แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   
ความลับอักษรรูนโบราณ (2)

 

อักษรรูน ᚠ เทียบได้กับอักษร  F ในภาษาอังกฤษ เฟฮู  (Fehu)
• หมายถึง ปศุสัตว์ วัว
• อัญมณี : Moss Agate
• สี : แดงสว่าง
• ธาตุ : ดิน ไฟ
 
ความหมาย ความมั่งคั่ง ครอบครอง หรือได้รับความโชคดี ความแข็งแกร่งทางการเงินในปัจจุบัน หรืออนาคตอันใกล้ สัญลักษณ์แห่งความหวัง และความสำเร็จ ความสุข ความสำเร็จทางสังคม
ความหมายเมื่อกลับหัว การสูญเสียทรัพย์สิน ความโลภ ความเหนื่อยหน่าย ความขี้ขลาด ความบาดหมางผิดใจกัน
 

อักษรรูน ᚢ เทียบได้กับอักษร U ในภาษาอังกฤษ อุรุซ  (Uruz)
• หมายถึง กระทิง
• อัญมณี : Carbuncle (Red Garnet)
• สี : เขียวเข้ม
• ธาตุ : ดิน

ความหมาย ความแข็งแกร่ง สุขภาพที่ยอดเยี่ยม อิสรภาพ ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หรือไม่คาดคิด ความต้องการทางเพศ  ความแข็งแรงของผู้ชาย
ความหมายเมื่อกลับหัว  ความอ่อนแอ ความลุ่มหลงในทางที่ผิด ความเจ็บป่วย ตัณหา ความทารุณโหดร้าย
 

อักษรรูน ᚦ เทียบได้กับอักษร TH  ในภาษาอังกฤษ  ธอร์น ( Thurisaz )
• หมายถึง ยักษ์ 
• อัญมณี : Sapphire
• สี : แดงสด
• ธาตุ : ไฟ

ความหมาย การควบคุม การป้องกัน การเร่งปฏิรูป ความขัดแย้ง
ความหมายเมื่อกลับหัว อันตราย การทรยศ ความอาหาตมาตร้าย การโกหก
 

อักษรรูน ᚨ เทียบได้กับอักษร  A ในภาษาอังกฤษ  อันซูซ  ( Ansuz )
• หมายถึง เทพเจ้า
• อัญมณี :  Emerald (มรกต)
• สี : น้ำเงินเข้ม
• ธาตุ : ลม

ความหมาย ข้อมูล การสื่อสาร แรงบันดาลใจ ความกระตือรือล้น ความมีสติปญญา สุขภาพที่ดี
ความหมายเมื่อกลับหัว ความหลงผิด ความเข้าใจที่ผิด ความซับซ้อนซ่อนเร้น
 

อักษรรูน ᚱ เทียบได้กับอักษร  R ในภาษาอังกฤษ ไรโด ( Raidho )
• หมายถึง การเดินทาง
• อัญมณี : Chrysoprase (คาลซิโดนีสีเขียว)
• สี : แดงสด
• ธาตุ : ลม

ความหมาย  การเดินทางต่างสถานที่ การย้านถิ่นฐาน การเปิดโลกกว้าง สิ่งที่ต้องตัดสินใจ
ความหมายเมื่อกลับหัว ความไร้เหตุผล อยุติธรรม การระงับยับ ความเข้าใจผิด
 

อักษรรูน ᚲ เทียบได้กับอักษร  K  ในภาษาอังกฤษ  คาวนัน ( kaunan )
• หมายถึง คบเพลิง
• อัญมณี :  Bloodstone
• สี : แดงสด
• ธาตุ : ไฟ

ความหมาย  แรงบันดาลใจ การฟื้นฟู ความแข็งเกร่ง พลังแห่งความสร้างสรรค์ต่อเรื่องที่ท้าทาย
ความหมายเมื่อกลับหัว ความไม่มั่นคง ความหมดไฟ ขาดความคิดสร้างสรรค์ การหลงผิด
 
 
อักษรรูน ᚷ  เทียบได้กับอักษร  G ในภาษาอังกฤษ  เกบโบ ( Gebo )
• หมายถึง ของขวัญ
• อัญมณี : Opal
• สี : น้ำเงิน
• ธาตุ : ลม

ความหมาย  การตกลงปลงใจ ความสัมพันธ์ การเข้าหุ้น การแต่งงานหรืออีกนัยยะนึงหมายถึงความโลภ การโดนเอารัดเอาเปรียบ การทำสัญญาณที่เสียเปรียบ การติดสินบน
 
 
อักษรรูน ᚹ เทียบได้กับอักษร  W ในภาษาอังกฤษ  วันโจว ( Wunjo )
• หมายถึง  ความปิติยินดี
• อัญมณี : เพชร
• สี : ฟ้า
• ธาตุ : น้ำ

ความหมาย ความสุข ความสามัคคีรุ่งเรือง ชีวิตชีวา งานเลี้ยง
ความหมายเมื่อกลับหัว ความขัดแย้ง แปลกแยก ความมอมเมา

 
อักษรรูน ᚺ ᚻ เทียบได้กับอักษร  H  ในภาษาอังกฤษ ฮากาลัซ (Hagalaz) 
• หมายถึง ลูกเห็บ
• อัญมณี : Onyx
• สี : ฟ้า
• ธาตุ : น้ำ

ความหมาย เหตุการณ์ที่ไม่สามารถความคุมได้ การทดสอบ จิตใต้สำนึกอีกนัยยะนึงอาจหมายถึง ภัยธรรมชาติ ความเจ็บปวด การสูญเสีย ความเจ็บป่วย

 
อักษรรูน ᚾ เทียบได้กับอักษร  N ในภาษาอังกฤษ  นอดิซ ( Nauthiz)
• หมายถึง ความต้องการ
• อัญมณี : Lapis Lazuli
• สี : ดำ
• ธาตุ : ไฟ

ความหมาย การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเอง ความมุ่งมั่น ความอดทนตั้งใจเอาชนะ
ความหมายเมื่อกลับหัว งานหนัก ความทุกข์ ความน่าเบื่อหน่าย ความไม่มีอิสระไร้เสรีภาพ

 
อักษรรูน ᛁ  เทียบได้กับอักษร  I ในภาษาอังกฤษ  ไอส์ (Isaz )
• หมายถึง น้ำแข็ง
• อัญมณี : Cat’s eye
• สี : ดำ
• ธาตุ : น้ำ

ความหมาย ความยุ่งยากความคับข้องใจ ความต้องการค้นหาความชัดเจน หรืออีกนัยยะหมายถึงการทรยศหักหลังหลอกลวงซ่อนเร้น

 
อักษรรูน ᛃ เทียบได้กับอักษร J ในภาษาอังกฤษ  เจอรา ( Jera )
• หมายถึง ปี ปีที่ดี
• อัญมณี : Carnelian
• สี : ฟ้า
• ธาตุ : ดิน
ความหมาย ผลลัพธ์ของการกระทำ ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุข ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อีกนัยยะหนึ่งอาจหมายถึง
ความพลิกผันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว
 

อักษรรูน ᛇ เทียบได้กับอักษร  æ (เสียง แอ ในภาษาไทย) ในภาษาอังกฤษ  ไอวาศ  ( Eiwaz )
• หมายถึง ต้นยู (ไม้ตระกูลสนชนิดหนึ่ง) 
• อัญมณี : Topaz
• สี : แดงอมม่วง
• ธาตุ : ดิน น้ำ ลม ไฟ

ความหมาย ความแข็งเกร่งน่าเชื่อถือ ความอดทนการป้องกัน จุดมั่งหมายความมีแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย
ความหมายเมื่อกลับหัว  ความสับสนความอ่อนแอ

 
อักษรรูน ᛈ เทียบได้กับอักษร  P ในภาษาอังกฤษ  เพิร์บ  ( perb )
• หมายถึง  ปริศนา, ช่องคลอด
• อัญมณี : Aquamarine
• สี : ดำ
• ธาตุ : น้ำ

ความหมาย ความลับที่ซ่อนเร้น การเริ่มต้น นิมิตรการหยั่งรู้เรื่องโชคชะตาอนาคต การกำหนดอนาคตเส้นทางชีวิต ความลี้ลับของเพศหญิง มิตรภาพและการเปลี่ยนแปลง
ความหมายเมื่อกลับหัว การเสพติดกับบางสิ่ง ความเหนื่อยล้า ความเหงาโดดเดี่ยว
 

อักษรรูน ᛉ เทียบได้กับอักษร  ในภาษาอังกฤษ  Z เอลจีส  ( Algiz  )
• หมายถึง กวาง, การป้องกัน
• อัญมณี : Aquamarine
• สี : ทอง
• ธาตุ : ลม

ความหมาย การป้องกัน ปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายปีศาจ การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ การจัดสรรพลังงานได้อย่างเหมาะสม การทำตามสัญชาตญาน การรักษาชัยชนะและความสำเร็จ
ความหมายเมื่อกลับหัว อันตรายที่ซ่อนเร้น การสูญเสียพลังงานจากสิ่งลี้ลับ สูญเสียการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 
อักษรรูน ᛊ ᛋ  เทียบได้กับอักษร  S ในภาษาอังกฤษ  โซวิโล ( Sowilo  )
• หมายถึง ดวงอาทิตย์
• อัญมณี : Topaz
• สี : แดงอมม่วง
• ธาตุ : ดิน น้ำ ลม ไฟ

ความหมาย พลังชีวิต สุขภาพ เวลาแห่งความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี การเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึก ความเป็นทั้งหมด พลัง พลังของธาตุ ดาบเพลิง ไฟชำระ อีกนัยยะนึงอาจหมายถึง ความผิดพลาด การไปไมถึงเป้าหมาย การทำลายล้าง ผลกรรม การลงโทษของพระเจ้า

 
อักษรรูน ᛏ  เทียบได้กับอักษร T ในภาษาอังกฤษ ทีวาศ (Tiwaz)
• หมายถึง เทพเจ้าทอร์ ( เทพเจ้าสายฟ้า )
• อัญมณี : Coral
• สี : แดงสด
• ธาตุ : ลม

ความหมาย เกียรติยศความยุติธรรมความเป็นผู้นำ และอำนาจ การรู้จุดแข็งที่แท้จริง ความเต็มใจเสียสละ ชัยชนะและความสำเร็จในเรื่องของกฎหมาย
ความหมายเมื่อกลับหัว การถูกปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ การเสียสละที่มากเกินไป ความขัดแย้ง ล้มเหลวในการแข่งขัน อุปสรรคในการสื่อสาร

 
อักษรรูน ᛒ เทียบได้กับอักษร  B ในภาษาอังกฤษ  เบิร์คคานัน ( Berkanan )
• หมายถึง ต้นเบิร์ช
• อัญมณี : Moonstone
• สี : เขียวเข้ม
• ธาตุ : ดิน

ความหมาย การกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ การเติบโต การปลดปล่อย แสงและพลังของฤดูใบไม้ผลิ การฟื้นฟู สัญญาในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ความปรารถนา การเกิดความรัก ความรุ่งเรืองของกิจการ
ความหมายเมื่อกลับหัว ปัญหาครอบครัว ความกังวลต่อคนใกล้ตัว ความประมาทการเสียความควบคุม สติที่พร่ามัว ความหลอกลวง ความเมื่อยล้า

 
อักษรรูน ᛖ เทียบได้กับอักษร  E ในภาษาอังกฤษ เอวาศ  ( Ehwaz )
• หมายถึง ม้า พาหนะการเดินทาง
• อัญมณี : crystal
• สี : ขาว
• ธาตุ : ดิน

ความหมาย การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การพัฒนาอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ความสามัคคีของทีมเวิร์ค ความซื่อสัตย์ การแต่งงานหรือหุ้นส่วน
ความหมายเมื่อกลับหัว ความอยากเปลี่ยนแปลง ความกระสับกระส่าย ความประมาทรีบร้อน แตกแยกไม่ลงรอย ความหวาดระแวงความทรยศ 

 
อักษรรูน ᛗ เทียบได้กับอักษร  M  ในภาษาอังกฤษ แมเนซ ( Mannaz ) 
• หมายถึง มนุษย์ ตนเอง
• อัญมณี : Garnet
• สี : แดงเข้ม
• ธาตุ : ลม

ความหมาย ความคิดทัศนคติของคุณเองต่อผู้อื่น และของผู้อื่นที่มีต่อคุณ เพื่อน ศัตรู ระเบียบสังคม สติปัญญาความคิด ความสามารถ ความคาดหวังความช่วยเหลือ
ความหมายเมื่อกลับหัว ความเศร้า ความตาย การสูญเสียการมองเห็น ความหลงผิด ความฉลาดแกมโกง เล่ห์เหลี่ยม และไม่มีการช่วยเหลือในช่วงนี้

 
อักษรรูน ᛚ เทียบได้กับอักษร  L ในภาษาอังกฤษ ลากัส ( Laguz ) 
• หมายถึง น้ำ ทะเลสาป 
• อัญมณี : ไข่มุก
• สี : เขียวเข้ม
• ธาตุ : น้ำ

ความหมาย พลังแห่งการกำเนิดใหม่ พลังงานชีวิตการเติบโตอย่างธรรมชาติ จินตนาการ ความฝัน ความลึกลับ ใต้พิภพ ความสำเร็จในการเดินทาง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสีย
ความหมายเมื่อกลับหัว ช่วงเวลาที่คุณสับสน การตัดสินใจที่มีความผิดพลาด ขาดความคิดสร้างสรรค์ ความติดค้างของความรู้สึก ความกลัว วังวน ความสิ้นหวัง เจ็บไข้ได้ป่วย การฆ่าตัวตาย

 
อักษรรูน ᛜ ᛝ เทียบได้กับอักษร  ŋ (สัญลักษณ์ของ IPA เรียกว่า "eng" หรือ "engma") ในภาษาอังกฤษ อิงวาส (Ingwaz) 
• หมายถึง เทพเจ้านามว่า Ing
• อัญมณี : Amber (อำพัน)
• สี : เหลือง
• ธาตุ : ดิน น้ำ

ความหมาย ความเติบโต ความอุดมสมบูรณ์  สามัญสำนึก จุดแข็งที่เรียบง่ายความรักในครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่น ช่วงเวลาของการบรรเทาปลอบประโลม ช่วงเวลาที่ไม่มีความกังวล อิสระทางความคิด ได้ฟังเสียงของตัวเอง อีกนัยยะหนึ่งอาจหมายถึง ความอ่อนแอ การไม่เคลื่อนไหว การทำงานหนัก

 
อักษรรูน ᛞ เทียบได้กับอักษร  D ในภาษาอังกฤษ ดากัซ ( Dagaz ) 
• หมายถึง กลางวัน
• อัญมณี : Chrysolite
• สี : ฟ้า
• ธาตุ : ไฟ ลม

ความหมาย การตื่นตัว การตื่นรู้ ความชัดเจนแจ่มแจ้ง เวลาในการวางแผนขององค์กร พลังแห่งการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ความหวัง ความสุข อุดมคติความปลอดภัย ความสมดุลย์ หรืออีกนัยยะหนึ่งอาจหมายถึง จุดจบความสิ้นหวัง

 
อักษรรูน ᛟ เทียบได้กับอักษร O ในภาษาอังกฤษ โอธาลา (Othala ) 
• หมายถึง มรดก สินทรัพย์
• อัญมณี : Spinel
• สี : เหลืองเข้ม
• ธาตุ : ดิน

ความหมาย ข้อเท็จจริงที่สำคัญ  คำสั่งของกลุ่ม ความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่ม บ้านเกิด มรดกทางจิตวิญญาณ ประสบการณ์ การเดินทางของจิตวิญญาณ แหล่งที่มาของความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นความสมบูรณ์
ความหมายเมื่อกลับหัว การขัดคำสั่ง เผด็จการ ความยากจน คนไร้ที่อยู่ กรรมเก่า อคติ การผูกมัด

 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 126 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,