แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


พื้นฐานโหราศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข

พื้นฐานโหราศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข
พื้นฐานโหราศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข

รหัส : 0017
คำนำ

                หนังสือ “ความมหัศจรรย์ของตัวเลข” เล่มนี้ นับว่าเป็นหนังสือประเภทพยากรณ์ซึ่งข้าพเจ้าต้องใช้เวลาเขียนนาน และต้องศึกษานานมาก นับเป็นเวลาร่วมสิบปี ทั้งนี้ก็ด้วยต้องการตรวจสอบให้ได้ผลแน่นอนโดยแท้จริง ที่ใช้เวลานานก็เพราะเรื่องราวของตัวเลขนี้เป็นเรื่องยาก ไม่เคยมีใครค้นคว้าไว้เลย ข้าพเจ้าต้องค้นด้วยตนเองโดยตลอด บางครั้งประสบปัญหาดื้อดันก็ต้องปล่อยวางไว้ ว่างเมื่อไรก็หยิบขึ้นมาดูอีก แต่เมื่อคิดไม่ออกก็ต้องวางไว้ตามเดิม บางทีต้องปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่หลายปี

                ข้าพเจ้าทำการค้นคว้าเรื่องตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลข 7 ตัว และทำสถิติไว้ ก็ยังงงงวยว่า เกจิอาจารย์บางท่านเอาเลข 7 ตัวมาทำนายทายทักได้แม่นยำมาก แต่ก็เห็นอยู่จำนวนมากมายไม่เข้าลู่เข้าทางอะไรเลย จนออกเอือมอยู่ แต่เห็นว่าระบบเลข 7 ตัวนี้ มีเค้าคล้ายกับวิธีดูกร๊าฟแบบนโปเลี่ยน ซึ่งเป็นแขนงพยากรณ์แบบหนึ่งของยุโรป ซึ่งพวกเราชอบดูกันมากและวิธีแบบกร๊าฟให้ผลแม่นยำถึง 60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังทำสถิติเลข 7 ตัวโดยบุคคลที่มีวันเดือนปีเลขตัวเดียวกัน จัดระบบเรียงไว้เป็นคู่ๆ ดังได้เปิดเผยสถิติให้ดูในเล่มนี้เห็นว่ายิ่งจะชวนให้สงสัยหนักขึ้น เพราะสมเด็จพระสังฆราชมีชาตาเลข 7 ตัวแบบเดียวกับขุนโจรอันลือชื่อจากสามร้อยยอด หรืออย่างชาตาของสมเด็จพระพุฆาจารย์โต พรหมรังสี ก็มีชาตา 7 ตัวแบบเดียวกับหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ทั้งๆ ที่ความเป็นไปของชีวิตไม่ตรงกัน แม้เหตุการณ์ในช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกัน ทำเอาข้าพเจ้ารู้สึกเอือมระอาระบบเลข 7 ตัวมากขึ้น ได้เห็นนักพยากรณ์บางท่าน คิดระบบเลข 12 ตัวขึ้น แต่ก็ยังไขว้เขวสับสนด้วยระบบการพยากรณ์ยังเลียนแบบเลข 7 ตัวอยู่นั่นเอง นับว่าไม่มีอะไรพิเศษดีขึ้น ซึ่งเอาเข้าจริงรู้สึกว่าจะสู้เลข 7 ตัวไม่ได้ เพราะเป็นระบบที่แผลงออกไปอย่างไม่เข้าเรื่อง

                เมื่อข้าพเจ้ามาไตร่ตรองดูแล้ว เห็นว่าควรวางระบบเสียใหม่ คือทำเป็นแบบเลข 12 ตัวตามระบบโหราศาสตร์ และเริ่มภพแรกคือตนุที่ตัวเลขวันเดือนปีเกิดทั้งสามฐาน โดยฐานแรกให้ตัวเลขเรียงตามเลข 12 ตัวจนครบ หากวางเพียง 7 ตัวแบบระบบกร๊าฟย่อมขาดความแม่นยำมาก วิธีนี้นับว่าได้ผลและทำนายทักได้แม่นยำ ด้วยเป็นระบบอันออกไปจากโหราศาสตร์แท้ๆ

                การพยากรณ์ด้วยระบบตัวเลข 12 ตัว อาจจะไม่ต้องใช้ตายตัวเพียงแค่สามฐาน เราจะใช้กี่ฐานก็ได้ตามใจถนัด โดยถือลำดับบุตรผู้เกิดเรียงกัน หรือตามเลขตำแหน่งคืออันดับของตำแหน่งหรือผลบวกของเลขบ้าน ซึ่งเมื่อมาเทียบกับเลขที่หาไว้เดิมสามฐาน จะได้ผลแม่นยำและทายเหตุปัจจุบันได้อย่างพิสดาร

                ต่อมาข้าพเจ้าได้รับหนังสือ Cheiro’s Book of Numbersจากผู้คุ้นเคยกันท่านหนึ่ง เอามาตรวจสอบดูเรื่องตัวเลขก็กลับงุงงงยิ่งขึ้น เพราะไคโรเอาตัวเลขแทนค่าของดวงดาวผิดพลาดไม่ตรงกับแบบตะวันออก แต่สถิติบางประการของไคโรนับว่าน่าเลื่อมใส และเป็นวิทยาศาสตร์โดยแท้ มีผู้นำทฤษฎีรอบปีของกษัตริย์ฝรั่งเศสคู่หนึ่งคือ เซนต์หลุยส์ เทียบกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 มาใช้กับลิงคอล์นและเคนเนดี้ ปรากฏว่าได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ความรู้ในเรื่องตัวเลขของข้าพเจ้ามีทัศนะกว้างขวางยิ่งขึ้น

                ข้าพเจ้าเสนอทฤษฎีความมหัศจรรย์ของตัวเลขขึ้นมา ก็เพราะได้ประจักษ์ถึงความสำคัญเรื่องนี้ และได้พิสูจน์พบเห็นความมหัศจรรย์มามากจนเป็นที่น่าพอใจ ถ้าได้นำหลักการนี้มาประกอบในโหราศาสตร์ ก็จะช่วยให้การพยากรณ์ได้ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งขึ้น

                แม้จะไม่อาศัยวิชาโหราศาสตร์เลย ก็อาจจะนำตัวเลขมาพิจารณาพยากรณ์ล้วนๆ ได้เช่นกัน และได้ผลแม่นยำดีมากด้วย ผู้ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ ย่อมจะศึกษาได้อย่างง่ายที่สุด ไม่ลำบากในการคำนวณเลยแม้แต่น้อย หากว่าจะศึกษาลึกซึ้งในวิชาโหราศาสตร์ต่อไปก็จะอาศัยระบบเลข 12 ตัวนี้ปูรากฐานได้อย่างสบาย แม้นิสัยใจคอ ลักษณะของดวงดาวกับตัวเลข ก็อาจแทนค่ากันได้ทุกอย่าง ดังนี้วิชาเลขศาสตร์จึงเหมือนกับโหราศาสตร์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าผู้ไม่มีภูมิรู้มาก่อนย่อมศึกษาได้ไม่ยากเย็น แต่ถ้าผู้มีภูมิรู้ทางโหราศาสตร์มาศึกษาก็จะได้ทัศนะความคิดแตกฉานยิ่งขึ้น

                ข้าพเจ้าหวังใจว่า “ความมหัศจรรย์ของตัวเลข” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในวิชาพยากรณ์ ขอให้ท่านผู้เริ่มศึกษาในวิชาพยากรณ์ จงได้รับความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเทอญ

 

พลูหลวง

 
สารบัญ
ความสัมพันธ์ของตัวเลข
กำลังดาว คำนวณโดยระบบเลขศาสตร์
อิทธิพลของตัวเลขและกำลังดาว
ความหมายของตัวเลข
ความหมายของเลขสองตำแหน่ง
ชีวิตของบุคคลซึ่งมีเรื่องสัมพันธ์กันและคล้ายคลึงกัน และห่างระยะรอบปีที่เท่ากัน
อิทธิพลของเลขกับตัวอักษร
อำนาจที่ครอบงำตัวเลข
ตัวเลขกับจักรราศี
เลข 7 ตัว
เลข 12 ตัว
ตัวเลขสัมพันธ์กับชีวิต
ทักษา
การผสมผสานพยากรณ์เรื่องตัวเลข
สัมพันธภาพในจักรราศีเรื่องคู่ครอง
ดวงตายบนรถและกลางสะพาน
ขวากับซ้ายในดวงชาตา
 
ราคา   200  บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 95 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,