ฮวงจุ้ยเบญจธาตุฮวงจุ้ยเบญจธาตุ
 
 
 
 

Productive ก่อเกิด ส่งเสริม

Exhaustive ทอนกำลัง

Destructive เข้าทำลาย เข้าควบคุม [ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์