ดวงชะตา ฟ้าลิขิตดวงชะตา ฤาฟ้าลิขิตโอวาทสี่ ท่านเหลี่ยวฝาน

 

ท่านอวิ๋นกุเถระ ผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ท่านเหลี่ยวฝาน กล่าวว่า

" อันที่จริงคนเรานั้น ถ้าจิตใจไม่ว้าวุ่น ทำใจให้สงบได้แล้ว 
ก็เกือบจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ พ้นจากความเป็นปุถุชนได้แล้ว 

แต่คนธรรมดานั้นจิตใจยากที่จะสงบระงับได้ 
การฟุ้งซ่านนี่เอง ที่ทำให้คนเราถูกผูกมัด ด้วยอำนาจพลังบวกและพลังลบของ ธรรมชาติ ทำให้ไม่มีอิสระเสรีต้องขึ้นกับ ดวงชะตาราศี และการโคจรของ ดวงดาว บนท้องฟ้า ที่โหราจารย์ทั้งหลายได้ทำสถิติกันไว้ โหราศาสตร์ จึงมีขึ้นด้วยเหตุนี้ 

ก็มีแต่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้น ที่จะถูกกำหนดได้ตามวิชา โหราศาสตร์ 
แต่คนที่ทำแต่ความดีมาก ๆ แล้ว ชะตาชีวิตจักทำอะไรได้

โหราศาสตร ์นั้นหยั่งไม่ถึงกรรมดีกรรมชั่วของคนเราหรอก 
วิชาโหราศาสตร์ จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดมิได้ 
เพราะคนดีนั้นถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งไว้ว่าไม่ดีอย่างไร 

แต่พลังแห่งกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนัก 
สามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้ 
คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้ คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้

ในทำนองเดียวกันคนที่สร้างอกุศลกรรมอย่างหนักไว้ 
ชะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกัน 
แม้จะถูกลิขิตมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างใด

แต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนัก 
ย่อมสามารถเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์ 
ความมีลาภยศกลายเป็นหมดลาภยศ ความมีอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกัน"

 

"ชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน อนาคตต้องสร้างของเราเอง 
คนทำดี ชะตาก็ดี คนทำชั่ว ชะตาก็ชั่ว 
เมื่อต้องการอนาคตดี ก็ต้องทำดี 
ถ้าทำแต่ความไม่ดี แม้ชะตาจะดี ก็กลายเป็นร้ายไปได้"

 

 

 
จากหนังสือ โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
โดย คุณเจือจันทน์ อัชพรรณ


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์