แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   
เคล็ดการเลือกเลขที่บ้าน

เคล็ดลับการเลือกเลขที่บ้าน
ให้เหมาะกับดวง และอาชีพ
 
ก. บ้านเลขที่ซึ่งมีเลขใดซ้ำมากให้ถือเลขนั้นสำคัญดังเช่น บ้านเลขที่ 1008, 1555, 29/2, บ้านเลขที่แรกจะเห็นว่า 0 มีถึงสองตัว และอยู่กลางมีความสำคัญมาก บ้านเลขที่ต่อมา เลข 5 มีถึงสามจำนวน ย่อมมีความสำคัญมาก บ้านเลขที่สุดท้าย จะเห็นว่ามีเลข 2 ทั้งขึ้นต้น และลงท้ายเลข 2 จึงแสดงความสำคัญออกมาเต็มที่
 
ข. การบวกเลขที่ของบ้านเข้าด้วยกัน เช่นในข้อ ก. บ้านเลขที่แรก เอาบวกกันคือ 1 + 0 + 0 + 8 = 9 และบ้านเลขที่ต่อไป 1 + 5 + 5 + 5 = 16 ถ้าบวกได้เลขสองจำนวนเช่นนี้ก็จะต้องบวกต่อไปให้เหลือเลขจำนวนเดียวคือเอา 1 + 6 ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 7
 
ตัวอย่างสองข้อนี้ เราก็จะพยากรณ์ได้ทันที โดยถือหลักของบ้านเลขที่อย่างเดียว ข้อจดจำคือให้ถือจำนวนบวกกันทั้งหมดเป็นหลัก ส่วนเลขที่มีจำนวนซ้ำกันแสดงความเด่นออกมาเป็นอันดับรองต่อมา เช่นบ้านเลขที่แรกนั้นบวกได้จำนวน 9 เป็นเลขดี ถือว่าเลข 9 คือเกตุ ให้คุณ คุ้มโทษได้แสดงว่าคนในบ้าน จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกัน เป็นของโบราณที่ให้คุณคอยปกป้องอยู่ ต่อมาเมื่อพิจารณาตัวเลขซ้ำซึ่งแสดงอาการเด่นคือเลข 0 ซึ่งมีอยู่สองตัว เลข 0 คือดาวมฤตยูกับเลข 9 ย่อมเป็นคู่มิตรกันบ่งถึงความกลมเกลียวกัน ดาวมฤตยูเข้าครอบงำคนในบ้าน บ่งถึงความเป็นอิสระ เลื่อมใสสนใจในศาสตร์เร้นลับต่างๆ ทุกคนเป็นเอกเทศต่อกัน และผูกพันกันดี เพราะอิทธิพลความเป็นมิตรกันนั้น
 
ส่วนบ้านเลขที่อันดับสอง ตัวเลขบวกกันได้เลข 16 ถือกันว่าเป็นกำลังโสฬสให้คุณผาดโผน แต่เลขสองจำนวนนี้ ถ้าบวกกันต่อไปก็จะเป็น 7 คือดาวเสาร์ตัวทุกข์โทษ แสดงว่าสภาพภายในบ้าน ออกจะมีเรื่องทุกข์ร้อน ไม่กลมเกลียวกันนัก จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยภายในบ้าน แต่ก็มีสิ่งให้คุณคุ้มกันอยู่ การทำมาค้าขึ้นปรูดปราดดี แต่โอกาสเสียผล ขาดทุน บางโอกาสย่อมมีเป็นของธรรมดาของอิทธิพลเลข 7 ส่วนเลขอันซ้ำกันมากคือเลข 5 แสดงว่าคนในบ้านใจบุญสุนทาน ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งสนใจ แสวงหาความรู้ เลข 5 กับเลข 7 เป็นดาวฝ่ายบุญและฝ่ายบาป คือ กุศล และอกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นศูนย์ถ่วงสำคัญ บ่งถึงความไม่กลมเกลียวกันระหว่างผู้เป็นใหญ่ภายในบ้าน
 
ตัวอย่างบ้านเลขที่ อันดับสุดท้าย ซึ่งตัวเลขทั้งหมดบวกกัน 2 + 9 + 2 = 13 เป็นเลขไม่ดี ถือว่าเป็นอัปมงคล ผู้อยู่ในบ้านย่อมได้รับความเดือดร้อนอย่างมิต้องสงสัย แต่เมื่อบวกกันอีกที 1 + 3 = 4 เป็นเลขของดาวพุธ และเลข 2 เป็นเลขเด่น จำนวนมากบนเลขที่ 2 กับ 4 เป็นคู่มิตรกันย่อมอุปการะกันดี คือย่อมจะให้คุณอยู่บ้างแต่อาถรรพณ์ของเลขร้ายคือเลข 13 ก็ยังมีอยู่ จะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ ความวิบัติอันคาดไม่ถึงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 
ค. เมื่อบวกบ้านเลขที่ได้เลขอะไร คือให้ได้เลขจำนวนเดียว ก็ให้นำมาประกอบกับสภาพเลขของพื้นภูมิทำเลทั่วๆ ไป เช่นทำเลของบ้านเป็นลักษณะของดาวเสาร์เลข 7 ส่วนบ้านเลขที่ เมื่อบวกกันถึงที่สุดได้เลข 3 เราจะเห็นได้ทันทีว่าเลขสองตัวนี้เป็นศัตรูกัน เลข 3 และ 7 คู่นี้บ่งถึงอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง บุคคลภายในบ้าน จะมีการผ่าตัด และเป็นโรคเรื้อรัง มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ภายในบ้านยากที่จะหาความสงบสุขได้ วิธีแก้เคล็ดก็คือให้เปลี่ยนสภาพของบ้านให้เป็นลักษณะดาวศุกร์ คือ เลข 6 คู่มิตรกับเลข 3 อังคาร คือให้ตกแต่งประดับประดาบ้าน ให้เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เป็นทางสวยงาม มีศิลปะก็จะช่วยให้ความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
 
ง. อาชีพของบุคคลผู้เป็นหลักภายในบ้าน ก็สำคัญมิใช่น้อย ลักษณะของอาชีพมีตัวเลขดังนี้เลข 1 ผู้พิพากษา, หัวหน้าฝ่ายบริการ, สถาปนิก, มัณฑนะกร, นักธุรกิจ
เลข 2 การค้าขาย, การติดต่อ, ร้านเกี่ยวกับสตรี, ร.ร. สตรี
เลข 3 ทหาร ตำรวจ วิศวกร ช่างเครื่อง นักมวย นักกีฬา
เลข 4 นักประพันธ์ บุรุษไปรษณีย์ คนขับรถ แพทย์ ร้านขายหนังสือ นักดนตรี
เลข 5 ครูอาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย
เลข 6 ศิลปิน ช่างเสริมสวย ขายเครื่องสำอาง
เลข 7 กรรมกร ช่างเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรมหนัก
เลข 8 การสังคม ธุรกิจบันเทิง การสมาคม ขายเหล้า บาร์ ไนต์คลับ โสเภณี คนเดินตลาด
เลข 9 อาจารย์ที่ดูเข้มขลัง นักจิตวิทยา แพทย์ โรงพยาบาลประสาท ร้านขายยา ร้านค้าโบราณวัตถุ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์
เลข 0 นักวิทยาศาสตร์ โจร นักเดินทาง นักแสวงโชค นักสำรวจ จิตรกร
------------------------------------------------------
                  
          เลขของอาชีพเหล่านี้ จะต้องดูให้เหมาะกับทำเลของบ้าน เช่นอาชีพเป็นสถาปนิกหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร อีกหมายถึง เลข 1 อาทิตย์ จะไปอยู่ในบ้านอันมีภูมิทำเลของเลข 3 อังคารย่อมไม่เกิดความเจริญ เพราะเลขทั้งสองเป็นคู่ศัตรูกัน อยู่ไปมีแต่เดือดร้อน จำเป็นต้องโยกย้าย หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน ให้เปลี่ยนโฉมหน้าเป็นอิทธิพลของเลขอื่นอันให้คุณสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 
หรือนักประพันธ์ คือ อาชีพหมายถึง เลข 4 ไปอยู่ในภูมิทำเลบ้านอันมีคนพลุกพล่านไม่สงบสุข คือเลข 8 ย่อมทำงานไม่ได้ เพราะบ้านและประเภทของงานไม่เหมาะสมกัน และเลขทั้งสองก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกด้วย ย่อมให้โทษ
 
          
การพิจารณาต่อไปให้กว้างขวาง ถึงตำบล หรือตรอกอันเป็นที่ตั้งของสถานที่อยู่ ว่าจะเหมาะสมกับภูมิทำเลของบ้านหรือไม่ถ้าพิจารณาละเอียดลออเช่นนี้ จะเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างอัศจรรย์ เช่น  ตรอกชื่อว่า วารี แปลว่าน้ำ เราจะต้องอ่านให้ออกว่านั่นคือ ดาวเนปจูน หรือเลข 8 แต่ถ้าบ้านใดเกิดไปทาสีเขียวอันเป็นสีของดาวพุธเลข 4 ก็ย่อมให้โทษเพราะเลขทั้งสองเป็นคู่ศัตรูกัน อีกประการหนึ่งเลข 4 คือพุธ เมื่อไปอยู่ในเรือนเนปจูน มีสภาพเป็นนิจเสื่อมเสีย บ้านนั้นจึงให้โทษอยู่ไปย่อมไม่มีความเจริญ แต่ถ้าบ้านอันมีภูมิทำเลเป็นดาวศุกร์ หรือทาสีฟ้า, น้ำเงิน คือเลข 6 ไปอยู่ในตรอกนั้นเลข 6 ดาวศุกร์เป็นมหาอุจในเรือนของเนปจูน เลข 8 จึงให้คุณเป็นอธิคุณทีเดียว และบุคคลผู้มีอาชีพเป็น หมอนวด ศิลปิน โสเภณี ช่างเสริมสวย ช่างแกะสลักถ้าไปอยู่ในตรอกเช่นว่านี้ย่อมจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทีเดียว การพิจารณาอย่างลึกซึ้งประณีตเช่นนี้ เป็นเคล็ดอันสำคัญของโหร ซึ่งพึงควรเรียนรู้และจดจำไว้ให้จงหนัก จัดว่าเป็นศิลปะการพยากรณ์อันสูงยิ่ง สามารถจะแก้เคล็ดอาถรรพณ์ต่างๆ จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในเมื่อเราล่วงรู้ถึงความจริงของอาถรรพณ์ทั้งปวง
 
          
การพิจารณาต่อไปจะต้องดูในดวงชาตาของบุคคลนั้นๆ เป็นเครื่องประกอบด้วยเช่นในดวงชาตามีดาวเนปจูนอยู่ในภพวินาศนะต่อลัคนา แต่เจ้าชาตาใช้รถยนต์สีแดงอันเป็นสีของเนปจูนขับขี่เป็นประจำ ซึ่งก็เท่ากับนำของวินาศนะมาใช้ เคยมีตัวอย่างมาแล้ว ปรากฏว่าเจ้าชาตาประสพความวิบัติอย่างรุนแรง บางคนถึงแก่เส้นโลหิตแตกฟุบคาพวงมาลัยหมดสติ และไปตายที่โรงพยาบาล ถ้าเจ้าชาตาล่วงรู้ถึงความวิบัติอันร้ายกาจนี้แล้วแก้ให้ถูกต้อง แทนที่จะเสียชีวิตก็อาจจะร่ำรวยมั่งคั่งทันตาเห็นเสียด้วยซ้ำไป
 

          ทฤษฎีอาถรรพณ์เกี่ยวกับตัวเลขนี้ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้ามาเป็นแรมปีและได้ใช้พยากรณ์เกิดผลแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์เคยช่วยคนให้พ้นจากความวิบัติให้กลายเป็นดีทันตาเห็นมามากแล้วเช่นกัน ข้าพเจ้าเปิดเผยทฤษฎีนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของวิทยาทาน * หากผู้ใดนำทฤษฎีของข้าพเจ้าไปใช้แล้ว แอบอ้างว่าเป็นของตน ดังเช่นที่ข้าพเจ้าเคยโดนกรรมวิธีเช่นนี้กระทำอย่างน่าละอายมาแล้ว ขอให้ท่านผู้นั้นจงได้รับผลกรรมแห่งการลบหลู่คุณของผู้ให้ความรู้ตามโทษานุโทษของกรรมโดยทุกประการ หากผู้ใดคิดจะเผยแพร่โดยมีมุทิตาจิต ไม่แอบอ้างเพื่ออาณาประโยชน์ของตน ก็ขอให้ท่านผู้นั้นจงเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงเทอญ.

 
พลูหลวง
 

การทำพิธีตั้งเสาเอก
การตั้งศาลพระภูมิ
การปลูกไม้มงคล
การตั้งตี่จู่เอี้ย

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 121 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,