แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


คาถามหามนต์108 อุตตมญาณภิกขุ

คาถามหามนต์108 อุตตมญาณภิกขุ
คาถามหามนต์108 อุตตมญาณภิกขุ

รหัส : 0167
คาถามหามนต์108 เปิด-ไข โดย พิมาลย์ อุตตมญาณ
คำชี้แจงและคำนำ
หนังสือคาถามหามนต์ 108 ที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมเขียนขึ้นนี้ ส่วนใหญ่ได้มาจากอาจารย์ผู้เฒ่า ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนและเคยใช้มาแล้ว เห็นว่าคาถามหามนต์ทั้งหลายนี้ยังทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ และเป็นวิชาแขนงหนึ่งที่เร้นลับ ไม่ค่อยจะเปิดเผยกันง่ายนัก ทั้งต้นตำรับที่แน่นอนก็หายาก โดยมากวิชาแขนงนี้ใช้เรียนต่อปากกันที่เรียกว่า “มุขบาฐ” จำเป็นอยู่เอง อักขระจะต้องคลาดเคลื่อนผิดไปจากความจริงไปบ้าง แต่สำหรับผู้เชื่อมั่นจริงๆ แล้ว ก็บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชให้ผลเหมือนกัน อย่างในนิทานชาดกปกรณ์ที่เล่าว่า นะตัวเดียวที่บุคคลเชื่อถือมั่นอย่างขนาด ก็ยังสามารถเหาะเหินดำดินหายตัวได้ถึงแม้จะยกเมฆมาโฆษนาเหลือเชื่อจนเกินไป แต่ก็มีส่วนเป็นความจริงอยู่บ้าง หากจะอ้างมาในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาจารย์ไสยศาสตร์ทำได้ต่างๆ อย่างในหนังสือพิมพ์เขาลงกัน จะอ้างในครั้งดึกดำบรรพ์แต่โบราณก็มีในชาดกยกนิทาน เช่นอย่างอาจารย์ทิศาปาโมกข์ในนครตักกสิลา ครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติ ตลอดถึงเป็นพระยานกหนูปูปีกก็ยังสอนคาถามหามนต์นี้แก่ศิษย์ ทั้งตัวเองก็ถือมั่น ใช้ได้ผลเห็นคุณวิเศษได้สำเร็จทุกอย่างจริงๆ บางรายอาศัยคาถามหามนต์นี้อย่างเดียว ก็ยังได้เป็นถึงพระยาเสนาบดีมีของกำนัลรางวัลด้วย แต่ข้อสำคัญที่นับว่าเป็นหัวใจของวิชาแขนงนี้ ก็คือความเชื่อมั่นไม่ประมาทแล้วก็สามารถทำให้ผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เพราะความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา นอกจากนี้ก็ยังมีการท่องบ่นขึ้นในใจให้ได้คล่อง หมั่นสวดสาธยายให้ความเพียรบำเพ็ญภาวนาให้เป็นสมาธิ เพราะคาถามหามนต์ทั้งหลายมีการสาธยายเป็นมลทิน อย่างผู้หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ความเกียจคร้านเป็นมลทินอย่างยิ่ง เมื่อท่านทำได้อย่างข้าพเจ้าบอกกล่าวมานี้ ขอรับรองยืนยันทีเดียวว่า ไม่ต้องสงสัยได้ผลศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้เขียนรวบรวมขึ้น ก็โดยวัตถุประสงค์ใคร่ที่จะอยากให้วิชาแขนงนี้ ซึ่งเป็นที่เร้นลับ ให้เปิดเผยความจริงออกมาให้รู้ว่ามาจากไหนใช้อย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ในยุคกึ่งพุทธกาล 25 พุทธศตวรรษ ให้เป็นที่แจ่มชัดแก่ผู้ที่อยากรู้อยากได้อยากเห็น และข้าพเจ้าได้เลือกเอาคาถามหามนต์ ซึ่งเป็นพุทธมนต์ของพระพุทธเจ้าจริงๆ โดยไม่มีเวทมนต์ของพราหมณ์และเดียรถีย์ปนอยู่ด้วย ข้าพเจ้าคนหนึ่งชอบแสวงหาและสนใจเรียนวิชาแขนงนี้ อาจารย์ที่ไหนดีๆ ต้องไปถามและต้องเรียนเอาด้วยอาศัยการเรียนดีมาก และการค้นคว้ามูลในตำรับตำรานี่เอง จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้บ้างเป็นงูๆ ปลาๆ แต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเก่งและใช้ได้ผลหมดทุกอย่างแล้ว และในทำนองเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่ประมาทว่าไม่ดีไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าสำเร็จใช้ได้ดีจริงๆ แต่เป็นเพราะเราบำเพ็ญยังไม่ถึงขั้นต่างหาก ถึงอย่างนั้นยังเห็นว่ามีประโยชน์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดทั้งมีหลักฐานการเป็นมาอย่างดี จึงได้เลือกเอาแต่ที่มีหลักมาพิมพ์ และทั้งยังเป็นมนต์ของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ และของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่างๆ เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อสาธุชนทั้งหลาย สิ่งใดที่เห็นว่าไม่ดี เป็นวิชาคาถาทำร้ายคน ข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาที่อยากจะให้รู้ ถึงมีข้าพเจ้าก็ไม่ชอบ และอยากให้มันเสื่อมไปเสีย และท่านรู้เรียนและสนใจทั้งหลายอย่าไปเรียนเอา เพราะนำมาซึ่งความฉิบหาย โปรดได้เข้าใจตามนัยนี้ ที่จะหาว่าการรวบรวมคาถามหามนต์ลงพิมพ์เป็นการลอกหนังสือพระพุทธเจ้า และเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์อย่างนี้ดูจะไม่เข้าท่า เมื่อจะว่าก็ไปว่าเขาผู้เอาพระไตรปิฏกมาพิมพ์ดีกว่า แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ และขอรับรองว่าไม่เสื่อมเหมือนหนึ่งทองคำ แม้ว่าจะตกอยู่ที่ไหนหากลายเป็นอย่างอื่นไม่ คงเป็นทองคำอยู่นั่นเอง
ทีนี้หากจะสงสัยว่า การเรียนคาถามหามนต์ที่ว่านี้ไม่ยกครูแต่งขันธ์จะได้หรือ ขอตอบว่าได้ ยิ่งเป็นพุทธมนต์ด้วยแล้ว ก็ยิ่งหาไม่ค่อยมีเลย ก็พระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเป็นครูขันธ์ เพียงขันธ์ 5 ขันธ์ 8 บูชาธรรมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สาธยายคาถามหามนต์ไม่ประมาทเชื่อมั่น ทั้งอย่าไปมีจิตคิดทำร้ายเบียดเบียนตนและผู้อื่นก็พอแล้ว เรื่องเงินทอง เหล้าขวด ไข่ใบ ซิ่นผืนแพรวา หากแต่เป็นเรื่องของพราหมณ์และเดียรถีย์ต่างหาก ส่วนที่มีอยู่บ้างก็ได้บอกไว้ในฝอยการใช้แล้ว
หวังว่าท่านทั้งหลายคงให้อภัย และหวังใจว่าหนังสือคาถามหามนต์ 108 นี้ คงจะเป็นประโยชน์ เกิดโสตถิผลดลความศักดิ์สิทธิ์ สมคิดปรารถนาสุขแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกัน
 
อุตตมญาณภิกขุ
 
สารบัญ
1. คาถามหานิยม
2. พระคาถาเรียนมนต์ขลังดี
3. พระคาถาแก้วมณี
4. พระคาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี
5. พระคาถานะวะภาหลวงทั้ง 5 พระองค์
6. พระคาถาทำน้ำมนต์รดคนบ้าหาย
7. พระคาถาหัวใจพระโมคคัลลาน์
8. พระคาถามนต์ลูบชื่อคา
9. พระคาถาพ่นประตูเมือง
10. คาถาหัวใจเสือเหลือง
11. คาถาหัวใจเสือโคร่ง
12. คาถาหัวใจเสือคน
13. พระคาถานางเต่าดำ
14. พระคาถาพระเทวทัตต์
15. พระคาถาโพธิสัตว์ 3 ลูก
16. พระคาถามหานิยม
17. พระคาถาเหมะกะ
18. คาถากันพยาธิแล
19. คาถาเทวารักขัง
20. พระคาถาสีวลีมีลาภมาก
21. คาถาเวียง 7 ชั้น
22. พระคาถาพันธุราช
23. ตับสนธิ
24. ตับสนธิตัวพ่อและตัวแม่
25. พระคาถาหิริโอต 9 ชั้น
26. พระคาถามหาพรหม 4 หน้า
27. พระคาถาช้าประสมโขลง
28. พระคาถาเทพชุมนุม
29. พระคาถาจินดามณี
30. พระคาถาดอกบัวคำ
31. ตับยันทุน
32. พระคาถาม้ามณีกาบแก้ว
33. พระคาถามหานิยมใหญ่
34. ตับและหัวใจกรณี
35. คาถาพระนิพพานสูตร
36. คาถาหัวใจพระนิพพานสูตรดังนี้
37. พระตำรากระสุนทางคด
38. คาถานางธรณี
39. พระคาถาทำน้ำมนต์ความ
40. มหาจังงัง
41. พระคาถาพระยาเต่าเลือน
42. คาถาประสานบาดแผลด้วยน้ำลาย
43. พระคาถาเกราะเพชร
44. พระคาถาทรงเครื่อง
45. พระคาถาหลืบพับ
46. พระคาถาพระยาราชสีห์
47. คาถานกการเวก
48. พระคาถานางมัททรีย์
49. พระคาถานางธรณีปราบมาร
50. พระคาถาปลาไหลเผือก
51. คาถาพระยาไก่เถื่อน (ไก่ฟ้า)
52. คาถาพระยากาเผือก
53. นามกับตับกรณี
54. ปิยันทุน
55. ขี้เพี้ยวันทิตัว คือ วันทิตวา
56. หัวใจพระยานก
57. คาถาหัวใจนกถึดทือ
58. พระคาถาพระคะวัมปะติ
59. หัวใจพระไตรสรณะคมน์
60. พระคาถามณีโชติ
61. พระคาถาสีวลีน้อย
62. พระคาถาหัวใจปถมัง
63. พระคาถาขอสักการะเงินทอง
64. คาถาเหล็กกล้า
65. คาถาเบิกบัง
66. พระคาถาขวานฟ้าผ่า
67. พระคาถามหาอำนาจ
68. คาถากันผีพราย
69. คาถากันคูน้ำลาย
70. คาถาปุรีสาด
71. พระคาถาเศรษฐีทั้ง 6
72. พระคาถากงจักร
73. พระคาถาหัวใจปฏิสังขาโย
74. พระคาถาตับปฏิสังขาโย
75. พระคาถาบ่วงบาศ
76. คาถาปุณณกยักษ์
77. คาถามหาจองงอง
78. พระคาถาติดต่อ
79. คาถากวางเหลียวหลัง
80. คาถาเมตตามหานิยมผสมตับสนธิ
81. พระคาถาพระฤๅษีตาไฟ
82. พระคาถาออกลูกง่าย
83. คาถาหนุมาน
84. พระคาถาอ้อป่อง
85. พระคาถาเทวธรรม
86. พระคาถานกคุ้ม
87. พระคาถารักษาบาดแผล
88. พระคาถาเสกปูนทารักษาตัว
89. พระคาถาเพชรหลีก
90. พระคาถามหาทรหด
91. พระคาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
92. พระคาถาย่นหนทาง
93. พระคาถาพระเจ้าซ่อนเล้น
94. พระคาถาเรียกน้ำมันงาและขมิ้นเข้าตัว
95. พระคาถามหาอำนาจ
96. พระคาถาหัวใจโจร
97. พระคาถาหัวใจพระเจ้า 4 พระองค์
98. พระคาถาหัวใจแก้วทั้ง 3
99. พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า
100. พระคาถาหัวใจพระปรมัตถ์
101. พระคาถาหัวใจพระอภิธรรม
102. หัวใจพระวินัย
103. พระคาถาหัวใจพระสูตร
104. พระคาถาหัวใจศีล
105. พระคาถาหัวใจหมี
106. พระคาถาหัวใจพระกัสสปะ
107. โอมตับทั้งมวล
108. พระคาถาพุทธนิมิต
109. อิติปิโส 7 ด้าน
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 62 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,