แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


คาถาอาคม

คาถาอาคม
คาถาอาคม

รหัส : 0168
คาถาอาคม รวมรวมโดย มหาพรามณ์ภูวนาถ
คำนำ
ธรรมดามนุษย์ปุถุชนทั้งสิ้น ต่างก็เสาะแสวงหาความเจริญวัฒนา ความสุขกายสบายใจให้แก่ตนเสมอเหมือนกัน ต่างแต่สติปัญญาความสามารถของใครของมันจะมีมากน้อยเพียงไร จะได้มาอย่างไร โดยวิธีไหน นั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
ฉะนั้น เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต และเพื่อความสุจริตอย่างแท้จริง จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะสร้างอัจฉริยภาพในตัวของเราให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพราะท่านว่า “ชีวิตคือการต่อสู้” เราจะเห็นว่าการดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ทุกวิถีทางของสรรพสัตว์ ล้วนเต็มไปด้วยการต่อสู้ทั้งสิ้น เราจึงควรค้นหาวิธีต่อสู้ให้เหมาะสม จึงจะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี
 
ด้วยประการฉะนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะวิธีการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวโดยการทำสมาธิจิต สร้างฤทธิ์สร้างอำนาจให้เกิดมีในตน เพื่อผลดลชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความสุขอันสงบได้ดังปรารถนา
บางท่านอาจจะเห็นว่าเรื่องเวทย์ มนต์ กล คาถา เป็นเรื่องหาสาระมิได้ ไร้เหตุผล เป็นเรื่องหลอกคนให้หลงเชื่ออย่างงมงาย แต่เมื่อคำนึงดูให้ดีแล้ว จะเห็นว่า เวทย์วิทยาเหล่านี้ มีอายุยืนยงคงสภาพอยู่กับโลกมานับเป็นเวลาหลายล้านปี ก็ยังมีผู้นับถือถ่ายทอดตลอดมาจนถึงบัดนี้ แม้ผู้มีอำนาจวาสนา ก็ยังเลื่อมใสศรัทธากันเป็นส่วนมาก ไม่กล้าสละทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชเช่นเดียวกัน นั้นแสดงว่าเวทย์วิทยาเหล่านี้ต้องมีอะไรดีๆ แฝงอยู่จริง ปรากฏเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้เราเห็นอยู่ทุกกาลทุกสมัย เมื่อครั้งเกิดสงครามเอเชียบูรพาก็ปรากฏว่า ทหารไทยต่างได้รับผลสำเร็จเป็นที่เข็ดขยาดของอริราชศัตรูมาแล้วเหมือนกัน
 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้พยายามศึกษาค้นคว้ารวบรวมมาจากตำรับตำรา อันเป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งจะหาได้ยากยิ่ง บางคาถาก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอภินิหารมีบริษัทบริวารเป็นอันมาก เพื่อธำรงไว้ซึ่งเวทย์วิทยาคุณไม่ให้สูญสิ้นไปเสียเปล่า และเพื่อกล่อมเกลาจิตสำนึกของผู้ใคร่ศึกษาให้หันมาค้นคว้าหาความจริงอันลี้ลับนี้บ้าง บางทีอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นปัจจัยให้ท่านได้อบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิ มีกำลังแรงแข็งกล้า สามารถให้เกิดผลมหัศจรรย์ หรืออาจถึงขั้นเอาชนะเหตุการณ์มารร้ายทั้งหลายให้เกิดลาภผลดลประโยชน์สุขนานาประการ
ขอให้ท่านผู้สนใจใคร่ศึกษา จงตั้งใจของท่านบ่นภาวนาให้แม่นยำ ทำจิตให้แน่แน่วมั่นคง น้อมนึกถึงพระคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เจาะจงบูชาบูรพาจารย์ อธิษฐานขึ้นครูเอาเถิด คงเกิดผลสมใจแท้แล
 
รวมรวมโดย มหาพรามณ์ภูวนาถ
 
สารบัญ
 • ยันต์สุวรรณสิงห์
 • คาถาปลุก นะหน้าทอง
 • พระคาถาเศกขี้ผึ้งสีปาก
 • คาถาหงสาหรือพระยาไก่เถื่อน
 • คาถาเสกน้ำล้างหน้า
 • สาลิกาลิ้นทอง
 • กวางเหลียวหลัง
 • กำแพง 7 ชั้น
 • กำแพง 3 ชั้น
 • โองการพระปะถมัง
 • โองการพระเจ้า 5 พระองค์
 • โองการมารวิชัย
 • คาถานางกวัก
 • คาถากันสารพัดสัตราวุธ
 • คาถาอยู่คงมีด
 • อนุมานคง
 • คาถาอยู่คงค้อน
 • คาถาตันปืน
 • พระคาถาอิทธิพล
 • มหาละลวย
 • คาถาใจป่อง (เรียนหนังสือคล่อง)
 • คาถาใจป่องอีกบทหนึ่ง
 • คาถาป้องกันสัตราวุธ
 • คาถากำบังจับมิได้
 • คาถาแคล้วคลาดสัตราวุธ
 • หัวใจลิงลม
 • คาถาตันปืน
 • แก้มัด
 • กำบังตาไม่เห็น
 • คาถากั้นเลือด
 • คาถาพ่นเสียพิษไฟ
 • เสดาะแห่
 • เสดาะได้ทุกอย่าง
 • มหานิยม
 • สมึนเหล้า
 • เสดาะกุญแจ
 • เสดาะได้ทุกอย่าง
 • คาถาไล่ผีปอบ
 • จับปอบ
 • กันผี
 • อาวุธ 4 ใช้ไล่ผี
 • คาถาเพิด
 • คาถาภาวนาให้ขายของดี
 • คาถาอุปคุตสำหรับไล่ผีร้ายทั้งหลาย
 • คาถาแก้ผงเข้าตา
 • แก้คลื่นลม
 • คาถาภาวนาให้ฝันเป็นจริง
 • เสกมะนาวให้หวาน
 • ถอดดาบไม่ออกจากฝัก
 • แก้อาถรรพณ์
 • จังงัง
 • ขอลาภ
 • เสกน้ำเค็มให้จืด
 • เสน่ห์เล่ห์รัก
 • เสกบุหรี่เป็นเสน่ห์
 • ขับผีพราย
 • เศกปนพลูแทนตัว
 • ภาวนาหมาไม่เห่า
 • หายตัว
 • ลอบเข้าหาสาว
 • ขอลาภ
 • แก้หิว
 • เศกปรอท
 • เมตตา
 • กำบังกาย
 • ดัดปืน
 • แก้ในคราวเราทุกข์ได้ยาก
 • คาถาวิเศษ
 • คาถามหาอุด
 • คาถากำลังหณุมาณ
 • คาถาเศกขี้ผึ้งสีปาก
 • อีกบทหนึ่งเศกขี้ผึ้งสีปากนักแล
 • คาถาโองการต่างๆ
 • เชิญชุมนุมครู
 • โองการขับ
 • โองการขับอีกบทหนึ่ง
 • พระคาถาทำน้ำมนต์ขับผีปีศาจ
 • คาถาพรหมวิหาร
 • โองการอาการ 32
 • คาถาใช้ลวดถอดถอน
 • พระคาถาขุนแผนสะกดเมือง
 • พระคาถาปลูกปัญญา
 • เมตตามหานิยม
 • คาถาพ่นทราง
 • คาถาเศกข้าวกินกันกระทำ
 • พระคาถาดับพิษไฟ
 • คาถาทำเสน่ห์ให้สาวรัก
 • คาถาธาตุทั้ง 4
 • อีกอาจารย์หนึ่งสอนว่า
 • คาถาเมตตามหานิยม
 • ยันต์ยอดพุทธคุณ
 • คำอธิบายท้ายบท
 
 
 
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 61 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,