แก้กรรม



การแก้กรรม ลดกรรม 45อย่าง
 
1. กรรมที่ไม่มีลูก ไม่มีทายาท
กรรมจากการทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น 
ลดกรรม ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน 
 
2. เจ็บป่วยบ่อย ขี้โรค หรือเป็นโรคร้าย 
กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์ 
ลดกรรม ด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถา ให้อาหารให้ความเมตตา ซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญปล่อยเต่า งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต 
 
3. ตาบอด หรือเป็นโรคตา 
กรรมจาก เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด ของที่สารธารณะ 
ลดกรรม ด้วยการซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด ถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพร! ะ บริจาคเงินในกล่อง ซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด 
 
4. ถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อย 
กรรมจาก จากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ 
ลดกรรม ด้วยการหมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ 
 
5. สูญเสียคนรัก คนใกล้ชิด 
กรรมจาก เคยยิงนกตกปลา 
ลดกรรม ด้วยการทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก 1 อย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆ 3 เดือน ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 
 
6.ถูกนินทา ถูกให้ร้าย 
กรรมจาก เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน 
ลดกรรม ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พูดดี พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุข 
 
7. มักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด ไฟช็อต
กรรมจาก เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา 
ลดกรรม ด้วยการตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกๆเดือนในวันพระ ร่วมพิมพ์หนังสือ ธรรมะแจกจ่ายฟรี 
 
8. ขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร 
กรรมจาก ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ 
ลดกรรม ด้วยการร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพ เช่นทำอาหาร จัดดอกไม้ 
 
9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้  ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย 
กรรมจาก ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ 
ลดกรรม ด้วยการร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย 
 
10. มักถูกข่มเหงรังแก หรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียน 
กรรมจาก ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช 
ลดกรรม ด้วยการบวช ด้วยจิตศรัทธาปวารถาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่จิตศรัทธา ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ 
 
11.ไม่มีคนชื่นชม ไม่มีใครเอ็นดู ขาดเสน่ห์ 
กรรมจาก ไม่เคยถวายของหอม 
ลดกรรม ด้วยการหมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด 
 
12. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก มีกลิ่นตัวแรง
กรรมจาก ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน 
ลดกรรม ด้วยการหมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี 
 
13. ไปไหนมาไหนลำบาก ชีวิตมีแต่อุปสรรค 
กรรมจาก เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก 
ลดกรรม ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้ ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก 
 
14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป 
กรรมจาก เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน 
ลดกรรม ด้วยการตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์ 
 
15. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ 
กรรมจาก เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ 
ลดกรรม แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนา! ถา แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ 
 
16. อาภัพคู่ ไร้คู่ ร้างคู่ 
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขา 
ลดกรรม ด้วยการบวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น 
 
17. ได้คู่ที่เลวร้าย คู่ครองทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์เสมอ
กรรมจาก เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่ 
ลดกรรม ด้วยการบวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 
 
18. ชีวิตต้องอยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย 
กรรมจาก เคยจับสัตว์ขัง 
ลดกรรม ด้วยการทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา 
 
19. รูปร่างหน้าขี้เหร่ หน้าตาไม่สวย ไม่หล่อ ไม่งดงาม 
กรรมจาก ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม 
ลดกรรมด้วยการ ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ทำบุญบริจาคดวงตา บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล 
 
20. มักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน 
กรรมจาก เคยคดโกงผู้อื่น
ลดกรรมด้วยการ สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือน 
 
21. พิการ ร่างกายไม่สมประกอบ 
กรรมจาก เคยทุบตีพ่อแม่ ด่าพ่อแม่ หรือทำร้ายพ่อแม่ 
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ถือศีล 5 ศีล 8 เจริญภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน 
 
22. โดนคดีความ มีคดีความ 
กรรมจาก เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือนๆละ 7 วัน 
 
23. ไม่มีบ้าน ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
กรรมจาก ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหาร ขอชายคาหลบฝน ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 
ลดกรรมด้วยการ ร่วมทำบุญซื้อกระเบี้องหลังคาโบสถ์ หมั่นไปกราบไหว้บู! ชาศาลหลักเมือง ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด 
 
24. จิตใจขุ่นมัว ดุดัน เจ้าอารมณ์ ขี้โกรธ ขี้โมโห 
กรรมจาก มักตะหนี่ในการทำบุญ 
ลดกรรมด้วยการ สวดมนต ์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 5 หรือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือน บริจาคทาน แบ่งปันเงินทองหรือ สิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ และวัดวาอารามต่างๆ 
 
25. ไม่มีชื่อเสียง 
กรรมจาก เคยติฉินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหาย 
ลดกรรมด้วยการ ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา 
 
26. ไม่มีวาสนา ไม่มีบารมี 
กรรมจาก ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมมะ 
ลดกรรมด้วยการ ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน 
 
27. มีลูกหลานไม่ดี ลูกหลานเกเร ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง 
กรรมจาก ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน 
ลดกรรมด้วยการ บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง 
 
28. เจอแต่คนเอาเปรียบ 
กรรมจาก เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้ 
ลดกรรม หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิต 
 
29. เกิดในสกุลต้อยต่ำ 
กรรมจาก โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ 
ลดกรรมด้วยการ ทำบุญสร้างวัด สร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 
 
30. ไร้สง่าราศี ขาดวาสนา 
กรรมจาก เคยเมาสุระอาละวาด ระรานผู้อื่น! 
ลดกรรมด้วยการ นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา และสัตว์อนาถา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 
 
31. ไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์ 
กรรมจาก เคยชักจูงคนทำชั่ว 
ลดกรรมด้วยการ ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน 
 
32. จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์ 
กรรมจาก เคยริษยาผู้อื่น 
ลดกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาลงน้ำ นั่งสมาธิ สวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร 
 
33. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ 
กรรมจาก เคยทำแท้ง 
ลดกรรมด้วยการ ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือน จนครบ 9 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเสมอ 
 
34. เป็นเมียน้อย เมียเก็บ 
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน 
ลดกรรมด้วยการ ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ อย่างใดก็ได้ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวัง สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม 
 
35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว 
กรรมจาก เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ 
ลดกรรม ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 
 
36. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 
กรรมจาก ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ 
ลดกรรมด้วยการ ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย 
 
37. เป็นโรคมะเร็ง
กรรมจาก รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง การทารุณสัตว์ หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น 
ลดกรรม ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม 
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน 
 
38. ค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า 
กรรมจาก เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องเซ่นสังเวย เจ้าที่-เจ้าทาง หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร 
 
39. โง่เขลา ด้อยปัญญา 
กรรมจาก ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน หรือชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนหลักธรรมมะ 
ลดกรรมด้วยการ พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ 
 
40. ตกงาน หางานทำลำบาก
กรรมจาก เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นทำบุญทำทาน ร่วมงานบุญต่างๆ ปล่อยนกปล่อยปลา 
 
41. ไม่มีโชคลาภ 
กรรมจาก ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูป เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย และทองคำเปลว 
 
42. เรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค 
กรรมจาก ชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นเข้าวัด ร่วมงานบุญต่างๆ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ 
 
43. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน 
กรรมจาก ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ความศรัทธา อาศัยผ้าเหลืองหากิน 
ลดกรรมด้วยการ ถือศีล 5 ศีล 8 นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน 
 
44. ครอบครัวยากจน 
กรรมจาก ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน 
ลดกรรมด้วยการ หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ แรงกาย หรือน้ำใจ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด 
 
45. เป็นทุกข์เพราะความรัก 
กรรมจาก ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้อกหัก 
ลดกรรมด้วยการ ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสม   
 
 
 
 
กฏแห่งกรรม
 
1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย  
  เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์
 
2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ  
  เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน
 
3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่ 
  เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน 
 
4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โต  
  เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน
 
5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก  
  เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน
 
6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูปงาม  
  เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน 
 
7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี  
  เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน
 
8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและมีเพื่อนมากมาย  
  เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน
 
9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า  
   เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้ญาติในชาติก่อน 
 
10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้า   
    เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติก่อน
 
11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง  
    เพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติก่อน
 
12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น  
    เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย 
 
13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้  
    เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน 
 
14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใส  
    เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ
 
15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปัญญาอ่อนและหูหนวก  
    เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่ 
 
16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ 
    เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ
 
17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย  
    เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์ 
 
18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา  
    ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด
 
19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรม  
    คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า

 
**อ่านเสร็จแล้ว ถ้าแชร์ต่อ ก็เหมือนได้ปฏิบัติตามกฏแห่งกรรม ข้อที่ 19 แล้ว ด้วยความปราถนาดี** 
 
 
PS.   あいしているよ 我爱你 사람해요 [ ドウキ くん ]


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 



เมนูหลัก



บทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์