palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ 

Palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์
 
หลักเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการดูลายมือคือ

ถ้าจะดูอดีต ให้ดูมือซ้าย ถ้าจะดูปัจจุบัน-อนาคต ให้ดูมือขวา
หรือคนที่ถนัดมือไหนก็ให้ถือเอามือข้างนั้นเป็นสำคัญในการทำนายปัจจุบันและอนาคต
เพื่อความแม่นยำ ควรตรวจดูทั้งมือซ้ายและมือขวา

1. ลักษณะเนินต่างๆ บนฝ่ามือคือ
1.1 เนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้)
1.2 เนินเสาร์ (ใต้นิ้วนางกลาง)
1.3 เนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนาง)
1.4 เนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย)
1.5 เนินอังคารต่ำ (ใต้นิ้วหัวแม่มือ) เนินอังคารสูง (ใต้เนินอังคารต่ำลงมาจนถึงข้อมือ)
1.6 เนินจันทร์ (ใต้เส้นเนินอังคารสูงลงมา)
1.7 เนินเกตุ (อยู่กึ่งกลางฝ่ามือ)
 
2. ลักษณะเส้นสำคัญ ที่ทุกคนต้องมีกันมาตั้งแต่เกิด มี 3 เส้นคือ
2.1 เส้นชีวิต เริ่มจากระหว่างง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ยาวทอดลงมากลางฝ่ามือ
2.2 เส้นสมอง เริ่มแห่งเดียวกันกับเส้นชีวิต
2.3 เส้นจิตใจ เริ่มจากไหนไม่แน่ แล้วแต่บางคน บางคนมียาวเหยียดจากเนินพฤหัสไปจนถึงเนินพุธ
 
3. ลักษณะเส้นเสริม ซึ่งบางคนมีแต่ไม่ชัดเจน ขาดบ้าง ยาวบ้าง บางคนไม่มี ได้แก่
3.1 เส้นช่วยชีวิต อยู่ใกล้เส้นชีวิต
3.2 เส้นเกียรติยศ อยู่ใต้เนินอาทิตย์
3.3 เส้นวาสนา อยู่ใต้เนินเสาร์
3.4 เส้นสมรรถภาพหรือเส้นอัจฉริยะ ขวางจากกลางฝ่ามือไปสู่เนินพุธ


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์