วิธีเสริมดวงชะตาคู่รักวิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก แก้เคล็ด ปรับดวงชะตา
 
วิธีแก้เคล็ด
   1. ถวายสิ่งของที่เป็นคู่ให้วัด  เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ เทียนคู่  
   2. ถวายพวงมาลัยดอกรัก ดอกมะลิ  หมั่นไหว้พระบูชาพระเป็นประจำ
   3. ถือพรหมวิหาร 4  มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์ก็ไม่ซ้ำเติมเขา
   4. ปลูกไม้ดอกไม้หอม หรือว่านมงคลบริเวณบ้าน  เช่น กุหลาบ ว่านเสน่ห์จันทร์ เป็นต้น

 
คู่ครองที่มีชะตาเป็นศัตรูกัน, ภพปัตนิตกภพวินาศ, อริ, มรณะ หรือดวงไม่สมพงศ์กัน
     พื้นดวงของคู่สมรสบางคู่เมื่อเอาเทียบกันแล้วอาจเป็นศัตรู หรือผูกดวงแล้วเจ้าเรือนปัตนิตกอยู่ในภพวินาศ ภพหริ หรือภพมรณะ ตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือว่าไม่ดี จะเดือดร้อนเพราะคนรัก คู่รัก คู่ครอง  หรือคู่ครองนำความเสียหายมาให้  หรือได้คู่ครองเป็นคนที่ต่ำต้อย มีคู่ครองมั่วสุมติดอบายมุข ติดยาเสพติด ติดการพนัน  เกิดการหย่าขาด ไม่ตายก็หนีจากกัน ได้คู่แล้วมีแต่ความทุกข์ คู่ครองทำให้หมดตัว  ฯลฯ
 
 
วิธีแก้เคล็ด (ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด)
1. อยู่กันแบบลับๆ หรือไม่เปิดเผย
2. ไม่จดทะเบียนสมรส  หากจำเป็นต้องจด ก็ให้ฝ่ายหญิงเลือกใช้นามสกุลของตัวเอง
3. หากจำเป็นต้องใช้นามสกุลสามี  ก็ควรอยู่ห่างกัน หรือทำงานคนละแห่ง  
4. แยกห้องนอน หรือมีห้องนอนสองห้อง
 
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์