แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร

โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร
โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร

รหัส : 0176
บทนำ
วิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าของไทยของเทศ ล้วนแต่เป็นวิชาประเภทหนึ่ง ที่ใช้พยากรณ์ถึงชะตีวิตของคนเรา เป็นวิชาที่ขัดเกลาเหลาเสี้ยมให้แหลมคมด้วยปัญญาอันอุดมของปรมาจารย์ทางโหราศาสตร์มานานนับพันปี วิชานี้เดิมทีมีการสั่งสอนอบรมกันด้วยปากต่อปาก ที่เรียกกันว่า มุขปาฐะ ต่อมาศาสตร์นี้วิวัฒนาการขึ้นมาด้วยการรจนาเป็นตำราโหราศาสตร์ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สะดวกและง่ายแก่ผู้ใคร่ศึกษาหาความรู้ ตำราโหราศาสตร์มีหลายอาจารย์ที่รจนาขึ้นมาเผยแพร่ นับได้ว่าท่านอาจารย์นั้นๆ ท่านกล้านำเอาความรู้ของท่านที่ใช้ประกอบเป็นอาชีพของท่านมาให้เราๆ ท่านๆ เป็นวิทยาทาน นับได้ว่าท่านปรมาจารย์ทางโหราศาสตร์มีจิตเมตตากรุณาต่อผู้ใคร่ศึกษาเป็นอย่างมาก ควรที่เราๆ ท่านๆ จะต้องรำลึกถึงพระคุณของท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์นั้นๆ เป็นอย่างยิ่งและตลอดไป
 
วิชาโหราศาสตร์มีหลายระบบ มากอาจารย์ นับได้ว่า วิชาโหราศาสตร์เปิดประตูกว้างให้ผู้ใคร่ศึกษาได้ศึกษาเอาตามแต่ใจปรารถนา โหราศาสตร์ทุกระบบก็จบลงด้วยวิธีการที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การพยากรณ์ชะตาชีวิตของคนเรา นั่นเอง แม้กรรมวิธีจะต่างกัน ผลสุดท้ายก็ลงตรงกันเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตของคนเรานั่นเอง ฉะนั้น ขอให้วางใจเป็นกลาง วางใจให้เที่ยงธรรม ทำใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง อย่าให้จิตหม่นหมองเพราะคำคนอื่นที่ว่า ระบบโน้นดี ระบบนี้ไม่ดีเลย เมื่อเลือกจะศึกษาโหราศาสตร์ระบบใด เมื่อแน่ใจแล้ว มั่นใจแล้วว่าเลือกไม่ผิดจงตั้งจิตให้มั่นอย่าหวั่นไหวต่อคารมของคนอื่น เพราะคนอื่นไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราต้องเป็นตัวของเราเอง ไม่ยอมให้ใครมาชี้แนะนำทางให้ไขว้เขว เมื่อทำได้เช่นนี้ ท่านก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการศึกษาโหราศาสตร์ได้
 
วิชาโหราศาสตร์ฉบับนี้ เป็นโหราศาสตร์ที่รวบรวมมาจากหลายตำรามากอาจารย์ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะได้เลือกคัดจัดมาแต่ที่เป็นแก่นแท้และมีผลแน่นอน พิสูจน์ได้แล้วนั่นเอง และจะกล่าวถึงกฎของโหราศาสตร์ต่างๆ อย่างกะทัดรัด ไม่เพ้อเจ้อเยิ่นเย้อ จะว่าถึงแต่ส่วนที่จำเป็นใช้ จำเป็นที่จะนำมาประกอบในการใช้พยจากรณ์ชะตาบุคคลเท่าที่ควรจะบรรยายถึงเท่านั้น ถ้าทำเช่นนั้น ก็จะมีแต่แก่นแท้ทางกฎโหราศาสตร์ไปหมด มิเป็นการยากแก่การจะเข้าใจได้สะดวกสบายดอกหรือ อันนี้อย่าได้ปริวิตกไปเลย เพราะจะอธิบายโดยใช้ภาษาง่ายๆ โดยจะหลีกเลี่ยงศัพท์แสงต่างๆ อันจะทำให้เกิดความสับสน หรือเกิดการจะต้องท่องกันเป็นบทอาขยานที่เราๆ ท่านๆ ต่างก็ได้ผจญมาแล้วสมัยเป็นนักเรียน แต่การจดจำบทกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโหราศาสตร์ก็ต้องมี ไม่ใช่เพียงอ่านๆ แล้วผ่านไป ต้องอ่านต้องศึกษาอย่าพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบพร้อมทั้งพิจารณาถึงเหตุที่มา และผลที่จะปรากฏ จากบทกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโหราศาสตร์ให้ได้อย่างขึ้นใจ ถ้าไม่แน่ใจในบทกฎเกณฑ์โหราศาสตร์ส่วนใดข้อใด อย่าคิดอายเขา เปิดตำราออกมาดูอย่ากะเก็งหรือคาดเดาเอาตามแต่ใจเป็นอันขาด เพราะเป็นวิธีการที่ประมาท อันจะบังเกิดความพลาดพลั้ง บกพร่องได้ง่าย และจะนำพาไปสู่ความเสื่อมทั้งในด้านตัวเอง และวิชาโหราศาสตร์ด้วย
 
สิบลัคนาโหราศาสตร์ เป็นโหราศาสตร์ระบบหนึ่งที่ท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์ในระบบนี้ท่านหวงแหนมากมาย ไม่ยอมเปิดเผย ไม่ยอมทำเป็นตำราออกเผยแพร่มานานนักแล้ว แต่มาสมัยเมื่อสิบกว่าปีมานี้เอง ท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์ระบบสิบลัคนาท่านได้เปิดประตูรับศิษย์เข้ารับการศึกษาอบรมขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีตำราให้ศิษย์ได้นำเอาติดตัวไว้ทบทวนบทเรียนที่ท่านอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมา นั่นก็คือเกิดมีตำราโหราศาสตร์ระบบสิบลัคนาขึ้นมาแล้ว และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ถึงกับมีการถ่ายเอกสารตำรานี้แจกจ่ายกันแก่ผู้ใคร่ศึกษา
เมื่อสิบลัคนาโหราศาสตร์มาถึงระยะนี้ คือระยะที่เขียนตำรานี้ ก็ไม่เป็นโหราศาสตร์ฉบับปกปิดกันอีกต่อไป วิชาโหราศาสตร์ระบบสิบลัคนานี้ ก็มีแม่บทมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยทั่วๆ ไปนั่นเอง แต่มีกรรมวิธีการคำนวณ หรือเฉลิมรูปดวงชะตาของบุคคลขึ้นมาในแบบใหม่ จึงเป็นโหราศาสตร์ในระบบสิบลัคนา
 
ทำไมจึงเรียกว่า สิบลัคนา อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อน โหราศาสตร์ไทยทั่วๆ ไป ท่านคำนวณหรือเฉลิมรูปดวงชะตาของบุคคลขึ้นมาโดยวิธีการหาลัคนาจากดาวอาทิตย์ดวงเดียว แต่สิบลัคนาโหราศาสตร์นั้น ต้องคำนวณดวงชะตาหาลัคนาของดาวทั้งหมด เช่นเดียวกับการหาลัคนาของดวงอาทิตย์ แต่ยกเว้นพระราหูกับพระเกตุที่มีวิธีการคำนวณหาลัคนาต่างจากดาวอื่นทั้ง 8 ดาว เมื่อต้องคำนวณดวงชะตาบุคคลขึ้นมาโดยใช้ดาวทั้งสิบดาวหาลัคนาขึ้นมาทั้งหมดเช่นนี้ ท่านปรมาจารย์โหราศาสตร์ระบบสิบลัคนา จึงเรียกดวงชะตาชนิดนี้ว่า เป็นดวงชะตาสิบลัคนา
เมื่อมีความเข้าใจคำว่า สิบลัคนาแล้ว ก็จะว่าต่อไปอีกเพื่อเกริ่นถึงความสำคัญของโหราศาสตร์สองระบบนี้ต่อไป คำว่าโหราศาสตร์สองระบบนี้ก็คือ เป็นโหราศาสตร์อันมีที่มาจากโหราศาสตร์ไทยระบบลัคนาเดียวกับโหราศาสตร์ไทยระบบสิบลัคนานั่นเอง จึงเรียกรวมกันว่าโหราศาสตร์สองระบบ
 
แต่พึงเข้าใจเสียก่อนว่า ท่านไม่ต้องแยกศึกษาเป็นสองระบบ จะได้ศึกษากันเป็นระบบเดียวกัน แนวทางเดียวกัน ยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็นของสิบลัคนาโหราศาสตร์โดยเฉพาะก็จะนำมารวมไว้ให้ศึกษาควบคู่กันไป และจะไม่มีการไข้เขว สับสน
อนึ่ง โหราศาสตร์สองระบบฉบับนี้มีที่แตกต่างกันเพียงข้อเดียวนั่นก็คือ การคำนวณดวงดาวพระเคราะห์บรรจุเข้าในดวงชะตาบุคคลทั่วไปเท่านั้น กฎเกณฑ์อื่นๆ เหมือนกันหมด ยกเว้นกฎโหรบางข้อที่ใช้กับสิบลัคนาโหราศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะได้พบเห็นในบทต่อๆ ไปข้างหน้าในโหราศาสตร์สองระบบนี้
 

 

สารบัญ
บทที่ 5
ข้อที่  30  เรื่องของยาม
ข้อที่  31  บทบัญญัติผู้เป็นโหรเป็นโหราจารย์
ข้อที่  32  พฤกษชะตา
ข้อที่  33  การพิจารณาพยากรณ์ดวงชะตา
 
บทที่ 6 ภาคพยากรณ์จร
ข้อที่  1 ดาวจรกระทบดาวเดิม
ดาวอาทิตย์จร
ดาวจันทร์จร
ดาวอังคารจร
ดาวพุธจร
ดาวพฤหัสจร
ดาวศุกร์จร
ดาวเสาร์จร
พระราหูจร
พระเกตุจร
ดาวมฤตยูจร
 
ข้อที่  2 วิธีการพยากรณ์จร
ข้อ  2/1 ดาวสัมพันธ์ถึงกัน
ข้อ  2/2 ดาวได้มาตรฐาน
ข้อ  2/3 ดาวจรสมาสัปต์กัน
ข้อ  2/4 ดาวจรทำลายหรือขัดขวางระบบเวธะ
 
ข้อที่  3 การพยากรณ์ตามความต้องการของเจ้าชะตา
ข้อ  3/1 ความหมายของภพ
ข้อ  3/2 การพยากรณ์จรเกี่ยวกับภพ
ภพที่ 1 ตนุ
ภพที่ 2 กฎุมพะ
ภพที่ 3 สหัชชะ
ภพที่ 4 พันธุ
ภพที่ 5 ปุตตะ
ภพที่ 6 อริ
ภพที่ 7 ปัตนิ
ภพที่ 8 มรณะ
ภพที่ 9 ศุภะ
ภพที่ 10 กัมมะ
 
กฎโหรบางเรื่องที่สำคัญ  พยากรณ์ดาวได้โยค
พยากรณ์ดาวในเรือน  มิตร
พยากรณ์ดาวเสวยวรโคตมนวางค์
พยากรณ์ดาวโคจรวิปริต พักร
 
ภพที่ 11 ลาภะ
ภพที่ 12 วินาศนะ
ข้อ  3/3 จุดตั้งรับในดวงชะตา
 
บทที่  7 พยากรณ์เฉพาะเรื่อง
เรื่องที่  1 การหาตำหนิแผลเป็นไฝปาน
ตัวอย่างดวงชะตาที่ 1 อวัยวะเพศถูกตัด
กฎโหรตำหนิแผลเป็นไฝปาน
ตัวอย่างดวงชะตาที่ 2 ไฝต้นแขนซ้าย
ตัวอย่างดวงชะตาที่ 3
ตัวอย่างดวงชะตาที่ 4
เรื่องที่ 2 คนพิการ
เรื่องที่ 3 เกิดมาเลี้ยงไม่รอด
กฎชีวิตุปราคา หรือ ชีวิตคราส
เรื่องที่ 4 ผอมหรืออ้วนผิดปกติ
เรื่องที่ 5 ดวงชะตาหักลูกบาศก์
บทที่ 8 การวิจารณ์ดวงชะตา
 
(สินค้าหมดค่ะ)
 
ราคา 200 บาท
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 55 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,