ต่งโท่วต่งโท่ว 
พิธี กระทบธรณี / กระทบดิน

อุปกรณ์ใน พิธีกระทบดิน มีดังนี้

 1. ไม้ไผ่ 1 ลำ
 2. หงิ่งเตี๋ย 5 แผ่น
 3. ธูป 5 ดอก
 4. เทียน 1 คู่
 5. ฟัก ( พร้อมมีดสำหรับหั่น )
 6. น้ำชา 5 ถ้วย
 7. ผลไม้ 5 อย่าง
 8. จอบ

 

ขั้นตอน การกระทบดิน

กรณีเป็น ทิศแตกสลาย
หากรอได้ ควรเริ่มต้นปีนักษัตรถัดไปตามระบบสุริยคติ ( หลัง 5 กพ.โดยประมาณ ) 
หากจำเป็น ให้ย้ายตำแหน่งเริ่มต้นเป็นทิศอื่น และให้ใช ้ฤกษ์ปลอดภัย

หากเป็น ทิศดาวเบญจภูติ ประจำปี หรือประจำเดือน
ก่อนกระทบ ให้ราดน้ำ 5 ขัน
( วิธีแก้ไข ระบบเฉพาะของ ชมรมภูมิโหราศาสตร์ ) 
หากจำเป็น ให้ย้ายตำแหน่งเริ่มต้นเป็นทิศอื่น และให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย

 1. ใช้เข็มทิศวัดที่ดินเพื่อหาองศา หรือทิศด้านหลังโดยประมาณ
   
 2. หาตำแหน่ง ทิศดาวเบญจภูติประจำปี และประจำเดือน ( จากบทความ ทิศทางดีร้าย ประจำปี )
  หรือจาก 
  หนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล ประจำป

   
 3. หาฤกษ์ ตามระบบธาตุแท้ โดยคำนวณจากทิศหลังบ้าน
  ( หากไม่สะดวก สามารถใช้ฤกษ์ปลอดภัยได้ )

  ห้ามเป็นวันอสูรธรณี ห้ามเป็นวัน 4 สิ้น / 4 สูญ / 4 เสื่อม 
  หากเป็นทิศห้าม ( ทิศอสูร ) ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย

   
 4. การไหว้ โถวตี่กง ( ไหว้เจ้าที่ ) 
  นำไม้ไผ่มาผ่าปลายบน สอดหงิ่งเตี๋ย 5 แผ่น ( ห้ามผูกมัดกับไม้ไผ่ ) 
  ปักที่ทิศด้านหลังตรงกลางพื้นที่ ( ยกเว้น กรณีตามข้อ 3 ) โดยไม่กีดขวางการก่อสร้าง

   
 5. จัดของไหว้ ( ตามลำดับ )
  1. ไม้ไผ่ + หงิ่งเตี๋ย 5 ใบ
  2. นำฟักมาหั่น 3 ชิ้น สำหรับปักธูป และเทียน
  3. น้ำชา 5 ถ้วย
  4. ถาดวางผลไม้ 5 อย่าง + หงิ่งเตี๋ย 5 ใบ ( เผาเมื่อเสร็จพิธี )
   กรณีที่ไม่สะดวกในการปักไม้ไผ่ ให้ใช้ผลไม้ 5 อย่าง + หงิ่งเตี๋ย 25 ใบแทน

    
 6. จุดธูป เทียน และอธิษฐาน ดังนี้

  " กราบไหว ้เจ้าที่ วันนี้เป็น ฤกษ์ี่ดี ขออนุญาติทำการก่อสร้าง ณ ที่นี้ 
  ขอเจ้าที่โปรดได้ปกป้องคุ้มครอง ให้การก่อสร้างให้ราบรื่น รวดเร็ว ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ "   
 7. หลังจากนั้น
  กระทบดิน


  เริ่มต้น กระทบดิน 
  นำจอบมาขุด โดยเริ่มจากด้านหลังมาข้างหน้า ( 1 มาหา 2 ) 
  และจากซ้ายมาขวา ( 3 มาหา 4 ) หรือกลับกันก็ได้ เป็นกากบาท

  *** หากเริ่มต้นจากทิศอื่นที่ไม่ใช่หลังพื้นที่ 
  ให้เริ่มจากทิศนั้น ไปยังฝั่งตรงข้าม และด้านข้างไปฝั่งตรงข้ามเป็นกากบาท

   
 8. เผา หงิ่งเตี๋ย ธูป และเทียน ผลไม้ ให้เป็นทานแก่บริวาร
   
 9. กรณีที่เจ้าบ้านต้องการหา ฤกษ์ลงเสาเอก
  ให้เจ้าบ้านขอ ฤกษ์ จากพระที่นับถือ และกระทำต่อจากข้างต้นได้ 
  ( ในระบบของชมรมฯ คือไม่จำเป็น และฤกษ์ต่อจากข้างต้นล้วนเป็นฤกษ์ต่อเนื่อง )

หมายเหตุ : ห้ามหยุดเกินกว่า 3 วัน หากเกินกว่านั้น ต้องดูฤกษ์ใหม่

 

 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์