แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


ทำเนียบเทพเจ้าของจีน

ทำเนียบเทพเจ้าของจีน
ทำเนียบเทพเจ้าของจีน

รหัส : 0198
คำนำ
 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องเทพเจ้าของคนจีนของดิฉันได้ทำอยู่นานหลายปีนับแต่เสร็จหนังสือเล่มพระพุทธพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีนโดยต้องบินไปเก็บข้อมูลจากหลายประเทศเพื่อยืนยันความเชื่อและศรัทธาว่ามีจริงและมีเหมือนมีต่างทำให้พบที่มาที่ไปอันชัดเจนคือพบว่า 
 
๑. ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในความคิดของคนโบราณเพื่อสรุปข้อสงสัยและปัญหาในเรื่องอันไม่รู้เหนือรู้ใต้ 
๒. คนเก่งใช้ความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าเป็นเครื่องมือหลอกลวงเอาเปรียบคนผู้เก่งไม่เท่าเช่นเพื่อปกครองชาวบ้านตาสีตาสาและยุคปัจจุบันคือคนโง่งมงายก็กลายเป็นเหยื่อคนฉลาดหลอกลวงการเขียนและจัดระบบเรื่องเทพเจ้าของคนจีนของผู้เขียนจึงเน้นให้ความกระจ่างถึงความเป็นนิทานหรืองานวรรณกรรมในประวัติหรือความเป็นมาของเทพเจ้าต่าง ๆ โดยไม่ต้องการเน้นข้อมูลเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ตามวัดจีนและศาลเจ้าในประเทศไทยเพราะจนถึงทุกวันนี้ข่าวที่ลงใน นสพ. ทุกฉบับ กรณีร่างทรงเจ้าพ่อกวนอูฆ่าเมียร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมยังจำได้ติดตากรณีความเชื่อผิดๆเช่นนี้ไม่ควรมีอีกและงานเขียนความรู้เรื่องจีนของข้าพเจ้าก็ไม่ควรถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใดๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากประวัติศาสตร์จีนมีมานานหลายพันปี

เรื่องราวของเทพเจ้าจึงมีมากมายจนไม่สามารถเก็บงานเป็นเล่มเดียวจึงต้องจัดแบ่งเป็น ๓ เล่มดังนี้คือ 
๑. ทำเนียบเทพเจ้าของจีน 
๒. ทำเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน 
๓. นิทานเทพเจ้าของจีนซึ่งจะทยอยนำเสนอให้แฟนหนังสือได้อ่านอย่างได้สาระและสนุกแต่ครบคุณค่า

ขอขอบคุณมากค่ะ
 
จิตรา    ก่อนันทเกียรติ
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
ปล. ๑. เนื่องจากข้อมูลที่เป็นอดีตมักมีสั้นมียาวและอาจมีหลากหลายหรือมีเพียงข้อมูลเดียวสั้น ๆ เช่นกรณีประวัติพระแก้วมรกตของไทยจะมีเพียงสั้น ๆ ประวัติของเทพเจ้าบางองค์ก็เช่นกันว่ามีเพียงสั้นๆและมีข้อมูลเดียวการเขียนจึงเป็นกิ่งการแปลเพราะคำและการเรียงความย่อมไม่อาจทำให้ต่างหรือแต่งเติมจนกลายเป็นบิดเบือนความรู้เดิมไป 
๒. คำจีนที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วและมีเพิ่มเสียงภาษาจีนกลางในจุดที่ไม่รุงรังมาก


สารบัญ
 
๑ : กำเนิดเทพเจ้าของจีน 
๒ : เจ้าสวรรค์ผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่ง 
๓ : เจ้าแม่นึ่งออสร้างมนุษย์ 
๔ : เทพเจ้า ๔ เสาสวรรค์ 
๕ : เทพพระอาทิตย์
๖ :เจ้าแม่สวรรค์ตะวันตก  
๗ : เจ้าแม่พระจันทร์ 
๘ : เทพเจ้าการเกษตร  
๙ : เทพเจ้าผู้เปิดภูเขา 
๑๐ : เจ้าไฟ 
๑๑ : ตำนานเจ้าเตา 
๑๒ : การไหว้เจ้าเตา 
๑๓ : เจ้าลม
๑๔ : เจ้าฝน
๑๕ : เจ้าสายฟ้า 
๑๖ : การทำงานของเจ้าสายฟ้าสายฝน 
๑๗ : เทพภูเขา 
๑๔ : เทพเจ้าเขาไท้ซัว
๑๙ : เจ้าแม่เขาไท้ซัว
๒๐ : โอรสเขาไท้ซัว
๒๑ : องครักษ์เขาไท้ซัว
๒๒ : พระยมชุยซูกง
๒๓ : เทพทิศเหนือ
๒๔ : พระแม่ธรณี
๒๕ : เทพยดาผืนดิน 
๒๖ : พระหลักเมือง
๒๗ : ตายติดที่เป็นเจ้าที่ 
๒๘ : เจ้าประตู
๒๙ : เจ้าห่า 
๓๐ : เจ้าหนามบ่งหนาม
๓๑ : เจ้าราตรี 
๓๒ : เจ้าคงคา
๓๓ : พระแม่คงคา
๓๔ : เทพเจ้าแห่งคลื่น 
๓๕ : เทพเจ้าแห่งน้ำธรรมชาติ 
๓๖ : สามเทพบุตรโอรสสวรรค์
๓๗ : เทพผู้เทิดพระสถูป 
๓๘ : ขุนพลเทพดาอ้วงเล้งกัว 
๓๙ : ขุนพลเทพดานึ้งซิ้ง 
๔๐ : ตำนานเจ้าดวงดาว
๔๑ : เจ้าดาวในทางโหราศาสตร์ 
๔๒ : ๒๘ เจ้าดวงดาวและคุณ-เคราะห์ 
๔๓ : ดาวนักปราชญ์ดาวใต้ 
๔๔ : วันไหว้เจ้าดวงดาว
๔๕ : ซิ่วแชกง 
๔๖ : ไท้แป๊ะกิมแช 
๔๗ : พระยมแห่งขั้วโลกเหนือ 
๔๘ : ไท้ส่วยเอี๊ย 
๔๙ : พระบิดาไท้ส่วยเอี๊ย  
๕๐ : เทพจันทร์เสี้ยวหรือเทพพ่อสื่อ
๕๑ : เทพพระจันทร์กลางเดือน
๕๒ : ชุมนุมเจ้าหลายตา 
๕๓ : เทพสัตว์
๕๔ : เทพเจ้างู
๕๕ : พญามังกร
๕๖ : เทพสัตว์ดึกดำบรรพ์ 
๕๗ : ผู้ช่วยเทพเจ้า 
๕๘ : ทีมเทพเจ้าช่วงเริ่มประเทศจีน 

กำเนิดเทพเจ้าของจีน
เป็นที่ยอมรับกันว่า การเริ่มนับถือในสิ่งลี้ลับของคนจีนมีมาครั้งยังไม่เป็นประเทศ แต่ยังเป็นเพียงเผ่าต่างๆ จนเมื่อมีการรวมประเทศโดยองที่ประมาณ ๔,๗๐๐ ปีก่อนซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนธนานนามช่วงเวลานี้ว่า ยุคนิทานปรัมปรา (ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ปีก่อน) คนจีนยุคนั้นมีความเชื่อและนับถือว่าธรรมชาติต่างๆ ล้วนมีเจ้าสถิตอยู่เช่น เจ้าภูเขา เจ้าน้ำ เจ้าฟ้าร้อง เจ้าฟ้าผ่า ฯลฯ ซึ่งมีหลักฐานความเชื่อที่ชัดเจนเป็นการขุดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น การชุดพบสุสานซึ่งในยุคต้นนิยมสลักหินเป็นภาพเทพเจ้าและตำนาน โดยเนื้อเรื่องมีทั้งที่เล่าต่อๆ กันมา และเขียนทิ้งทอดต่อมาแต่รายละเอียดของแต่ละเรื่องตำนานล้วนมีหลากหลายและมีเหมือนมีต่างแต่ที่เหมือนกันคือกาลเวลาที่ก่อเกิดหลากหลายเทพเจ้าว่า 
 
๑. แต่แรกเริ่มยุคดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่า คนิทานปรับปรา ได้มีการสร้างตำนานว่า
-มีเจ้าสวรรค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทำนองเดียวกับที่ทางคริสต์ศาสนามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
-ชายชื่อพ่วงโก้ว จีนกลางออกเสียงว่า ปันกู เป็นผู้สร้างฟ้าดิน
-เจ้าแม่นึ่งออเนี่ยเนี้ยเป็นผู้ปั้นคนด้วยดินเหนียวและปะฟ้าที่เกิดขาดรั่ว
-สวรรค์จึงมีการค้ำด้วยเสาสวรรค์ ๔ ต้นมีเทพเจ้ารักษาอยู่
-ชุด ๓ เทพเจ้า หรือ ซัมอ๊วง ประกอบด้วยเจ้าฟ้า, เจ้าดิน และ เจ้ามนุษย์ ฯลฯ ....ประกอบกับการมีความเชื่อว่าในธรรมชาติมีเจ้าสถิตอยู่ทำให้มีตำนานเทพเจ้าเหล่านี้ คือ เจ้าไฟหรือเจ้าเตา, เจ้าลม, เจ้าฝน, เจ้าสายฟ้า, เจ้าเชื้อโรค, เทพธิดาไหม ฯลฯ 

๒. ต่อมามีการสำรวจแล้วพบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ คือ เทือกเขาสูงใหญ่มากอยู่ทางตะวันตก คือ เทือกเขาคุนลุน จึงได้มีการสร้างตำนานว่ามีสวรรค์ทิพย์อันเป็นทำนองเดียวกับที่อินเดียโบราณมีสวรรค์อยู่บนเขาพระสุเมรที่เหนือเทือกเขาหิมาลัย แต่ของจีนโบราณเป็นการมี ไซอ้วงบ้อ หรือเจ้าแม่สวรรค์ตะวันตก มีสวรรค์อยู่บนเทือกเขาคุนลุนทางทิศตะวันตก และให้เป็นมเหสีของเทพพระอาทิตย์ซึ่งครองสวรรค์ตะวันออก
แล้วคนจีนโบราณก็พบอีกว่าทางตะวันออกของแผ่นดินมีเทือกเขาสูงใหญ่ ๕ ลูก สูงสุดคือเขาไท้ซัว เขาทั้งห้านี้ย่อมต้องมีเทพเจ้าสถิตอยู่จึงมีการสร้างตำนานเทพเจ้าเขาไท้ซัว ให้มีโอรสธิดาโดยพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งคนจีนโบราณนับถือว่าเป็นเจ้าแม่ผู้ดูแลการเกิดของทารกการเป็นแม่ของสตรี และการเลี้ยงเด็ก พร้อมสร้างความเชื่อว่าเทพเจ้าเขาไท้ซัว คือพระยมผู้ดูแลโลกหลังการตาย
นอกจากนี้คนจีนดึกดำบรรพ์เมื่อ ๓,๐๐๐ กว่าปีก่อน ได้จับสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า ได้พบดาวฤกษ์ใหญ่ ๕ ดวงและอีก ๒๘ กลมดวงดาว เช่น ดาวลูกไก่ ดาวจระเข้ ฯลฯ จึงได้มีการสร้างตำนานเทพเจ้าดวงดาวต่าง ๆ ที่ต่อมาทั้งหมดของการพบดาวในยุคนี้ได้ถูกนำมาใช้ในทางโหราศาสตร์และเป็นตัวละครในนิทาน เช่น ไซอิ๋ว ก็มีขุนพลเทพยดาจากกลุ่มดาวต่างๆ เป็นหน่วยกองทัพสวรรค์ 

๓. ในขณะเดียวกันคนจีนในยุคดึกดำบรรพ์เริ่มมีการสร้างความเชื่อว่า กษัตริย์หรือผู้ช่วยกษัตริย์คือคนผู้มีบุญวาสนาสูงมากจึงเกิดมาทั้งเก่งฉลาดได้เป็นเจ้าคนนายคนและได้ทำคุณความดีที่ยิ่งใหญ่โดยการไหว้เจ้าในยุคนี้ถูกนำมาใช้เป็นกุศโลบายในการปกครองคน ด้วยการอ้างว่า เฉพาะกษัตริย์เท่านั้น ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าได้ และเป็นผู้ที่มีสิทธิไหว้เจ้า พร้อมเกิดความเชื่อว่ากษัตริย์เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วควรเป็นเทพเจ้า 

๔. ในช่วงยุคก่อตั้งราชวงศ์จิว (๓,๒๐๐ ปีก่อนพ.ศ.) เป็นสมัยที่คนจีนเริ่มมีการรบที่ใช้กุนซือและการวางแผนการศึก ทำให้ประวัติศาสตร์มีสีสันมากต่อมาสมัยราชวงศ์เหม็ง (พ.ศ. ๑๙๑๑-๒๑๗๘) ได้มีนักเขียนชื่อโค้วตงลิ้มนำประวัติศาสตร์ช่วงนี้มาสร้างเป็นเรื่องชื่อฮงซิ๊งตึ๊ง แปลง่าย ๆ ว่าการแต่งตั้งเทพเจ้าครั้งใหญ่ โดยได้ยกให้กุนซื้อคนแรกของจีนคือเกียงไท้กง เป็นผู้ทำรายชื่อการแต่งตั้งเทพเจ้าทั้งสิ้น ๓๖๕ องค์ 

๕. การมีความเชื่อและนับถือเทพเจ้าในสาขาอาชีพต่างๆเช่น เทพทำนา เทพเจ้าผู้ดูแลยุ้งฉาง เทพเจ้าผู้ดูแลวัวควาย เทพช่างไม้ เทพดอกไม้ ฯลฯ แล้วต่อมาก็เริ่มยกย่องคนดีคนเก่งที่มีผลงานดีเด่นว่าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วควรได้เป็นเทพเจ้า เช่น หมอหลายท่าน เทพเจ้าผู้คิดกระดาษ เจ้าแม่ทอผ้า ขุนพลที่รับใช้แผ่นดินอย่างซื่อสัตย์ วีรบุรุษ วีรสตรี ที่ช่วยชาวบ้าน เช้าน ขุนพลอวนอู ขุนพลงักฮุย เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ 

๖. ตลอด ๔,๐๐๐ -๕,๐๐๐ปี ของประวัติศาสตร์จีน คือการมีนักวรรณกรรมที่มีพรสวรรค์สามารถแต่งนิทานหรือตำนานได้จับใจชาวบ้าน เกิดการนับถือตัวเอกในนิทานเป็นเทะเจ้า เช่น 
-เทพเจ้างู เกิดจากยุคดึกดำบรรพ์ที่คนจีนไม่เข้าใจธรรมชาติเมื่องูกัดคนตายได้ก็เชื่อว่าคือเทพเจ้าตำนานการสร้างมนุษย์ที่มีนึ่งออเนี่ยเนี้ยเป็นตัวเอกจึงเป็นคนที่มีครึ่งล่างเป็นงู 
-เซียนจิ้งจอก คือจินตนาการที่คนคิดว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานบางตัวเกิดมีกำลังจิตแรงกล้าพร้อมถือศีลทำความดีก็อาจมีอายุยืนยาวหากมีการนั่งสมาธิมาตลอดจนสมาธิจิตแก่กล้าก็อาจกลายเป็นแมศาลเจ้าได้
-เทพเจ้าเห้งเจีย จากนิทานไชนิ้ว ฯลฯ

๗. การสร้างศรัทธาของลัทธิเต๋าที่ก็มีเรื่องเล่าอยู่เนืองๆ ถึงมีการได้เป็นเซียนหรือผู้วิเศษของนักพรตเต๋าต่าง ๆ เช่นนักพรตเกิดปรุงยาอายุวัฒนะ ชื่อเกอะหง หรือ กั่วะอั๊งก็เรียก
แต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนจีนดังหนึ่งลูกหล่อหลอมให้นับถือศรัทธาและเชื่อว่าเทพเจ้ามีจริงมาตลอดทั้งจากเที่มีเรื่องจริงว่าเราทำดีจริงแล้วถูกนำไปต่อเติมจนเป็นมหัศจรรย์กับนิทานที่ตั้งใจแต่งให้มีอัศจรรย์เทพเจ้าหรือเจ้าของจีนจึงมีมากมายเกิดการไหว้ปนกันไปหมดระหว่างเทพเจ้าที่เคยเป็นคนมีตัวตนจริงกับตัวละครในนิทาน
เกิดเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุตลอดจนสถานที่สำคัญทางศาสนา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆในวัดจีน  ศาลเจ้า  และโรงเจ  มีไปทั่วในย่านของคนจีนในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
 
 

ราคา 230 บาท 


"จำหน่ายหมดแล้วค่ะ"

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 45 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,