แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


โหราศาสตร์แผนใหม่ โดย อ.พลูหลวง

โหราศาสตร์แผนใหม่ โดย อ.พลูหลวง
โหราศาสตร์แผนใหม่ โดย อ.พลูหลวง

รหัส : 0019
คำนำ

ตำราโหราศาสตร์เล่มนี้ ถือว่าเป็นผลงานค้นคว้าซึ่งข้าพเจ้าประดิษฐ์ขึ้นใช้เพื่อวงการโหราศาสตร์ไทยแท้ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเสวยอายุแบบใหม่ เป็นแบบที่ได้ทำการค้นคว้าทดลองมานาน จนสามารถใช้พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ได้แม่นยำลึกซึ้งวิธีใช้ตลอดจนการจดจำไม่สู้สลับซับซ้อนเท่าไรนัก เพียงแต่ท่านนักพยากรณ์มีพื้นความรู้ถึงระยะของดาวพระเคราะห์ ซึ่งใกล้ไกลจากดวงอาทิตย์ตามลำดับ ก็สามารถกำหนดจดจำวิธีการของทักษาแบบนี้ได้ทั้งหมด ส่วนเรื่องสูตรการผสมดาวซึ่งเกาะกุมกันหลายๆ ดวง ว่าจะมีส่วนโน้มเอียงไปทางใดนั้น เป็นสูตรที่ข้าพเจ้าประดิษฐ์ขึ้นจากเหตุผลทฤษฎีสีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักการผสมรังสีของดวงดาวนี้ยังไม่มีท่านผู้ใดเคยคิดขึ้นมาก่อนเลย เพราะประการแรกจำเป็นต้องตั้งจุดให้แน่นอนเสียก่อนว่า ราศีอะไรดาวอะไรมีสีเช่นไร สีในมุมราศีตรงกันข้ามจะมีปฏิกิริยาเช่นไร ในมุมร่วมธาตุด้วยเช่นกันย่อมจะมีสัมพันธภาพร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ด้วยเป็นดาวธาตุเดียวกัน

                เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยเรายังไม่เคยมีการสังคายนาโหราศาสตร์กันเลย วิชาการพยากรณ์หลายแขนง ซึ่งผ่านการทดสอบมาอย่างไม่รัดกุมได้เข้ามาปะปนกับโหราศาสตร์จนโหราศาสตร์เองแท้ๆ เกือบจะไม่เป็นตนของตนเอง เช่นการจัดคู่ธาตุของดวงดาว มาจากดาวคู่ในมุมตรงข้ามกับปูมทักษา ซึ่งเดิมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการพยากรณ์แขนงอื่นเช่นเลข 7 ตัวเป็นต้น ต่อมาท่านผู้รู้เห็นว่ามีเหตุผลอันแยบยลก็นำมาใช้กับโหราศาสตร์เพื่อให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลที่สุดเกิดความลักลั่นโดยไม่มีใครกล้าสรุป ใครใจอ่อนหน่อยก็ไม่กล้าล่วงเกินตำรา ไม่ยอมใช้วิจารณญาณของตนเอง ถือว่าตำราเก่านั้นโบราณาจารย์ท่านรจนาไว้ดีแล้ว ขึ้นไปแตะต้องเข้าก็จะโดนสาปแช่งวิบัติไป เคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง คือข้าพเจ้าเรียนวิชาอื่นมาก่อนในระดับมหาวิทยาลัย เคยโต้เถียงกับศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศในวิชาที่ท่านสอน แล้วก็เอาชนะท่านได้ แทนที่จะโกรธท่านกลับรักเอ็นดูยิ่งขึ้น ท่านให้คติข้อคิดโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกทางวาจาว่า วิชาความรู้ย่อมมีวิวัฒนาการจะวางเป็นกฎตายตัวมิได้ ทำนองเดียวกับสติปัญญาของมนุษย์ก็ย่อมจะงอกเงยขึ้นตามลำดับ ใครขืนงมอยู่แต่ของโบราณก็เท่ากับปิดกั้นกระแสสติปัญญาของตนเองมิให้ดำริตริตรองไปในแนวทางยุคสมัยของตนเองนั้น สมัยต่อมาเมื่อข้าพเจ้าทำการสอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อสอนนานๆ เข้าข้าพเจ้าก็พลิกแพลงเอาแนวความคิดของตนสอนแบบใหม่ขึ้น ผลก็คือการสอนนั้นเป็นผลดีเกินคาด จนท่านคณบดีชมเชย

                ข้าพเจ้ามิใช่เป็นคนเกิดมาเพื่อจะหักล้าง หรือโค่นทำลายตำราหามิได้ หากแต่จะยอมรับนับถือตำราก็ต่อเมื่อตำรานั้นๆ ให้ผลดีมีประสิทธิภาพดีจริง แม้ว่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนไปบ้างก็มิใช่ผิดอย่างฉกรรจ์ แบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเมื่อผิดบ่อยๆ เข้าเปอร์เซ็นต์อันจะควรไว้วางใจเชื่อถือก็ลดน้อยลง ถ้าตำราดีจริงข้าพเจ้าย่อมจะคารวะตำรานั้นอย่างเทิดทูนไว้เหนือหัวทีเดียว แต่ถ้าพิสูจน์แล้วเห็นว่าเป็นตำราเถื่อนข้าพเจ้าก็จำต้องวางตำรานั้นไว้ แล้วหันไปสนใจทางอื่น ซึ่งพอจะให้แนวทางดีแน่นอนยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนในสมัยนี้ย่อมมีความคิดเห็นแบบเดียวกับข้าพเจ้า แม้คนโบราณท่านก็คงคิดเห็นเช่นเดียวกัน มิฉะนั้นท่านคงไม่คำนวณดาวมฤตยูกับเกตุขึ้นใช้ในปฏิทินแบบสุริยยาตรเป็นแน่ ก่อนที่ท่านจะคำนวณนั้นท่านคงทดสอบผลมาเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงกล้าแผลงโบราณเติมดาวลงไปอีกสองดวงในสมัยรัชการที่ 4 นี้เอง ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าผลของการที่ท่านทำไว้อย่างดีเลิศแล้วนี้ เรานำมาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำและพิสดารแทบไม่คาดคิด นั่นเรียกว่าคนโบราณท่านเก่งเกินตัว

                ตำราโหราศาสตร์เล่มนี้ จึงเป็นผลงานค้นคว้าใหม่เอี่ยมที่สุดของข้าพเจ้า ซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยในที่ใดมาก่อน นอกจากบทความโหราศาสตร์จากหนังสือต่างๆ ในรอบปีที่แล้ว นำมารวบรวมตีพิมพ์ไว้ตอนท้ายเล่ม หวังว่าท่านผู้สนใจคงจะได้ประโยชน์บ้างพอสมควร

                ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการบูชาครูโหราศาสตร์คนแรกของข้าพเจ้า คือ ท่านพระมหาอุทัย คำคงอยู่ ซึ่งกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้ชี้มรคาให้ข้าพเจ้าเดินไปสู่โลกโหราศาสตร์อันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์สลับซับซ้อน หากมิได้ท่านนำวิถีทางให้ ข้าพเจ้าคงจะไม่มีโอกาสล่วงรู้ในวิชานี้เลยแม้แต่น้อย และตำราเล่มนี้ก็คงจะไม่เกิด ข้าพเจ้าจึงขอน้อมกราบด้วยเบ็ญจางคประดิษฐ์ ณ เบื้องเท้าของครูใน ณ ที่นี้

 
อ.พลูหลวง
สารบัญ
 
คำนำ
ดวงชาตาพระมหากษัตริย์ไทย
วัยและดาวเสวยอายุแบบใหม่
ดวงเมืองบางกอก
การใช้สีเมื่อระยะดาวพระเคราะห์เสวยอายุและแทรก
อำนาจการประชุมธาตุ
ปฏิทินย่อดาวเนปจูนและพลูโต
การผสมดาว
สูตรการผสมสีของดวงดาว
สัญลักษณ์ของรูปประจำราศีและดาวพระเคราะห์
การพิจารณาดาวเสวยอายุและดาวแทรก
การพยากรณ์ความฝัน
พยากรณ์ความฝันทางโหราศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ราศีในทวีปทั้งสี่ แก่นของโหราศาสตร์ไทย
ทวีปทั้งสี่ในมนุสสภูมิซึ่งเกี่ยวพันกับโหราศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
ภพและเพศของภพ
สัมพันธภาพของดวงชาตา
ดาวพระเคราะห์คู่
วันประสูติพระพุทธเจ้า
เรื่องของดาวศุกร์กับศิลปะ
ความสำคัญของดาวศุกร์
พยากรณ์ปรโลกและอดีตชาติ
ดาวประจำตัว
ดวงฤกษ์โรงเรียนช่างศิลปะ
ดวงพระชาตาสมเด็จพระนางเรือล่ม
ทฤษฎีของสีกับดวงดาว
ความมหัศจรรย์ของสีกับโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา
ปัญหาโหรจากพยากรณ์สารพฤศจิกายน 2512
เปิดกรุดวงแปลก
อาถรรพณ์ต่างๆ
 
 
ราคา  400   บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 

 

                

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 73 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,