แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
 


อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ และคุณจิระนันท์ วงศ์จตุพัฒน์
ได้นำเงินมามอบเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
จำนวนทุนละ 1,000บาท ผ่านท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก
อ.ปรีชา แตงโต
วันที่ 11มกราคม25510

 


 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 42 คน