แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


เคล็ดลับในการให้ฤกษ์และตั้งชื่อ โดย อ.พลูหลวง

เคล็ดลับในการให้ฤกษ์และตั้งชื่อ โดย อ.พลูหลวง
เคล็ดลับในการให้ฤกษ์และตั้งชื่อ โดย อ.พลูหลวง

รหัส : 0169
เคล็ดลับในการให้ฤกษ์และตั้งชื่อ
 
คำนำ
 
อันการให้ฤกษ์ยามนั้น ถือกันว่าเป็นศิลปะชั้นสูงในวิชาการโหราศาสตร์ทีเดียว ผู้ให้ฤกษ์ยามจะต้องมีความจัดเจนในโหราศาสตร์มาพอตัว คือต้องเคยผ่านทฤษฎีข้อมูลฐานต่างๆ ทางโหราศาสตร์มาอย่างช่ำชองแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดบุคคลผู้ใดจะให้ฤกษ์ยามแก่ใครนั้นจะต้องชำนาญในการดูดวงชาตา ว่าดวงนั้นๆ ให้คุณหรือให้โทษประการใดและดวงดาวอันโคจรระยะนั้นๆ มีคุณสมบัติเสื่อมหรือดีขนาดไหน เมื่อจับดวงขึ้นมาพิจารณาจะต้องดูออกทันที เพราะถ้ายังไม่ชำนาญในการดูพื้นฐานของดวงชาตา ก็ย่อมจะให้ฤกษ์ที่ดีอันเป็นมงคลแก่เจ้าของงานไม่ได้ พอดีพอร้ายกลับให้โทษส่งไปเลย
 
จากการที่ข้าพเจ้าผ่านพบเห็นดวงฤกษ์โบราณมามากและด้วยความชำนาญในการให้ฤกษ์มาเป็นแรมปี พร้อมกับสังเกต จดสถิติฤกษ์นั้นๆ ไว้ พอทำให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะประเด็นสำคัญ อันเป็นที่ข้องใจบรรดานักโหราศาสตร์หลายท่านมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือกฎเกณฑ์อันมีมากมายหยุมหยิม ในตำราเก่าแก่อันเป็นคัมภีร์โบราณหลายปกรณ์ด้วยกัน บางคัมภีร์ก็มีการสาปแช่งไว้ด้วย ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เมื่อเรากลัวคำแช่งสาปในตำราก็เลยไม่กล้าฝ่าฝืน ผลที่สุดก็เลยกระดิกกระเดี้ยความคิดไม่ได้ บางทีในเดือนๆ หนึ่ง กว่าจะหาฤกษ์อันเหมาะสมสำหรับบุคคลบางคน แทบหาไม่ได้เลย เพราะจะต้องไปโดนข้อเสียในส่วนปลีกย่อยของตำราหนึ่งๆ จนได้ กฎเกณฑ์เหล่านี้ข้าพเจ้ามารู้ภายหลังว่า เป็นเพียงเครื่องช่วยให้ดีเด่นมิให้ฤกษ์มีมลทินเท่านั้น แต่ก็หาใช่หัวใจในการให้ฤกษ์แต่ประการใดไม่

ก่อนที่จะได้ล่วงรู้ความจริงข้อนี้ ข้าพเจ้าเองเคยเถรตรงตามตำรามาเสียนานหลายปี เพราะความเคร่งครัดต่อตำราฤกษ์ การหาฤกษ์บางฤกษ์ข้าพเจ้าใช้เวลาหาถึงสองวันเต็มๆ ก็ยังเคยมี ภายหลังรำคาญตำราหนักเข้าก็เลยด้นเอาเสียหลายครั้ง ยอมโดนตำราแช่งสาปที่ยังเอา เพราะมาคิดถึงกฎความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า อันคนเราที่มีวาสนาสูงเด่นเท่าที่เคยผ่านพบมามากมายนั้น บางคนเกิดตรงกับวันอุบาทว์ และโลกาวินาศก็มีหลายคน ดิถีมหาศูนย์ก็มี ซ้ำร้ายลัคนาไปเกี่ยวตรียางศ์ลูกพิษเสียเยอะต่อเยอะ แต่ก็เห็นท่านเหล่านั้นรุ่งเรืองดี น่าจะมีเคล็ดอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่า และตอนหลังก็รู้ได้ว่า เคล็ดอันนั้นก็คือ โยคเกณฑ์ที่ดี และอำนาจเด่นของดวงดาวที่โคจรในระยะนั้นๆ ข้อนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้าเบนจุดสนใจมาพิจารณาความสำคัญของดวงดาวเป็นใหญ่ จนโล่งใจและอาจจะให้ฤกษ์ในวันใดก็ได้ทั้งนั้น แม้ว่าวันนั้นๆ จะเป็นวันอุบาทว์ โลกาวินาศน์ หรือกาลกรรณีเดิมก็ตาม ถ้าหากว่าจำเป็นที่สุดที่จะต้องทำก็ต้องเอา เราเอาศิลปะในการวางลัคนาให้มีดวงดาวอยู่ในตำแหน่งอันให้มีโยคเกณฑ์ดีเด่นก็พอแล้ว

ที่กล้าเช่นนี้ ก็ด้วยศึกษาจากดวงฤกษ์โบราณ เห็นโหรเก่าๆ ท่านไม่ค่อยถือตำราเท่าไรนัก อย่างโหรโบราณทางแถบเหนือดูเหมือนท่านจะปัดตำรา ดิถีดีร้ายทิ้งไปเสียเลย แต่ก็สังเกตว่าท่านเชี่ยวชาญในการวางลัคนา และรอจังหวะดาวอันมาให้คุณ กลายเป็นดวงอันวิเศษซึ่งแทบไม่อยากจะคิดถึงข้อบกพร่องอันฝืนตำราเหล่านั้นเลย

สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทัย) ท่านเคยให้ฤกษ์สำคัญในวันอุบาทว์ก็มี ฤกษ์ใหญ่บางฤกษ์ตรงกับดิถีมหาศูนย์ ทินกาล และวันทักทิณ ยมขันธ์ ดูท่านผู้ให้ฤกษ์เหล่านั้นท่านไม่สนใจกันเลย แต่บรรดากลุ่มโหรหลวง และกลุ่มเคร่งราชการ ท่านจะเคร่งต่อดิถีและกฎเกณฑ์เป็นพิเศษ นี่ก็เป็นเรื่องความคิดเห็นแต่ละสำนักไม่เหมือนกัน แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือ โยคเกณฑ์ที่ดีกับสัมพันธ์ภาพของดวงดาวที่ดี ย่อมมีคุณค่ากว่า ฤกษ์เด่นๆ อันตรงกับกฎเกณฑ์ดีมากมายนั้นเสียอีก

มีดวงฤกษ์สำคัญที่สุดอยู่ฤกษ์หนึ่ง วางไว้ถูกกฎเกณฑ์ในตำรา แม้กระทั่งการขับดวง เช่น จตุรงค์โชคก็ตรงตามตำรา แต่เมื่อพิจารณาถึงโยคเกณฑ์บนดวงฤกษ์กลับด้อยลงอย่างน่าใจหาย นี่ก็เข้าลักษณะ “ได้อย่างหนึ่ง เสียอย่างหนึ่ง” คือเมื่อไปเคร่งตำราก็ละเลยต่อตำแหน่งอันดีงามของดวงดาว ปล่อยจังหวะทองนั้นๆ หลุดลอยไปเสียกว่าจังหวะของตำราจะดี ดาวอันโคจรเด่นก็เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งเสื่อมเสียแล้ว มีปัญหาอยู่ว่า เราจะถือดาวเป็นสำคัญหรือว่ากฎเกณฑ์สำคัญกว่า ข้อนี้คำตอบก็คือ ดวงฤกษ์ สำคัญที่ว่านั้นบัดนี้ก็พิสูจน์ตนเองแล้วว่า ไม่สามารถคุ้มครองภัยพิบัติได้ ทั้งนี้ต้องโทษว่าโหรเคร่งตำรามากไปนั่นเอง

ดาวฤกษ์สำคัญที่ควรจดจำไว้เป็นตัวอย่างก็คือ ดวงเมืองบางกอก เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่า โหรโบราณท่านคอยจังหวะให้ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุจจ์ แล้ววางเกาะลัคนาราศีเมษ เพื่ออาศัยพลังปราณอาทิตย์มหาอุจจ์คุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ดาวต่างๆ ก็เข้ารวมกลุ่มในสามราศี คือ มี เมษ พฤษภ อันเป็นราศีฝ่ายผู้มีบุญสูงสุดเรียกว่า อุตรกุรุทวีป มีดาวชุมนุมอยู่ดังนี้ คือ อาทิตย์ พุธ ศุกร์ ราหู เกตุ และอังคาร 6 ดวงด้วยกัน ตำแหน่งโยคเกณฑ์อื่นที่อุปการะก็คือ จันทร์เป็นเกษตรในภพเกณฑ์ ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ในภพที่ 9 แม้ว่าส่วนเสียจะมีอยู่บ้าง แต่ส่วนดีเท่าที่เห็นก็สามารถจะคุ้มโทษได้เกินตัว จึงจัดว่าเป็นดวงฤกษ์ที่เด่น และชาติไทยรอดปลอดภัยจากนักล่าอาณานิคมมาก็ด้วยดวงฤกษ์อันนี้แหละ

โหรที่ดีจะต้องคำนึงถึงการโคจรที่เด่นของดวงดาวมากกว่าจะกอดตำราแจ อย่างไรก็ดีกฎเกณฑ์ในตำราบางกฎเกณฑ์ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ แม้เราจะหาอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้ว่า ท่านตั้งขึ้นมามีอะไรเป็นสิ่งบันดาลใจขึ้น หรือตั้งขึ้นมาจากสถิติที่เก็บไว้ตรวจสอบนับเป็นพันๆ ปีมาแล้ว นักศึกษาที่ดีจะต้องล่วงรู้ถึงกฎเกณฑ์ในตำราด้วย มิใช่จะละทิ้งไม่เอาใจใส่อันเป็นการดูถูกคนโบราณท่าน ข้อนี้เป็นการผิดอย่างฉกรรจ์ เพราะคนเก่งนั้นก่อนที่จะแหกคอกตำราก็จะต้องตรวจดูช่องเปราะของตำรานั้นๆ ถ้าจะแหกก็แหกทางช่องนั้น คือต้องดูทีหนีทีไล่พร้อม ก็เมื่อเราไม่เจนตำราไม่รู้คุณและโทษใดๆ เลย จะไปอาจหาญแหกตำราจะมิกลายเป็นสุ่มสี่สุ่มห้าไปหรือ ด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างในตำราย่อมมีเหตุ และมีที่มาอันน่าพิศวง ข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นมาหลายครั้งแล้วว่า ถ้าดวงฤกษ์ใด มีโยคเกณฑ์ที่ดีมีตำแหน่งดาวอันให้คุณสนับสนุนพรั่งพร้อม ทั้งยังถูกกฎเกณฑ์ในตำราด้วย ก็ปรากฏว่าดวงฤกษ์นั้นดีเยี่ยม และให้คุณอย่างอเนกอนันต์ทีเดียว เคยเห็นมามาก เป็นเช่นนี้ ข้อนี้ย่อมสนับสนุนว่ากฎเกณฑ์ในตำรายังเป็นคุณประโยชน์อยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิถีร้ายประจำวัน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรฝ่าฝืน เพราะคนโบราณท่านถือในเรื่องดิถีกันมาก ฤกษ์อันเป็นมงคลต่างๆ เช่น โกนจุก แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกดิถีที่ดี ให้เป็นมงคลแก่ตน ส่วนเกณฑ์จักขุมายา และกฎเกณฑ์อันหยุมหยิมอื่นๆ จะเลี่ยงเสียบ้างด้วยจำเป็นหลีกไม่พ้น ก็ไม่เห็นแปลกอะไร ถ้าโยคเกณฑ์ของดวงดาวและลัคนาสัมพันธ์กันอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว
 
การเลือกฤกษ์ให้เหมาะแก่งานแต่ละประเภทมีความสำคัญพอๆ กับเลือกดาวเด่นๆ อันเป็นบุคลิกแท้ๆ ของฤกษ์นั้นๆ ดังที่ได้แจ้งความสำคัญภายในหนังสือเล่มนี้แล้ว พร้อมกับได้นำกฎเกณฑ์การให้ฤกษ์แบบโบราณมาแจกแจงไว้อย่างละเอียด เพื่อท่านผู้ประสงค์ให้ฤกษ์ยาม จะได้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง และกว้างขวาง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบฤกษ์ต่างๆ ว่า จะมีคุณหรือมีโทษสักเพียงไร ข้าพเจ้าขอแนะท่านผู้อยู่ในระยะเริ่มต้นศึกษาว่า ถ้ารู้ไม่จริงก็อย่าพึ่งแผลงตำรา ถ้าท่านรู้มีความจัดเจนพอตัวแล้ว ก็จะเห็นลู่ทางดิ้นเอาเอง เรื่องเช่นนี้แนะกันไม่ได้ เพราะแล้วแต่ประสพการณ์ของแต่ละบุคคล และอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องละเอียดปลีกย่อย ถ้าจะจาระไนก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ การแผลงตำราขณะที่เรารู้ไม่จริงย่อมมีโทษอย่างอเนกอนันต์ยิ่งนัก

อันที่จริงตำราเล่มนี้ ก็แผลงตำราโบราณมากมายเอาการอยู่ ส่วนอันคงเป็นประโยชน์และคนนิยมกันข้าพเจ้าคงรักษาแบบแผนไว้ สิ่งใดไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าก็หมายเหตุไว้แล้ว จึงไม่เกิดโทษประการใดสำหรับท่านผู้สนใจจะเดินตามครูโบราณ หรือจะเดินตามทางที่ข้าพเจ้าเคยเดิน โดยเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ก็ย่อมไม่ขาดทุนอะไร เพราะข้าพเจ้าได้เอาชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทศึกษาค้นคว้ามานาน จนมั่นใจตัวเองว่าคงไม่จูงให้ท่านหลงทางอย่างแน่ๆ ท่านเองเสียอีกที่ได้เปรียบที่ไม่ต้องบุกป่าฝ่าหนามให้เจ็บตัว ดังเช่นเดียวกับข้าพเจ้าได้ทุ่มเทตลุยลงไปในสรรพตำราต่างๆ เสียมากมายแล้ว ต้องเสียเวลาสะสางอยู่นานและหลงกอดตำราแจอยู่นานปี กว่าจะผละจากตำรามาได้ก็สิ้นเปลืองเวลาของชีวิตออกโขอยู่ อย่างไรก็ดีการรวบรวมและทำตำราฤกษ์เล่มนี้ขึ้นมา แม้ว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดและละเอียดที่สุด ก็เชื่อว่ายังคงมีส่วนที่หลงหูหลงตาไปบ้าง เท่าที่ประมวลไว้ในเล่มนี้ล้วนแต่เป็นสาระที่จำเป็นที่สุดเท่านั้น ส่วนกฎเกณฑ์อันจุกจิกบางอย่างที่ข้าพเจ้าเห็นว่าออกจะเฝือเกินไปก็ปัดทิ้งเสียบ้าง หวังว่าท่านผู้เคารพในของโบราณคงจะให้อภัยให้ข้าพเจ้าด้วย

 
ส่วนดีของตำราเล่มนี้ รวมทั้งผลงานค้นคว้าของข้าพเจ้า ซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน จนเกิดมุทิตาจิตเห็นดีเห็นชอบด้วย ตามวิสัยของนักค้นคว้าที่รักในเหตุผลด้วยกัน ข้าพเจ้าขออุทิศความดีอันนี้ให้แก่ บิดาและมารดาของข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้เสมือนดอกไม้ ธูปเทียนที่ข้าพเจ้าขอคารวะ เพื่อแสดงกตัญญูรู้คุณในท่าน
 
พลูหลวง
 
 
สารบัญ
คำนำ
ก. การตั้งชื่อ
1. การตั้งชื่อและความสัมพันธ์ของชื่อกับสิ่งต่างๆ
2. คัมภีร์มหาสมพงศ์
3. ทิศ
4. ยามอัฏฐกาล
5. ดาวฤกษ์
6. ดาวพระเคราะห์ครองกลุ่มดาวฤกษ์
7. การกำหนดวันให้ฤกษ์
8. ตำนานดาวฤกษ์อย่างย่อ
9. การวางลัคนาฤกษ์ในสี่ทวีป
10. ฤกษ์ใน 4 ทวีป
11. การวางลัคนาดวงฤกษ์
12. ลักษณะบุคคลผู้จะเชิญมาทำการฤกษ์
13. ฤกษ์กนกบัญชร
14. การวางลัคนาเกาะนวางศ์และตรียางศ์
15. คำพยากรณ์อิทธิพลของพระจันทร์เสวยฤกษ์หรือลัคนาเสวยฤกษ์
16. การเลือกฤกษ์
17. วันห้ามฤกษ์
18. ดิถี
19. ฤกษ์ต่างๆ
20. แง่มุมของดวงดาวเกี่ยวพันกับการให้ฤกษ์
21. ดาวเจ้าของวัยในวันให้ฤกษ์
22. วิธีวางลัคนา
 
 
ราคา  150 บาท
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 74 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,