แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
 


ดูฮวงจุ้ยที่เทศบาลตำบลธัญบุรี  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีคุณธีระวัฒน์ หลีนวรัตน์ เป็นนายกเทศมนตรี

อ.อรุณวิชญ์ กำลังวัดองศาแดดด้วยอุปกรณ์ของชมรมฯ ที่ด้านข้างอาคารเทศบาลตำบลธัญบุรี

 

อ.อรุณวิชญ์ กำลังวัดองศาด้วยกล้อง

บริเวณที่ตั้งศาลพระพรหมของเทศบาลตำบลธัญบุรี

 

กำลังวัดองศาแดดของตัวศาลพระภูมิเจ้าที่ในเทศบาลตำบลธัญบุรี

อ.อรุณวิชญ์ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกเทศมนตรี คุณธีระวัฒน์ หลีนวรัตน์
และคู่ชีวิตของท่านนายก คุณนายพัชร์อริญ หลีนวรัตน์

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 39 คน