แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร

โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร
โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร

รหัส : 0104
โหราศาสตร์สองระบบ อ.จรณังกูร

คำนำ

                โดยที่ความต้องการของท่านผู้ใคร่ศึกษาโหราศาสตร์ ปรารถนาที่จะได้ตำราโหราศาสตร์สองระบบ ซึ่งผมได้ศึกษาค้นคว้าขึ้นมา แล้วรวบรวมและเรียบเรียงเป็นตำราขึ้นไว้ โดยเฉพาะการใช้ ดาวตรีวัย ดวงราศีจักร ดวงนวางศ์จักร ประกอบกับทางร้านเกษมบรรณกิจให้ความเมตตาแก่ผม ลงทุนพิมพ์ตำราเล่มนี้ขึ้น ซึ่งต้องเสี่ยงในการพิมพ์ครั้งนี้มาก ผมก็ได้แต่กล่าวคำขอบคุณ คุณเสริม และ คุณชุมศรี เตชะเกษมอย่างจริงใจ ในการจัดพิมพ์ตำราเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้ใคร่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์

                การที่มีตำราเล่มนี้ขึ้นมาได้นั้น ก็เพราะผมสงสัยมานานแล้วว่า ดาวตรีวัยก็ดี ดวงราศีจักร ดวงนวางศ์จักร ดวงตรียางศ์จักร เขามีไว้เพียงแค่ ดูดาวตรีวัยใดดี ก็จะดีไป 8 ปี 4 เดือน ดวงราศีจักรดูพื้นดวงชะตา ดูชะตาชีวิตของเจ้าชะตา พยากรณ์จรให้แก่เจ้าชะตา ส่วนดวงนวางศ์จักร ท่านว่าให้พยากรณ์ดุจดั่งดวงราศีจักร แต่ไม่ให้นำเอามาพยากรณ์จร ท่านเรียกดวงนวางศ์จักรว่า เป็นดวงไส้ชะตา สามารถพยากรณ์พื้นดวงชะตาได้แม่นยำดีนัก ส่วนดวงตรียางศ์จักร ไม่แน่ชัดว่ามีไว้ทำไม

                เมื่อเกิดมีเด็กหญิง อายุ 5 ขวบเศษ ถูกข่มขืนแล้วถูกฆ่าตายขึ้นมา ผมบังเอิญได้ดวงชะตาเธอผู้นี้ไว้ นำเอามาศึกษา ปรากฏว่า ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุเต็ม 8 ปี 4 เดือน ดาวพุธครองวัย โดยเป็นดาวตรีวัยดาวแรกในปฐมวัยเข้ามาครองวัยลัคนาเธออยู่ในราศีกันย์ พุธเป็นเกษตร เป็นอุจจ์ กุมลัคนาเธออยู่ ลัคนาอยู่กันย์ เป็นนระราศี พุธเลยเป็นดาวได้อุดมเกณฑ์อีกกระทงหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น เธอเกิดวันพฤหัสบดี พุธตามทักษากำเนิดย่อมเป็นดาวมนตรีตามทักษากำเนิด ด้วยประการฉะนี้ ดาวพุธดาวตรีวัยดาวแรกที่เข้ามาครองวัยเธอทรงคุณค่าเข้มแข็งมากที่สุด แต่ทำไมเธอจึงสิ้นชีวิตลงในอายุ 5 ขวบปี ยังไม่พ้น 8 ปี 4 เดือน ที่ดาวพุธเข้ามาครองวัยเลย ตำราว่าดาวตรีวัยใดดีเข้มแข็งย่อมส่งผลดีให้ตลอดไป แต่ทำไมเธอผู้นี้จึงถูกข่มขืน แล้วฆ่าตายในอายุ 5 ขวบปี เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ศึกษากฎโหรหลากหลายอาจารย์ที่ผมสะสมไว้ จนในที่สุด ผมกราบไหว้บูชา สมเด็จพระปรมาจารย์โหร โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิดชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์,  มาเป็นเวลาช้านานหลายปี นับ 10 ปีขึ้นไป ขอพระราชทานพระราชกระแสชี้แนะ การศึกษาค้าคว้าเรื่องดังกล่าวมาจึงบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท่านผู้เป็นเจ้าของตำรานี้ เมื่อซื้อหาไปแล้วจากเขษมบรรณกิจ ก็จะสามารถทราบได้ว่า เป็นเรื่องทดลอง หรือเป็นเรื่องกุขึ้นมา

                ขอท่านผู้อ่าน และเป็นเจ้าของตำราโหราศาสตร์สองระบบ ว่าด้วยเคล็ดลับการใช้ ดาวตรีวัย ดวงราศีจักร ดาวนวางศ์จักร ดวงตรียางศ์จักร จงประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาค้นคว้าโหราศาสตร์ไทยให้วัฒนาสถาพรยิ่งๆ ขึ้นทั่วกันเทอญ

                และขอได้โปรด ได้รับความขอบคุณจากผมอย่างจริงใจ ที่ท่านช่วยอุดหนุนตำราเล่มนี้
 

สารบัญ
- ชุมนุมดวงชะตาศิลปิน
- ตนุลัคน์ กับตนุเศษ
- ราศีบอกถึงสี อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย บอกโรค และบอกรูปลักษณะใน
- ดาวเคราะห์ บอกถึงแร่ธาตุ ผิวพรรณ บอกถึงสี และบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บ
- ดวงต้องพินทุบาทว์
- ดวงชะตามหาสงกรานต์ ปี 2489 และกฎเกณฑ์อ่านระยะเวลา
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2476
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2516
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2475
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2490
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2500
- ดาวมหาตฤมศางศะ ใช้อย่างไร
- ตรียางศ์ บอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- ยามบอกเวลาเกิด
- ตรียางศ์ บอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ)
- เรื่องฝน เหตุแห่งฝน
- พระประวัติย่อของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2440 น้ำท่วมใหญ่
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2485 น้ำท่วมใหญ่
- ดวงพระชะตาสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์วาสโน) มหาเถระ
- ดวงวรรษจักรา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายก
- ดวงชะตาเด็กชายจมน้ำตาย
- เกณฑ์ไฟ ลม น้ำ แลเคราะห์โคจร เผด็จรามเหียร
- การทำดวงวรรษจักรา – มาศจักรา
- ดวงวรรษจักรา หรือวรรษผล (ต่อ)
1) ดวงตัวอย่างประกอบการกำหนดช่วงเวลาเกิดเหต หรือกฎโหรว่าด้วยการใช้ดาวตรีวัย ดวงราศีจักร นวางศ์ ตรียางศ์
- ดวงบุคคลประสบความสำเร็จในการก่อร่างสร้างตัว
- ดวงชะตา พล.ต. จำลอง ศรีเมือง
เคล็ดลับในการใช้ดาวตรีวัย ดวงราศีจักร นวางศ์จักร ตรียางศ์จักร
- ตัวอย่างดวงชะตา ดาวตรีวัยดี แต่ดีไม่ตลอด
- ตัวอย่างดวง ดาวตรีวัยเด่นจริง ไม่จริง และดาวเสวยฤกษ์
- ตัวอย่างชะตาดาวเด่นจริง ที่ 2
- ตัวอย่าง ดาวตรีวัยได้มาตรฐานดีแต่ดีไม่ตลอด
- ดาวตรีวัยเด่นจริง ตลอดให้คุณดี
- การใช้ดาวตรีวัย ดวงราศีจักร นวางศ์จักร ตรียางศ์จักร
- ประโยชน์ของการใช้ดวงราศีจักร นวางศ์จักร ตรียางศ์จัก
- ดาวตรีวัยเป็นนิจ เสียสาว เสียตัว แล้วเป็นโสเภณี (ตัวอย่างดวงชะตาที่ 2)
- ดวงมิตร ชัยบัญชา (ตัวอย่างดวงชะตาที่ 3)
- ดวงมหาสงกรานต์ ปี 2533 (ตัวอย่างดวงชะตาที่ 4)
- ดวงหญิงถูกคนรักยิงตาย (ตัวอย่างดวงชะตาที่ 5)
- ดวงชะตาศิลปิน พรานบูรณ์
 
(สินค้าหมดค่ะ)
 
ราคา 250 บาท
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 73 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,