แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค8 โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค8 โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค8 โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

รหัส : 0208

 

คำนำ
 

แต่เดิม วิชา "ชัยภูมิ" จะเป็นวิซาหลักสำหรับชินแสทั่วไป แต่เมื่อเวลาฝานไปโดยที่ลักษณะชัยภูมิยังคงเดิม แต่ผลดีร้ายกลับเปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะบทบาหที่ดีและร้าย มีการผันแปรตามกาลวลา การที่จะทราบได้ถึงอิทธิพลดังกล่าว จึงต้องอาศัยวิชาอื่นมาเลริม

นั่นคือ วิชา "ดาว9ยุค"  (玄空九로เฮี่ยงคงเก้าแช ) เป็นวิซาเกี่ยวกับระบบของทิศทาง (หรือ องศา ) โดยคำนวณการโคจรของกลุ่มดาวเหนือ 9 ดวง เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดี และไม่ดี เกี่ยวกับโชคลาภและบารมี โดยตำแหน่งดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคช่วงเวลา ดังนั้น หากเราสามารถปรับลักษณะการจัดวาง ภายในอาคารบ้านเรือน ห้องทำงาน, หรือห้องนอน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับอิทธิพลของดวงตาวได้ ความเป็นอยู่ของเราก็เป็นปกติหรือดีขึ้นได้

วิชานี้ เคยเงียบหายไปเป็นช่วงระยะเวลานานหลายสิบปี เพราะมีผู้รู้จริงน้อยต่อเมื่อภายหลัง มีผู้นำมาเรียบเรียงใหม่ และเผยแพร่สู่ไต้หวัน, ไทย, ฮ่องกงฯลฯวิชานี้ก็กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปทั่วโลก และชมรมภูมิโหราศาสตร์เป็นชมรมฯ แรกในประเทศไทยที่ใช้วิชานี้เป็นหลัก ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมเมื่อ พ.ศ 2531

การจัดทำหนังสือ "จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุด 8"  โดยใช้หลักของวิชาดาว9 ยุค จึงเป็นโอกาสในการนำหลักวิชาที่ชมรมฯ ใช้ปฏิบัติภายในสำนักออกสู่วงกว้างอันจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อความรู้และประสบการณ์สภายนอกมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชานี้ และขอให้ทนทั้งหลายงประสบความสุข ความสำเร็จ เอาชนะอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในจิตใจตนเองได้ สู่ความสมดุลแห่งธรรมชาติในที่สุด

คุณประโยชนอันใดที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอมอบแต่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและขอขอบคุณศิษย์ทุกท่านที่ช่วยจัดทำด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ตลอดจนขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ทำให้หารดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นลุล่วงไปด้วยดี

ศิษย์อาจารย์หยกซิ่ว แซ่โง้ว

นายเกรียงไกร บุญธกานนท์

ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง - ผู้แต่ง

 

บทบรรณาธิการ

จากการเห็นถึงคุณประโยชน์ในวิชา "ดาว9 ยุค" อันมีความเที่ยงตรงและแม่นยำของท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ โดยผ่านประสบการณ์อันยาวนานและเพื่อรักษาวิชานี้ให้คงอยู่ตลอดไป จึงได้เรียบเรียงหลักวิชาผ่านหนังสือเล่มนี้ออกมา โดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานอย่างง่ายเป็นหลัก

การนำวิชานี้ไปใช้ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการวัดองศา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและชัดเจน และที่สำคัญ คือการคำนวณตำแหน่งต่าง ๆ ของผังดาว ซึ่งมีความซับซ้อนต้องอาศัยเวลา และความแม่นยำ ตลอดจนการอ่านบทบาทดาวเพื่อนำมาจัดฮวงจุ้ยบ้านให้ถูกต้อง

ผู้เรียบเรียงจึงข้ามขั้นตอนที่ยุ่งยากและเรียบเรียงออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยนำเสนอในรูปแบบของตารางสำเร็จรูป พร้อมการอ่านดาวไว้อย่างครบถ้วน เพื่อผู้อ่านสามารถหาตำแหน่งโชคลาภและบารมีได้ทันที พร้อมแนะแนวทางแก้ไขปรับสภาพให้ถูกต้องในระดับเบื้องต้นไว้ด้วย

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงพื้นฐานขั้นตันเท่านั้น รายละเอียดรวมถึงหลักวิชาที่สูงขึ้นไปรวมทั้งภาคปฏิบัติ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากการบรรยายซึ่งจัดโดยชมรมฯ (ดูรายละเอียดหน้าถัดจากสารบัญ)

ความดีงามใด ๆ ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอมอบให้แด่คุณพ่อ คุณแม่ ท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชา ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้ให้การสนับสนุน และผู้อ่านทุกท่าน

 

ศิษย์อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์
วาณี บุญธกานนท์ ศิษย์รุ่นที่ 2
สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ ศิษย์รุ่นที่ 14
ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง เรียบเรียง

 
สารบัญ
  • เกริ่นนำ

กำหนดบรรยายทบทวน

ความรู้เรื่องบ้านสูตรสำเร็จรูป

  • ประวัตื

ประวัติอาจารย์

ประวัติชมรมภูมิโหราศาสตร์

วิชาฮวงจุ้ย

วิชาดาว 9 ยุค

  • การวัดองศา

วิธีการวัดองศา

การวัดด้วยกล้องวัด

การวัดด้วยจานวัดแสงอาทิตย์

กรณีศึกษา : ข้อจำกัดของการวัดองศา

  • ดาว 9 ยุค

องค์ประกอบในการออกแบบบ้าน

ยุค : ยุคสร้าง และยุคเวลา

ตารางยุคเวลา

การกำหนดประธาน

การกำหนดขอบเขต

จานเข็มทิศพื้นฐาน

องศาหมดสภาพ

องศาพลังเหลื่อมซ้อน

การอ่านผังดาวสำเร็จรูป ตัวอย่าง 8 ทิศ

บทบาทดาว(นิ่ง / เคลื่อนไหว)

บ้านตัวอย่าง

บ้านสุขุมวิท

Liberty Plaspac

การแก้ไขปรับสภาพ (เบื้องต้น)

ตารางสำเร็จรูป

  • พิธีเสริมมงคล
  • ทิศต้องห้าม

ทิศแตกสลาย

ทิศอสูร

ทิศดาวเบญจภูติ

ตารางดาวปีจร

และดาวเดือนจร

  • พิธีกรรม

พิธีล้างปรับสภาพ

พิธีขึ้นบ้านใหม่

พิธีเปิดร้าน

  • นานาสาระ

อุปกรณ์การศึกษา

มงคลจีน

ข้อห้ามสำหรับสตรีมีครรภ์

แท้จริงของฮวงจุ้ย

 

ราคา 395 บาท

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 54 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,