เสาร์)
สมผุสองศาของดาว 8 (ราหู)
สมผุสองศาของดาว 9 (เกตุ)
สมผุสองศาของดาว 0 (มฤตยู)
ผลสมผุสองศาของดาวเคราะห์ทุกดวง
ทำเป็นดวงนวางค์จักร
เฉลิมรูปเป็นดวงชาตาราศีจักร –นวางค์จักร
           

 

ราคา  200  บาท

 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 48 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,