แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


ทวาทศเคราะห์

ทวาทศเคราะห์
ทวาทศเคราะห์

รหัส : 0012
ทวาทศเคราะห์
บทเกริ่น

                ข้าพเจ้าเขียนตำราโหราศาสตร์ ทั้งที่ตีพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์แห่งนี้ และสำนักพิมพ์แห่งอื่น จำนวน 11 เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่เขียนถึงหลักการในการพยากรณ์ กับกฎเกณฑ์บางอย่างที่ค้นคว้าขึ้นใหม่ รวมทั้งการดูชะตาบ้านเมือง และการพยากรณ์แขนงต่างๆ ด้วย แต่มิได้เขียนวิจัยถึงดาวพระเคราะห์ต่างๆ อย่างละเอียด ด้วยถ้าจะทำเช่นว่านี้ ก็จะต้องเขียนขึ้นโดยเฉพาะอีกเล่มหนึ่ง โดยไม่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ หรืออะไรต่ออะไรเลย นอกจากกล่าวถึง อิทธิพลของดวงดาวอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมแต่อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจให้ข้าพเจ้าต้องเขียน ตำราโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

                หนังสือเล่มนี้ ปรากฏโฉมหน้าแตกต่างกว่าตำราอื่นๆ ก็โดยที่มุ่งแต่พรรณนาถึงคุณโทษของดาวพระเคราะห์แต่ละดวง อันมีอิทธิพลในดวงชะตา และจะส่งผลให้ผู้พยากรณ์เข้าใจถึงสภาพของดวงดาวแต่ละดวงอย่างแตกฉาน เป็นการเข้าใจกันให้ถึงแก่น ไม่คำนึงถึงโยคเกณฑ์ ความสัมพันธ์ดีร้ายแต่อย่างไร

                เพราะถ้าเราหยิบดวงชะตาขึ้นมาอ่าน ประการแรกทีเดียว เราจำเป็นจะต้องรู้ว่า ดาวนั้นๆ มีอิทธิพลต่อดวงชะตา ซึ่งจะเบนวิถีชีวิตให้ต้องดำเนินไปตามอำนาจของเข็มทิศดวงดาว

                กล่าวเช่นนี้ อาจจะมีผู้นึกฉงนใจว่า ก็หลักเกณฑ์และโยคเกณฑ์ต่างๆ ได้ปรุงแต่งให้มองเห็นชีวิตความเป็นไปของเจ้าของดวงดีอยู่แล้ว จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรอีกที่จะดูให้ลึกซึ้งพิสดารยิ่งขึ้นไปอีก

                ข้อนี้ข้าพเจ้าขอบอกว่า มีเคล็ดสำคัญที่สุด ซึ่งโหรส่วนใหญ่ไม่รู้กัน และไม่ปรากฏในตำราใดๆ เลย อันดวงดาวที่ส่งพลานุภาพมาสัมพันธ์เป็นโยงใยกับชะตาชีวิตของบุคคลทุกรูปทุกนามนั้น ย่อมจะมีจุดสำคัญที่สุดหรือที่เรียกกันว่าไม้ตาย เราจะต้องดูให้ออกว่า ดวงนั้นๆ จุดจบจะเป็นเช่นไร แน่นอนละ ถ้าท่านไม่แตกฉาน โดยไม่ทำความรู้จักกับดวงดาวต่างๆ อย่างทุกเหลี่ยมทุกแง่มุมแล้ว ท่านย่อมดูไม่ออกว่า อะไรจะเป็นตัวการเบนวิถีชีวิตของบุคคลผู้นั้น ให้ล้มคว่ำอย่างไม่เป็นท่า หรือบุคคลที่รุ่งเรืองอย่างสุดขีด มีอำนาจวาสนาคนนับหน้าถือตาทั้งแผ่นดิน เหตุไฉนในบั้นสุดท้ายจึงตายอย่างน่าทุเรศ หรือไร้แผ่นดินจะอยู่

                ลำพังแต่ดู ดาวกุมลัคนา ดูการงาน ดูโยคเกณฑ์แล้ว ท่านจะดูไม่ออกเพราะโยคเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นส่วนอุปการะให้ท่านสามารถแยกแยะได้แต่เพียงว่า ดวงนั้นเป็นดวงชั้นดีเลิศ ชั้นดี ชั้นปานกลาง และชั้นเลว หรือเป็นดวงแตก ที่จะรู้ไปให้ลึกซึ้งถึงอำนาจอันใหญ่หลวงที่ครอบงำดวงชะตาอยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนพระเจ้าที่คอยชี้พระหัตถ์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามวิถีของกรรม ซึ่งที่จริงได้มีบัญญัติไว้แล้ว อันเป็นเรื่องของอนาคตกาล

                อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นมิติที่แยกกันอยู่เป็นส่วนเป็นสัด แต่ว่าย่อมมีส่วนสัมพันธ์กัน ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าสัมพันธ์กันเลย ดังตัวอย่างเช่น

                บุคคลผู้หนึ่ง ทำกรรมดีไว้มากมาย จนเป็นที่นับหน้าถือตาของปวงชน เขาประพฤติแต่สิ่งดีชอบมาตลอดไม่เคยด่างพร้อย แต่บั้นสุดท้าย เขาผู้นั้นได้ถูกชะตากรรมกระหน่ำเข้าใส่เหมือนพายุร้าย เริ่มวิบัติมาตลอด และท้ายที่สุดก็หมดตัว หรือตายอย่างทารุณ ดูเผินๆ เราก็อาจจะโทษว่าทำกรรมดีมาแล้วตลอด เหตุไฉนจึงต้องรับแต่ผลร้ายตอบสนองอย่างหฤโหดเช่นนั้น ทำเอาไม่เชื่อในพระพุทธพจน์ ที่เรารู้จักกันดี คือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นก็เพราะว่าเรามองชีวิตเพียงสองมิติ คือ ปัจจุบันกับอนาคต แต่ไม่ได้ดูไปถึงอดีต และอดีตนั้นเล่าเราจะรู้ได้อย่างไร ข้อนี้ถ้าท่านได้อ่านตำรานี้โดยตลอด แล้วท่านจะรู้เองว่า อดีตเป็นสิ่งที่ได้ตรามาแล้วในดวงชะตา และจะส่งผลมาถึงปัจจุบัน พร้อมกับมีสายใยเชื่อมไปถึงอนาคต

                ดูดวงชะตาถ้าไม่ทราบถึงสามมิติ ก็ยากที่จะดู ผลกรรมของบุคคลนั้นๆ ให้ลึกซึ้ง

                การที่โหรจะทำความเข้าใจต่อดวงดาวให้แตกฉาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเขียนตำราเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้สอดแทรกเคล็ดแห่งการพยากรณ์ อยู่ในเนื้อหาของความพรรณนาในแต่ละดวงดาวโดยละเอียด ผู้ที่ประสงค์จะต้องการวิธีพยากรณ์อันพลิกแพลง จึงไม่ควรผ่าน ดวงชะตาตัวอย่าง ซึ่งได้นำมาประกอบไว้ทุกๆ ตอน เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน

                เมื่อท่านทำความรู้จัก ดวงดาวทุกดวงอย่างดีพอ ท่านอาจจะใช้พยากรณ์ได้อย่างพิสดาร ดังปรากฏอยู่ในบทท้ายๆ ของตำราเล่มนี้แล้ว

 

 

พลูหลวง
สารบัญ
ธาตุ
ภูมิทักษาพยากรณ์ของโบราณ เทียบกับสัตว์ประจำทิศ
ขวากับซ้าย
ลักษณะของดวงดาว
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
ดาวพุธ – มันสมอง
ดาวพฤหัสบดี – ครู
ดาวศุกร์ – ความรักกับศิลปะ
ดาวเสาร์ – ทุกข์โทษ
ราหู – พระเคราะห์เทียม
ดาวเกตุ
ดาวมฤตยู
ดาวเนปจูน – จ้าวสมุทร
ดาวพลูโต
อำนาจของราศีต่างๆ
 
ราคา   300 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 37 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,