ดิถีมหาสูญดิถีมหาสูญจากการคำนวณเดือนและวันทางจันทรคติ มีโคลงกลอนบรรยายไว้ดังนี้
 
  • จะกล่าวถึงดิถีมหาสูญ   ทวาทศมาศเป็นเค้ามูล
  • นุกูลไว้ตามไสยเวทย์มา     ว่าเดือน ๖ เดือน ๓ ห้าม ๔ ค่ำ
  • ถึงฤกษ์ดีก็อย่าทำเกิดโทษา   เดือน ๗ เดือน ๑๐ห้ามตามตำรา
  • โบราณว่า ๘ ค่ำเป็นสำคัญ     ถ้าเดือน๘ เดือน๕ ห้าม๖ค่ำ
  • จะเกิดกรรมวิตกใหญ่ภัยมหันต์    เดือน๑๑ เดือนยี่ก็เหมือนกัน
  • กำหนดวันขึ้นแรม ๑๒ มี     เดือน๙ เดือน๑๒ ห้าม๑๐ ค่ำ
  • ว่าอย่าทำการใหญ่ไม่ต้องที่     อนึ่งท่านห้ามเดือนอ้ายในเดือนสี่
  • ห้ามดิถี ๒ค่ำ อย่าทำการ      ห้ามทั้งขึ้น ทั้งแรมทุกเดือนมา
  • เป็นมหาสูญอันอาจหาญ     ถึงฤกษ์อื่นหมื่นดีไม่ต้านทาน
  • คงวิกาลจัญไรเกิดภัยโต
 
หมายเหตุ ดิถีมหาสูญแต่โบราณนั้นท่านกำหนดตามเดือนทางจันทรคติและดิถีดังนี้ อย่างไรก็ตามดิถีต่างๆนั้นจะต้องคำนวนโดยใช้ ”ดิถีเพียร” เท่านั้น 

 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์