แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์

ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์
ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์

รหัส : 0014
ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์
คำนำ

                ตำราโหราศาสตร์เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใคร่จะศึกษาโหราศาสตร์โดยเริ่มต้นแต่แรกเริ่มกันทีเดียว เดิมข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่เขียนด้วยมีตำรามากแล้ว แต่ก็ถูกขอร้องจากบุคคลจำนวนมากว่า ควรเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาจะได้รู้หลักเกณฑ์อันแท้จริงของโหราศาสตร์กันเสียที เมื่อข้าพเจ้าคิดดูแล้วกับนึกทบทวนถึงตำราต่างๆ อันมีพิมพ์ขายทั่วไปส่วนมากล้วนเอาของเก่ามาเล่าใหม่ หาได้ชี้แจงให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่อย่างไรไม่ ข้าพเจ้าศึกษาโหราศาสตร์แบบนักสถิติพยากรณ์ได้เฝ้าเพียรตรวจสอบมานับเป็นสิบปีขึ้นไป ได้เห็นข้อบกพร่องจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนความดีของบางอย่าง ถ้าจะอาศัยความจัดเจนนี้เรียบเรียงตำราขึ้นก็จักเป็นประโยชน์และย่นระยะเวลาการค้นคว้าของคนรุ่นหลังไปมากทีเดียว อีกประการหนึ่งได้สังเกตว่า อันการศึกษาโหราศาสตร์ไทยของเรานั้นส่วนใหญ่ครู้ผู้สอนจะส่งดวงมาตรฐาน เช่น เกษตร มหาอุจจ์ มหาจักร ราชาโชค ฯลฯ ให้ท่องจนจดจำได้ แล้วหัดผูกดวงวางลัคนาทำนายเทียบกับทักษาตลอดจนท่องกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้วก็ทำนาย โดยผู้ทำนายหาได้ล่วงรู้ความลึกซึ้งของดวงดาวไม่

                ข้อนี้นับว่าเป็นการศึกษาอันแคบ ที่ถูกเราควรศึกษาเรื่องแง่มุมของดวงดาวความหมายและขบวนการเคลื่อนของดวงดาว การทำมุมและโยคเกณฑ์เป็นหลักสำคัญที่จำเป็นที่สุดก็คือเราจำจะต้องศึกษากันจากตัวอย่างของบุคคลจริงๆ มิใช่เดาหรือคาดคะเนเอา เพราะบ่อยครั้งทีเดียวกฎเกณฑ์ต่างๆ ในตำราเกิดจากการเดาส่งเดชของผู้เขียนหาได้ตรวจสอบทำสถิติไว้เป็นจำนวนมากจนแน่ใจไม่ จึงเกิดตำราที่ไร้ความหมายขึ้นมากมาย และอาจเป็นเหตุให้คนหลงเข้าป่าดงได้ง่าย

                ข้าพเจ้าเขียนตำรานี้ โดยความสุจริตใจต่อวิชาโหราศาสตร์อันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งประจักษ์พยานก็คือข้าพเจ้ามิได้รับจ้างทำนายทายทักผู้ใด นอกจากอนุเคราะห์ผู้เดือดร้อนหรือพรรคพวกเท่านั้น ข้าพเจ้าไม่ต้องการโฆษณาและไม่ต้องการชื่อเด่นเพื่อทับถมผู้ใดดังที่บางคนเล่นงานข้าพเจ้าอย่างลับๆ เสมอมา เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทำตำราขึ้นอย่างนักวิชาการโดยแท้จริง มิใช่ผู้หากินทางนี้ประดิษฐ์ขึ้น

                หลักเกณฑ์ต่างๆ ของโหรสมัยโบราณ ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งใดไร้สาระงมงายปราศจากเหตุผล ในตำราเล่มนี้ได้ตัดออกหมดโดยสิ้นเชิง และได้ตั้งปณิธานจะเขียนให้แจ่มแจ้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้สนใจจะใช้ตำราเล่มนี้เป็นครูเริ่มเรียนโหราศาสตร์ควรเริ่มเรียนในวันพฤหัสบดี แล้วหาดอกไม้ธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน ทำการระลึกถึงครูบาโหราศาสตร์ผู้ล่วงลับไปแล้วทุกๆ ท่าน จงดลบันดาลให้สติปัญญาแตกฉาน เรียนรู้เข้าใจสมดังปรารถนา วิชานี้เป็นวิชาอันจำต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมาเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้ท่านทำอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเช่นนี้

                ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านคงจะเข้าใจโหราศาสตร์ในทางที่ถูกกันเสียที แม้ว่าตั้งใจจะเขียนอย่างดีและถูกต้องที่สุดโดยวางความให้กระทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ตำราเล่มนี้ก็คงเล่มโตอยู่นั่นเอง จะตัดทอนใดๆ ลงไปก็รังแต่จะเสียความและขาดความแจ่มแจ้งแก่ผู้ศึกษาในที่นี้ข้าพเจ้าจึงเพียงนำทางให้ท่านเข้าใจดวงดาว การวิจารณ์ดวง การพยากรณ์พื้นดวง และหลักเบื้องต้นในโหราศาสตร์อย่างละเอียดเท่านั้น ยังจะมีการดูดวงอย่างลึกซึ้งละเอียดยิ่งกว่านี้ ซึ่งเป็นการดูชั้นสูงตลอดจนกฎเกณฑ์อันจุกจิกต่างๆ จำจะต้องมีอีกเล่มหนึ่งต่างหากเพราะหากมารวมไว้เล่มเดียวกัน จุดประสงค์ในการจะเขียนตำราให้คนทุกชั้นเข้าใจง่ายก็จะผิดเป้าหมายไป กลายเป็นของยากเป็นวิชาการอันแสนพะอืดพะอมจึงต้องแยกออกเสียเป็นส่วนสัด สำหรับผู้ใคร่จะศึกษาให้รู้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ แม้กระนั้นเพียงแต่ตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจถ้าท่านศึกษาอย่างจริงจัง ย่อมจะแตกฉานในโหราศาสตร์อย่างแน่นอน กฎเกณฑ์บางอย่างเช่นตำแหน่งมหาอุจจ์ได้วางเปลี่ยนแปลงไปจากตำราเล่มก่อนๆ ของข้าพเจ้า เพราะว่าได้ทำสถิติสอบทานอย่างแน่นอนแล้วจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี ตำแหน่งมหาอุจจ์ของดาวใหม่สามดวงแบบเก่าก็เป็นตำแหน่งให้คุณของดาวนั้นๆ มิได้เสื่อมเสียแต่อย่างใด

                ตำรานี้เขียนขึ้นขณะที่บิดาของข้าพเจ้าคือ นายพยนต์ อุลุชาฎะ เสียชีวิตพอดี ข้าพเจ้าจึงขออุทิศให้แก่บิดาของข้าพเจ้า ด้วยว่าเป็นตำราเล่มที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุด ข้าพเจ้าจึงขออุทิศให้แก่บิดาของข้าพเจ้า ด้วยว่าเป็นตำราเล่มที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุด จึงคู่ควรในการตอบสนองคุณบิดาในครั้งนี้ ขอคุณความดีอันเกิดจากจิตบริสุทธิ์ที่หวังดีต่อวงการโหราศาสตร์ไทยครั้งนี้จงได้มีส่วนสนองให้บิดาของข้าพเจ้าได้รับความสุขในปรโลกเทอญ

 

พลูหลวง

 
สารบัญ
ปฏิทินดาวเนปจูน
ปฏิทินดาวพลูโต
เวลาท้องถิ่นต่างๆ
ทักษา
พระเคราะห์ที่ใช้ในโหราศาสตร์
ราศีและธาตุประจำราศี
ลัคนา
การคำนวณสมผุสดาวตามเวลาเกิด
ภาพและความสัมพันธ์ของภพ
อวัยวะประจำภพของจักรราศี
ดาวพระเคราะห์ให้คุณและโทษตามราศีต่างๆ
โยคเกณฑ์ในดวงชาตา
ดาวที่สถิตอยู่ตรงศีรษะ
อิทธิพลของดาวอริ มรณะ วินาศนะ
การพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ
ทักษาวัย
การดูคู่ครอง
การดูดวงโดยมีต้องอาศัยเวลาเกิดหรือลัคนา
หลักในการพิจารณาแง่มุมของดวงดาว
ดาวบวก ดาวลบ
ความสำคัญของดาวบวก ดาวลบ
รัก รักพงศ์
จากคัมภีร์อรรถวัดเผด็จรามเหียน
วิจารณ์ดวงชาตา
สถิติดวงบุคคลในอาชีพต่างๆ
สมผุสดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชาตา
ดาวอันเบียนดวงชาตา
ปกิณกะท้ายเล่ม
 
ราคา  300 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 102 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,