ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสานเหตุใดชาวจีนจึงนิยมเตรียมสุสานขณะยังมีชีวิตอยู่
 
คนจีนจะมีประเพณีแบบนี้ ตอนที่มีชีวิตอยู่พอมีเงินเค้าจะทำสุสานให้กับตัวเอง เพราะเค้าเชื่อกันว่า เมื่อตายไปแล้ววิญญาณที่อยู่อัฐิมันอยู่ตลอดกาล เพราะฉะนั้นเค้าก็ต้องเลือกที่อยู่ให้อยู่แล้วอยู่อย่างสงบสุข ชีวิตในอนาคตที่ตายไปแล้วก็จะสงบสุข เพราะเค้าเชื่อกันว่า ในช่วงที่มีชีวิตอยู่จะลำบากยากเย็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่พอตายไปแล้วมันจบ หรือจะเศรษฐี มหาเศรษฐีอย่างไรก็แล้วแต่ตายไปก็จบเหมือนกัน บาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ แต่เมื่อตายไปแล้วมันไม่จบวิญญาณที่อยู่ที่ร่างนั้น ถ้าร่างตรงนี้ไปอยู่ที่ไม่ดีเค้าก็จะทุกข์ตลอดกาล ร้อยปีพันปีก็ต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าที่อยู่ตรงนั้นถูกต้องเค้าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาล ร้อยปีพันปีก็ตลอด 

และยังมีตั้งเป้าหมายมั่นไว้ว่า การทำสุสานจะส่งเสริมให้ลูกเจริญรุ่งเรืองได้ เพราะคนจีนหรือคนเอเชียก็แล้วแต่ ก็จะยึดตรงนี้ว่าพ่อแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูก เพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้ว ที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่เราใช้คำว่าสุสาน ก็เมื่อทำตรงนี้ก็ต้องทำให้เพื่อลูกด้วย เพื่อลูกก็ต้องได้ดี เพราะฉะนั้นคนจีนก็จะมีตำราว่าด้วยการทำสุสาน สุสานถ้าทำถูกต้องก็จะส่งเสริมลูก หลาน เหลน โหลน เจริญรุ่งเรืองไปได้ ความหมายไปเกี่ยวกับลูกหลาน
 

 
 
 
HU LIN
ฮูลิน – ภูมิสุสานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์
อาจารย์เกรียงไกร  บุญธกานนท์


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์