แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเองเล่มเดียวจบ

โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเองเล่มเดียวจบ
โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเองเล่มเดียวจบ

รหัส : 0041
คำปรารภการพิมพ์ครั้งที่ 5

 

          เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ได้รับมอบลิขสิทธิ์ ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง จากนายสิงโต สุริยาอารักษ์ ทั้งชุดรวม 11 เล่ม และกำลังจะจัดพิมพ์อยู่ ประจวบกับหนังสือ โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาโหร เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเรียนรู้เข้าใจง่าย จึงไม่พอเพียงกับความต้องการของนักศึกษาโหร ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยรีบด่วนเพื่อรับกับหนังสือ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง อีกหลายเล่ม ซึ่งพิมพ์ออกจำหน่ายแล้ว
 
         หวังใจว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นหลักอันเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย ทุกแขนง เพื่อท่านจะได้ศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดียิ่งชุดหนึ่ง
 
ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง
 เรียบเรียงและรวบรวมโดย สิงโต สุริยาอารักษ์ หนังสือชุดนี้ได้เปิดเผยความลี้ลับของวิชาโหราศาสตร์ไทย ที่ถูกปกปิดมาเป็นเวลาช้านาน โดยแบ่งแยกจัดพิมพ์เป็นหมวดๆ ให้ง่ายต่อการศึกษาและค้นคว้า อาจจะเป็นสารบรรณโหราศาสตร์ก็ได้ มีดังนี้
 
1. โหราศาสตร์ไทยเดิม ว่าด้วยหลักวิชาโหรทั่วไป
2. การพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิด
3. การคำนวณและพยากรณ์ดวงนวางค์จักร
4. กฏเกณฑ์ดวงชาตาต่างๆ 129 ดวง
5. การพยากรณ์ดวงชาตาจร
6. การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี
7. เรื่องฤกษ์ต่างๆ และการให้ฤกษ์
8. ดวงพิชัยสงคราม
9. 108 โรคในโหราศาสตร์
10. ดวงชาตาบุคคลสำคัญของโลก
 

สารบัญ

 
 
โหราศาสตร์คืออะไร
 มูลฐานโหราศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไร
 มูลฐานหลักการพยากรณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร
 โหราศาสตร์เกิดขึ้น ณ ที่ใด และใครคิดวิชานี้ขึ้นได้
 โหราศาสตร์เกิดแก่บูรพาจารย์คนเดียวกัน
 ในประเทศอินเดียได้เปรียบทางโหราศาสตร์มาก
 โหราศาสตร์เข้าสู่ประเทศไทย
 โหราศาสตร์เป็นประโยชน์ที่สุดในโลก
 โหราศาสตร์ตกมาถึงมือประชาชนเมื่อใด
 โหรกับหมอดูต่างกันหรือไม่ อย่างไร
 เรียนโหราศาสตร์ให้รู้จริงได้อย่างไร
 เหตุผลในการใช้ดวงชาตากำเนิดพยากรณ์วิถีชีวิตบุคคล
 เหตุผลของโหราศาสตร์และศาสนา
 ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับพุทธศาสนา
 ข้อแนะนำในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์
 
การศึกษาโหราศาสตร์ขั้นแรก
 
 จักรวาล
 สุริยจักรวาล
 จักรราศี
 ระบบดาวเคราะห์
 ราศีและความหมาย
 ธาตุของราศี
 ลักษณะและกำลังราศี
 เครื่องหมายแทนดาวและกำลังโคจรของดาว
 อธิบายเรื่องดาวพักร – เสริด – มนท์
 รูปแสดงวิถีจักรดาวเคราะห์โคจรรอบโลก
 ดาวที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องแก่โลกและมนุษย์
 ดาวฤกษ์
 วิธีดูดาวฤกษ์ประจำสิบสองราศี
 ดาวเคราะห์ (ดาวเคลื่อนที่)
 อิทธิพลของดาวเคราะห์ 7 ดวง
 ธาตุของดาว
 ทิศประจำราศี
 ราศีที่มีกำลังในเวลากลางวันและกลางคืน
 ความเป็นจริงระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก
 สุริยุปราคา, จันทรุปราคา เกิดขึ้นได้อย่างไร
 สุริยุปราคา ซึ่งเห็นในประเทศไทย 5 ครั้ง
 สภาพของดาวเคราะห์และความเป็นจริง
 กำเนิดของดาวเคราะห์ครองทิศและครองธาตุ
 ลักษณะของดาวเคราะห์มี 2 ประเภท
 ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์และราศี
 
 
ดวงมาตรฐานของดาวเคราะห์
 ดวงเกษตร
 ดวงมูลเกษตร
 ดวงอุจ
 ดวงมหาอุจ
 ดวงนิจ
 ดวงอุจจาวิลาศ
 ดวงอุจจาภิมุข
 เทียบตำแหน่งดาวที่เป็นอุจ – มหาอุจ – อุจจาวิลาศ – อุจจาภิมุข
 ดวงมหาจักร
 ดวงจุลจักร
 ดวงราชาโชค
 ดวงเทวีโชค
 
 
การผูกดวงชาตาขั้นต้น
 วิธีผูกดวงชาตา
 การวางลัคนา
 ภาพอันโตนาฑีประจำราศี
 อันโตนาฑีคืออะไร
 ข้อความเข้าใจในการผูกดวงชาตากำเนิด
 สิ่งที่ต้องทราบ
 เหตุที่ต้องลบออก 18 นาที
 การปฏิบัติในเวลาผูกดวงชาตา
 ตัวอย่างการผูกดวงชาตา
 ดวงชาตาที่ผูกสำเร็จแล้ว
 ตัวอย่างปฏิทินโหราศาสตร์
 วิธีอ่านปฏิทินโหราศาสตร์
 ข้อควรระวังเมื่อขณะผูกดวงชาตา
 อธิบายการอ่านปฏิทินโหราศาสตร์ขณะผูกดวงชาตา
 การเขียนดาวเคราะห์ลงในราศี
 วิธีวางลัคนาโดยใช้ลัคนาสำเร็จ
 ตัวอย่างลัคนาสำเร็จ
 การหาตนุเศษ
 ความหมายของภพ
 ดวงชาตาเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่
 ราศีเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 อธิบายคำว่า กุม – เล็ง – โยค – ตรีโกณ
 หลักเกณฑ์การพยากรณ์เกี่ยวกับดาวเคราะห์ทุกดวง
 การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
 กฎ ลบ – ลบ กลายเป็นบวก
 อธิบายการพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิดขั้นต้น
 หลักการพิจารณาดาวเคราะห์ในพื้นดวงชาตา
 หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์กับเรือนชาตา
 ตัวอย่างการพยากรณ์ เรื่อง คู่ครอง
 ตัวอย่างการพยากรณ์เรื่องคู่ครอง กับ ดาวเจ้าเรือน
 
 
หลักการพยากรณ์เรื่องคู่ครอง ลักษณะคู่ครอง อาชีพของคู่ครอง ฐานะของคู่ครอง
 หลักการพยากรณ์ เรื่องการสมรส
 หลักการพยากรณ์เรื่องความรัก
 หลักการพยากรณ์เรื่องอาชีพ
 
 
ความหมายของดาวเคราะห์ทั้ง 10 ดวง
 หมายถึงเพศและตัวบุคคล
 หมายถึงจิตใจของบุคคล
 หมายถึงอารมณ์ของบุคคล
 หมายถึงนิสัยใจคอของบุคคล
 หมายถึงอวัยวะของบุคคล
 หมายถึงเข้าครองประจำอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 หมายถึงเข้าครองประจำอวัยวะส่วนต่างๆ ของศีรษะ
 หมายถึงสถานที่
 หมายถึงตัวบุคคล
 หมายถึงรูปร่างผิวพรรณของบุคคล
 หมายถึงโรคภัย
 หมายถึงสีแสงและแร่
 หมายถึงชั้นวรรณะ เพศ ฐานะ ตำแหน่ง
 หมายถึงเชื้อชาติและสัญชาติ
 หมายถึงประสาท
 หมายถึงจริต
 หมายถึงสัตว์
 หมายถึงเป็นตัวแทนของบุคคลและสิ่งทั่วไป
 ดาวเคราะห์ผสมกันบอกถึงลักษณะบุคคล
 
ราศีเปรียบเทียบหมายถึงสถานที่
ราศีเปรียบเทียบหมายถึงอุปนิสัย
ราศีเปรียบเทียบหมายถึงโร
 
หลักพยากรณ์เรื่องการเงิน
 เรื่องการศึกษา
 เรื่องบุตร
 เรื่องศัตรูและหนี้สิน
 เรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย
 เรื่องสิ่งของที่หายหรือสูญเสียไปจะได้คืนหรือไม่
 เรื่องจะมีทรัพย์สมบัติซุกซ่อนในแผ่นดินหรือไม่
 เรื่องจะรวยเมื่อไร
 เรื่องลาภและได้ผล
 เรื่องยศ
 เรื่องการเดินทาง
 เรื่องการโยกย้ายสถานที่
 เรื่องการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
 เรื่องอายุวัยแห่งมรณะ
 เรื่องบิดา มารดา
 เรื่องญาติ
 
 
หลักพยากรณ์เกี่ยวกับดาวเคราะห์
หลักพยากรณ์ความสำคัญของดาวเคราะห์กุมลัคนา
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์ที่ส่งกระแสสัมพันธ์กันแต่ละดวงๆ
 
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนชาตาแสดงนิสัย
 ดาวเคราะห์คู่มิตร
 ดาวเคราะห์คู่ศัตรู
 ดาวเคราะห์คู่อริศัตรู
 ดาวเคราะห์คู่ธาตุ
 ดาวเคราะห์ธาตุคู่
 ดาวเคราะห์กับดินฟ้าอากาศ
 ดาวเคราะห์คู่สมพล
 
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์คู่มิตร
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์คู่ศัตรู
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์คู่ธาตุ
 
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์คู่สมพล
 ดาวเคราะห์คู่สมพลให้คุณเด่นเป็นพิเศษในราศีต่างๆ
 ดาวเคราะห์คู่วิชาการ
 ดาวเคราะห์คู่ปราชญ์ราชบัณฑิต
 ดาวเคราะห์ศูนย์พาหนะ
 ดาวเคราะห์จักรพยุห
 
ดวงเกณฑ์ต่างๆ
 ดวงองค์เกณฑ์
 ดวงอุดมเกณฑ์
 ดวงปทุมเกณฑ์
 ดวงจตุไทยเกณฑ์
 จันทร์ คุรุ สุริยา และดวงจตุสดัยเกณฑ์
 ดวงขับพล
 ดวงคุมพล
 ดวงนำพล
 ดวงพระจันทร์ครึ่งซีก
 ดวงพินทุบาทว์
 
ข้อสังเกตดวงเกณฑ์และดวงพินทุบาทว์
 
เกณฑ์ต่างๆ ที่ควรรู้
 ธรณีโชค
 หินจันทร์ พลจันทร์
 ราชเกณฑ์
 อังคาร, ราหู ในราศีที่ให้คุณ
 ปกินนะเกณฑ์, จักรทะวะยะ
 อุดมคุณ 3 จำพวก
 
 
โยคพิเศษ
 โยคสำคัญๆ ที่อำนวยโชคดีในดวงชาตา
 โยคสำคัญๆ ที่ส่งผลร้ายในดวงชาตา
 อาทิตย์และอังคารโยค
 เสาร์และราหูโยคให้คุณ
 
 
ดาวเสาร์โคจรทับลัคนาหรือเล็งลัคนาชาตาร้ายเป็นความจริงหรือหลักพยากรณ์ดาว ครุ โสโร ราหุ
 
การพยากรณ์ดวงชาตาจร
 หลักแท้ของการพยากรณ์ดวงชาตาจร
 จุดสำคัญของการพยากรณ์ดาวเคราะห์จร
 ลักษณะของดาวเคราะห์เป็นตัวแสดงเรื่องในการพยากรณ์ดวงชาตาจร
 ส่วนประกอบเรื่องของเรือนชาตาและดาวเคราะห์
 
 
• ดาวเคราะห์รุมกัน
• ดาวเคราะห์โคจรสมาสัปต์
• ดาวเคราะห์โคจรแบบระบบเวธะหรือวิธังสนะ
• การพยากรณ์ ระยะเวลาที่จะเกิดผลดีผลร้ายแก่เจ้าชาตา
• ดาวเคราะห์มีกำลังน้อยกว่ากัน
• ดาวเคราะห์ใกล้โลกและไกลโลก
• ดาวเคราะห์เรือนนอก ดาวเคราะห์เรือนใน
• ตนุลัคน์ หรือตนุลัคนา
• ตนุเศษ หรือตนุเกษตร
• ตรีวัย
 
 
หลักการพยากรณ์ดาวเคราะห์โคจรต้องลัคนา และต้องดาวเคราะห์ในพื้นดวงชาตาเดิม
 อาทิตย์โคจร
 จันทร์โคจร
 อังคารโคจร
 พุธโคจร
 พฤหัสบดีโคจร
 ศุกร์โคจร
 เสาร์โคจร
 ราหูโคจร
 เกตุโคจร
 มฤตยูโคจร
 
 
พยากรณ์ ตำหนิ แผล ไฝ ปาน
 การพยากรณ์ลักษณะเกี่ยวกับราศีธาตุ
 การพยากรณ์เกี่ยวกับลักษณะราศี
 
 
• หลักการพยากรณ์บุคคลที่มีลัคนาตามราศีต่างๆ ทั้ง 12 ราศี
• ดาวเคราะห์เสริมสร้างให้ลัคนาเปลี่ยนแปลง
• ดาวเคราะห์เบียนลัคนา
• หลักการพยากรณ์เรื่องตนุเศษ
• ดาวเคราะห์ที่ให้คุณและให้โทษบังคับราศีทั้ง 12 ราศี
 
 
หลักการพิจารณาลัคนาดวงชาตาทั้ง 12 ราศี
 ลัคนาราศีเมษ
 ลัคนาราศีพฤษภ
 ลัคนาราศีมิถุน
 ลัคนาราศีกรกฎ
 ลัคนาราศีสิงห์
 ลัคนาราศีกันย์
 ลัคนาราศีตุลย์
 ลัคนาราศีพิจิก
 ลัคนาราศีธนู
 ลัคนาราศีมังกร
 ลัคนาราศีกุมภ์
 ลัคนาราศีมีน
 
• หลักการพยากรณ์โชคใหญ่ของดวงชาตากำเนิดและดวงชาตาจร
• หลักการพยากรณ์เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
• วิธีแก้เคราะห์ร้าย
• คาถาสวดมนต์เวลาดาวให้ร้ายกับดวงชาตา
• การบูชาพระตามลัคนา
• การตั้งชื่อบุคคลตามแบบโหราศาสตร์
• หลักการวินิจฉัยของดาวเคราะห์
• ความสำคัญของดาวพฤหัสบดี
• กฎเกณฑ์ใช้ดาวพฤหัสบดีสอบเวลาตกฟากได้ผลแม่นยำที่สุด
 
 
ข้อสังเกต
 อาทิตย์เป็นนิจ, ประ
 ดาวจันทร์เป็นนิจ, ประ
 ดาวอังคารเป็นนิจ, ประ
 ดาวพุธเป็นนิจ, ประ
 ดาวพฤหัสบดีเป็นนิจ, ประ
 ดาวศุกร์เป็นนิจ, ประ
 ดาวเสาร์เป็นนิจ, ประ
 ราหูเป็นนิจ, ประ
 
 
ดวงนวางค์จักร
 ความสำคัญของดวงนวางค์จักร
 หลักการพิจารณาดวงนวางค์จักร
 นวางค์อุจ
 ขับอุจ
 
 
ตรียางค์และนวางค์มีดาวเกษตรประจำ
 นวางค์ที่ยกเว้น
 
ฤกษ์ทั้ง 27 ในจักรราศี
 หลักพยากรณ์ลัคนาเกาะตรียางค์
 หลักพยากรณ์ลัคนาเกาะตรียางค์บังคับราศี
 หลักพยากรณ์ลัคนาเสวยนวางค์
 โคตรนวางค์
 ลัคนาจรหรือกาลจักรลัคน์จร
 วิธีคำนวณลัคนาจร
 หลักพยากรณ์ลัคนาจรในจำพวกราศีทั้งสี่
 หลักพยากรณ์ลัคนาจรใน 12 ราศี
 ลัคนาจรกับดาวเคราะห์จร
 กฎเกณฑ์การพยากรณ์ดวงชาตามูลชาติกำเนิด
 สอบดวงชาตา
 ขับดาวเคราะห์เข้าอุจ
 เกณฑ์ดาวเคราะห์ทั้ง 8
 ขับดวงชาตา
 จันทร์ประวัติชาติเกณฑ์
 เคราะห์รูป เคราะห์สม
 คัมภีร์ภวชาติ
 อายุของดาวเคราะห์
 ดวงปฏิจจสมุปบาท
 หลักพยากรณ์ ตอบปัญหาต่างๆ
 กลหนึ่งถ้าอยากจะใคร่รู้ฤกษ์ทั้งปวง
 จัตุรงคโชค
 มหัทธกรรมโกลาฤกษ์
 วิธีการกำหนดฤกษ์
 ฤกษ์แต่งงาน
 ฤกษ์หมั้นหรือฤกษ์ขันหมาก, ฤกษ์รดน้ำ
 ฤกษ์ปูที่นอนและฤกษ์ส่งตัว
 ฤกษ์ปลูกบ้าน, วันปลูกบ้าน
 เดือนปลูกเรือน
 ตำราขุดหลุมและยกเสา
 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
 ฤกษ์ร้านค้า
 ฤกษ์ลาสิขาบท
 ฤกษ์หล่อพระ, ฤกษ์ยกช่อฟ้า
 ฤกษ์โกนจุก, ฤกษ์โกนผมไฟ
 ฤกษ์พิเศษ
 เกณฑ์กนกกุญชร
 ฤกษ์ทำการต่างๆ
 ฤกษ์เฉพาะงาน
 อธิบายข้อห้ามในการให้ฤกษ์สำหรับงานมงคลบางข้อ
 
วิธีวางดวงฤกษ์
 ทำการใหญ่เป็นฤกษ์ส่วนรวม
 ฤกษ์สร้างบ้าน สร้างตึก
 ฤกษ์ทำการต่างๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จด้วยดี
 ฤกษ์สร้างบ้านดี
 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
 ฤกษ์เปิดร้านค้า
 ฤกษ์แต่งงาน
 ฤกษ์ส่งตัวเจ้าบ่าว
 ฤกษ์เดินทางดี
 ฤกษ์ชนะศัตรูได้องค์เกณฑ์
 ฤกษ์ลาสึกจากพระ
 ฤกษ์ชนะคู่ครอง
 ฤกษ์หลงเมีย, ฤกษ์หลงผัว
 ฤกษ์เราชนะศัตรู, ฤกษ์ศัตรูปราบเรา
 ทิศดีและร้าย
 วิธีเขียนคำขวัญการให้ฤกษ์
 
 
ภาคผนวก
 กาลหรือเวลา
 เวลานาฬิกาหรือเวลามัธยมท้องถิ่น
 การหาเวลามัธยมท้องถิ่นต่างๆ
 เวลาที่จะต้องเพิ่มและหักจากเวลานาฬิกาของจังหวัดต่างๆ
 การหาเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตก
 อธิบายวิธีหา
 วิธีหาสมผุสดาวเคราะห์
 วิธีหาลัคนา
 วิธีหาลัคนาโดยสมบูรณ์แบบ
 อธิบายวิธีหาฤกษ์ – บาทฤกษ์ – นวางค์ – ตรียางค์ของลัคนา
 ดวงชาตาที่สำเร็จรูป
 ดวงชาตาคืออะไร
 ลัคนา
 ลัคนาของบุคคลก็อยู่ใน 12 ราศี
 ลัคนาบุคคลใดอยู่ในราศีธาตุทั้ง 4
 ตนุมักทอนคุณและโทษ
 ดาวเคราะห์เบียนลัคนา
 ดาวเคราะห์ร่วมเกษตรและอุจ
 โยคและเกณฑ์
 ดาวเคราะห์เด่นประจำราศี
 ดาวเคราะห์คู่
 พินทุบาทว์
 ดวงอุดมเกณฑ์
 ดาวเคราะห์คู่สมผล
 ดาวเคราะห์ทุสฐานะ
 ผู้ที่ประสงค์จะเป็นโหรควรท่องให้ขึ้นใจ
 เปรียบเทียบลัคนาและดาวเคราะห์กับต้นไม้
 ดาวดีและดาวเสียจะส่งผลเท่ากันเป็น 2 อย่าง
 สรุปการพยากรณ์ดาวเคราะห์จร
 การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี
 ราชาโยค
 ชาตาสตรีที่เป็นหม้าย
 ผลของโลหิตระดูครั้งแรก
 ดวงหญิงที่เป็นคนเจ้าชู้
 ดาวเคราะห์กุมลัคนาบังคับในราศีที่ดีให้คุณ
 ดาวเคราะห์ที่ให้โทษไม่บังคับราศี
 ดาวเคราะห์คู่ศัตรู คู่ชาติเวรกัน
 ดาวเคราะห์ที่เป็นองค์เกณฑ์ให้คุณ
 ตรีโกณ (ตรีกูล)
 เสาร์โสภี
 ราหูโสภา
 ครูปทุมยศปัญญา
 ครูมีคู่
 ครูทำโทษ
 เสน่ห์สมบัติ
 ดาวเคราะห์ 4 คู่ที่ให้คุณ
 ดาวเคราะห์สเตรท
 ดาวเคราะห์สี่โหงวลัก
 ความดีสี่ห้าหก
 ครูจันทร์
 เกษตรอุจ
 โรคต่างๆ
 นวางค์ มรณะ
 ตรียางค์มรณะ
 นักษัตรพิษ
 นวางค์ขาด 3 ราศี
 โคตรนวางค์ที่ให้คุณและโทษ
 วาสนาคืออะไร
 เกณฑ์ดาวเคราะห์ร่วมราศี
 เกิดมาตายแต่อายุน้อยๆ
 พิการต่างๆ และโรคประจำตัว
 ผู้ที่ฆ่าตัวตาย
 ผู้ที่เกิดจากชู้
 บิดามารดาใครตายก่อนหลัง
 เป็นหมัน
 มีลูกยาก
 มีลูกมาก – น้อย
 เกณฑ์อายุต่างๆ
 เกณฑ์ผู้ที่มีอายุยืนถึง 100 ปี
 เกณฑ์ผู้ที่มีอายุยืน
 เกณฑ์ผู้ที่มีอายุ 20 ปีตาย
 ผู้ที่จะมีคู่ครองต่างชาติ
 ผู้ที่จะได้เป็นท้าวพระยา
 ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าพระยานาแสน
 ผู้ที่จะได้สืบตระกูลพระยาและอำมาตย์
 ผู้ที่จะได้เป็นพระยา (ไพร่ก็ได้เป็นพระยา)
 เกิดในเรือนทาสได้เป็นถึงอธิบดีราชา
 ผู้ที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 ผู้ที่ได้เป็นใหญ่สูงกว่าตระกูล
 ลูกไพร่จะได้ดี
 หญิงลูกไพร่จะได้เป็นคุณหญิง ชายจะได้เป็นพระยา
 ถ้าพระภิกษุจะได้เป็นสังฆราช
 จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในตระกูลของตน
 ผู้ที่จะได้เป็นมหาเศรษฐี
 ผู้ที่จะได้เป็นเศรษฐี
 เข็ญใจได้เป็นเศรษฐี
 ผู้ที่จะได้เป็นใหญ่ในที่แห่งหนึ่ง
 ราชาแห่งทรัพย์
 ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมาก
 ผู้น้อยที่จะเจริญรุ่งเรือง
 ผู้ที่จะเป็นใหญ่ทั่วๆ ไป
 ผู้ที่รุนแรงในเพศตรงข้าม
 พระยาเทครัว
 ปากกับใจไม่ตรงกัน
 ภรรยาน้อย
 ดีทางคอรัปชั่น ติดคุกตอนปลาย
 ดีทั้งทรัพย์และยศสูง
 ทุกขลาภ
 ดีด้วยประจบสอพลอ
 ดีทางการพนัน
 จะมั่งมีเงินทองทรัพย์สินต่อไปภายหน้าหรือไม่
 มีลาภเมื่อไร
 เกล็ดที่ 1
 เกล็ดที่ 2
 เกล็ดที่ 3
 เกล็ดที่ 4
 วีธีเทียบตรีวัยพยากรณ์
 วิธีผสมดวงดาวเคราะห์เหมือนกับผสมสีธรรมดา
 ตัวอย่างวิธีผสมสีจากดวงดาว
 ความหมายความรู้สึกของสีเมื่อพบเห็น
 สีที่เป็นคู่ปฏิปักษ์
 สีที่ตัดกันขึ้นเด่นดี
 สรุปสีทั้งหมดมี 12 สี
 ราศีต่างๆ ก็มีสีประจำทั้ง 12 สี
 จันทร์เพ็ญ
 จันทร์ดับ
 จันทร์ครึ่งดวง
 หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์สู่จุดดับและจุดเพ็ญ
 ฤกษ์กำเนิด
 ประวัติดาวฤกษ์ 27 กลุ่ม
 ประวัติดาวเคราะห์เกิดเป็นชาติเวรแก่กัน
 ประวัติกำเนิดของโลก
 

 

ราคา  900  บาท

 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 63 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,