เรื่องโหรทายหนู

เรื่องโหรทายหนู
 
เรื่องโหราศาสตร์ไทยได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่มัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสืบเนื่องมาจนถึงยุคของกรุงศรีอยุธยาซึ่งยุคนี้นักโหราศาสตร์ได้สร้างวีระกรรมสำคัญ ๆ ไว้หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่นักโหราศาสตร์ให้ความสนใจกล่าวขวัญกันมายาวนานคือเรื่อง " โหรทายหนู " ความพิศดารเล่ากันมาดังนี้ : -
 
" โหรที่ปรากฏกิตติศัพท์นามลือกระเดื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่พระมหาราชครู ผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นบิดาของศรีปราชญ์ ความแม่นยำในการพยากรณ์ของท่านผู้นี้มีกล่าวไว้ในพงศาวดารว่า

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จอยู่ในพระที่นั้งจักรรีมหาปราสาท  หนูตัวเขื่องได้ตกลงมาจากเพดานสู่หน้าพระพักตร์ พระองค์ทรงพระกรุณาเอาขันทองครอบไว้ แล้วคิดอยากทดสอบพระโหราฯ

ทรงให้มหาดเล็กไปตามพระโหรามาหา แล้วถามว่ามีอะไรในขันทองใบนี้   

พระโหรานั่งคำนวณดูสักครู่แล้วทูลสตอบไปว่า " เป็นสัตว์สี่เท้าพระเจ้าค่ะ " 

ทรงชื่นชมพระโหราแล้วถามต่อว่า  " มีทั้งหมดกี่ตัว "    

พระโหราคำนวนเสร็จแล้วทูลตอบไปว่า " มีสี่ตัวพ่ะยะค่ะ " 

พระเจ้าปราสาททองทรงพระสรวลแล้วตรัสว่า เก่งมากที่ทายว่าเป็นสัตว์สี่เท้า  
แต่ที่ทายว่ามีสี่ตัวนั้นผิดไปแล้วล่ะ... 

 
ว่าแล้วพระองค์ก็เอาขันทองที่ครอบออก ปรากฏว่ามีหนูตัวเล็กๆนอนอยู่สามตัวกับแม่หนูอีกหนึ่งตัวหนึ่งรวมเป็นสี่ตัว 

พระเจ้าปราสาททองถึงกับตรัสชมออกปากไปว่า   ท่านโหราทายแม่นยิ่งกว่าตาเห็นเสียอึก 

ว่าแล้วพระองค์ก็ทรงพระราชทานรางวัลเป็นเงินตราชั่งหนึ่ง เสื่อผ้าสองสำรับแก่พระโหราฯ  .............