ฮวงจุ้ย ห้องนอน

 
ฮวงจุ้ยห้องนอน 1 ประตู ฮวงจุ้ยห้องนอน 2 คาน กระจก ฮวงจุ้ยห้องนอน 3 บันได
ฮวงจุ้ยห้องนอน 4 หัวเตียง    

ฮวงจุ้ยห้องนอน Fengshui Bedroom 3

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน บันไดทางลง

 

ประตูห้องนอน ตรงบันไดทางลง

บันไดทางลง ตรงกับประต ูห้องนอน ความหมายคือ รั่วไหล สูญเสีย
กระแสที่ไหลลงจะดึง โชคลาภ บารมี จากห้องนอนไหลตามออกไป


การแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องนอน

 1. ติดธรณีประตู ( ความสูงไม่สำคัญ )
 2. หากมีบริเวณกว้าง ระหว่างประตูกับบันได
  หาฉากหรือตู้ใบเล็ก มาวางขวาง
 3. ใช้สีแม่ลูกช่วย โดยกำหนดทิศประตูจากจุดศูนย์กลางของห้อง
  กระแสที่หนีจากเป็นทิศธาตุของแม่ 
  เราใช้สีของลูกไปเหนี่ยวรั้งดึงกลับ ( แม่ย่อมเป็นห่วงลูก ) 
  ปูพรมสีนั้นหน้าห้อง
ทิศประตูเมื่อกำหนดจาก
จุดศูนย์กลางของห้อง
สีลูกที่ใช้
เหนือ เขียว
ออก แดง ชมพู
ใต้ เหลือง ครีมไข่ไก่
ตก ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ
เฉียง ** ต้องรู้องศา **

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน บันไดทางขึ้น

 

ประตูห้องนอน ตรงบันไดทางขึ้นชั้นบน

บันไดนี้จะนำกระแสจากชั้นบนเข้าสู่ประตูของเรา
หากประตูของเรา เป็นตำแหน่งลาภที่ดี จะได้ลาภมาก
แต่หากผิดตำแหน่ง จะเสียลาภมากหรือเสียบารมี
ต้องรู้องศาที่แน่นอนและดู ดาวเก้ายุค ประกอบ

การแก้ไข ฮวงจุ้ย ห้องนอน
( เหมือนข้อ 2 และ 3 ข้างต้น )

 

ฮวงจุ้ย บันได เพิ่มขั้น

โปรดสังเ้กตุ ขั้นล่างสุด เจ้าบ้านเพิ่มอีกขั้น
เพื่อนับให้ "ลูกตั้ง" เิป็นเลขคี่

ปรากฎว่า ไม่สะดวกในการเดิน 
เพราะผิดธรรมชาติของจังหวะการก้าวเดิน
เดินสะดุด เสียหลักบ่อย ไม่มั่นใจ 


ในหลักวิชาของชมรมฯ
การนับขั้นคู่คี่ไม่สำคัญ

* ที่สำคัญ คือ ตำแหน่งที่ตั้งบันได
ต้องไม่เป็นลาภวิบัติ ลาภเสื่อม หรือบารมีที่ดี * 


และหากไม่สบายใจในเรื่องคู่คี่
บันไดขั้นล่างสุด ให้เพิ่มขั้นด้วย พรมแดง

ประหยัด เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ต้องดูฤกษ์

ฮวงจุ้ย ประตูห้องนอน

ประตูห้องนอนตรงกัน หมายถึง กระแสที่มีกำลังมาก
หากเป็นตำแหน่งดาวโชคลาภ จะได้ลาภมาก


แต่หากเป็นตำแหน่งบาีรมี จะเกิดปัญหาสุขภาพ หน้าที่การงาน
หากเป็นตำแหน่งลาภเสื่อม ลาภวิบัติ
จะมีเรื่องเสียเงินมาก เกิดเรื่องเลวร้าย

 

( ต้องใช้วิชา ดาว 9 ยุค มาเป็นตัวกำหนด )
ศึกษาได้จาก หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8 

 

ฮวงจุ้ย ประตูเหลื่อม


หากประตูเหลื่อมกัน ในทางชัยภูมิถือว่าไม่ดี 
ไม่ว่าดาวนั้นจะเป็นอะรไก็ตาม
การแก้ไข หาฉากบัง 

 
บทความเรื่องฮวงจุ้ย โดย  อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์ ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์