ความเชื่อเรื่องสุสาน 

ข้อควรระวัง ความเชื่อ สุสาน

เมื่อเกิดเหตุที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ก็มักจะมีผู้ใหญ่หรือผู้รู้ให้คำแนะนำต่าง ๆ 
ซึ่งมาจากรับฟังต่อ ๆ กันมา หรืออาจเกิดจากความคิดเห็นของตนเอง บ่อยครั้งก็ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะคำกล่าวดังต่อไปนี้

แป๊ะสื่อบ่อกี๋ - ร้อยเรื่องไร้โทษภัย
และ
เฮวียงซึงจี๊ซัวะ - ความตายระงับโทษภัย

ความหมายคือ เมื่อคนตายแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว จะไม่มีเรื่องร้ายอื่นใดอีก 
ดังนั้น จะทำการใดเกี่ยวกับการฝังได้ ปลอดภัยหมด 
และที่มักจะปฏิบัติกันคือ เมื่อครบ 7 วันก็ไปฝังบรรจุโดยไม่ดูฤกษ์

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
สมัยก่อน เมื่อบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เมื่อสิ้นบุญ 
ลูกหลานจะพยายามหา สถานที่ที่ดีที่สุด 
กล่าวคือ ชัยภูมิดี สวยงาม มีองค์ประกอบครบถ้วน ทิศทาง ( องศา ) ถูกต้องกับบุคคลที่เสียชีวิต และต้องได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ 
( ส่วนใหญ่ไม่เกิน 4 ปี )

ดังนั้น การเก็บศพฝากไว้ที่ สุสาน จึงเป็นเรื่องปกติ และกระทำกันในหมู่คนที่มีเงิน 
และบัณฑิต ผู้มีการศึกษา

เพราะหากไม่ดูฤกษ์ อาจจะเกิดเรื่องร้าย ( โทษอสูร ) เบาหน่อยก็เสียเงินเสียทอง ทะเลาะวิวาท หนักหน่อย ธุรกิจเสียหาย อุบัติเหตุ ป่วยหนัก รุนแรงสุดถึงตาย 

นอกจากการดูฤกษ์แล้ว ยังต้องดูว่า สุสาน ในทิศทางนั้น ให้คุณกับบุคคลที่บรรจุด้วย 
เพราะหากผิดพลาด จะเกิดโทษร้ายดังข้างต้น แต่รุนแรงและยาวนานกว่า 
เพราะกรณีฤกษ์ผิด ยังมีวันสิ้นสุด คือมากสุดไม่เกิน 12 ปี 
แต่หากทิศขัดแย้งหรือปะทะกับปีเกิด ผลร้ายตลอดชั่วชีวิต ของลูกหลานไม่มีสิ้นสุด

และจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้พบเห็นและบันทึกเป็นสถิติมากว่า 10 ปีพบว่า บุคคลที่ให้คำแนะนำเหล่านี้จะปลอดภัย 
แต่ บุคคลที่กระทำตามคำแนะนำเหล่านั้น มักจะเกิดเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ และประสบเคราะห์กรรมเกือบทุกราย ***

และเมื่อไม่ทราบว่า การที่ตนเองประสบเหตุร้ายนั้น เกิดจากคำแนะนำที่ผิด โดยคาดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ทำให้บุคคลผู้ให้คำแนะนำ จึงไม่ได้รับรู้ว่าคำแนะนำนี้ผิด จึงทำให้คำแนะนำเหล่านี้จึงยังคงอยู่

 

ซานี้เอ๋า ไช่ไหล่ไป่ - 3 ปีหลังจากนี้ จึงค่อยมาไหว้

เมื่อฝังบรรจุแล้ว อีก 3 ปีจึงค่อยมาไหว้ โดยอาจมีความเชื่อจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. กลัวโทษภัยจากอสูร 
2. ขี้เกียจ ไม่อยากทำพิธี 
3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. ฟังหรือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา

ข้อเท็จจริง
ผู้ที่ถูกฝังบรรจุ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามา 
มีบุญคุณต่อเราตลอดชีวิต 
โดยธรรมเนียมโบราณ ยามเมื่อท่านสิ้นลม ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน ด้วยการผลัดกันไปเฝ้าอยู่ที่ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) เป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นเวลา 3 ปี

แม้ว่าปัจจุบัน การไปเฝ้า สุสาน จะไม่สามารถกระทำได้ 
แต่การไม่ไปไหว้ในช่วง 3 ปีแรก ถือว่าลูกหลานขาดน้ำใจ 
หรืออาจกล่าวได้ว่า อกตัญญู 
ที่ถูกต้องคือ ให้ไปไหว้เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ 
สำหรับกรณีที่ลูกหลานทั้งครอบครัวขาดการไหว้ไปมากกว่า 1 ปี 
เมื่อไปไหว้ใหม่ต้องดูฤกษ์

 

โบยตี่ - การซื้อที่

ก่อนการบรรจุฝัง มักจะโยนเหรียญบาทใส่หลุม สุสาน เพื่อเป็นการซื้อที่ให้กับคนตาย

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในแผ่นดิน 
ทำให้วิญญาณผู้ตายไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จะต้องหนีไปที่อื่น

เช่นเดียวกับ กรณีการตัดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเกิดเหตุกับผู้กระทำ 
จึงต้องมีเหรียญหรือตราแผ่นดินประทับ ก็จะตัดได้โดยปลอดภัย 
หลักการเดียวกันนี้ ยังใช้กับกรณีกระถางไหว้เจ้า กระถางไหว้บรรพบุรุษ 
กล่าวโดยสรุป คือ ห้ามใส่เหรียญ

 

การเอาทรายลงหลุม สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )

มักปฏิบัติตามกันมา โดยผู้แนะนำหลายคนก็ไม่ทราบเหตุผล

ข้อเท็จจริง
ในกรณีที่ ที่นั้นเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง จะเททรายลงในหลุม สุสาน
เพื่อให้ทรายเป็นตัวบังคับโลงไม่ให้ลอย หรือเคลื่อนไปมาในหลุมตามกระแสน้ำ 
แต่หากอยู่ในที่สูงห้ามทำ เพราะพื้นที่ในหลุมจะแน่น พลังอยู่ไม่ได้ก็จะหนีออกไป 
การมีที่ว่างในหลุม สุสาน จะมีที่รองรับพลัง จึงจะส่งผลดีต่อลูกหลานได้


 

เซ็งกุ้ย - ขึ้นหิ้ง

เมื่อทำบุญ ครบ 100 วัน ก็จะนำรูปบรรพบุรุษขึ้นที่สูง คือ แขวนรูป โดยทั่วไปเมื่อครบกำหนดก็จะตอกผนัง แขวนรูปขึ้น

ข้อเท็จจริง
ต้องดูฤกษ์ อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นฤกษ์ปลอดภัย แต่หากเป็นไปได้ควรรอจนได้ฤกษ์ที่ดี

โดยดูราศีตำแหน่งที่ตั้ง ต้องไม่ขัดแย้งกับปีเกิดบรรพบุรุษ 
และต้องดูทิศประธาน และทิศหลังบ้าน ทิศตั้ง 
ห้ามปะทะและห้ามเป็นอสูร และห้ามปะทะปีเกิดผู้ประกอบพิธี 
และในกรณีที่มีการกระทบกระเทือน ต้องพิจารณาดาว 9 ยุค ตำแหน่งนั้นห้ามเป็นดาว 5


ข้อเท็จจริงเหล่านี้ จากรุ่นต่อรุ่นก็มักถูกลืมเลือน 
หรือบิดเบือนจากเหตุผลที่แท้จริง
การที่เราจะเชื่อได้หรือไม่ ต้องวัดผลทางด้านสถิติ
พิจารณาด้วยสติปัญญา

อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์