แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


กาลชาตาและโหราศาสตร์บ้านเมือง โดย อ.พลูหลวง

กาลชาตาและโหราศาสตร์บ้านเมือง โดย อ.พลูหลวง
กาลชาตาและโหราศาสตร์บ้านเมือง โดย อ.พลูหลวง

รหัส : 0165

ปฐมคำ

                ในวิชาโหราศาสตร์ สิ่งอันยุ่งยากสลับซับซ้อน สิ่งใดจะยิ่งกว่ากาลชาตาเห็นจะไม่มี ด้วยกาลชาตามิใช่เป็นดวงบุคคล หรือตั้งเป็นดวงฤกษ์ขึ้น หากแต่จับเอาอุบัติการณ์ขึ้นมาผูกเป็นแผนผังดวงดาวเพื่อให้พยากรณ์ ซึ่งแน่นอนทีเดียว ย่อมจะใช้ทำนายแบบดวงชาตาของบุคคลไม่ได้เลย เพราะกาลชาตาคือเหตุการณ์อันเกิดขึ้น จำเป็นจะต้องอาศัยการแปลความหมายของดวงดาว ให้เหมาะสมกับเรื่องราวนั้นๆ เป็นเรื่องลึกซึ้งมาก การศึกษากาลชาตาจึงควรจะมีพื้นฐานจากดวงบุคคลมาอย่างช่ำชองเสียก่อน เพราะเมื่อสามารถทราบเล่ห์ความหมายของดวงดาวดีแล้ว ก็อาจจะหยั่งถึงสถานะการณ์ต่างๆ โดยเอาดวงดาวเข้าไปแทนที่อย่างเหมาะสม

                เท่าที่ข้าพเจ้าค้นคว้ามา ได้พบความจริงว่าการใช้เกษตรแบบใหม่ และดาวพระเคราะห์ครองวัยกับดาวเสวยอายุและแทรกแบบใหม่ สามารถจะอ่านเรื่องราวได้กระจ่างที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้ทฤษฎีนี้ในหนังสือเล่มนี้โดยตลอด ส่วนเหตุผลที่มาของการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือเล่มอื่นโดยละเอียด จึงไม่จำเป็นจะต้องย้อนไปกล่าวถึงให้เปลืองเนื้อที่ไปเปล่าๆ

                แบบแผนในการใช้ทำนายดวงกาลชาตาของข้าพเจ้าย่อมจะไม่เหมือนกับของผู้ใดหรือในตำราเล่มใด ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าถือหลักการใหญ่ว่า วิชาการใดๆ เมื่อจะนำมาใช้ควรจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบให้มากที่สุด จนได้ผลแน่นอนแล้ว จึงควรจะถือเป็นมาตรการอันแน่นอนได้ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเห็นว่าขาดหลักการ พิสูจน์ไม่เห็นจริงจังและไม่ได้ผลเสมอไป ก็จะไม่อ้างถึงเลยเพราะอาจจะเป็นพิษเป็นภัยถ้ามีผู้นำไปยึดถือ ข้าพเจ้าค้นคว้าโหราศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ คือต้องพิสูจน์เห็นจริงหลายต่อหลายรายการจนมั่นใจแล้วจึงจะนำมาปฏิบัติ เพราะเหตุนี้ท่านผู้อ่านตำราเล่มนี้ จะเห็นว่าข้าพเจ้าไม่เคยกล่าวถึง ตนุเศษ การหาวัยจากตนุเศษ ทักษาจร หรือดาวพระเคราะห์สองเรือนแต่อย่างไร ด้วยยังพิสูจน์ไม่พบว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ผลในการพยากรณ์อย่างแม่นยำแน่นอน การที่กล่าวเช่นนี้อาจจะเป็นการกล่าวกระทบกระเทือนใจต่อผู้ที่ยังศรัทธาของเดิมอยู่ ข้าพเจ้าจำต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย

                ส่วนการพยากรณ์ดวงเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ นั้นข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากการค้นคว้าของตนเองซึ่งเฝ้าเพียรตรวจค้นสถิติมาเป็นเวลานาน จนสามารถค้นหาราศีของกลุ่มประเทศต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบนานมาก ข้าพเจ้าจำเป็นต้องผูกดวงเหตุการณ์ของโลกนับเป็นพันๆ ดวงขึ้นมาสอบทานกับทฤษฎีที่คนพบใหม่จนได้ผลลงตัว ข้าพเจ้าจึงทดลองทำนายล่วงหน้า 1 ปี โดยส่งไปยังเพื่อนซึ่งไปทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คือคุณเทพ จุลดุล โดยทำนายว่า ปี พ.ศ. 2512 นี้ อเมริกาจะประสบเหตุการณ์สำคัญคือ

                1. จะประสบอุบัติเหตุทางน้ำ และจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับกองทัพเรือ ด้วยดาวอังคารเดินพักรร่วมกับเนปจูน ณ ราศีกันย์เป็นเวลาหลายเดือน

                2. สหรัฐจะประสพความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ ก้าวหน้าเหนือรัสเซียเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลก เพราะอังคารเจ้าเกษตรราศีพิจิกเดินเข้าเรือนตน ร่วมกับดาวเนปจูนธาตุน้ำด้วยกันมีกำลังมาก โดยมีดาวพฤหัสบดีกับมฤตยูโยคหลัง ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำประเทศอเมริกาเดินร่วมกับมฤตยู บ่งถึงความสำเร็จทางการค้นคว้าใหม่ๆ โดยดาวคู่นี้โคจรอยู่ตำแหน่งโยคหลังราศีพิจิก อันเป็นราศีของสหรัฐนับเป็นอุปการะซึ่งกันและกันดีมาก

                3. สหรัฐอเมริกาจะสูญเสียมุขบุรษคนสำคัญในปีนี้ เพราะดาวพฤหัสบดีอเมริกาเดินร่วมมฤตยูมีราหูกับเสาร์เล็ง

                ผลการทำนายนี้คุณเทพ จุลดุล ซึ่งอดีตเคยเป็นหัวหน้าแผนกข่าวต่างประเทศประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามนิกรได้รายงานให้ทราบดังนี้

                จดหมายฉบับแรกลงวันที่ 29 ธันวาคม 2511 เขียนมาจากวอชิงตันบอกว่า

                “ที่คุณทำนายว่าอเมริกาจะทำประวัติการณ์สำคัญเหนือรัสเซียปี 2512 ก็คงจะเป็นว่า ส่งคนไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้ก่อนรัสเซียกระมัง ที่คุณทำนายอีกข้อหนึ่งว่า อเมริกาจะสูญเสียมุขบุรุษนั้นคงจะเป็นเพราะไอเซนเฮาวร์ตายก็ได้ เพราะเวลานี้ก็นอนป่วยในโรงพยาบาลอยู่นานแล้ว”

                ต่อมาก็มีจดหมายจากคุณเทพ จุลดุล มาถึงข้าพเจ้าอีกฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2512 มีความว่า

                “โลกอยู่ในกำมือของคุณมากเข้าทุกที ที่ทำนายว่าอเมริกาจะทำประวัติการณ์สำคัญในโลกก็ปรากฏแล้วเมื่อส่งคนไปเดินบนดวงจันทร์สำเร็จ และก่อนหน้านี้ที่คุณว่าอเมริกาจะเสียรัฐบุรุษก็เห็นจะเป็น ไอเซนฮาวร์ นับว่าแม่นยำมาก”

                นี่เป็นรายงานผลการทำนายซึ่งข้าพเจ้านำมาเปิดเผยจากจดหมายส่วนตัว ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านมั่นใจในผลของการค้นคว้าของข้าพเจ้า เพราะดำเนินไปด้วยหลักการตามที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้อย่างละเอียด ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

                ผลของการพยากรณ์ของข้าพเจ้าอีกข้อหนึ่งคือเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำ และจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องน้ำซึ่งประสพกับอเมริกาโดยตรง แม้ว่าคุณเทพ จุลดุล จะไม่รายงานผลมา แต่ก็มีข่าวสำคัญอันเป็นข่าวใหญ่ของโลกปรากฏอยู่แล้ว ดังจะคัดมาให้เห็นดังนี้

                3 มิถุนายน 2512 เรือซ้อมรบของออสเตรเลียเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ชนกับเรือพิฆาตอเมริกาในทะเลจีนตอนใต้ เรือรบอเมริกาขาด 2 ท่อน ลูกเรือสหรัฐกว่า 76 คนจมหายไปกับเรือ นับเป็นอุบัติเหตุทางน้ำอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐ ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุร้ายเกิดคือ

                15 มกราคม 2512 เรือบรรทุกเครื่องบินเอนเตอร์ไพรสของสหรัฐระเบิดระหว่างฝึก คนตายมาก เรือบินเสียหาย 15 ลำ

                30 มีนาคม 2512 ถังน้ำมันยักษ์ในแคลิฟอเนียร์ ระเบิดเสียหายหนักมาก

                29 มีนาคม 2512 อดีตประธานาธิบดี ไอเซนฮาวร์ ถึงแก่อสัญกรรม ณ โรงพยาบาล วอลเตอรีด

                20 กรกฎาคม 2512 จรวดอปอลโล่ 11 ของสหรัฐลงดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นงานอันมหัศจรรย์ของโลก

                20 สิงหาคม 2512 พายุจากทะเลโหมฝั่งตะวันออกอเมริกา บ้านเรือนพัง 4 พันหลัง

                เหล่านี้คือผลการพยากรณ์ ซึ่งแม้จะไม่เปิดเผยก็เป็นตัวอย่างยืนยันถึงผลการค้นคว้าของข้าพเจ้าว่า หลักการที่ค้นพบนั้นเป็นหลักอันใช้ได้ผลตรงกับความจริง การที่ข้าพเจ้าไม่ได้หวงวิชาที่ค้นคว้ามาด้วยความเหนื่อยยาก เพื่อเก็บไว้เป็นอาวุธส่วนตัวใช้ทำนายสร้างความมหัศจรรย์แก่โลกนั้นเพราะเห็นว่า เมืองไทยเราไม่เจริญไปเท่าที่ควรเพราะคณาจารย์ต่างๆ หวงความรู้ของตนเพื่ออยากเอาดีเด่นส่วนตัวนับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอนำขึ้นเป็นคนแรกเพื่อประโยชน์จะให้ผู้สนใจทางการค้นคว้านำหลักการไปใช้ให้ได้ผลเช่นเดียวกับข้าพเจ้าประสบความสำเร็จมาแล้ว

                สิ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องปฏิบัติซ้ำสองอีกก็คือ ข้าพเจ้าขอสาปแช่งผู้ที่นำเอาวิชาของข้าพเจ้าไปใช้ได้ผลแล้วกลับเอาไปแอบอ้างว่าเป็นความคิดของตนก็ดี หรือนำมาย้อนล่วงเกินต่อข้าพเจ้าก็ดี จงขอให้ผู้นั้นวิบัติอย่าได้ประสบความสำเร็จใดๆ อีกต่อไปเลย ส่วนท่านผู้สนใจทางการค้นคว้า ขอให้ท่านประสบความรุ่งเรืองเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

“พลูหลวง”

 

สารบัญ
ปฐมคำ
ปฐมบท
ปฏิทินการย้ายราศีของดาวเนปจูนและพลูโต
การดูดวงกาลชาตาเมื่อออกเดินทาง
ทิศให้คุณและให้โทษ
ดวงกาลชาตาเหตุการณ์ต่างๆ
การพยากรณ์จากดวงกาลชาตาเกี่ยวกับเหตุสำคัญ
ดวงกาลชาตาขณะเมื่อถูกถาม
สัญลักษณ์ของกระทรวง และดาวประจำ
สัญลักษณ์ของดาวที่จะนำมาใช้เป็นตัวแทนเมือง
ดาวประจำเมือง
ดูเรื่องราวของเมืองต่างๆ
ดาวประจำประเทศ
ราศีประจำประเทศ
เหตุการณ์ของโลก
ประเทศไทย
ปูมโหร
คัมภีร์เผด็จรามเหียน
พระเคราะห์โคจรต่อโคจรมาทันกันหรือทำมุมร้ายต่อกัน
คัมภีร์เผด็จรามเหียน กล่าวถึงพระเคราะห์จรมาถึง
ดวงพระชาตามหากษัตริย์
โยคยาตราอัษฎาริยเคราะห์
ดวงชาตาบุคคลผู้มีชื่อเสียง
ผังวัด
การขับดวง
อาถรรพณ์
ธาตุทั้ง 4 
วันเหมาะสำหรับฤกษ์ต่างๆ
 
ราคา  300 บาท
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 50 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,