แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรีและโรค 108 ในโหราศาสตร์

การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรีและโรค 108 ในโหราศาสตร์
การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรีและโรค 108 ในโหราศาสตร์

รหัส : 0040
สวัสดี แด่ท่านผู้สนใจวิชาโหราศาสตร์ไทย ทุกท่าน
 
          ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเล่มนี้ ได้จัดเอา 2 เรื่องมารวมพิมพ์ไว้เป็นเล่มเดียวกัน คือ การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และว่าด้วย โรค 108 ในโหราศาสตร์ กระผมฐานะที่ได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลในวิชาการของโหราศาสตร์ไทยมาเป็นเวลานานปีแล้วผู้หนึ่ง ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ต่างๆ มามากเท่าที่จะมากได้ แต่ที่ศึกษาค้นคว้าไม่ถึงหรือไม่รู้เลย ก็ยังอาจจะยังมีอยู่อีกมากเช่นเดียวกัน จึงมิได้นำมารวมไว้ในเล่มนี้ได้ในคราวเดียวกัน
 
           เท่าที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามารวมไว้เป็นหลักเกณฑ์ การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์ เป็นเล่มหนึ่งนี้นั้นก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และสะดวกสบายแก่ท่านนักศึกษาได้ค้นคว้าในวิชาการนี้ เฉพาะการพยากรณ์ดวงชาตาสตรี และโรค 108 โหราศาสตร์ โดยไม่ต้องไปค้นคว้าศึกษาหาหลักเกณฑ์จากหนังสือเล่มอื่นๆ ซึ่งต้องใช้เงินซื้อหามาจำนวนมาก กระผมกล้ากล่าวได้ว่า ยังไม่มีผู้รู้วิชาการนี้คนใด ที่จะได้รวบรวมหลักเกณฑ์การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์ ไว้เป็นรูปเล่มเลย ท่านผู้รู้ผู้ชำนาญที่เขียนหนังสือโหราศาสตร์ทั่วไปก็มักกล่าวถึงการพยากรณ์ดวงชาตาสตรีและโรคต่างๆ เพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
 
          ฉะนั้น กระผมจึงกราบเรียนมายังท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในวิชาการนี้ และท่านผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทราบว่า ตำราชุดโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ว่าด้วยการพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์ เล่มนี้ หากมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง ซึ่งจะเกิดด้วยประการใดๆ ก็ดี กระผมยอมรับผิดแต่ผู้เดียว และขอให้ท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในวิชาการนี้ ได้โปรดทักท้วงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์และความดีอยู่บ้างแล้ว กระผมขออุทิศผลประโยชน์กับความดีนั้นๆ ให้แก่คุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ของกระผมต่อไปด้วย
เรียบเรียงและรวบรวม 
โดย สิงห์โต สุริยาอารักษ์

 

 

สารบัญ
การพยากรณ์ดวงชาตาสตรีโดยทั่วไป
• การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี
• โรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะเพศของสตรี
• ราชาโชค
• ดวงชาตาสตรีที่เป็นหม้าย
• ดวงชาตาหญิงที่เป็นคนเจ้าชู้
• โหราศาสตร์กับโรคกำหนัดกล้าในสตรี
• ตัวอย่างดวงที่ 1
• ตัวอย่างดวงที่ 2
• ดาว 5 ไม่มีความหมายแก่ดวงชาตาหญิง
• เกณฑ์ชาตาหญิงที่ตั้งครรภ์
• สตรีที่มีลักษณะคล้ายบุรุษ
• สตรีที่จะเป็นทาสหรือคนรับใช้
• สตรีที่เป็นหม้าย
• ระยะเวลาเป็นหม้ายของสตรี
• โยคและเกณฑ์
• ผลของการส่งอิทธิพล ของดาวเคราะห์เป็นโยคและให้ผลแก่เรือนจากดาวเคราะห์
• ดาวเคราะห์ที่มีกำลังและไม่มีกำลัง
• วิธีเทียบเรื่องราศีเรือนที่ 7 และราศีนวางค์ที่ 7
• ผลของดาวเคราะห์ในราศีและนวางค์เฉพาะดวงชาตาสตรี
• สัมพันธภาพดวงชาตาสตรี
 
การพยากรณ์ลักษณะของสตรีที่มีชื่อเสียงดี
• สตรีที่มีบุคลิกลักษณะต่างกัน
• สตรีที่ได้สามีดีเป็นที่นับถือ
• สตรีที่มีปัญญาและมีทุกอย่างมีชื่อเสียง
• สตรีที่มีอัธยาศัยดี
• สตรีที่เชี่ยวชาญทางดนตรีและศิลปะ
• สตรีที่เสน่หาเฉพาะในสามีคนเดียว
• สตรีที่เป็นคนสวยและสตรีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติดี
• สตรีที่จิตใจมีเมตตากรุณานึกคิดในทางชอบธรรม สวดมนต์และบูชาผู้ศักดิ์สิทธิ์
• สตรีที่เป็นภรรยาที่น่ายกย่องนับถือของสามี
• สตรีที่ตายก่อนสามี
• สตรีที่จะได้เป็นราชินีหรือภรรยาผู้บัญชาการปกครอง
 
การพยากรณ์ลักษณะเครื่องเพศหญิง
• การพยากรณ์ลักษณะเครื่องหมายเพศหญิง
• ลักษณะอวัยวะเพศย่อมเปลี่ยนรูปไปได้
• ตัวอย่างที่ 1
• ตัวอย่างที่ 2
• ตัวอย่างที่ 3
• หลักเกณฑ์การพยากรณ์ลักษณะเครื่องหมายเพศหญิง
• หญิงที่มีเครื่องเพศผิดปกติ
• ดาว 6 มีความหมายเป็นดาวแห่งเครื่องหมายเพศหญิง
• หญิงที่มีอวัยวะเพศมีลักษณะดีเป็นที่เสน่หาของสามี
• หญิงที่เดินหนีบทรัพย์และหญิงที่มีลูกจันทน์งาม
 
การพยากรณ์เรื่องกามารมณ์ของสตรี
• สตรีที่มีพิษร้าย
• สตรีที่ไม่มีความละอายทำอะไรตามใจตัว
• สตรีที่เป็นคนเลวทราม
• สตรีที่คบชู้สู่ชายหรือเล่นชู้
• สตรีที่เป็นหม้ายและประพฤติผิดศีลธรรม
• สตรีที่ตลบตะแลงและสตรีเจ้ามารยา
 
การพยากรณ์คู่ครองของสตรี
• สตรีที่มีสามีกลับกลอก
• สตรีที่มีสามีชอบเดินทางบ่อย หรืออยู่บ้านเป็นประจำ
• สตรีที่มีสามีเป็นคนเลวทรามไม่มีศีลธรรม
• สตรีที่มีสามีอายุมาก
 
ภาคผนวก
• สตรีที่แตกเนื้อสาวและการมีโลหิตระดูครั้งแรก
• ลักษณะพิเศษที่เกี่ยวกับปรากฏของโลหิตระดูครั้งแรก
• การแตกเนื้อสาวหรือการมีโลหิตระดูครั้งแรก
• สตรีมีโลหิตระดูครั้งแรกในเวลาที่ไม่เป็นมงคล
• สตรีมีโลหิตระดูในเวลาดี – ร้าย
• สตรีที่มีโลหิตระดูในวันต่างๆ ทั้ง 7 วันของสัปดาห์ ดี – ร้าย
• สตรีที่มีโลหิตระดูในดิถีหรือวันทางจันทรคติ
• สตรีที่มีโลหิตระดูครั้งแรกในปักษ์หนึ่งๆ ดี – ร้าย
• สตรีที่มีโลหิตระดูครั้งแรกในเดือนต่างๆ ดี – ร้าย
• สตรีเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรกนุ่งห่มเสื้อผ้าชนิดใด ดี – ร้าย
• สตรีเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรกจำนวนหยดมากน้อย ดี – ร้าย
• สตรีมาจากทิศใดพยากรณ์จากทิศที่มานั้นๆ
• สตรีเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรกในสถานที่ต่างๆ กัน
• สตรีเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรกขณะดาวเคราะห์ต่างๆ เสวยฤกษ์เดียวกันกับดาว 2
• สตรีเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรกขณะดาวเคราะห์อยู่ในเรือนชาตา ดี – ร้าย
• สตรีมีโลหิตครั้งแรกเป็นการบรรลุวัยสาวเวลาของลัคน์ตกราศีใด ดี – ร้าย
• ผลดี–ร้ายของนักษัตรฤกษ์เมื่อเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรก
• นักษัตรที่ดีสำหรับการเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรก
• นักษัตรที่ไม่ดีสำหรับการเริ่มมีโลหิตระดูครั้งแรก
• ให้ทำวิธีปัดเป่า
• สตรีบรรลุวัยสาวในนักษัตรฤกษ์ต่างๆ จะมีบุตรมากน้อย
• สตรีมีโลหิตระดูห้ามทำอะไรบ้าง ภายหลังมีโลหิตระดูแล้ว จึงมีความบริสุทธิ์
• วิธีบำบัดสตรีที่มีโลหิตระดูเป็นผลร้าย
• ดาวเคราะห์ในเรือนชาตาสตรีทั้ง 12 เรือนที่สถิตในเรือนต่างๆ
• เมื่อมีโลหิตระดูครั้งแรก
• หลักการพยากรณ์ดวงชาตาสตรี
• ความหมายของดวงชาตาโดยสังเขป
• ความหมายของดาวเคราะห์โดยสังเขป
• ลักษณะของสตรีที่เกิดมาเมื่อมีลัคนาอยู่ใน 12 ราศี
• ดาว 2 ในดวงชาตาสตรี
• สตรีที่เกิดภายใต้อิทธิพลของนักษัตรฤกษ์
• ดาวเคราะห์ในเรือนชาตาสตรีทั้ง 12 เรือน
 
ภาคพิเศษ
• สตรีที่ได้สามีดีและมีอำนาจวาสนาด้วยสามี
• โยคพิเศษ
• เสาวภาคโยค
• จรรยาโยค
• ไวธัพยโยค
• สตรีที่มีความรัก
• สตรีที่เล่นชู้
• สตรีที่มีโลหิตระดูไม่ปกติ
• โลหิตระดูเจ้าชาตาถ่ายออกคราวละมากๆ
• เวลาเจ้าชาตามีโลหิตระดูปวดอย่างแรง
• สตรีที่เป็นโรคฮีสทีเรีย
• สตรีที่วิกลจริตและโรคจิต
• สตรีที่ถูกปล้นสวาทและฆาตกรรมหรือตายวิปริต
• สตรีที่ต้องติดคุก
• สตรีที่ผ่าตัดทำหมัน
• สตรีที่เป็นกามโรค
• สตรีที่ประหารสามี
• สตรีที่ชอบแย่งผัวคนอื่น
• สตรีที่ต้องเป็นเมียน้อย
• สตรีที่ชอบแต่งตัวเป็นกระเทย
• สตรีที่เป็นโรคเกี่ยวกับนมและต่อมเต้านม
• สตรีที่เป็นโรคในมดลูก
• สตรีที่เป็นโรคในมดลูก
• สตรีที่ผ่าตัดคลอดบุตร
• สตรีที่ถูกบุตรฆ่าตาย
• สตรีที่มีบุตรฝาแฝด
• สตรีที่ชอบรำพัดหรือเล่นการพนันทุกชนิด
• สตรีที่มีคู่ครองต่างชาติ
• สตรีที่ผ่าตัดตบแต่งเครื่องเพศ
• สตรีที่แท้งบุตรและคลอดบุตรที่ตายแล้วออกมา
• ข้อสังเกตในการพยากรณ์ดวงชาตาสตรี
• ดวงหญิงที่เป็นโสเภณี
• เรื่องคู่ครอง
• มีคู่ครองกี่คน
• คู่ครองตายจาก
• สตรีที่มีผัวหลวง – ผัวน้อย
• สตรีที่มีสามี 2 คน
• สตรีที่ไม่ได้สมรส
•สตรีที่สละโลกีย์
• สตรีที่เลิกกับสามีคนแรกและสมรสกับคนใหม่
• สตรีที่ก่อเหตุแตกแยกกับบิดาของสามี
• สตรีที่ถูกสามีทอดทิ้ง
• สตรีที่ได้สามีคนเดียวกับพี่สาวของตน
• สตรีที่มีอำนาจเหนือสามี
• สตรีที่กลัวสามี
• สตรีที่ถูกบิดาบังเกิดเกล้าข่มขืนให้เป็นเมีย
• สตรีมีบุตรประเภทต่างๆ กัน
• สตรีที่เป็นหมันหรือไม่มีบุตร
• สตรีที่มีบุตรและมีความสุข
• สตรีที่มีบุตรขี้โรค
• สตรีที่ฆ่าตัวตาย
• สตรีที่ผ่าตัดมดลูก
• สตรีที่ผ่าตัดไส้ติ่ง
• หญิงที่เป็นแม่เล้า
• หญิงที่เป็นคุณนายโรงแรม
• หญิงที่มีนิสัยทางเล่นชู้
• หญิงที่ไม่ตระหนี่ตัว
• ผู้หญิงที่สวยนั้นเป็นอย่างไร
• หญิงที่ต้องห้าม
 
สารบัญ โรค 108 ในโหราศาสตร์
• กฎเกณฑ์ความสำคัญเรื่องโรค
• หาสมุฏฐานของโรค
• ราศีเป็นเจ้าการเหนือความมีชีวิต
• เรือนชาตากำหนดส่วนหนึ่งๆ ในร่างกาย
• ดาวเคราะห์ให้ความหมายถึงธาตุที่สำคัญ 3 อย่าง
• ดาวเคราะห์เป็นการกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
• ดาวเคราะห์นี้เป็นการกสำหรับโรคต่างๆ
• โรคประจำตัวและพิการต่างๆ
• โรคเกี่ยวกับไข้ต่างๆ
• ไข้หวัดใหญ่
• ไข้จับสั่น
• ไข้ปอดอักเสบ
• ไข้หลอดลมอักเสบ
• ไข้รากสาด
• ไข้จับสั่นลงไต
• ไข้เกี่ยวกับต่อม
• ไข้ทุกชนิดที่เกิดจากอุบัติเหตุ
• ไข้ที่มีอาการอาเจียน
• ไข้ทุกชนิดเกี่ยวกับบาดแผล
• ไข้เพราะโรคระบาด
• ไข้ปากเปื่อย
• โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท
• โรคเกี่ยวกับสมอง
• โรคเนื้องอกในสมอง
• โรคเกี่ยวกับต่อมในสมอง
• โรคประสาทอ่อน
• โรคลมชักหรือลมบ้าหมู
• วิกลจริตและโรคจิต
• โรคฮีสทีเรีย
• โรคนัยน์ตา
• สายตาสั้น
• สายตาไม่ปกติ
• ตาฟางในที่มืด
• นัยน์ตาเป็นโรค
• ผลภัยแก่นัยน์ตาซ้าย
• ผลภัยแก่นัยน์ตาขวา
• นัยน์ตาบอด
• โรคหู
• หูหนวก
• เนื้องอกในหู
• โรคเกี่ยวกับหน้า
• โรคที่หน้า
• โรคเกี่ยวกับจมูก
• ริดสีดวงจมูก
• โรคเนื้องอกในจมูก
• โรคอย่างอื่นที่จมูก
• โรคเกี่ยวกับปาก
• โรคแผลเรื้อรังในปาก
• โรคเนื้องอกหรือบาดแผลในปาก
• โรคเกี่ยวกับลิ้น
• ลิ้นผิดปกติ
• เป็นใบ้
• พูดติดอ่าง
• พูดช้า
• พูดมากเกินไป
• พูดรุนแรงหยาบคาย
• พูดน้อย
• โรคฟัน
• ฟันผิดปกติ
• ฟันเป็นโรค
• โรคเกี่ยวกับคอหอย
• โรคไข้คอตีบ
• โรคเนื้องอกในคอหอยและที่คอ
• โรคมะเร็งที่คอ
• ผลร้ายในคอหอยเพราะยาพิษหรือสิ่งมีพิษ
• โรคหัวใจ
• หัวใจสั่น
• ปวดในหัวใจ
• โลหิตแข็งที่หัวใจ
• โรคเกี่ยวกับอก
• โรคต่อมที่เต้านม
• โรคมะเร็งที่นม
• เป็นแผลเรื้อรังที่นม
• น้ำนมมารดามีน้อย
• โรคเกี่ยวกับปอด
• โรคปอด (วัณโรคปอด)
• โรคหืด
• โรคไอ
• โรคที่เกิดขึ้นบริเวณเอว , ตะโพก
• โรคไต
• โรคไส้เลื่อน
• โรคภายในช่องท้อง
• โรคเกี่ยวกับน้ำดี
• โรคเกี่ยวกับตับ
• โรคเกี่ยวกับม้าม
• แผลในลำไส้
• วัณโรคที่ลำไส้
• โรคปวดท้อง
• กระเพาะอาหารอักเสบ
• อหิวาตกโรค
• โรคบิด
• เป็นฝีภายในท้อง
• โรคมะเร็งในท้อง
• โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี
• โรคนิ่วในถุงน้ำดี
• โรคไส้ติ่ง
• โรคเบาหวาน
• โรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์
• กามโรค
• โรคกร่อนน้ำลงอัณฑะ
• กามตายด้าน
• เป็นหมัน
• โรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศสตรี
• ปวดในรังไข่
• เนื้องอกในมดลูก
• โลหิตระดูไม่ปกติ
• มะเร็งที่มดลูก
• ปีกมดลูกฟกซ้ำหรือเน่าเสีย
• สตรีที่เป็นกามโรค
• โรคโลหิตไม่บริสุทธิ์
• โรคโลหิตจางหรือโลหิตน้อย
• โรคความดันโลหิต
• โรคเมล็ดโลหิตขาวมาก
• โรคผิวหนัง
• โรคเรื้อน
• ไข้ทรพิษและโรคสุกใส
• ผิวหนังด่างขาว
• หิดและโรคผิวหนัง
• โรคมะเร็ง
• แผลต่างๆ
• ฝีต่างๆ
• โรคอื่นๆ
• โรคปัสสาวะ
• โรคนิ่วที่หลอดปัสสาวะ
• โรคบาดทะยัก
• โรคน้ำคาเนื้อ
• โรคกลัวน้ำ
• พยาธิ์กาฝาก
• กาฬโรค
• โรคเหน็บชา
• โรคหัด
• โรคริดสีดวง
• วัณโรคกระดูก
• อัมพาตและโปริโอ
• ฝีฝักบัว
• โรคไอและเสมหะ

 

ราคา  200  บาท

 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465

     

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 24 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,