แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


ไม้เทศเมืองไทย โดย หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

ไม้เทศเมืองไทย โดย หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด
ไม้เทศเมืองไทย โดย หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

รหัส : 0162
คำวิจารณ์ของคณะเภสัชกรรม โดย หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

                ฉันได้อ่านหนังสือ “ไม้เทศ เมืองไทย” ที่หมอได้รวบรวมเรียบเรียงแต่งขึ้นโดยตลอดแล้ว จัดได้ว่าเป็นตำราชุดหนึ่งที่เต็มไปด้วยความรู้และน่าสนใจแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งนั้น และเป็นประโยชน์แก่บุคคลชั้นหลังอยู่มาก ตำราชนิดนี้นับว่าหมอได้จัดทำขึ้นเป็นคนแรก ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อทางพฤกษศาสตร์ และชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันในประเทศไทย รูปพรรณสัณฐานและลักษณะของพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งสรรพคุณแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดที่ใช้กันมาดึกดำบรรพ์ บางอย่างยังบอกถึงผลของการตรวจวิเคราะห์และวิจัยทางแผนปรัตยุบันไว้ด้วย ทั้งนี้เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาเภสัชและเภสัชวิทยาที่จะศึกษาต่อไป ฉันขอชมเชยด้วยใจจริงว่า เป็นตำราที่หมอไม่ได้เขียนขึ้นตามอำเภอใจหรือตามความคิดเห็นของตนเองโดยพละการ เพราะได้แสดงในความเคารพต่อเจ้าของเรื่องเดิม ซึ่งได้นำมาเป็นหนังสือคู่มืออ้างอิง

                อนึ่ง หากจะมีเกร็ดย่อยประกอบเรื่อง เพื่อเท้าความถึงก็เป็นการกล่าวการเขียนล้วนแต่ความสัตย์จริงทั้งสิ้น ฉันกล้าที่จะรับรองด้วยความภูมิใจ เพราะหมอได้เคยรับทุกข์ทรมานกับฉันมาในการสำรวจสมุนไพรต่างจังหวัด ซึ่งต้องลำบางตรากตรำ ขึ้นเขาลงห้วย บุกป่าฝ่าดงกันมาอย่างโชกโชน และจะอดสรรเสริญในความทรงจำอันแม่นยำ จำได้จนกระทั่งการใช้ยาของแพทย์ตามชนบทต่างๆ ที่ผ่านมา ว่าเขาใช้กันอย่างไร นี่เท่ากับเป็นบุญคุณประการหนึ่งที่หมอปฏิบัติหน้าที่เสมอด้วยผู้แทนให้แก่ผู้ที่ได้อ่านตำรานี้ ได้รับประโยชน์ในความรู้โดยมิพักต้องเสียค่าพาหนะไปต่างจังหวัด อีกทั้งยังผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีอาชีพทางเก็บ ขายซื้อสมุนไพร เพื่อจะได้ทราบเด่นชัดแน่นอนของสมุนไพรนั้นๆ เสริมส่งให้สมุนไพรที่ใช้เป็นยาในบ้านเมืองเราเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นอันมาก

               ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ถือได้เสมอด้วยตำราคู่มือควรค่าและเหมาะแก่การแพทย์ตำบล นักวิจัย นักศึกษาเภสัชเวชและเภสัชวิทยามาก อันความอุตสาหะพากเพียรเรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอมตะปัจจัยชิ้นหนึ่งของหมอ ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นต่อไป และความสำเร็จประโยชน์ต่อประเทศชาตคิอันเป็นที่รักของเราอีกด้วย


คำนำ

                ความรู้สึกนึกคิดที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเรียบเรียงหนังสือชุดนี้ขึ้น ก็เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ คือข้าพเจ้าได้เคยศึกษาวิชาแพทย์และสรรพคุณยาแผนโบราณของไทยมาก่อนแล้ว แต่ตำราที่ท่านโบราณเคยใช้มาและได้จารึกไว้ในแผ่นศิลาเป็นหลักฐานอยู่มาจนทุกวันนี้ ที่พระระเบียงศาลารายในวัดพระเชตุพนฯ โดยความควบคุมของพระยาบำเรอราชแพทยา ซึ่งเป็นแพทย์ใหญ่เรืองนามในสมัยรัชกาลที่ 3 และตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์โดยพระยาพิษณุประสาทเวชช์ เวชศาสตร์วรรณา โดยพระยาประเสริฐศาสตร์ดำรง (หนู), แพทย์ตำบล โดย พระยาแพทย์พงษา (สุ่น), ตำราสรรพคุณของกรมหลวงวงษาธิราชสมุฏฐานวินิจฉัย ของพระยาแพทย์พงษา (นาค), ตำราบำบัดสรรพโรค (หมอแฮน แอนดำซัน), เภสัชตำรับของนายจำลอง สุวคนธิ์, สมุนไพรในบ้านเรา ของนายพลตรีพระยาวิบูลย์อายุรเวช ผลเกิดจากป่าไทยโดยท่านอาจารย์เกลียว บุนนาค, ไม้ประดับของไทย โดยพระยาวินิจวนันดร และ ฯลฯ ที่มีหลักฐานควรเชื่อถือได้อีกหลายท่าน

                อนึ่ง ข้าพเจ้าได้เคยบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย ไปสำรวจสมุนไพรกับท่านศาสตราจารย์ อาร์โน วิโฮเวอร์ และนายรูดอล์ฟ ชาลเล่อร์ เภสัชกรเอกแห่งกองเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์มาแต่ พ.ศ. 2482 จนล่วงมาถึง พ.ศ. 2490 จึงได้เห็นเหตุการณ์และภูมิประเทศต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก ภาคกลางมาบ้าง เลยชวนให้คิดเสียดายต่อสิ่งที่ได้พบเห็นและเคยลำบากตรากตรำมาแล้ว ถ้าจะไม่ทำอะไรเลย ก็ให้นึกเสียดายว่า เหตุการณ์ทั้งหลายจะสูญหายไปพร้อมกับความแตกดับของข้าพเจ้า เหตุผลดังที่ได้กล่าวมานี้ได้กระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุตสาหะในการที่จะเรียบเรียงหนังสือชุดนี้ขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าหนังสือชุดนี้คงจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้หลายประการ คือมีหนังสือนี้ชุดเดียวมีคุณค่าเท่ากับได้อ่านหนังสือตั้งหลายๆ เล่ม ซึ่งไม่ต้องเที่ยวสืบหาหนังสือเหล่านั้นอีก และข้อความเดิมในสรรพคุณยาบางตอน ท่านโบราณท่านได้กล่าวไว้เสียจนฟังไม่รู้ความ ข้าพเจ้าได้พยายามแก้ไขให้ใกล้เคียงกับความจริงยิ่งขึ้น แต่ถ้าข้อความใดๆ ที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจแล้วข้อความนั้นข้าพเจ้าก็ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดเลย คงใช้ความเห็นของท่านผู้ใหญ่ให้คงไว้ ดังนั้น หนังสือชุดนี้จึงมีทั้ง อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต และยังได้มีความเห็นของข้าพเจ้าเพิ่มเติมไว้อีกด้วย โดยได้เคยไปร่วมประชุมกับแพทย์แผนโบราณตามจังหวัดมาแล้วทุกภาค จึงได้สรรพคุณเพิ่มเติม ตามที่แพทย์ตามชนบทต่างๆ เขาใช้กันมาแล้วอีกด้วย

                ส่วนชื่อต้นไม้ในประเทศเรานั้น ยังลักลั่นสับสนกันอยู่มาก เพราะต่างตำบลต่างก็ตั้งชื่อกันเอาเอง ไม่มีปทานุกรมที่จะใช้กันให้แน่นอนไปได้ บางทีต้นไม้ต้นเดียวอาจมีชื่อถึง 11-12 ชื่อก็มี แต่เราก็ยังพอจะคลำหากันได้ แต่บางชนิดมีชื่อๆ เดียวแต่มีต้นไม้หลายต้น ดังนี้เราก็รู้ไม่ได้ว่าต้นไหนจะถูกแน่

                ฉะนั้น การเขียนหนังสือชุดนี้ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเอาชื่อที่เรียกกันทางภาคกลางเป็นเกณฑ์ แล้วใช้ชื่อที่เรียกกันตามจังหวัดต่างๆ ต่อกันไป และได้พยายามค้นหาชื่อทางพฤกษศาสตร์มาใส่ไว้ตามสติกำลังที่พอจะหามาได้ ฉะนั้น ชื่อทางพฤกษศาสตร์จึงอาจผิดพลาดได้มากเหมือนกัน จึงต้องขออภัยต่อท่านผู้รู้ไว้ด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศเท่าไรนัก เท่าที่ได้ทำไปจึงต้องอาศัยตำรับตำราหลายเล่ม และก็ได้ไต่ถามท่านผู้รู้เรื่อยๆ ไป หนังสือชุดนี้จึงมีประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่รู้หรือท่านที่พยายามจะรู้เท่านั้น ส่วนท่านที่รู้ดีแล้วก็หาประโยชน์มิได้

                การค้นคว้าหาคุณภาพและสารประกอบในตัวยาของเรา ยังไม่เคยได้มีใครทำกันจริงจังเลย ถึงแม้จะได้ทำกันอย่างจริงจัง ข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีอุปสรรคอยู่มากเหมือนกัน ถึงแม้รัฐบาลจะได้จัดส่งนักศึกษาไปเรียนถึงต่างประเทศก็ตาม ผู้อบรมให้การศึกษาเขาก็เป็นชาวต่างประเทศทั้งสิ้นวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาจึงล้วนแต่เป็นพืชพันธุ์หรือแร่ธาตุในประเทศของเขาทั้งนั้น ซึ่งเท่ากับเราอยู่ในประเทศไทยแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของพืชพันธุ์ในบ้านเรา แต่เราไปรู้จักพืชพันธุ์ในบ้านของคนอื่นเขา และบางอย่างที่เขาอบรมให้เราทำเป็น คุณค่าก็แพงกว่าของต่างประเทศเขา เนื่องจากอะไร ท่านโปรดตรึกตรองเอาเอง หนังสือชุดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้เป็นหนังสือตำรายาไทยจริงๆ แต่ก็อดกลายเป็นเทศไปไม่ได้ เพราะท่านโบราณเราได้เคยชินต่อการใช้เครื่องเทศมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้ว จึงจำเป็นต้องใช้ชื่ออย่างใกล้ความจริงว่า “ไม้เทศ เมืองไทย” ให้สมกับเหตุผล และได้ขึ้นต้นด้วยอักษร ก. แล้วเรียงไปตามตัวอักษรภาษาไทย ชื่อที่ขึ้นต้นจึงเป็นชื่อที่ใช้กันในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ซึ่งตามร้านจำหน่ายสมุนไพรในภาคนี้ย่อมรู้จักกันทั่วไป แร่ธาตุบางชนิดซึ่งไม่น่าจะต้องใช้ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศเลย เช่นกับน้ำประสานทอง ข้าพเจ้าก็ได้เขียนไว้ว่าโบแรกซ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อจะให้หมอโบราณได้รู้ไว้ด้วยว่า โบแรกซ์ก็คือน้ำประสานทอง สตุที่ตนเองได้เคยใช้ปรุงเป็นยาไทย มาแต่กาลก่อนแล้วนั้นเอง ไม่ใช่เป็นของสมัยใหม่หรือของปัจจุบันเลย

                ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขออภัยไว้ด้วย ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิชาอันเก่าแก่ล้าสมัยในการเรียบเรียงและรวบรวมตำรานี้ ซึ่งอาจมิขาดตกบกพร่องบ้างตามมนุษย์วิสัย ที่ทำขึ้นทั้งนี้เพราะเห็นว่าต่อไปอาจไม่มีผู้สนใจในเรื่องต้นไม้ก็ได้ พันธุ์ไม้บางชนิดที่ไม่ได้บอกลักษณะดอกและผลไว้โดยละเอียด เป็นเพราะเมื่อไปทำการสำรวจ ไม่สบเหมาะกับในยามผลิดอกออกผล จึงขอเชิญชวนให้ช่วยกันพยายามศึกษาเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น จะได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปภายหน้า

ขอให้ความสุขเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลาย,
หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

  

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 49 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,