คาถาบูชาพระพิฆเณศวร


 

คาถาบูชาองค์พระพิฆเณศ


โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ 

ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา


 มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ    ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา

เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี    มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี

อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา   พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ นิระ ธะนะ  มายา


โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

 โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

(กล่าวจบเสร็จแล้วจึงอธิษฐานขอพร)


 

คาถาสวดบูชาพระพิฆเณศ

แบบย่อ เหมาะสำหรับผู้เริ่มบูชาพระพิฆเณศใหม่ๆ ยังไม่ค่อยถนัด

1.  โอม ศรีคเณศายะ นมัช  
2.  โอม ศรี มหาคณะปัตตะเย นมัช
3.  โอม คัม คณะปัตตะเย นมัช
4.  โอม ศรี วินายะกายะ นมัช


 สวด 9 จบ หลังจากนั้น ก็ให้กล่าวคำอธิฐานขอพรเป็นภาษาไทย

 มหามนต์ 7 ประการ สำหรับขอพรพระพิฆเณศ

 

1.  โอม อุจจะฮัสตะ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
 สวดเมื่อต้องการทำลายความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง จะทำลายศัตรูทั้งภายนอกและภายใน  

2.  โอม ฮริทรา คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 108 จบ)
ใช้สวดเมื่อถูกอำนาจมืดหรือถูกอิทธิพลคุกคาม สามารถยับยั้งผู้ที่จะมาทำอันตรายหรือคิดร้ายได้ 

3.  โอม ศักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอาถรรพณ์ เสนียดจัญไร หรือผู้ที่โดนคุณไสยมา

4.  โอม วิชัย คณะปัตตะเย นะมาฮา  (สวด 8 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี  สวดให้เขาเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลือสนับสนุนเรา

5.  โอม ภักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการให้กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การค้าขายคล่องตัวดี ขายของดี

6.  โอม มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 108 จบ)
สวดเมื่อต้องการกำจัดคุณไสย มนต์ดำ หรืออวิชาชั่วร้ายที่โดนรังควาญ

7.  โอม วรัท คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการให้มีตนเองมีเสน่ห์ สมหวังในความรัก เกิดความสุขแก่ครอบครัว

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำวันเกิด

• คนเกิดวันอาทิตย์
โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันจันทร์
โอม ศรี ทวิมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันอังคาร
โอม ศรี ตรีมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
โอม ศรี  ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพฤหัสบดี
โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันศุกร์
โอม ศรี ลักษมี คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันเสาร์
โอม ศรี สิทธิ คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศสำหรับผู้ถูกพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก


โอม ศะรีม ฮะรีม กลัม คเณศวรายะ พรหมรูปยะ จารเวสรวะ
สิทธิ ปรเทศายะ วิฆเณศายะ นะโม นะมะฮา

 
มนต์บทนี้ประกอบด้วยอักษร 32 ตัว เรียกว่า คเณศกวัจ หรือ มนต์อาวุธแห่งพระคเนศ เป็นมนต์มหามงคล เพื่อให้ผู้สวดได้สมความปรารถนา บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 4 ประการ คือ

• อรถะ(ทรัพย์สมบัติ)
• ธรรมะ(คุณงามความดี)
• กามะ(ความรัก) และ
• โมกษะ(อิสระภาพพ้นจากบาปทั้งปวง)

ผู้ใดสวดมนต์นี้เป็นประจำก็จะได้รับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และถ้าสวดมนต์บทนี้ครบ 1,000 จบ จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง ระงับและดับทุกข์เข็ญ  ความเจ็บป่วยทั้งกายและใจไม่อาจมาแผ้วพานผู้สวดได้ 
มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำราศีเกิด

คนเกิดราศีมังกร
โอม คัม คณะปัตตะเย นะมะฮา

มนต์นี้ใช้สวดภาวนาก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หรือเมื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีกุมภ์ 
โอม นะโม ภัควเต คชานะนายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้เป็นมนต์บทที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก ใช้สวดอยู่เสมอๆจะทำให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีมีน 
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

เมื่อสวดมนต์บทนี้จะนำความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามาให้  หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเนศแล้วสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลาจะทำให้แคล้วคลาดได้  มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีอำนาจมาก

คนเกิดราศีเมษ
โอม วักระตุนะทายะ ฮัม นะมะฮา

เมื่อใดเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเณศด้วยการสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลา มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีฤทธิ์อำนาจมาก

คนเกิดราศีพฤษภ 
โอม กษิปะหะ ปรัสทายะ นะมะฮา

สวดบูชาพระพิฆเนศด้วยมนต์บทนี้ เพื่อพระองค์จะได้ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากเรื่องภัยร้ายได้อย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีเมถุน 
โอม ศะรีม ฮะรีม กะลีม คะลัม คัม คณะปัตตะเย วระ วะรัท สรวะ ชันมัย วศัมนายะ สวาหะ

มนต์บทนี้มีพืชมนต์อยู่มากมายในบทสวด จึงบังเกิดความสุขมาให้ผู้สวดตลอดเวลา

คนเกิดราศีกรกฎ 
โอม สุมุขายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะช่วยให้บังเกิดมหามงคลมาสู่ตัวผู้สวด และคำพูดทุกถ้อยคำของผู้สวดจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก

คนเกิดราศีสิงห์ 
โอม เอกทันตายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระพิฆเณศตลอดกาล ยิ่งมีจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิด้วยแล้วจะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงาน ลาภยศ

คนเกิดราศีกันย์ 
โอม กปิลายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้ใช้สวดเพื่อชำระสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย  และสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วย

คนเกิดราศีตุลย์ 
โอม คชากรันกายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม พระพิฆเณศจะตามไปคุ้มครองเสมอ

คนเกิดราศีพิจิก 
โอม สัมโพธะรายะ นะมะฮา

เมื่อสวดมนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีเสน่ห์ยิ่งนัก จะเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งปวง

คนเกิดราศีธนู 
โอม วิกตายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีญานทิพย์ ได้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่ง

(คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์,คาถาบูชาพระพิฆเนศ,คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์,คาถาบูชาพระคเณศ,คาถาบูชาพระฆเนศวร์,คาถาบูชาพระฆเนศ)