แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   
ดาวมาตราฐาน และความหมาย

ดาวมาตราฐาน และความหมาย

 
1. ดวงเกษตร    ทายความมั่นคงในหลักทรัพย์ วิชาการอาชีพ
 
2. ดวงประเกษตร ทายความผันแปร ผิดหวัง ไม่สมหวัง อุปสรรค ข้อขัดข้อง

3. ดวงอุจ      ทายความแข็งแกร่งในผลงาน หน้าที่การงาน

4. ดวงนิจ      ทายความต่ำต้อย อับเฉา เสื่อมผล เศร้าโศก

5. ดวงอุจจาวิลาศ หมายถึง การไต่เต้าขึ้นไปจะถึงจุดยอดสูงสุด

6. ดวงอุจจาภิมุข  หมายถึง การไต่ลงจากจุดสูงสุด

7. ดวงมหาจักร   ทายความสง่าโอ่อ่า แคล่วคล่องว่องไว มีเสน่ห์

8. ดวงจุลจักร    คือดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงข้ามหมาจักร

9. ดวงราชาโชค  ทายมีวาสนา ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ โอกาสดีๆ

10. ดวงเทวีโชค   คือดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงข้ามราชาโชค
 

ดาวพระเคราะห์คู่ธาตุ  ให้คุณแก่ดวงชาตาอย่างสูง ให้คุณดี สามารถที่จะกระตุ้น หรือผลักดันชีวิตให้มั่งมีศรีสุข ถึงขึ้นเป็นเศรษฐี คหบดีได้ มีความยั่งยืนถาวร สมบูรณ์

ดาวพระเคราะห์คู่สมพล  มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้มีอำนาจวาสนา ชีวิตไม่ตกต่ำ มีอำนาจอิทธิพล ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ตำแหน่งหน้าที่ คุ้มครองป้องกัน

ดาวพระเคราะห์คู่มิตร  เมื่อถึงคราวจะตกอับมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อกูล ความรักความเมตตา ความไว้วางใจ คนที่รักใคร่ใกล้ชิดกัน

ดาวพระเคราะห์คู่ศัตรู  ให้โทษ ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท คดีความ อริ อุปสรรค ความขัดข้อง การถกเถียง ความไม่ลงรอยกัน
 
 
ดาวเกษตร  ทายมั่นคงในหลักความรู้ หลักวิชาการ ดาวเกษตร เป็นพื้นฐานของสัญญาลักษณ์แห่งความดีงาม เป็นดวงชะตาที่จะมีวาสนาสูง มีความสุขบาย มีความอุดมสมบูรณ์ ความเข้มแข็ง หลักฐานฐานะ

1. ดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ท่านว่ามีวาสนาทางเกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่ ในเรื่องของการรับราชการ ให้คุณในทางรูปสวยรวยทรัพย์ มีคนเกรงกลัวในบารมี มีอำนาจเด็ดขาด ชนะศัตรู เป็นคนรักเกียรติ รักชื่อเสียง ชอบความเป็นอิสระแก่ตนเอง แต่ติดจะหนักไปทางดื้อ ถือดี ถือตัว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆ มีอุปนิสัยใจร้อน ชอบวางท่าไว้อำนาจ ดาวอาทิตย์เป็นเพศชาย ใช้ดูเรื่องบิดา และเกียรติยศ

2. ดาวจันทร์เป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องของความนิ่มนวล สุภาพอ่อนโยน มีเสน่ห์ กิริยาน่ารัก แต่งกายเรียบร้อย สะอาด เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป จะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชอบรับประทานของดีๆ อุดมด้วยทรัพย์ ชอบฉวยโอกาส เจ้าชู้ ดาวจันทร์จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ สตรีเพศ ใช้ดูเรื่องมารดา และความมีเสน่ห์น่ารัก เอาใจคนเป็นหรือไม่ ถ้าดาวจันทร์ถึงลัคนาก็เอาใจคนเป็น ดาวจันทร์เสียก็เอาใจคนไม่เป็น

3. ดาวอังคารเป็นเกษตร จะมีวาสนาในเรื่องความกล้าหาญ ความขยัน สุขภาพดี เลือดลมดี ให้คุณในด้านยศศักดิ์ โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ในราชการ ทหาร ตำรวจที่ต้องอาศัยความกล้าหาญ จะมีนา มีไร่ มีสวน เป็นพ่อค้าที่ดี เพราะตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง แต่ก็ติดไปทางข้างใจร้อน โมโหร้าย หายเร็ว ดีในด้านพละกำลัง ขาดความนิ่มนวล หงุดหงิด ตกใจง่าย มีความตั้งใจแน่วแน่

4. ดาวพุธเป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องความคิดที่เฉียบแหลม ไหวพริบดีที่เกิดจากประสบการณ์ การเจรจา การพูดให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ การเขียน การประชาสัมพันธ์ เป็นพ่อค้า นักธุรกิจดี เป็นผู้รอบรู้การบ้าน มีปฏิภาณดี มีทรัพย์ มีศิลปะในการแก้ปัญหา ความรอบรู้จากนักประสบการณ์ มีความเฉลียวฉลาด สามารถดัดแปลงเข้ากับสังคม ทำอะไรด้วยความรอบครอบ เป็นนักการทูต มีความคล่องแคล่วว่องไวในการตัดสินใจ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ดาวพุธเด่นเป็นนักเขียน นักประพันธ์ดี มีวาสนาในด้านธุรกิจและการบริหาร ด้วยประสบการณ์เป็นสำคัญ

5. ดาวพฤหัสเป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งในการค้นคว้าจากตำรา แต่หนักไปทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติ เข้าถึงธรรมะ หรือเรียนรู้ในเรื่องศาสนาได้ง่าย มีความสุขุมรอบครอบ ดาวพฤหัส คือ ตัวสติ เป็นคนคงแก่เรียน รักความยุติธรรม มีทรัพย์ ดาวพฤหัสเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสมากๆ ชอบความสงบ มีความเกรงกลัวต่อบาป มีศีลธรรม มีความสำเร็จ มีโชคลาภ มีความอุดมสมบูรณ์ ดาวพฤหัสเด่น ก็ช่วยใช้มีการศึกษาเล่าเรียนดีราบรื่น แต่ก็มีสติมากไปจนบางครั้งดูไม่เฉียบแหลม การแก้ปัญหาจึงช้ากว่าพวกดาวพุธเด่น

6. ดาวศุกร์เป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านงานศิลปะ ด้านเสน่ห์ในเรื่องเพศ และมีความนิยมชมชอบกับความรัก ความมีเสน่ห์ในเรื่องกามคุณ มีศิลปะในเรื่องเพศ และมีรสนิยม ในการผลิตงานด้านศิลปะได้ด้วยตนเอง รักสนุก เป็นคนใจอ่อนขี้สงสาร เจริญด้วยทรัพย์สิน เงินทอง เป็นสัญญาลักษณ์ของงานด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยงาม งานศิลปะทุกประเภท กวี ศิลปิน

7. ดาวเสาร์เป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านความอดทน ความกล้าหาญเด็ดขาด เป็นผู้ที่พิชิตความเหนื่อยยากในทุกรูปแบบ เหมาะกับงานด้านเกษตรกรรม ธัญญาหาร การขุดค้นทรัพย์ในดิน กิจการเหมืองแร่ งานด้านเครื่องกล มีทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะที่ดิน ที่ทำการเกษตรเป็นสำคัญ ดาวเสาร์เด่น ก็ทรงคุณความดีไปในด้านความกล้าหาญ เป็นนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่ง อดทนแบบเด็ดเดี่ยว แต่มีปฏิญาณน้อยกว่าดาวอังคาร ดาวเสาร์มีลักษณะเด่น คือ เก็บความโกรธไว้ได้นาน เป็นคนที่มีใจอาฆาตที่รอโอกาสแก้แค้นได้นานกว่าดาวดวงอื่นๆ จุดเสียของดาวเสาร์คือ ขี้วิตกกังวล ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ มีภาระในด้านการปกครอง เป็นนักบริหารชั้นยอด

8. พระราหูเป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านทางไหวพริบ แบบเหลี่ยมนักเลง  มีปฏิภาณรู้เท่าทันคน มีเสน่ห์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย คบกับคนง่ายปรับตัวได้ดี จะมีความดีในเรื่องลาภผล มีโอกาสที่สามารถหากินได้ในแบบพลิกแพลง มีความเหมาะสมที่จะเป็นตำรวจ เข้าถึงเล่ห์เหลียมของคนร้าย พวกหัวหน้านักเลง อันธพาล จะต้องมีราหูเด่นถึงลัคนา สังเกตดูผมจะหยิกสลวย หยักศก ถ้าเมื่อแก่ผมจะบาง จนถึงศีรษะล้าน มีอุปนิสัยตระหนี่ถี่เหนียว มีเสน่ห์ น่ารัก น่าสนใจ แต่เมื่อสนิทสนมมากแล้ว เอาใจยาก เพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์

9. ดาวเกตุ มีสภาพคล้ายอาทิตย์ แต่ว่ามีความรุนแรงกว่า คือรั้น ดุดัน วางตัวมากเกินไป ชอบเอาชนะอย่างไม่ลืมหูลืมตา ต้องการความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ชอบทำจนเป็นคนเด่นในสังคม วางตัวโก้โอ่อ่า ไม่ยอมแพ้ใคร

10. ดาวมฤตยู มีหัวในทางประดิษฐ์คิดค้น เหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ สติปัญญาปราดเปรื่อง ไม่หยุดนิ่ง มีความมานะพยายามเป็นเลิศ มีความรอบรู้หลายทาง เป็นนักโหราศาสตร์ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารเข้ากลุ่ม สมาคมได้ดี

11. ดาวเนปจูน เป็นคนเพ้อฝัน ถึงจะรู้มากแค่ไหนก็มีโอกาสถูกหลอก หรือไม่ก็หลอกลวงคนอื่น ชอบมีการเดินทางเพื่อการค้นค้วาหาความจริงจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น ชอบกระทำในสิ่งที่เป็นอมตะ หรือวางฐานเพื่ออนาคต หมกมุ่นในเรื่องของญาณ สิ่งลึกลับ สนใจการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักวางตัวแบบสมถะ ได้ชื่อว่ามีอภิปรัชญา

12. ดาวพลูโต มีสภาพคล้ายดาวอังคาร แต่เหนือกว่าดาวอังคาร มีการพัฒนาการด้วยการทำสิ่งที่ด้อยให้เด่นขึ้น ซ่อมแซมสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่ เป็นนักพัฒนา เป็นนักสร้างอย่างจริงจัง คิดการใหญ่เสมอ มีการปรับปรุงตนเองให้เด่นขึ้น ไม่ย่อท้อต่อการงาน เพื่อให้เกิดชื่อเสียง เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ แต่ไม่ต้องการชื่อให้ปรากฏ
หลักพยากรณ์ ถ้าดาวเกษตรต่อเกษตรเล็งกัน ท่านให้ถือว่าทรัพย์สมบัติจะวิบัติภายหลัง

 

ดวงประเกษตร  จะส่งผลหนักไปในทางอาภัพ เต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางเสียก่อนเสมอ เป็นดาวเสื่อมผล หมายถึง ผลที่ดวงจะได้รับจะผันแปรหรือเกิดอุปสรรค ไม่ราบรื่น ล่าช้า ไม่สมดังความมุ่งหมาย

1. อาทิตย์เป็นประ ทำให้รูปร่างขี้เหร่ ไม่ได้สัดส่วน ทรัพย์น้อย มิตรสหายเพื่อนฝูงจะเบียดเบียนมาก ทำดีไม่ได้ดี มีที่อยู่ลดน้อยถอยลง ลาภผลหาได้ยาก

2. ดาวจันทร์เป็นประ รูปร่างหาความงามมิได้ ทรัพย์พอปานกลาง ชอบมีแต่เมีย หาหลักฐานไม่ได้ พึ่งลูกพึ่งเมียไม่ได้ต้องช่วยตัวเอง

3. อังคารเป็นประ อาภัพเรื่องญาติและมิตรสหาย จะพึ่งพาอาศัยญาติไม่ได้ มีแต่ญาติมารบกวนเรา

4. พุธเป็นประ อาภัพไม่สมหวังในเรื่องญาติมิตรสหายและภรรยา ลูกหลานพึ่งพาอาศัยไม่ได้ อยู่รวมกันก็ไม่ได้ อาจจะเป็นที่ไม่มีภรรยาและบุตร

5. พฤหัสบดีเป็นประ จะไม่สมหวังเกี่ยวกับที่พึ่ง ครู อาจารย์สั่งสอนไม่ได้ ขาดที่พึ่งพาอาศัย พึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ (ดวงนอนวัด)

6. ศุกร์เป็นประ ร่างกายรูปทรงมักผิดแปลกจากคนธรรมดา ประสาท หูและตาอาจผิดปกติ มีโรคประจำตัว อวัยวะไม่สมบูรณ์

7. เสาร์เป็นประ ไม่สมหวังในเรื่องการคบเพื่อน มิตรสหายมากหลาย แต่เมื่อเขามาหาเรามักนำความเดือดร้อนมาให้ทุกที

8. ราหูเป็นประ ทำให้นิสัยใจคอหยาบช้า กล้าแข็ง ไม่ซื่อตรงต่อมิตร ดวงตาอาจวิปริตกว่าธรรมดา มีลักษณะหงอยไม่สง่าผ่าเผย
 
 
ดวงอุจ สูงส่งยิ่งใหญ่ อุจ คือ จุดสูงในท้องฟ้า ดาวที่เป็นอุจ จึงมีอำนาจ ความร้อน แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ โชติช่วง เพิ่มทวียิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดา ให้คุณและโทษจึงรุนแรงและรวดเร็ว

1. อาทิตย์เป็นอุจ เป็นผู้มีทรัพย์ เป็นผู้ชนะศัตรู มีมิตรดี เข้มแข็ง และซื่อสัตย์ เจริญด้วยศิลปะวิทยา อยู่ในศีลธรรม พอใจในความสงบ น้ำใจเมตตากรุณา กำลังกายเข้มแข็ง ความรู้ดีมาก มีโชควาสนาสูง

2. จันทร์เป็นอุจ เป็นมีทรัพย์ รูปร่างสวยงาม เป็นที่รักใคร่ของมหาชน ชำนาญทางวรรณคดี มีความขยันขันแข็ง มีอายุยืน และมีบุตรบริวารมาก สมบูรณ์ด้วยทรัพย์

3. อังคารเป็นอุจ เป็นคนกล้าเจรจาคำคม มีโทสะร้ายแต่หายเร็ว จะมีเกียรติชื่อเสียง เป็นผู้มีชัยชนะ โภคสมบัติสมบูรณ์ สนใจในการศึกษาและค้นคว้า เจ้ายศเจ้าอย่าง จะเป็นไข้อย่างแรงครั้งหนึ่ง
 
4. พุธเป็นอุจ เป็นผู้มีรูปสวยรวยทรัพย์ มีวิชาความรู้ พอใจในการศึกษา ร่าเริงแจ่มใส เป็นที่นิยมกับคนทั่วไป และมีโชคดีเสมอ มีบุตรบริวารคู่ครองคนรักมาก ชีวิตมีความสุข

5. พฤหัสเป็นอุจ เป็นผู้มีปัญญา ความรู้สูง ทำแต่คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์รักใคร่ มีโชคลาภเสมอ ให้อภัยไม่พยาบาท ช่วยเหลือเจือจานดี ระงับโทสะได้ง่าย มีอุดมคติในอริยธรรม กำลังกายแข็งแรง

6. ศุกร์เป็นอุจ เป็นคนมีทรัพย์สมบัติ มีความรู้ในธรรม กิริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวานไพเราะ มีน้ำใจเมตตากรุณา อายุยืน มีลักษณะและคุณภาพแปลกๆ ย่อมตกอยู่ในอิทธิพลของการเงิน

7. เสาร์เป็นอุจ เป็นคนมีน้ำใจกล้าแข็ง มักมีอำนาจวาสนา ชนะศัตรู มีอายุยืนนาน ได้บุตรบริวารดี ได้รับการอุดหนุน เจือจุนเป็นอย่างดี ย่อมเป็นใหญ่ได้ จะชำนาญในศิลปกรรม(ฝีมือดี) มีเมตตากรุณา ร่างอวบ ถ้าเป็นหญิงจงรักในสามีดี จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ

8. ราหูเป็นอุจ จะเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ คุณภาพต่างๆ เหมือนดาวเสาร์
หลักการพยากรณ์ สำหรับดาวมฤตยู และดาวพุธ

มฤตยู หมายถึง สิ่งลับลับ ผู้รักษาความลับ ผู้เล่นของโบราณ เช่นลัคนาร่วมมฤตยู สัคนาเล็งมฤตยู ลัคนาโยคมฤตยู ลัคนาตรีโกณมฤตยู ท่านเหล่านี้ชอบเล่นของเก่า สะสมของเก่า และรักษาความลับได้ดี

ดาวพุธ มีความหมายถึง คำพูดการเจรจา งานด้านธุรกิจ การประสานงานกับผู้อื่น การเดินนายหน้า การมีประสบการณ์สูง มีความเฉียบแหลมในการแก้ปัญหา การเป็นนักเทศน์ นักพูด เป็นครูผู้สอน การเป็นนักเขียน นักประพันธ์ ความเป็นผู้มีอุปนิสัยไปในทางเจ้าบทเจ้ากลอน ช่างพูดช่างเจรจา
 
 
ดวงนิจ นิจ แปลว่า ต่ำ หรือเบื้องล่าง ต่ำสุด ดาวที่เป็นนิจ เป็นฝ่ายให้โทษร้าย มุ่งผลในด้านต่ำช้า และให้โทษ ดาวที่เป็นนิจจึงมีโทษ และความตกต่ำต่างๆ กัน คือ

1. อาทิตย์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 19 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 10 องศา ผู้นั้นจะตกเป็นทาสแก่ตนเอง อาภัพญาติพี่น้อง เป็นที่เกลียดชังแก่ญาติพี่น้อง มีศัตรูมาก และคิดปองร้าย ทั้งเบียดเบียนด้วย

2. จันทร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 3 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 19 องศา  ผู้นั้นจะมีโรคภัย และทรัพย์มักวิบัติ เพศตรงข้ามมักก่อเหตุขึ้น ย่อมเหลวแหลกในเรื่องชู้สาว (มีชื่อเรียกจันทร์เป็นนิจว่า จันทรรู) มีโรคเบียดเบียนประจำตัว ขี้โรค มักได้คู่เป็นหม้าย

3. อังคารเป็นนิจ มีองศาจำกัด 28 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 12 องศา  ผู้นั้นจะหาทรัพย์ได้ยาก จะเป็นผู้รับใช้ แต่มักหย่อนต่อศีลธรรมในทางชู้สาว มีทรัพย์เก็บไม่อยู่ บริวารมักหนีห่าง พวกพ้องมักจะเป็นศัตรู จะวิบัติเมื่อแก่ด้วย

4. พุธเป็นนิจ มีองศาจำกัด 15 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกิน 15 องศาขึ้นไป  ผู้นั้นจะมีญาติเป็นผู้รับใช้ ทำให้เป็นพาล หรือมีนิสัยเป็นพาล พูดไม่มีมรรยาท มักขู่เข็ญ และทะเลาะกับญาติตนเองอยู่เสมอ และญาติกลับเป็นศัตรู

5. พฤหัสเป็นนิจ มีองศาจำกัด 15 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 15 องศาขึ้นไป  ผู้นั้นมักพูดจาไม่น่าฟัง จะมีโทษเพราะปากพล่อย หรือโอฐภัย ทำให้เป็นผู้เขลาปัญญา และจะเสียเพราะนิสัย พูดง่าย

6. ศุกร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 27 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 17 องศา  ผู้นั้นอาภัพความรักใคร่ อาภัพคู่ครอง แพ้คู่ และเสื่อมทรัพย์ ขาดสมรรถภาพ ต้องพึ่งผู้อื่น มีอำนาจจิตหรือความเข้มแข็งน้อยกว่าคู่ครองของตน มักมีบุตรอ่อนแอ หรือบุตรจะตายจากไป

7. เสาร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 21 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 6 องศา  ผู้นั้นใช้จ่ายเก่ง พึ่งพาอาศัยญาติมิได้ เผ่าพันธ์มักจะจากไปหรือวิบัติ จะถูกใส่ความหรือเข้าใจผิด เสียทรัพย์บ่อย

8. ราหูเป็นนิจ มีองศาจำกัด 1 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 8 องศา  ผู้นั้นเดือดร้อนที่อยู่ เป็นคดีถ้อยความ อาจได้รับโทษกักขังจองจำ ใจน้อย ขลาดต่อการสารภาพผิด มักต้องย้ายที่อยู่เสมอ

หลักพยากรณ์
สำหรับดาวที่เป็นนิจ จะไม่เป็นนิจได้ต่อเมื่อมีจำนวนองศาสูงเกินกว่ากำลังของดาวคู่ธาตุของตนขึ้นไป ถ้ามีองศาต่ำกว่าดาวคู่ธาตุก็ถือว่าเป็นนิจ และมีองศาเท่าจำนวนจำกัด ถือว่าเป็นนิจต่ำสุดอย่างแท้จริง

ดวงนิจหรือดาวนิจ เป็นดาวที่เสื่อมผล อับแสงไม่มีพลัง มีดาวนิจมาก ถือเป็นดวงอับ หรือรุ่งเรืองไม่นานกลับตกอับ การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น
 
ก. ดาวพุธ เป็นเก้า เป็นประ เป็นนิจ (เว้นกาลี) ถ้ามีดาวพฤหัสกุมลัคน์ หรือพฤหัสเป็นห้าแก่ลัคน์ จะได้เกณฑ์ดี มีภูมิปัญญา เป็นครู อาจารย์ดี ไม่เป็นเกณฑ์พินทุบาทว์
 
ข. ดาวพุธเป็นเก้าแก่ลัคน์ เมื่อดาวพุธเป็นประเป็นนิจ เป็นกาลี หรือดาวพุธเข้าสู่จุดดับ ถือว่าดาวพุธเสื่อม เมื่อเป็น 9 แก่ลัคนาก็จะทำให้เป็นคนเซ่อ โง่ งี่เง่า
 
ค. ดาวพุธเป็นเก้าแก่ลัคน์ ถ้าพุธเป็นเดช ศรี มนตรี เป็นเกษตร อุจ มะจักร ราชาโชค จะดีเด่นด้วยปัญญา มีความเฉลียวฉลาด
 
 
ดวงอุจจาวิลาส ดาวเคราะห์ที่เป็นอุจจาวิลาส คือ ดาวที่กำลังโคจรจะก้าวขึ้นไปสู่อุจ และมหาอุจนั่นเอง หรือเป็นตำแหน่งของราศีดวงดาวที่จะเป็นอุจ และมหาอุจ ซึ่งดาวกำลังเตรียมตัวจะเป็นอุจ และมหาอุจ 
 
อุจจาวิลาส หมายถึง การไต่เต้าขึ้นไปจะถึงจุดยอดสูงสุด โดยมีตำแหน่งอยู่ถัดจากดาวที่เป็นอุจ และมหาอุจ เมื่อดาวทุกๆ ดวงเคลื่อนที่ ณ ที่ตำแหน่งอุจจาวิลาสนี่ก็เริ่มให้คุณ มีพลังกล้าแข็ง มีแรงมากทีเดียว แสดงอิทธิพล ให้คุณไปในด้านบุญวาสนา และให้คุณดีเด่นในลักษณะที่จะขยับขยาย และเขยิบฐานะสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นอุจ มหาอุจ ดาวเหล่านี้จะเข้าเป็นอุจอยู่แล้ว ถึงตัวยังไม่เข้า หากมีองศาได้ 27 องศา แสดงถึงเรือนอุจทั้งนั้นจึงมีอิทธิพลจะส่งเสริมโชคชะตาให้ดีเด่นต่างๆ กัน ดังนี้

1. อาทิตย์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางอาชีพ รับราชการทำให้มีตำแหน่งสูง มีความรู้แตกฉาน เป็นผู้รอบรู้ในกิจการต่างๆ มักทำการใดๆ ได้ผลสำเร็จ

2. จันทร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณ คือทำให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์รุนแรง ให้คุณทางเมตตา เหมาะในการสาธารณกิจ และมักเจ้าชู้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ด้วย

3. อังคารเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางกล้าหาญ เหมาะที่เป็นทหาร ตำรวจ นักรบ หน่วยปราบปราม ชอบทางปกครอง งานบังคับบัญชา บางทีก็ชอบทางช่าง ทางกสิกรรม

4. พุธเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางมีชื่อเสียงเกียรติคุณ มีทั้งอำนาจและทรัพย์สมบัติ เป็นที่รักใคร่ของบรรดาญาติพี่น้อง จะร่ำรวย
 
5. พฤหัสเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางวิชาความรู้ มีความรู้ความสามารถสูง เชี่ยวชาญ รับราชการจะได้ดี เหมาะที่จะเป็นครู อาจารย์
 
6. ศุกร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางรู้หลักธรรม ถ้าค้าขายจะมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำราชการจะได้ยศศักดิ์ จะมีทรัพย์มาก
 
7. เสาร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางขยันขันแข็ง หมั่นเพียรดีมาก รู้จักเก็บออมทรัพย์สิน จะมั่งคั่ง เด่น ร่ำรวยในตระกูล
 
8. ราหูเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางเกียรติยศ ชื่อเสียง จะมีชื่อเสียง กระเดื่องในความรู้วิชาการต่างๆ เหมาะกับการเป็นทหาร
 
 
ดาวอุจจาภิมุข อุจจาภิมุข  แปลว่า ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้า ขึ้นหน้าล้ำหน้า หรือเกินหน้าออกไปจากตำแหน่งดวงอุจ ถัดไปข้างหน้าราศีหนึ่ง ซึ่งโคจรออกไปใหม่ๆ มีองศาน้อยๆ มาก แต่แสงของอุจยังไม่หมดไป ยังให้ผลดีอยู่ ฉะนั้น ดาวที่เป็นอุจจาภิมุข จึงเป็นดาวที่ให้คุณหย่อน เพราะเป็นดาวที่อยู่ในเกณฑ์จะลดลงต่ำมา แต่ก็เป็นดวงดาวที่ให้คุณอยู่บ้างโดยไม่ต้องสงสัย แต่ก็ให้คุณหย่อนไม่เต็มที่เหมือนอุจจาวิลาส ดังนั้นดวงดาวที่เป็นอุจจาภิมุขจึงให้คุณในทำนอง “ทุกขลาภ” ก็ได้ และให้คุณต่างๆ กัน

1. อาทิตย์เป็นอุจจาภิมุข ส่งผลให้เจริญรอบรู้วิชาการ มีทรัพย์สมบัติ และมีเพื่อนฝูงดี
 
2. จันทร์เป็นอุจจาภิมุข ให้คุณทางมีทรัพย์สิน มีญาติบริวารมาก เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
 
3. อังคารเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณและส่งผลดีในทางมีเกียรติชื่อเสียง ชอบงานใช้อำนาจ ใจร้อน ใจเร็ว จะมีโภคทรัพย์ด้วย
 
4. พุธเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณดีในทางรูปสมบัติ และทรัพย์สมบัติ บริวาร บุตรหลานดีมาก เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าไหนเข้าได้
 
5. พฤหัสเป็นอุจจาภิมุข (เทียบเท่ากับเป็นอุจ เฉพาะราศีนี้) ให้คุณทางมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เป็นผู้รอบรู้ ฉลาด สามารถ และมีสติปัญญาสูง จะร่ำรวย
 
6. ศุกร์เป็นอุจจาภิมุข ให้คุณนักเป็นผู้รอบรู้คดีโลกคดีธรรม จะมีทรัพย์สินเงินทอง รูปร่างท่าทางดี เรียบร้อยเป็นส่วนมาก
 
7. เสาร์เป็นอุจจาภิมุข ให้ผลดีทางมีทรัพย์ และมีอำนาจ เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปด้วย
 
8. ราหูเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณทางชนะศัตรู ใจกล้าหาญ มีอำนาจ ปกครอง บังคับบัญชา จะมีทรัพย์ด้วย

หลักพยากรณ์ ดวงอุจจาภิมุข ถ้าได้สถิตอยู่นำหน้าลัคนาในดวงชะตา คืออยู่ในภพกดุมภะ หรือเป็นศูนย์พาหะ ย่อมให้คุณเด่นในทางมีอำนาจ และร่ำรวยโภคทรัพย์สมบัติ เพราะภพที่ 2 หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองรายได้ และถ้าอยู่ในภพ 11 ลาภะ หมายถึงลาภผล เงินทองด้วยเช่นกัน

ข้อสังเกตุ ตำแหน่งดาวที่เป็นอุจจาภิมุข ถ้าเล็งกับดาวเกษตร จะเกิดพลังงานทวีดีขึ้นกว่าปกติธรรมดาทันที ความหมายคือ ดาวที่เป็นอุจจาภิมุขอยู่ในเรือนเกษตรใดแล้ว ดาวในเรือนเกษตรนั้นไปเล็ง หรือเรียกว่า ประเกษตร จึงให้คุณดีเด่นเหมือนกัน ถ้าเล็งกับดาวอื่นๆ นอกจากดาวเกษตรเจ้าเรือนราศีอุจจาภุมุขแล้ว ย่อมถือว่า อ่อนกำลังลงทั้งสิ้น ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  สำหรับดาวอุจจาภิมุขคู่ ที่เล็งตรงกันข้ามในราศีต่างๆ แต่ละคู่ ก็น่าจะมีอิทธิพลสูงขึ้นอีกเป็นทวีคูณ เช่นกับดวงอุจจาวิลาสคู่ หรือดวงอุจคู่ ทั้งนี้เพราะตำแหน่งดาวคู่ที่เล็งกันนั้น เป็นดาวคู่ธาตุ คู่สมพลบ้าง จึงส่งผลสูง เรือนภพที่ดีสำหรับดวงดางอุจจาภิมุข คือเรือนที่ 1 4 5 7 9 10 11 ให้ผลดีมาก
 
 
ดวงมหาจักร   ดวงดาวที่เป็นมหาจักร เป็นดวงดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุด  มหาจักร แปลว่าความเจริญดีงามอย่างใหญ่ ดวงดาวที่เป็นมหาจักร คือตำแหน่งของดวงดาวที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยอันยิ่งใหญ่จริงๆ เป็นตำแหน่งดาวที่ให้คุณสมบัติอันดี สมกับชื่อ ซึ่งเป็นมงคลสูงส่ง จึงให้คุณต่างๆ กันคือ

1. อาทิตย์เป็นมหาจักร ให้คุณทางลาภยศ มีหลักฐาน อำนาจ บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าใหญ่ จะมั่งคั่งร่ำรวย
 
2. จันทร์เป็นมหาจักร ให้คุณทางรูปสวยรวยทรัพย์ มักได้ดี เป็นใหญ่เป็นโต มีเกียรติชื่อเสียง มีหลักฐาน ที่ดิน ตึก อาคาร ถ้าสตรี มักจะได้สามีที่มีหลักฐานสูงๆ เสมอ อาจเป็นคุณหญิง คุณนาย ท่านผู้หญิงก็ได้ แม้จะหาบของขายแต่เดิมก็ให้คุณแน่
 
3. อังคารเป็นมหาจักร ให้คุณทางเป็นคนใจกล้า จะร่ำรวย ให้ผลดีทางอำนาจ เกียรติชื่อเสียง เด็ดเดี่ยว อดทนจะมั่งมี
 
4. พุธเป็นมหาจักร ให้คุณเด่นในทางมีทรัพย์สมบัติ มีบริวาร คนรักใคร่มาก จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
 
5. พฤหัสเป็นมหาจักร ให้คุณทางมั่งคั่งร่ำรวย มีวิชาการสูง มีเกียรติยศชื่อเสียง และประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
 
6. ศุกร์เป็นมหาจักร ให้คุณทางโภคทรัพย์สมบัติพัสถานร่ำรวย มีฐานะดี มีคุณธรรมสูง มีเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง
 
7. เสาร์เป็นมหาจักร ส่งผลดีทางมีทรัพย์สินเงินทอง เป็นปึกแผ่น ร่ำรวย รู้จักเก็บออม มีหลักฐานดี มีตึก เรือน อาคารด้วย
 
8. ราหูเป็นมหาจักร ให้คุณทางอำนาจ มักมีชื่อเสียง และร่ำรวย มีอำนาจ การปกครอง บังคับบัญชาดี มีบริวาร และพรรคพวกมาก มีโชคชัย ชนะศัตรู
 
หลักพยากรณ์ ดวงดาวที่เป็นมหาจักร เป็นดาวแสดงถึงอิทธิพลของดวงดาวไปในทางโลดโผน ถือว่าดี บริสุทธิ์ เป็นไปโดยสม่ำเสมอ ให้คุณตามภพ ตามลัคนา มหาจักรที่ดีเด่นคือ
 
ก. ดาวจันทร์ สำหรับชายจะได้ทำราชการดี ถ้าสตรีจะได้สามีดี
ข. ดาวพุธ จะทำให้บุคคลมีฐานะสูงมาก
ค. ราหู เป็นคนดื้อมาก
 
ดาวมหาจักร  มีอำนาจและอิทธิพลในทางโลดโผน พลิกแพลง มักไม่เป็นไปตามปกติธรรมดา เป็นดาวคุ้มโทษ แคล้วคลาด มีสภาวะพิศดาร เป็นดาวโลดโผน มีมานะ พันฝ่าอุปสรรค แกร่งกล้า มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบมาก ถ้ากุมลัคน์จะให้ผลเต็มที่ ดวงชะตาบุคคลใด มีดาวมหาจักรกุมลัคน์ มักมีลักษณะสง่าผ่าเผย ปราดเปรียว ว่องไว มีลักษณะเด่น ต้องตาผู้พบเห็น
 
 
ดวงจุลจักร ดวงดาวเคราะห์ที่เป็นจุลจักร คือ ดาวที่สถิตอยู่ในราศีตรงข้ามกับดาวมหาจักร เป็นตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่ให้คุณน้อยกว่าดาวเคราะห์มหาจักร ฉะนั้นดาวเคราะห์ที่เป็นจุลจักร จึงเป็นตำแหน่งเด่นเช่นกัน และให้คุณจริง แต่ต้องกุมลัคนา และมีดาวที่เป็นเกษตรเรือนในสนับสนุนอย่างแรงด้วย และดาวเคราะห์จุลจักรดวงนั้นจึงจะให้คุณเด่นเป็นพิเศษสูงสุดเท่ากับดาวเคราะห์มหาจักรดวงนั้นๆ
 
ดวงราชาโชค ดาวเคราะห์ที่เป็นราชาโชค หมายความว่า โชคของพระราชา “โชค” หมายถึง คราวดีคราวร้าย หรือคราวพร้อง คราวประจวบก็ได้ “ราชาโชค” แปลว่า คราวดีคราวร้ายอย่างใหญ่ ดวงดาวราชาโชคนี่จึงคล้ายกับดวงดาวอุจจาวิลาส แต่ส่งผลไปในทางนิยม หรือเป็นเสน่ห์ดึงดูด สืบเนื่องมาจากดวงดาวเกษตร และดวงอื่นๆ  ดาวเคราะห์ราชาโชค มีคุณสมบัติอย่างแน่นอนที่สุด ไม่ยกเว้นตำแหน่งที่ดาวเคราะห์นั้นๆ เข้าครองเรือนภพใดๆ ถ้าหากดาวเคราะห์ราชาโชคได้ครองตำแหน่งในเรือนกัมมะแก่ลัคน์ด้วยแล้ว จะต้องประเสริฐเลิศคนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน อิทธิพลของดาวเคราะห์ที่เป็นราชาโชคมีต่างๆ กันดังนี้ คือ

1. อาทิตย์เป็นราชาโชค มีอานุภาพเป็นที่รักของปวงชน มีความนิยมในทางราชการ
 
2. จันทร์เป็นราชาโชค มีความนิยมต่อผู้ใหญ่ทั่วไป คู่ครองเป็นผู้มีวาสนา หมายถึง พระนางเจ้า เป็นผู้อุปถัมภ์
 
3. อังคารเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ มีมิตรสหายเป็นที่พึ่ง
 
4. พุธเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อนักประพันธ์ และทางธรรม มีสติปัญญาดี เจรจามีศิลปะ
 
5. พฤหัสเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อนักปราชญ์ และครู อาจารย์ ผู้ทรงศีล จะเมตตา รักใคร่ และจะเป็นผู้มีความสุขมาก
 
6. ศุกร์เป็นราชาโชค มีความนิยมต่อประชาชน ทำราชการเจริญ มีอายุยืนนาน
 
7. เสาร์เป็นราชาโชค มีความนิยมทางการงาน ราชการสูงเด่น มีอายุยืน
 
8. ราหูเป็นราชาโชค มีความนิยมพวกโจร และพวกนักเลง มีบริวารมาก อาจเป็นเศรษฐี
ดวงราชาโชคเป็นดวงชะตาที่มีวาสนา หมายถึง มักมีผู้ให้การอุปถัมภ์ในยามตกยาก ผู้ใหญ่อุ้มชู ไม่ตกต่ำ มีเทพพิทักษ์ เป็นดาวเสริมวาสนา แม้ผู้นั้นเกิดในป่าดงพงไพร ฐานะต่ำต้อยก็ตาม ก็จะมีโอกาสได้ผู้ให้การส่งเสริมจนเฟื่องฟูมีศักดิ์ศรีขึ้นได้
 
 
ดวงเทวีโชค ดวงดาวเคราะห์ที่เป็นเทวีโชค คือ ดาวที่อยู่ในตำแหน่งในราศีตรงข้ามกับดวงดาวที่เป็นราชาโชค ดาวเคราะห์เทวีโชค ให้คุณน้อยกว่าดวงดาวราชาโชค แต่ถ้ากุมลัคนาแล้ว จึงจะมีคุณสมบัติเด่นดีที่สุด ให้คุณเป็นพิเศษสุดเท่ากับดาวนั้นเป็นราชาโชค
 

ดวงพินทุบาทว์ (ดวงแตก)
ดวงจันทร์ ครุ สุริยา และ ดวงจตุสดัยเกณฑ์
ดาวมาตราฐาน และความหมาย
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
การพยากรณ์ดวงชะตากำเนิด
การหาตนุเศษ
ดาวทับลัคนา
ดาวศุกร์อยู่ราศีใด มีความหมายว่าอย่างไร
ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงมาลัยโชค

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 121 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,