ตนุเศษตนุเศษ
 
การหาตนุเศษ คือให้ดูว่า ลัคนาอยู่ในราศีใด มีดาวอะไรเป็นเกษตร เริ่มนับลัคนาเป็น ๑  ไปหาดาวตนุลัคน์ของตน (คือดาวเจ้าเรือนเกษตรประจำราศีลัคนา) นับได้เท่าใดเอาเป็นตั้งลง แล้วเอาราศีที่ดาวตนุลัคน์ของตนสถิตอยู่เป็น ๑  นับไปหาดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ดาวตนุลัคน์อาศัยอยู่ ได้เท่าใดเอามาคูณ แล้วเอา ๗ หาร เหลือเศษเท่าใดให้ไปกากบาทที่จำนวนเศษนั้นคือกาลงที่ดวงดาวที่เป็นจำนวนเศษนั้นเอง เรียกว่าตนุเศษ หากลัคนา อยู่ในราศีที่มีดาวเกษตรเป็นเจ้าเรือนประจำอยู่ หรือเรียกว่าดาวเกษตรกุมลัคน์อยู่ด้วยแล้ว จะนับได้ ๑ และไม่ต้องนับต่อไปอีก ให้ถือว่าเศษ ๑ หรือดาวอาทิตย์ คือ ๑  เป็นตนุเศษ ถ้าลัคนาอยู่ราศีกุมภ์ให้นับหาเสาร์ ไม่ใช่นับการาหู เพราะราหูไม่มีเกณฑ์เป็นตนุเศษ
 
ตนุเศษ นี้ ท่านกล่าวว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า ลัคนา คือเป็น ลัคนาได้อีกตัวหนึ่ง แต่ตนุเศษ หมายถึงนิสัยหรืออารมณ์ของบุคคล ดาวอะไรเป็นตนุเศษ ก็มีนิสัยหรืออารมณ์ตามนั้น
 
สำหรับบุคคลที่ไม่รู้เวลาเกิด หรือเวลาเกิดไม่แน่นอน ใช้ดาวอาทิตย์แทนลัคนาดีพอกับลัคนาเหมือนกัน สำหรับดาวจันทร์ ก็แทนลัคนาได้อีกเช่นกัน สำหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิด
 
บางคนหาตนุเศษ เพื่อทายนิสัย หรืออารมณ์ของดาวต่าง ๆ อีก คือต้องการดูนิสัยเรื่องเงินทองของตน ก็จับเอาเรือนกดุมภะเป็น ๑ แล้วก็หาวิธีเดียวกัน               
 
ขอยกคำกลอนโบราณ เกี่ยวกับการใช้ทักษาทำนายตนุเศษ ดังนี้ 
 
ตนุไซร์ในชาตาสามสถาน ถ้าเป็นเดช มนตรี ศรี ต้องการ 
สรรเสริญสามสถานให้คุณดี จะภิญโญยิ่งกว่าคณาญาติ 
สุขไม่ขาดยศเลิศประเสริฐศรี ถ้าอยุบริวารพานพอดี อุตสาหะ มูละ นี้ประมาณไป 
มักเกิดทุกข์แค้นเคืองอยู่เนืองนิตย์ จะพึ่งญาติพึ่งมิตรนั้นมิได้ 
อาภัพทรัพย์ร้อนบั่นทอนใช้ จะทำมาหาได้พอเลี้ยงตน 
ผิวกาลกรรณีเป็นตนุไซร์ จะเข็ญใจอาภัพอัปผล 
ถึงมีแล้วภายหลังจะกลับจน ในกายตนมีตำหนิและไฝปาน 
 
การทำนายทุกอย่างมีข้อยกเว้น ที่เห็นได้ชัดก็คือดวงชะตาใด ดาวกาลีเป้นมหาจักรกุมลัคน์ มั่งคั่งเกือบทุกคน
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์