แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
 


 

พระพิฆเณศ
พระผู้ทรงสร้างปัญญาอันยิ่งใหญ่ และอำนวยความสำเร็จให้แก่มวลมนุษย์                 

 
 

พระพิฆเณศ(บ้างก็เขียนหรือเรียกแตกต่างกันไปเช่นพระพิฆเณศวร,พระพิฆเณศวร์,พระพิฆเนศ,พระพิฆเนศวร์,พระคเณศ,พระฆเนศวร์ หรือพระฆเนศ)


พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ทรงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล UNIVERSAL GOD ที่มีผู้นับถือมากที่สุดองค์หนึ่งโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เขมร อินโดนีเซีย ไทย ฯลฯ ซึ่งแม้แต่จอมจักรพรรดิกุลไลข่านผู้เกรียงไกรในอดีตของมองโกล ยังทรงนำพระพิฆเณศมาเป็นเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ของอาณาจักร เรียกพระนามว่า "พระมหารักตะคณปติ"
 

พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระนางปาราวตีหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระแม่อุมามหาเทวี พระพิฆเนศวร์ท่านทรงมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นช้าง มีพระกรตั้งแต่ 2, 4,6,8 ถึง 16 พระกร  ขึ้นอยู่แต่ละภาคที่พระองค์จะเสด็จลงมา 

รูปร่างของพระองค์เป็นการแสดงถึงสิ่งเป็นมงคลที่ดีเยี่ยมท่านทรงสั่งสอนให้มนุษย์รู้ถึงความดีและอำนวยความสำเร็จให้กับบุคคลที่เคารพบูชาท่านในพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูไม่ว่าจะทำการบูชาเทพเจ้าองค์ใดก็ต้องเริ่มต้นบูชาองค์พระพิฆเณศเสียก่อนเพื่อขอพรให้บังเกิดความสำเร็จและขอพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของท่าน 


พระพิฆเณศทรงเป็นเทพผู้ปลดเปลื้องอุปสรรค
เป็นมหาเทพที่คนฮินดูให้ความเคารพรักแพร่หลายมากที่สุด และยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่คนหลายชาติหลายภาษาและทุกชนชั้นวรรณะ
 ทั้งนี้เพราะพระพิฆเณศไม่ทรงถือพระองค์ ท่านไม่เคยรังเกียจผู้ใดเลย  ใครๆจึงสามารถเข้าถึงองค์ท่านได้ ไม่ว่าเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนบุญ คนบาป คนมี คนจน คนวรรณะสูง หรือคนที่ต่ำต้อย ท่านพร้อมที่จะรับฟังคำวิงวอนและช่วยเหลือทุกคนที่เข้าหาอยู่ตลอดเวลา


พระพิฆเณศเปรียบดังเทพเจ้าผู้รักษาคุ้มครองไปทั่วทุกแห่งหน
โดยเฉพาะบริเวณธรณีประตู สี่แยกและโค้งอันตราย เพื่อคุ้มครองคนที่ผ่านเข้าออกไปมา ในประเทศอินเดียเรามักเห็นเทวรูปพระพิฆเณศวางไว้ต่ำติดพื้นข้างประตูหรือริมทาง คล้ายศาลพระภูมิ(ตี่จู้เอี๊ย)ของคนจีน และบทบาทที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งของพระพิฆเณศคือ ท่านเป็น
"เทพเจ้าแห่งการริเริ่ม"ไม่ว่าใครจะทำอะไรจะเริ่มต้นใหม่ ปลูกบ้านใหม่ เปิดกิจการ เปิดร้านค้าใหม่ การเดินทาง หรือแม้กระทั่งการจะบูชาเทพองค์อื่นๆ  ล้วนแต่ต้องเริ่มต้นไหว้องค์พระพิฆเณศเสียก่อนงานนั้นๆจึงจะสำเร็จ คาถาสวดบูชาพระพิฆเณศ

แบบย่อ เหมาะสำหรับผู้เริ่มบูชาพระพิฆเณศใหม่ๆ ยังไม่ค่อยถนัด

1.  โอม ศรีคเณศายะ นมัช  
2.  โอม ศรี มหาคณะปัตตะเย นมัช
3.  โอม คัม คณะปัตตะเย นมัช
4.  โอม ศรี วินายะกายะ นมัช


สวด 9 จบ หลังจากนั้น ก็ให้กล่าวคำอธิฐานขอพรเป็นภาษาไทย

 

มหามนต์ 7 ประการ สำหรับขอพรพระพิฆเณศ

 

1.  โอม อุจจะฮัสตะ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการทำลายความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง จะทำลายศัตรูทั้งภายนอกและภายใน  

2.  โอม ฮริทรา คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 108 จบ)
ใช้สวดเมื่อถูกอำนาจมืดหรือถูกอิทธิพลคุกคาม สามารถยับยั้งผู้ที่จะมาทำอันตรายหรือคิดร้ายได้ 

3.  โอม ศักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอาถรรพณ์ เสนียดจัญไร หรือผู้ที่โดนคุณไสยมา

4.  โอม วิชัย คณะปัตตะเย นะมาฮา  (สวด 8 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี  สวดให้เขาเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลือสนับสนุนเรา

5.  โอม ภักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการให้กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การค้าขายคล่องตัวดี ขายของดี

6.  โอม มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 108 จบ)
สวดเมื่อต้องการกำจัดคุณไสย มนต์ดำ หรืออวิชาชั่วร้ายที่โดนรังควาญ

7.  โอม วรัท คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการให้มีตนเองมีเสน่ห์ สมหวังในความรัก เกิดความสุขแก่ครอบครัว

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำวันเกิด

 
• คนเกิดวันอาทิตย์
โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันจันทร์
โอม ศรี ทวิมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันอังคาร
โอม ศรี ตรีมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
โอม ศรี  ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันพฤหัสบดี
โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันศุกร์
โอม ศรี ลักษมี คณะปัตตะเย นะมะฮา


• คนเกิดวันเสาร์
โอม ศรี สิทธิ คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศสำหรับผู้ถูกพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก


โอม ศะรีม ฮะรีม กลัม คเณศวรายะ พรหมรูปยะ จารเวสรวะ
สิทธิ ปรเทศายะ วิฆเณศายะ นะโม นะมะฮา

 
มนต์บทนี้ประกอบด้วยอักษร 32 ตัว เรียกว่า คเณศกวัจ หรือ มนต์อาวุธแห่งพระคเนศ เป็นมนต์มหามงคล เพื่อให้ผู้สวดได้สมความปรารถนา บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 4 ประการ คือ

• อรถะ(ทรัพย์สมบัติ)
• ธรรมะ(คุณงามความดี)
• กามะ(ความรัก) และ
• โมกษะ(อิสระภาพพ้นจากบาปทั้งปวง)

ผู้ใดสวดมนต์นี้เป็นประจำก็จะได้รับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และถ้าสวดมนต์บทนี้ครบ 1,000 จบ จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง ระงับและดับทุกข์เข็ญ  ความเจ็บป่วยทั้งกายและใจไม่อาจมาแผ้วพานผู้สวดได้
 
 
 

มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำราศีเกิด

คนเกิดราศีมังกร
โอม คัม คณะปัตตะเย นะมะฮา


มนต์นี้ใช้สวดภาวนาก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หรือเมื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีกุมภ์
โอม นะโม ภัควเต คชานะนายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้เป็นมนต์บทที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก ใช้สวดอยู่เสมอๆจะทำให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีมีน
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา


เมื่อสวดมนต์บทนี้จะนำความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามาให้  หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเนศแล้วสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลาจะทำให้แคล้วคลาดได้  มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีอำนาจมาก

คนเกิดราศีเมษ
โอม วักระตุนะทายะ ฮัม นะมะฮา


เมื่อใดเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเณศด้วยการสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลา มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีฤทธิ์อำนาจมาก

คนเกิดราศีพฤษภ
โอม กษิปะหะ ปรัสทายะ นะมะฮา


สวดบูชาพระพิฆเนศด้วยมนต์บทนี้ เพื่อพระองค์จะได้ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากเรื่องภัยร้ายได้อย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีเมถุน
โอม ศะรีม ฮะรีม กะลีม คะลัม คัม คณะปัตตะเย วระ วะรัท สรวะ ชันมัย วศัมนายะ สวาหะ


มนต์บทนี้มีพืชมนต์อยู่มากมายในบทสวด จึงบังเกิดความสุขมาให้ผู้สวดตลอดเวลา

คนเกิดราศีกรกฎ
โอม สุมุขายะ นะมะฮา


มนต์บทนี้จะช่วยให้บังเกิดมหามงคลมาสู่ตัวผู้สวด และคำพูดทุกถ้อยคำของผู้สวดจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก

คนเกิดราศีสิงห์
โอม เอกทันตายะ นะมะฮา


มนต์บทนี้จะทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระพิฆเณศตลอดกาล ยิ่งมีจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิด้วยแล้วจะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงาน ลาภยศ

คนเกิดราศีกันย์
โอม กปิลายะ นะมะฮา


มนต์บทนี้ใช้สวดเพื่อชำระสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย  และสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วย

คนเกิดราศีตุลย์
โอม คชากรันกายะ นะมะฮา


มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม พระพิฆเณศจะตามไปคุ้มครองเสมอ

คนเกิดราศีพิจิก
โอม สัมโพธะรายะ นะมะฮา


เมื่อสวดมนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีเสน่ห์ยิ่งนัก จะเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งปวง

คนเกิดราศีธนู
โอม วิกตายะ นะมะฮา


มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีญานทิพย์ ได้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่ง

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 37 คน