ตำนานพระพิฆเณศวร

ตำนานแห่งพระพิฆเณศวร

 


เรื่องราวของพระพิฆเณศวรในศาสนาฮินดูนั้นเริ่มปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังพุทธศตวรรษที่11  คัมภีร์ปุราณะได้กล่าวถึงพระพิฆเณศวรอย่างเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกเพราะเดิมคัมภีร์เล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของเทพ - เทพี  พระองค์ต่าง ๆ มากกว่า  คัมภีร์ชุดนี้มีทั้งหมด 18 เล่ม และระบุถึงการกำเนิดของพระพิฆเณศวรในฐานะเทพแห่งอุปสรรคและทรงเป็นพระโอรส ของพระแม่ปารวตี (ภาคหนึ่งของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี)และศิวะเทพแต่รายละเอียดแต่ละตำนานอาจจะต่างกันบ้าง ในที่นี้จะขอคัดมาบางตำนานเท่านั้น

ตำนานที่1 พระพิฆเณศวรปราบอสูรและรากษส อสูรและราษสได้ทำการบวงสรวงพระศิวะจนได้พรจากพระศิวะหลายประการ  ยังให้เหล่าอสูรกลุ่มนี้คึกเกินพิกัด  รุกรานพวกเทวดาจนได้รับความเดือดร้อนมาก  พระอินทร์ทรงนำเทวดาทั้งหลายไปเข้าเฝ้าอ้อนวอนต่อพระศิวะ  ขอให้พระองค์สร้างเทพแห่งความขัดข้องขึ้น  เพื่อขัดขวางความพยายามของอสูรและรากษส  พระองค์จึงได้ทรงแบ่งส่วนกายหนึ่ง  ให้เกิดบุรุษร่างงามจากครรภ์ของพระนางปราวตีและตั้งพระนามว่าพิฆเณศวรเพื่อทำหน้าที่ขวางทางอสูรรากษสและคนชั่วมิให้ทำการบัดพลีเพื่อขอพรจากพระศิวะทั้งยังเป็นผู้เปิดทางอำนวยความสะดวกต่อเทวดา และคนดีเพื่อเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

 
 
ตำนานที่2 พระนางปราวตีนำเหงื่อไคลปั้นเป็นลูก ครั้งหนึ่งชยาและวิชยาพระสหายของพระนางปราวตี  ได้แนะนำว่าปกติพระนางมักจะต้องใช้บริวารของพระศิวะอยู่ประจำ  ถ้าหากพระนางจะมีบริวารเป็นของตนเองก็คงจะดีไม่น้อย  พระนางเห็นด้วย  จนวันหนึ่งขณะที่ทรงสรงน้ำอยู่ตามลำพัง  ก็ทรงนึกถึงคำพูดของพระสหายจึงได้นำเอาเหงื่อไคลออกมาสร้างบุรุษรูปงาม  สั่งให้ไปยืนเฝ้าทวาร  มิให้ใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างนี้มาหลายเพลา  จนวันหนึ่งพระศิวะได้เสร็จมา  ฝ่ายลูกก็ป้องกันแข็งขัน  โดยไม่รู้ว่านั่นคือพ่อ พระศิวะโกรธก็เลยสั่งให้บริวาร  ของตนเข้าสังหารทวารบาลพระองค์นั้น 

บ้างก็ว่าพระศิวะพุ่งตรีศูลตัดเศียรลูก  บ้างก็ว่าพระวิษณุเทพ  (พระนารายณ์)  ที่มาช่วยรบนั้น  ใช้จักรตัดเศียร  ความทราบถึงพระนางปราวตี  จึงเกิดศึกใหญ่ระหว่าง  เทพเทพี  ขึ้นบนสวรรค์  ฝ่ายฤาษีนารอด(นารท)  เป็นทูตสันติภาพขอเจรจากับนางปราวตี  นางบอกว่าจะสงบศึกก็ต่อเมื่อลูกของนางฟื้นเท่านั้น    พระศิวะจึงสั่งให้เทวดาเดินทางไปทิศเหนือ  ให้เอาศีรษะของสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบมาต่อเข้ากับโอรสของนางปราวตี  ปรากฏว่าเทวดาได้เศียรของช้างซึ่งมีงาเพียงข้างเดียวมา  ฉะนั้นโอรสของนางปราวตีจึงมีพระนามว่า  คชานนะ ( มีหน้าเป็นช้าง) เอกทันต (ผู้มีงาเดียว)  เมื่อพระพิฆเณศวรฟื้นขึ้นมา  ทราบความจริงว่า  พระศิวะคือพระบิดา  ก็ตรงเข้าไปขมาโทษ  เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ทำให้พระศิวะพอใจมาก  จึงประสาทพรให้พระคเณศวรมีอำนาจเหนือภูติผีทั้งหลาย  และทรงแต่งตั้งให้เป็น คณปติ
 
 
ตำนานที่3  ขวางทางคนชั่วที่เดินทางไปเทวาลัยโสมนาถและโสมีศวร ตำนานนี้เล่าว่าครั้งหนึ่ง  พระนางปราวตีได้ทรงเอาน้ำมันที่ใช้ในการสรงน้ำมาผสมกับเหงื่อไคล  ปั้นเป็นรูปคน  แต่มีเศียรเป็นช้าง  จากนั้นได้นำเอาน้ำจากพระคงคาประพรมให้มีชีวิตขึ้น  เพื่อทำการขัดขวางแก่คนชั่วที่จะไปบูชาศิวลึงค์ที่ เทวาลัยโสมนาถ  และเทวาลัยโสมีศวร  เพราะคนเหล่านี้หวังจะไปล้างบาป  เพื่อมิให้ตกนรกทั้ง 7 ขุม  ด้วยเหตุนี้  การที่วันคเณศจาตุรถีนิยม  เอารูปปั้นพระพิฆเณศวรมาจุ่มน้ำ  หรือนำเทวรูปปูนปั้นชิ้นเล็ก ๆ ทิ้งตามแม่น้ำคงคา  ชะรอยจะมาจากความเชื่อที่ว่าน้ำจากแม่พระคงคาจะทำให้พระพิฆเณศวรมีชีวิตขึ้นมานั้นเอง
 


ตำนานที่4  พระพิฆเณศวรตอนกฤษณะอวตาร 
ตำนานนี้เล่าว่าพระนางปราวตี มเหสีของพระศิวะไม่มีพระโอรสพระศิวะจึงทรงแนะนำให้พระนางทำพิธีปันยากพรต(พิธีบุชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น13ค่ำเดือนมาฆะ)มีระยะเวลากำหนด1ปีเต็มและเมื่อครบกำหนดพระนางจะได้โอรสซึ่งเป็นพระกฤษณะอวตารไปจุติซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำตรัสของพระศิวะผู้เป็นสวามีทวยเทพทั้งหลายมาร่วมอวยพรในกลุ่มเทพเหล่านี้มีพระศนิ(พระเสาร์)รวมอยู่ด้วย  เมื่อพระศนิเหลือบมองพระกุมารทันใดนั้นเศียรกุมารก็ขาดจากพระศอกระเด็นไปยังโลก อันเป็นวิมานของพระกฤษณะ  พระวิษณุเสด็จผ่านมายังแม่น้ำบุษปภัทร  เป็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือจึงตัดเศียรช้างกลับมาต่อให้กับเศียรกุมารที่หายไปตำนานนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องสร้างปกรณ์โดยกลุ่มที่นับถือพระกฤษณะเป็นใหญ่
 
 
 
ตำนานที่5 พระศิวะ พระแม่อุมาแปลงกายเป็นช้างเข้าสมสู่ ครั้งหนึ่งพระศิวะและพระนางปราวตีได้เสด็จมายังแถบภูเขาหิมาลัยได้เห็นช้างสมสู่กันก็บังเกิดความใคร่พระศิวะจึงแปลงเป็นช้างพลายส่วนพระนางปราวตีแปลงเป็นช้างพังร่วมสโมสรจนมีลูกเป็นพระพิฆเณศวร
 


ตำนานที่6 วิษณุเทพเปล่งวาจาสิทธิ์ในพิธีโสกันต์ 
เนื่องจากพระศิวะและพระนางอุมาจะจัดให้มีพิธีโสกันต์พระโอรสในวันอังคารจึงได้ทูลเชิญทวยเทพทั้งหลายมาเป็นสักขีพยาน  ณหิมาลัย ขณะที่ทุกพระองค์เสด็จมาร่วมพิธีจนครบเหลืออยู่พระองค์เดียวคือพระวิษณุเทพที่เผอิญหลับสนิท  พระชายาลักษมีปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจากบรรทมเมื่อใกล้ถึงเวลาฤกษ์มหามงคลพระศิวะจึงมีบัญชาให้พระอินทร์เอามหาสังข์พิชัยยุทธไปเป่า  เพื่อปลุกวิษณุเทพถึงวิมานเกษียรสมุทร 
เมื่อทรงได้ยินเสียงสังข์ก็ทรงตื่นจากบรรทมถามพระอินทร์ว่ามีเหตุอันใดในโลกทั้งหลายพระอินทร์ก็บอกว่าพระศิวะมีเทวโองการขออัญเชิญไปตัดพระเกศาให้กับองค์สกันทกุมาร(พระขันธกุมาร)ด้วยความขัดเคืองพระทัยพระวิษณุ้ทพจึงพลั้งโอษฐ์ออกมาว่า"ไอ้ลูกหัวหาย!จะนอนหลับให้สบายหน่อยก็ไม่ได้" 
เพียงเท่านี้พลับพลาปรัมพิธีก็โกลาหลขึ้นโดยทันทีเพราะเศียรของพระกุมารหายไปทันทีบรรดาเทพเทวดาจึงปรึกษากันว่าวันนี้(วันอังคาร)ฤกษ์ไม่ดี(โลกาวินาศ)ห้ามทำการมงคลทั้งปวงจากนั้นพระศิวะจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรมไปตัดศีรษะของมนุษย์ในโลกที่เพิ่งตายมาต่อ  ปรากฏว่าวันนั้นไม่มีคนตาย มีเพียงช้างพลายงาเดียวที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเท่านั้นจึงนำเอาเศียรช้างมาต่อให้    
 
 
แม้ว่าตำนานจะดูสับสนกันหลายทางแต่ข้อสรุปของคนไทยที่มีความเชื่อมาจากอินเดียคือห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก  และห้ามทำการมลคลในวันอังคาร  นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล่าให้พิสดารแบบเอาศาสนาพุทธเข้าข่มฮินดูเหมือนกันว่า เมื่อเทวดานำเศียรช้างมาต่อ  ปรากฏว่าต่อเท่าไรก็ไม่เป็นผล  พระวิษณุกรรมก็เลยต้องมาทูลเชิญพระคิริมานนท์อรหันต์เสด็จขึ้นไปสวดพระคาถาชินบัญชรจึงต่อสำเร็จหรืออย่างกรณีในวันพิธีโสกันต์  พระราหูเตือนพระศิวะแล้วว่า  จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น  ควรทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้อยู่ในพิธีด้วย  พระศิวะไม่รับฟังจึงเกิดเหตุไม่คาดฝัน  บ้างก็ว่าพระอังคารไม่ได้รับการทูลเชิญจึงโกรธแค้นตัดเอาเศียรกุมารไปโยนลงทะเล
 

(พระพิฆเณศวร์,พระพิฆเนศ,พระพิฆเนศวร์,พระคเณศ,พระฆเนศวร์,พระฆเนศ)