วิธีเลือกคู่ครองปีเกิดชงกัน ปะทะกัน แต่งงานกันได้หรือไม่?

การเลือกคู่ครองตามประเพณีจีน มีกฎเกณฑ์ที่หลากหลาย 
และหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ถูกล่าวถึงบ่อย ๆ คือ ฮะ ชง 

กล่าวคือ หากปีเกิดของชายและหญิง ฮะ ( ภาคี ) กัน 
จะสร้างความยินดีแก่พ่อแม่ทั้งสองฝ่าย และคาดหมายว่า ลูกหลานจะครองรักกันยืนยาว 

แต่หากปีเกิดทั้งสองฝ่ายชง ( ปะทะ ) กันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็จะหลีกเลี่ยงด้วยเกรงว่า 
จะอยู่ร่วมกันไม่ยืดสร้างความผิดหวังให้กับคู่รักมากมายมานับไม่ถ้วน

นักษัตรแบ่งออกเป็น 12 ลำดับ ดังนี้

1 ชวด
2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง

7 มะเมีย 
8 มะแม
9 วอก
10 ระกา 
11 จอ
12 กุน

ตาราง ฮะ
 
ตาราง ชง

2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง 
7 มะเมีย

1 ชวด
12 กุน
11 จอ 
10 ระกา
9 วอก 
8 มะแม
 
1 ชวด
2 ฉลู
3 ขาล
4 เถาะ
5 มะโรง
6 มะเส็ง
7 มะเมีย 
8 มะแม
9 วอก
10 ระกา 
11 จอ
12 กุน

 

หากหลักปีทั้งสองฝ่าย ห่างกันประมาณ 6 ปี ก็จะเข้าเกณฑ์ชง ( ปะทะ )
บางระบบก็จะยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยจะนำดวงทั้ง 4 หลักของชายและหญิงมาเทียบกันหลักต่อหลัก

กล่าวคือ เทียบหลักปีต่อหลักปี ของชายและหญิงเทียบหลักเดือน วัน และเวลา ตามลำดับ
หากปะทะ 3 หลักขึ้นไป จึงเข้าเกณฑ์ว่าไม่สมควรแต่งงานกัน ดังนี้  

        ชาย                                                  หญิง
x        x        x       x                        x       x        x        x
x       10       2       1                        x       4        8        7

         ระกา    ฉลู    ชวด                             เถาะ    มะแม    มะเมีย 
    

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า หลักปีทั้งสองฝ่ายต่างปะทะกัน 
หลักเดือนและหลักวันก็เป็นเช่นเดียวกัน รวมปะทะกัน 3 หลัก ก็จะห้ามแต่งงาน 
เป็นไปตามระบบหลัง

แต่หากเราพิจารณาตามหลักวิชา จะพบว่า ทั้งดวงชายและดวงหญิง หลักปีและหลักเดือนของแต่ละฝ่าย ต่างฮะ
(ภาคี)กัน 


ดวงชาย หลักปี รหัส 1 ( ชวด ) ภาคี ( ฮะ ) กับหลักเดือน รหัส 2 ( ฉลู )

ดวงหญิง หลักปี รหัส 7 ( มะเมีย ) ภาคี ( ฮะ ) กับหลักเดือน รหัส 8 ( มะแม )


เมื่อภาคีกันแล้ว ก็จะไม่ไปปะทะกับดวงอีกฝ่ายหนึ่ง 
ดังนั้น ดวงนี้จึงปะทะกันเพียงหลักเดียวเท่านั้น


ข้อเท็จจริง
จากกฎเกณฑ์ทั้ง 2 แบบ ที่กล่าวมานั้นทั้งหมดเป็นเพียงประเพณีความเชื่อที่ยึดถือต่อกันมา ความเข้าใจอย่างผิวเผินนี้ ทำให้หลายคู่หนีตามกัน สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและคู่นั้นก็ต้องลำบาก หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไปอยู่ต่างถิ่นบางรายคิดสั้น ฆ่าตัวตายก็มี กลายเป็นโศกนาฏกรรมไป

ดังนั้น จึงไม่สามารถเอาแค่หลักชง หรือหลักฮะ 
มากำหนดว่าแต่งกันได้หรือแต่งไม่ได้


ลองสังเกตุความเป็นจริงดู
ผู้ใหญ่ในสังคมที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จ ก็มีคู่ครองที่ปีเกิดชงกันก็มาก

หลายคู่ที่ปีเกิดฮะกัน เลิกร้างกันไปก็มีไม่น้อย 
บางรายแต่งกันไม่ทันข้ามปีก็เลิกรา บางรายอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า แต่ตอนฝังขอให้แยกภูเขาฝังกันก็มี

คนรักกันย่อมมีโชควาสนาผูกพันกันมาส่วนหนึ่ง ดังสุภาษิตจีนโบราณ กล่าวไว้ว่า


อิง อ๊วง บ่อ ช้อ ตุ่ย
เนื้อคู่ใคร ก็เนื้อคู่เขา เปลี่ยนกันไม่ได้
( คู่กันแล้ว ไม่แคล้วกัน )


การตัดสินใจเรื่องคู่ที่แท้จริงควรให้น้ำหนักที่ความรักความเข้าใจอันดีต่อกันของทั้งสองฝ่าย  การที่จะคบกันยืดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติต่อกัน ( หลักทางหยาง ) เป็นหลัก โดยมีเรื่องดวงชะตาเป็นส่วนประกอบ ( หลักทางอิน )

และการวิเคราะห์ดวงตามหลักการที่ถูกต้องแล้วนั้น จะดูว่าดวงนั้นต้องปรับสมดุลย์อย่างไร โดยอาจใช้ทิศนั่งพิง  ทิศหัวนอนมาส่งเสริม ปรับแก้ดวงให้ดีขึ้น เพื่อให้มีชีวิตคู่ที่ดี และสมบูรณ์ขึ้น 
( ในกรณีของสามีภรรยา ก็จะให้นอนในทิศที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย )


หากยังมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยังเป็นกังวลเรื่องปีเกิดชง 
ซินแสยังสามารถใช้ฤกษ์แต่งงานเป็นตัวแก้ไขได้ โดยให้มีราศีตัวหนึ่งในฤกษ์ แต่งงานนั้น ไปภาคีหรือฮะปีเกิดฝ่ายหนึ่ง เมื่อฮะแล้ว ก็จะไม่ชง เป็นหลักการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

ฤกษ์แต่งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าสาว เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของเจ้าสาว  

และหากราศีประจำปี ( ปีจร ) ชงปีเกิดบ่าวสาว ปีเกิดพ่อแม่ของบ่าวสาว
ล้วนสามารถหาฤกษ์แต่งงานได้ ไม่จำเป็นต้องรอเป็นปีถัดไป 
โดยเลือกเดือนที่ภาคีปีนั้น ๆ เมื่อภาคีก็จะไม่ปะทะ 

ตัวอย่างเช่น 
หากปีเกิดเจ้าบ่าวเป็นมะเส็ง  6  เจ้าสาวเป็นมะเมีย  7 
พ่อแม่เจ้าบ่าวสาวเป็น มะแม 8 วอก 9 ระกา 10 จอ 11 ตามลำดับ 

ปี 2550 เป็นปีกุน 12 จะปะทะปีเกิดเจ้าสาว และปีถัด ๆ ไป ก็จะปะทะปีเกิดเจ้าสาว พ่อแม่บ่าวสาว ตามลำดับ  กว่าจะได้แต่งต้องรออีก 6 ปี คือปี 2556 นักษัตรมะเส็ง ก็คงจะเป็นไปได้ยาก

ดังนั้น วิธีการแก้ไขคือการกำหนดฤกษ์แต่งงานโดยใช้หลักการภาคี  เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับปีเกิดต่าง ๆ  ก็จะสามารถหาฤกษ์ได้ โดยไม่ต้องรอนานจนเกินไป 

และโดยหลักวิชา ฤกษ์แต่งงานสำคัญที่สุด คือเดือนแต่งงาน ไม่ใช่ปีแต่ง

ประเพณีเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่ก็มีสิ่งที่ควรเน้น และคัดกรอง การจดจำกันต่อ ๆ มาโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตได้ จึงควรระมัดระวัง และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ปีเกิดชงกันแต่งงานกันได้

ขอให้สมหวังทุกคู่รัก

หมายเหตุ เพิ่มเติม 

ปีเกิดของแต่ละคนไม่สามารถทำร้ายกันได้
ลองดู พี่น้อง เพื่อนสนิทหลายคน ก็ปีเกิดชงกัน ก็ปกติดี

 

 
โดย  อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์ ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์