แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


คู่มือการตั้งศาลพระภูมิ โดย อิทธิบูรพา

คู่มือการตั้งศาลพระภูมิ โดย อิทธิบูรพา
คู่มือการตั้งศาลพระภูมิ โดย อิทธิบูรพา

รหัส : 0218

คำนำ

คนสมัยก่อนมีความเชื่อสืบทอดกันมาว่า แต่ละสถานที่นั้นมีพระภูมิเจ้าที่สถิตรักษาอยู่

เมื่อเราปลูกบ้านสร้างเรือน เราก็ควรจักยกศาลด้วย เพื่ออันเชิญพระภูมิมาสถิต เพื่อให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเรือนและคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยสืบไป

ปัจจุบันนี้บ้านเรือนสมัยใหม่ไม่ค่อยนิยมจัดตั้งศาลพระภูมิกันไว้ในอาณาเขตบ้านเหมือนมัยก่อน แต่เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางยังมีปรากฏอยู่ไม่น้อย บางคนก็คิดว่าการมีศาลพระภูมิแล้วจะยุ่งยากเรื่องการเซ่นไหว้การดูแล ซึ่งที่จริงแล้วมิใช่เรื่องยากเกินปฏิบัติเลยแม้แต่น้อย

เรื่องของพีการตั้งศาลหรือที่ธรรมเนียมโบราณนิยมเรียกกันว่า “การยกศาล” รวมถึงเรื่องการบูชาบวงสรวงและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ควรศึกษา เรียนรู้ คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมทั้งตำนานพระภูมิเจ้าที่ และแนวปฏิบัติอันถูกต้องมาไว้พร้อมสรรพแล้ว

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และอำนวยสิริมงคลแก่ท่านและบ้านเรือนของทุกท่านสืบไป

 
สารบัญ
 • ความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่
 • ประวัติของพระภูมิเจ้าที่
 • พี่เลี้ยงหรือบริวารของพระภูมิเจ้าที่
 • เคล็ดมงคลการตั้งศาล
 • หันหน้าศาลไปทิศไหนดี?
 • พระภูมิและพระภูมิเจ้าที่
 • การตั้งศาลพระภูมิต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • ผลไม้ที่ห้ามนำถวายพระภูมิเจ้าที่
 • การขุดหลุมปักเสา
 • ฤกษ์การตั้งศาล
 • พิธีการตั้งศาล
 • พิธีการตั้งศาลแบบที่ ๒
 • การถวายอาหารและเครื่องเซ่นสังเวย
 • สิ่งของที่ถวายได้และห้ามถวายในแต่ละเดือน
 • การเข้าถวายเครื่องเซ่นสังเวยต้องเข้าให้ถูกทิศ
 • การดูแลศาลพระภูมิ
 • บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่
 • รูปภาพตัวอย่างการตั้งศาล
 • การรื้อถอนศาลพระภูมิ
 • การตั้งศาลเทพารักษ์
 • การตั้งศาลพระพรหม
 • เดือนดีเดือนร้ายในการปลูกเรือน
 • การบูชาเสาเอก
 • การขึ้นบ้านใหม่
 • ไม้มงคลและไม้ต้องห้าม
 • วันเกิดกับวันไม่เป็นมงคล
 • กราบไหว้บูชาพระและเทพเสริมบารมี
 • เสริมบารมีประจำวันเกิด
บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่
พระคาถาต่อไปนี้ใช้ไหว้สวดบูชาพระภูมิเจ้าที่ได้ทุกๆวัน โดย จุดเทียน ๑ คู่ และ ธูป ๕ ดอก ไหว้ตามปกติ หรือจะถวายพวงมาลัยถวายดอกไม้สดด้วยก็ดี
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ 
ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ 
เจวานุยุญ ชันโต รัตตินเทวะ
มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ 
ปาปังกิญจิ นะ ปัสสะติ เอจะมาทิ
คุณูเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ
 
บทสวดถวายเครื่องสังเวย 
พระคาถาบทต่อไปนี้ใช้สำหรัยสวดเมื่อถวายเครื่องเซ่นสังเวยเป็นชุด เช่น อาหารคาว-หวาน ขนม และผลไม้ต่างๆ
พระคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓จบ) 
ทุมะ มัสสะมิง ทิสาภาเล สันติ 
เทวา มะหิทุธิกา เตปิ อัมหะ อะนุรักขันติ 
อาโร คะเยนะ สุเขนะ จะ 
สุปัพพะยัญชะนะปันนัง ปะริภุญชันตุ เทวะตา 
ชัยยะ มังคะลา นุภาเวนะ สัพพะโสตถี ทะวันตุโนฯ
 
บทสวดลาเครื่องสังเวย
เมื่อตอนเช้า ถวายเครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ แล้วตอนบ่ายหรือตอนธูปหมดไปสักครู่ใหญ่ๆ แล้วให้ทำการลาเครื่องเซ่นสังเวย โดยจุดธูปเพียง ๑ ดอก
ของถวายที่เป็นผลไม้นั้นนำมาแบ่งปันคนในบ้านกินกันได้ ถือว่าเป็นของมงคล
แต่อาหารคาวที่จัดใส่ถ้วยตะไลหรือถ้วยขนาดถ้วยน้ำชาเล็กๆ นั้นให้นำไปทิ้งที่ทางสามแพร่งแถวบ้าน หรือใต้ต้นไม้ใหญ่นอกอาณาเขตรั้วบ้าน ห้ามนำไปทิ้งขยะเป็นอันขาด การยำอาหารที่เหลือไปทิ้งไว้ตามทางสามแพร่งหรือตามมุมถนนนั้นก็เพื่อแบ่งปันให้เป็นทานแก่สัมภเวสีหรือเหล่าวิญญาณเร่ร่อนทั้งปวง
คาถาลาเครื่องสังเวย
สะ สะ เสสัง มังคะลัง ภูมิ เทวานัง ยาจามิฯ 
บทข้างบนนี้ สำหรับผู้ลาเพียงคนเดียว
ถ้าผู้ลามีหลายคน ให้เปลี่ยนคำว่า “ยาจามิ” เป็น “ยาจามะฯ”
 
การสวดขอขมาพระภูมิเจ้าที่ 
บางครั้งคนในบ้านอาจทำสิ่งใดโดยมิได้เจตนา แต่อาจจะเป็นการไปลบหลู่หรือทำไม่ดีต่อพระภูมิเจ้าที่ แม้จะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่หากคนในบ้านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ณุ้สาเหตุแน่ชัด ท่านยาหมอแล้วยังไม่หาย หรือมีอุบัติเหตุเภทภัยใดๆ ในบ้าน หรือเกิดการฝันร้าย ฝันแปลกๆ หากรู้สึกไม่สบายใจ ก็ลองทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง โดยเตรียมของต่อไปนี้
 
ธูป ๙ ดอก 
เทียน ๑ คู่ 
ดอกบัวหรือดอกไม้สด 
พวงมาลัยดอกไม้สด
ผลไม้ ๓ อย่าง เช่น ส้ม กล้วย และมะพร้าวอ่อน

จากนั้นให้สวดคาถาขอขมาดังนี้
 
อิติ คะโต 
อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ 
พระภุมมะ เทวา ขะมามิหังฯ 

คาถาเจิมเจว็ด
เอหิ เอหิ 
พระชัยยะ มังคะละ 
ภู-มิ เทวะตา
ชัยยะ สิทธิ อาคัน ตะวาฯ

คาถาธรณีพรมน้ำมนต์
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฒฑะโก
สิริวัฒฑะโก ยะสะวัฒฑะโก
พะละวัฒฑะโก วัณณะวัฒฑะโก
สุขะวัฒฑะโก อายุโท
พะละโทธีโร วัณณะโท
ปฏิภาณะโท อิตอปิโสวิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา 
พุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ 
พุทธะสังฆัง มังคะลังโลเก
ธัมมังสังฆัง มังคะลังโลเก
สังฆะสังฆัง มังคะลังโลเก
สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย
สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร วินาสายะ
สรรพสุขขัง สรรพลาภัง ภะวันตุเตฯ

 

ราคา  99  บาท

"สินค้าจำหน่ายหมดแล้วค่ะ"
 

 
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 54 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,