เทศกาลคเณศจตุรถี 

เทศกาลคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी 

นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โตมโหฬาร เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ ถนนหนทางทั่วทุกหนแห่งจะมีแต่ผู้คนออกมาชมการแห่องค์เทวรูปนับร้อยนับพันองค์ ผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดส่าหรีสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ำคงคา แม่น้ำสรัสวตี ฯลฯ แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเล
 
 
เทศกาลคเณศจตุรถีและพิธีกรรมต่างๆ กระทำกันมาแต่โบราณ มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย และหนึ่งในพิธีกรรมที่กระทำกันก็คือ "เอกวีสติ ปัตรบูชา" หรือการบูชาด้วยใบไม้ 21 ชนิดเป็นเวลา 21 วัน
 
ก่อนถึงวันคเณศจตุรถี ผู้เลื่อมใสควรปฏิบัติดังนี้
1.ทำความสะอาดหิ้งพระ และห้องบูชา  เพื่อเป็นการรับเสด็จการมาของพระองค์
2.นอกจากทำความสะอาดแล้ว อาจจะตกแต่งด้วย ผ้า  ธง  หรือมาลัย ให้สวยงาม(ถ้าทำได้)
3.ควรจัด  อาสนะ  โต๊ะ หรือตั่งเตี้ยๆ  เพื่อเป็นที่ประทับแยกจากหิ้งพระ  ทาพื้นด้วยสีแดง (สีแห่งพลังงาน)  หรือสีส้ม(สีของผงซินดู)  หรือจะปูด้วยผ้าสีดังกล่าวแทนก็ได้
4.เช้าวันที่ 29 ก่อนรุ่งอรุณ (เวลาใดที่สะดวกก็ได้ แต่รุ่งอรุณเป็นเวลาที่เหมาะกับการบูชาพระคเณศมากที่สุด)อาบน้ำชำระกายให้สะอาด อัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศ จากหิ้งบูชา (นิยมใช้ปางนั่งมากกว่า เพราะถือว่าพระองค์จะต้องมาประทับอยู่ที่บ้านเราถึง 10 วัน ถ้ายืนจะเมื่อยนี่เป็นความเชื่อของชาวฮินดู เมื่อก่อน  ส่วนในปัจจุปันนี้ ไม่เคร่งครัดแล้วจะนั่งหรือยืน ก็ได้) หากมีเทวรูปพระคเณศหลายองค์ ให้เลือกองค์ที่เหมาะสม 1 องค์ 
5.เทวรูปที่จะนำมาสรงน้ำ  ควรเป็นโลหะ  หิน  ไม่ควรใช้เทวรูปที่เป็นไม้ ดิน หรือเขียนสีตกแต่งด้วยเพชรพลอย หรือปิดทอง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
6.สรงน้ำเทวรูปด้วย
-น้ำเปล่า
-น้ำปัญจะมรัตน์ (น้ำนม น้ำนมเปรี้ยว น้ำผึ้ง น้ำมันเนย น้ำตาลทราย)
-น้ำหอม  
-น้ำผสมผงกำยาน
-น้ำผสมผงขมิ้น
-น้ำผสมผงซินดู
-น้ำผสมผง กุมกุม
-น้ำผสมกลีบดอกไม้
-น้ำคงคา
(ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดที่กล่าวมา  เอาที่หาได้  ที่เขียนไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับ)
7.เช็ดทำความสะอาดเทวรูป  แล้วอัญเชิญประทับบนโต๊ะที่เตรียมไว้
8.ประดับตกแต่งเทวรูปด้วยผ้า และเครื่องประดับ ถ้าใส่ที่เทวรูปไม่ได้ ก็ให้ใส่พานวางไว้ด้านหน้า
9.ถวายธูป/กำยาน  และประทีป
10.ถวายอาหาร  ผลไม้ ขนมหวาน นม
11.สวดภาวนา  “โอม ศรี  คเณศายะ นะมะหะ”  108 จบ
12.ทำสมาธิ  ถึงองค์พระคเณศ  อธิฐานขอพร
 
“ โอม ศานติ ศานติ ศานติ ”
 
 
ทั้งหมดนี้  ควรทำติดต่อกันเป็นเวลา 3,5,7,9,11 วัน  แล้วแต่สะดวก
ในวันสุดท้ายให้นำเทวรูปมาสรงน้ำอีกครั้ง ก่อนอันเชิญขึ้นหิ้งตามเดิม  ในประเทศอินเดียจะปั้นพระคเณศขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในพิธีนี้ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ก็จะนำพระคเณศไปส่งเสด็จทางน้ำเป็นอันเสร็จพิธี

 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 

 เมนูหลักบทความทั่วไปเกี่ยวกับโหราศาสตร์